Thursday, March 20, 2014

ဧၿပီ ၁ ရက္မွစ၍ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခမ်ား တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံရန္ လႊတ္ေတာ္ဆံုးျဖတ္Eleven Media Group

အစိုးရ ဘယ္လဲ၊ လႊတ္ေတာ္ ဘာလဲ၊
====================
ဧၿပီ ၁ ရက္မွစ၍ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခမ်ား တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံရန္ လႊတ္ေတာ္ဆံုးျဖတ္၊ ႏႈန္းထားအရ အေသးစားႏွင့္အလတ္စား လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အမ်ားဆုံးထိခိုက္ၿပီး ခ႐ိုနီမ်ား၏ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား သက္သာမည္

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္ မွစ၍ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား သံုးစြဲခမ်ားကို တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံရန္ အစိုးရ၏ တင္ျပမႈကို မတ္ ၁၉ ရက္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

အစိုးရက လက္ရွိေကာက္ခံေနေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခ ႏႈန္းထားမ်ားျဖစ္ေသာ အိမ္သံုးတစ္ယူနစ္လွ်င္ ၃၅ က်ပ္၊ စက္မႈသံုး တစ္ယူနစ္လွ်င္ ၇၅ က်ပ္၊ အစိုးရသံုး တစ္ယူနစ္လွ်င္ ၃၅ က်ပ္၊ ႏိုင္ငံျခားေငြျဖင့္ တစ္ယူနစ္လွ်င္ USD ၀ ဒသမ ၁၂ ျဖင့္ ေကာက္ခံေနမႈအား ဧၿပီ ၁ ရက္မွစ၍ သတ္မွတ္ထားသည့္ ျပင္ဆင္ႏႈန္းထားမ်ားအတိုင္း ေကာက္ခံရန္ အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ အစိုးရက တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံမည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခအတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာတြင္ NLD အပါအ၀င္ အတိုက္အခံပါတီမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၈ ဦးသာ မတ္တတ္ရပ္ ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကရာ ကန္႔ကြက္သူနည္းသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ျဖင့္ ထုတ္လုပ္မႈမွာ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္း၊ အရင္းမွာ ၁၅ က်ပ္ခန္႔သာရွိေၾကာင္း၊ အိမ္သံုး တစ္ယူနစ္လွ်င္ ၃၅ က်ပ္ႏႈန္း၊ စက္မႈသံုးတစ္ယူနစ္လွ်င္ ၇၅ က်ပ္ႏႈန္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ေနသည့္အတြက္ မည္သည့္အတြက္မွ အ႐ံႈးမေပၚႏိုင္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္မွ အ႐ံႈးခံ ထုတ္လုပ္ေနရျခင္းဟုဆိုကာ သံုးစြဲခ တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံရျခင္းသည္ ျပည္သူမ်ားေရရွည္တြင္ အက်ဳိးရွိေစရန္ ဆိုသည္ထက္ ေနာင္လွ်ပ္စစ္က႑တြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္မည့္ ကုမၸဏီမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု အတိုက္အခံ ပါတီ၀င္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေ၀ဖန္ၾကသည္။

ထို႔အျပင္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ဓာတ္အားသံုးစြဲခမွာ မ်ားျပားေနေသးသျဖင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္း ရွိမည္မဟုတ္ေၾကာင္းလည္း ေ၀ဖန္ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္မတို႔လူဦးေရ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလာက္ကစတဲ့ SME လုပ္ငန္းေတြအားလံုးဟာ ယူနစ္ ၁၀၀၀၀ ေက်ာ္ကေန ၅၀၀၀၀ ၾကားမွာ ရွိပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ ၁၂၅ က်ပ္ ေဆာင္ရေတာ့မွာပါ။ ဒါဆိုရင္ ကုန္ပစၥည္းေတြဟာ ႏွစ္ဆနီးပါးေတာ့ တက္ရပါလိမ့္မယ္။ ဒီလိုပါပဲ စက္မႈလုပ္ငန္းသံုးေတြအတြက္ ၁၂၅ ကို ေစ်းႏႈန္းတိုးျမႇင့္လိုက္ျခင္းဟာ တိုးလာတဲ့၀င္ေငြနဲ႔ ႏိုင္ငံနဲ႔တစ္၀န္း တစ္ေျပးညီ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေတြကို ခံစားရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကြၽန္မတို႔အေနနဲ႔ ကန္႔ကြက္ဖို႔ မရွိပါဘူး။ သို႔ေသာ္ တိုင္းရင္းသားညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမေတြအေနနဲ႔ ဒီရလဒ္ေတြကို တကယ္ခံစားခြင့္ ရွိမွာလားဆိုတာကို ၀န္ႀကီးဌာန အေနနဲ႔ အာမခံဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အမွန္တကယ္ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရဆိုရင္ ႏိုင္ငံသားအားလံုးကို ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ တာ၀န္ရွိပါတယ္။ Public Service ေတြကို အ႐ံႈးခံၿပီး ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ကေန လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခေတြကို လစဥ္အ႐ံႈးခံၿပီးေတာ့ ျဖန္္႔ျဖဴးေနရပါတယ္လို႔ အျမဲတမ္း ေျပာေနမယ္ဆိုရင္ အျမတ္အစြန္းကို မရရွိႏိုင္တဲ့ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနလိုမ်ဳိး၊ သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာနေတြရဲ႕ အသံုးစရိတ္ေတြကိုလည္း ျပန္လည္စဥ္းစားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္” ဟု အတိုက္အခံပါတီ NLD မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚစႏၵာမင္းက ေဆြးေႏြးစဥ္ေျပာၾကားသည္။

ပုလဲမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္စန္းလိႈင္ကလည္း ထိုသို႔ဓာတ္အားခမ်ား တိုးျမႇင့္လိုက္မႈအေပၚ ျပည္သူမ်ားေက်နပ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ မလုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ပါက ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာမ်ားသည္ ထိုသို႔တိုးျမႇင့္လိုက္သည့္ သူမ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိသည္ဟု ေ၀ဖန္ေျပာၾကားသည္။

ေဒၚခင္စန္းလိႈင္က “ကြၽန္မတို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ သယံဇာတကို ကြၽန္မတို႔ျပည္သူေတြကိုယ္တိုင္ မသံုးရဘဲနဲ႔ ျပင္ပကိုထုတ္လုပ္ ေရာင္းစားေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဒါေတြရဲ႕အေပၚမွာ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးတစ္ခုအေနနဲ႔ ျပည္သူက ခံစားေနရတာ ျဖစ္တယ္။ မီတာခကိုသာ တိုးျမႇင့္ၿပီးေတာ့ ေကာက္ခံလိုက္တယ္။ ဒီအေပၚမွာ တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈမရွိတဲ့အေပၚ ကြၽန္မတို႔က ကန္႔ကြက္ျခင္းျဖစ္တယ္” ဟု မီဒီယာမ်ားကို ေျပာၾကားသည္။

ထိုသို႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခ ႏႈန္းထားမ်ားအတိုင္း တုိးျမႇင့္ေကာက္ခံရန္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ေပ်ာက္ဆံုးမႈႏွင့္ တရားမ၀င္ သံုးစြဲမႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေရးအတြက္ အစီအမံခ်မွတ္ၿပီး အေလးထားေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနမ်ားအား လႊတ္ေတာ္သို႔ ျပန္လည္တင္ျပရန္ လႊတ္ေတာ္က ဆံုးျဖတ္အတည္ျပဳခဲ့သည္။

အစိုးရက လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသံုးစြဲခ တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံရန္ နည္းလမ္းသံုးခုျဖင့္ တင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၊ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၊ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ပူးေပါင္းေကာ္မတီႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန၊ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ၀န္ႀကီးဌာန၊ ရထားပို႔ေဆာင္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနတို႔မွ တာ၀န္ရွိသူတို႔ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးကာ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္သည့္ နည္းလမ္းအတိုင္း လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အမ်ားအျပား သုံးစြဲရေသာ ႏိုင္ငံပိုင္ စက္႐ုံအလုပ္႐ုံမ်ားကုိ အစုိးရႏွင့္နီးစပ္ေသာ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား၊ နယ္ပယ္စုံ လုပ္ကုိင္ေနေသာ ကုမၸဏီအုပ္စုႀကီးမ်ားကသာ အမ်ားစုရယူ လုပ္ကုိင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိ႔အတြက္ ယခုအတည္ျပဳလုိက္ေသာ ႏႈန္းထားမ်ားအရဆုိလွ်င္ အရင္းအႏွီး၊ အေျခခံအေဆာက္အအုံ၊ နည္းပညာလုံေလာက္မႈမရွိဘဲ ကုိယ္စြမ္းကုိယ္စႏွင့္ ႐ုန္းကန္ရပ္တည္ေနရေသာ အေသးစားအလတ္စား စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသာ ပုိမုိထိခုိက္မည္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား၊ စက္႐ုံအလုပ္႐ုံမ်ားစြာ ရယူလုပ္ကုိင္ေနသည့္ ကုမၸဏီအုပ္စုႀကီးမ်ားသာလွ်င္ ပုိမုိသက္သာခြင့္ ရရွိဦးမည္ျဖစ္သည္။

No comments: