Monday, March 31, 2014

အေမရိကန္ႏွစ္ဦးမွ က်ပ္သိန္းေပါင္း တစ္သိန္း ရလိုမႈ တရားစြဲ၊ ထူးကုမၸဏီ ဥကၠ႒ ဦးေတဇ ကိုယ္တိုင္ တရား႐ံုးတြင္ ရင္ဆိုင္Tomorrow ဂ်ာနယ္

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၅ ရက္က ဟဲဟိုးတြင္ မေတာ္တဆ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အဲပုဂံေ လေၾကာင္းပိုင္ ေလယာဥ္ XY-AGC F100 ေဖာ္ကာ ဂ်က္ေလယာဥ္ စီးနင္းၿပီး ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့သည့္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသား ႏွစ္ဦးက ထူးကုမၸဏီကို တရားစြဲဆိုခဲ့ရာ မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္တိုင္း တရား လႊတ္ေတာ္၊ တရားခြင္(၇) သို႔ ထူးကုမၸဏီ ဥကၠ႒ ဦးေတဇ ကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ တရား ရင္ဆိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

တရား စြဲဆိုရာတြင္ ထူးဂ႐ု(ပ္) ကုမၸဏီ၊ ထူးထရိတ္ဒင္း ကုမၸဏီ၊ ထူးထရိတ္ဒင္း ဂ႐ု(ပ္) ကုမၸဏီ၊ အဲပုဂံ လီမိတက္ႏွင့္ အဲပုဂံ ဂိုးလ္ဒင္း လီမိတက္(၅)ခုကို တရားစြဲ ဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အမႈကို ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး တရား လႊတ္ေတာ္ တရား႐ံုး အမွတ္ (၇) တြင္ (၂/ ၂၀၁၄) ျဖင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၄ ရက္ မွစၿပီး စစ္ေဆးခဲ့သည္။ ဒုတိယ ႐ံုးခ်ိန္း အျဖစ္ မတ္လ ၇ ရက္တြင္ စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး တတိယ ႐ံုးခ်ိန္းျဖစ္ေသာ မတ္လ ၂၁ ရက္တြင္ ထူးကုမၸဏီ အုပ္စု ဥကၠ႒ ဦးေတဇ ကိုယ္တိုင္ တရား႐ံုးသို႔ လာေရာက္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ယခု ႐ံုးခ်ိန္းအား ထူးကုမၸဏီ ဥကၠ႒ ကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ ရင္ဆိုင္ ခဲ့ေသာ္လည္း ႏွစ္ဖက္ ေရွ႕ေနမ်ား မဆံုသျဖင့္ ႐ံုးခ်ိန္းအား သႀကၤန္ အၿပီးသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕လိုက္ၿပီး ရက္ အတိအက် မသတ္မွတ္ ရေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ဦးေတဇႏွင့္ တရား႐ံုးတြင Tomorrowက ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္းရာ အဲပုဂံကိစၥ အတြက္ တရား႐ံုး လာေရာက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ အဲပုဂံအား ေတာင္းဆိုေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၄င္းက “ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီကိစၥကို အျပည့္အစံု ျပန္ၾကား ေပးပါမယ္၊ ဒါကို အျပည့္အစံု ဖတ္ၿပီးေတာ့မွ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ ဆံုးျဖတ္ၾကပါ။ ကၽြန္ေတာ္ ကေတာ့ သူမ်ားကို မေ၀ဖန္ ခ်င္လို႔ပါ”ဟု ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

တရားစြဲဆိုေသာ အေမရိကန္ လူမ်ိဳးႏွစ္ဦးကို မေတာ္တဆ ျဖစ္လွ်င္ျဖစ္ပြားခ်င္း ဦးေတဇႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား ကိုယ္တိုင္ ေတာင္ႀကီး စပ္စံထြန္း ေဆး႐ံုမွ ဟဲဟိုးသို႔ ကိုယ္ပိုင္ ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ ပို႔ေဆာင္ေပးၿပီး ထိုမွ တစ္ဆင့္ ကိုယ္ပိုင္ ဂ်က္ေလယာဥ္ျဖင့္ ထိုုင္းႏိုင္ငံသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ စကၤာပူႏိုင္ငံ SGH ေဆး႐ံုတြင္ စကၤာပူ ေဒၚလာ သံုးသိန္း ေပးသြင္းၿပီး ေဆးကုသေပးခဲ့ကာ၊ သက္သာသျဖင့္ အေမရိကန္သို႔ အထူး ေလယာဥ္ကို ေဒၚလာ ၁၇၅၀၀၀ျဖင့္ ငွားရမ္းၿပီး ပို႔ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာ့အာမခံ ႏွင့္ Reinsurance ကုမၸဏီမွ ေလ်ာ္ေၾကးမ်ား ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ အင္အား ေကာင္းၿပီး ေလယာဥ္ မေတာ္တဆမႈမ်ားတြင္ ေလ်ာ္ေၾကး မ်ားစြာ ရေအာင္ အက်ိဳးေဆာင္ ေပးသလို အက်ိဳးေဆာင္ခ မ်ားစြာယူေနေသာ အေမရိကန္ Kreindler & Kreindler LLP Law Farmကို ယင္းတို႔မွ ငွားရမ္းကာ ထိခိုက္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ နစ္နာမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေလ်ာ္ေၾကးမ်ားစြာ ရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ အဲပုဂံဘက္မွ တရား လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ ေရွ႕ေန ေဒၚသင္းသင္းရီ လိုက္ပါ ေဆာင္ရြက္ၿပီး တရားလို အေမရိကန္ ႏွစ္ဦးဘက္မွ တရား လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ ေရွ႕ေန ဦးေက်ာ္စိုးမိုး လိုက္ပါ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

တရားလိုဘက္မွ နစ္နာေၾကးမ်ား အျဖစ္ ေဆး၀ါး ကုသစရိတ္မ်ား၊ က်န္းမာ သန္စြမ္းစြာ မလုပ္ကိုင္ ႏိုင္ေတာ့သည့္ အတြက္ နစ္နာေၾကးမ်ား၊ ထိခိုက္မိေသာ ဒဏ္ရာမ်ားမွ နာက်င္ ကိုက္ခဲေသာ ဒုကၡမ်ားကို ခံစားရသည့္ အတြက္ နစ္နာေၾကးမ်ား၊ မေတာ္တဆမွ တစ္ဆင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေၾကာက္ရြ႕ံ စိုးရိမ္ ထိတ္လန္႔မႈမ်ား အတြက္ နစ္နာေၾကးမ်ားႏွင့္ ဥစၥာ ပစၥည္းမ်ား ကုန္ဆံုးမႈမ်ား အတြက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၉ ဘီလ်ံ (စြဲခ်က္တင္ေသာ ေန႔တြင္ ထိုင္းဘဏ္မွ ေၾကညာခ်က္ အရ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းသည္ ၁ ေဒၚလာလွ်င္ ၃၂.၆၆၄ ဘတ္ႏွင့္ ညီမွ်သည္) ခန္႔မွန္းေခ် ဘတ္၂၉၃၉၈၅၀၀၀အား ရလိုမႈျဖင့္ တရားစြဲဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႕ျပင္ တရားလို ႏွစ္ေယာက္စလံုးသည္ ေဆးဖိုး စရိတ္ႏွင့္ ေဖးမမႈမ်ားကို တရားၿပိဳင္ဘက္မွ မည္သည့္ နည္းလမ္းမႏွင့္မွ မရခဲ့ဖူးေၾကာင္း၊ တရားၿပိဳင္ဘက္မွ အမွား ျပဳလုပ္မႈေၾကာင့္ တရားလို ႏွစ္ေယာက္လံုးသည္ ေဆးဖိုးစရိတ္ ကုန္က်မႈ ေငြေျမာက္ျမားစြာကို မိမိဘာသာ သံုးစြဲခဲ့ရေၾကာင္း၊ တရားၿပိဳင္ဘက္ အျပဳအမူမ်ားသည္ သံုးစြဲသူမ်ား အေပၚ မရင္ဆိုင္ရဲ၊ ေထာက္ထား စာနာမႈ မရွိေပ။ Accident ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား အေပၚတြင္လည္း တာ၀န္ယူမႈ မရွိသည့္ အျပင္ Professional အေနျဖင့္လည္း မိမိ၏ အမွားကို တာ၀န္ယူျခင္း မရွိဟု တရား႐ံုးတြင္ စြဲခ်က္ တင္ထားေၾကာင္း သိရသည္။ု

Facebook ေပၚရွိ ဦးေတဇ၏ ကိုယ္ပိုင္ စာမ်က္ႏွာတြင္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသား ႏွစ္ဦး ျဖစ္ေသာ Mr.Allan Lokos နဲ႔ Mrs. Susanna Weiss တို႔မွ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ၏ Super Powerကို အသံုးခ်ကာ မိမိအား ဘက္ေပါင္းစံုမွ ဖိအားေပး ေငြေၾကး ေတာင္းခံခဲ့သည့္ အျပင္ မိမိႏွင့္ မိမိ တည္ေထာင္ ေပးထားခဲ့ေသာ Air Bagan Co., Ltd. အပါအ၀င္ အျခား သက္ဆိုင္ျခင္း မရွိေသာ ကုမၸဏီမ်ားကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔တြင္ မမွန္ကန္ေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားျဖင့္ တရားစြဲဆို ခဲ့ပါသည္။ မိမိ ကုမၸဏီ တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ သက္တမ္း တေလွ်ာက္ အတြက္လည္း ပထမဆံုး တရား စြဲဆိုခံရမႈ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တရား႐ံုး ၃ ခုမွာ တစ္ဖက္သတ္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားျဖင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားကိုပါ ထည့္သြင္း တရားစြဲဆို ခဲ့ပါတယ္။ ထိုသို႔ တရားစြဲဆို လာျခင္းကို မိမိ အေနျဖင့္ ေရွာင္ပုန္းေနမည္ မဟုတ္ပဲ အမွန္တရား အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား တစ္ဦး ပီသစြာ ရင္ဆိုင္ ေျဖရွင္းသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေရးသားထားၿပီး ကုမၸဏီ တည္ေထာင္သည့္ ၂၅ ႏွစ္ အတြင္း တရား႐ံုးသို႔ သြားေရာက္ ရင္ဆိုင္ရျခင္းမ်ိဳး မရွိခဲ့ဟု ဆိုသည္။

1 comment:

Anonymous said...

ဇာတ္နာေအာင္ လုပ္ျပ အုန္းမယ္
ဆိုတာ ျကိဳေျပာထားလိုက္မယ္
မယံုရင္ ေစာင့္ျကည့္။
အေမရိကန္ ၂ ေကာင္ကို တမင္ခိုင္းတာကြ၊
ယက္ေတာ လို မ်ိဳးေပါ့ကြာ။
ေငြေတာ့ နဲနဲ သံုးရတယ္