Thursday, March 27, 2014

အလံုၿမိဳ႕နယ္ရိွလ်ွပ္စစ္ရံုးသို႔ခ်ီတက္ ဆနၵျပဧၿပီလ ၁ ၇က္ေန႔တြင္ လ်ွပ္စစ္မီတာခ တိုးျမင့္ေကာက္ခံျခင္းကိုကန္႔ကြက္ေသာ ဆနၵျပပြဲကို ဒုတိယေန႔အျဖစ္ ၂၇.၃.၂၀၁၄ ည၇နာ၇ီက၇န္ကုန္တိုင္းေျမနီကုန္းမွအလံုၿမိဳ႕နယ္ရိွလ်ွပ္စစ္ရံုးသို႔ခ်ီတက္ ဆနၵျပေနစဥ္။

No comments: