Thursday, March 27, 2014

အရပ္(၇)ေပ (၁၀)လက္မရွိ ကို၀င္းေဇာ္ဦးအား ဂ်ာမနီႏိုင္ငံဖိနပ္ကုမၸဏီတစ္ခုမွဖိနပ္မ်ားလာေရာက္လွဴဒါန္း Published on Mar 26, 2014

ကမၻာေပၚရွိ အရပ္အရွည္ဆံုးလူသားမ်ားအတြက္ ဖိနပ္မ်ားကိုခ်ဳပ္လုပ္လွဴဒါန္းေလ့ရွိသည့္က­ုမၸဏီျဖစ္

No comments: