Thursday, March 13, 2014

ေလးပြင့္ဆိုင္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးနီးကပ္လာၿပီလား

ေနျပည္ေတာ္ သတင္းရပ္ကြက္မ်ား၏ အဆိုအရ၊ သံုးပြင့္ဆိုင္ထက္ သာလြန္ေသာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ခုကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ (၁၂) ရက္ေန႔ တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲ သို႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၊ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယက သူရ ဦးေရႊမန္း၊ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီ၏အတိုင္ပင္ခံ ဦးေအာင္ေသာင္း အပါအ၀င္ အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မွ အေရးပါေသာအဖြဲ႕၀င္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ တရား၀င္ မထုတ္ျပန္ျခင္း၊ မီဒီယာမ်ားအား သတင္းရယူခြင့္ မျပဳျခင္း တို႔သည္ ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈ အားနည္းၿပီး၊ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ျပည္သူလူထု၏ ပါ၀င္မႈတန္ဖိုးကို ေလွ်ာ့ခ်သည့္သေဘာ သက္ေရာက္သည္ဟုလည္း အကဲခတ္မ်ားက သံုးသပ္ၾကသည္။

ေဒါက္တာ ရန္မ်ိဳးသိမ္း

No comments: