Wednesday, April 30, 2014

NLDအလုပ္သမားေရးရာဌာနက ထုတ္ျပန္တဲ့ အလုပ္သမားေန႕ေၾကညာစာတမ္း

စပ်စ္သီးေတြေပါတဲ့လ

မ်ိဳးေစာင့္အဖြဲ႕မွ သမၼတအား ဆန္႔က်င္တာလား။ooredoo အာရပ္မွ ဘာသာျခားပိုင္လုပ္ငန္း၏ ဖံုး ျဖင့္ ေခၚလွ်င္ မကိုင္ပါရန္ ဆိုၿပီး ဦးဝီရသူဦးစီးေသာ မ်ိဳးေစာင့္အဖြဲ႕မ်ားမွာ တရားဝင္ ေၾကျငာခ်က္ ထုတ္လာတာကို ေတြ႕ရပါသည္။

ထို မိုးလ္ဘိုင္းဖံုးလိုင္းမ်ားအား ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေပးၿပီးထုတ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ ooredoo အာရပ္ဘာသာျခား ကုမၼဏီအား ယံုၾကည္စြာျဖင့္ လုပ္ငန္း လုပ္ပိုင္ခြင့္ ခ်ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ပိုမို ေကာင္းမြန္ေသာစနစ္ႏွင့္ နည္းပညာ ပိုသာေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို မေရြးခ်ယ္ပဲ ထို ဘာသာျခား မိုဘိုင္းလ္ လုပ္ငန္းအား ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ အမ်ားကအံ့ၾသခဲ့ရသည္။ ထို ooredoo မွ လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ရၿပီး degicel သို႔ sub-con ျပန္ေပါင္းလုပ္သျဖင့္ အမွန္တကယ္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းကို မေရြးခ်ယ္ခဲ့ေသာ သမၼတ ၏ အူတူတူ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အမ်ားမွ သံသယ ဝင္လာခဲ့ၾကေပသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ဘာသာေရး ပဋိပကၡ ျပႆနာႀကီးထြားလာခ်ိန္ ထိုဘာသာျခား လုပ္ငန္းအား ေရြးခ်ယ္ၿပီး မိုဘိုင္းလ္ လုပ္ကိုင္ခြင့္အား ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူမ်ားအေပၚ ပိုေကာင္းသည့္စနစ္ကို ဘာေၾကာင့္ မသံုးစြဲေစသနည္း။ ႐ိုးသားစြာ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္ ဆိုသည္မွာ လံုးဝ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေပ။

ယခုေတာ့ မ်ိဳးခ်စ္အဖြဲ႕မွ ထိုဘာသာျခား ဖံုးအား မသံုးစြဲရန္ ဆန္႔က်င္ျခင္းသည္ သမၼတ၏ ေရြးခ်ယ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အား ဆန္႔က်င္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

မည္သို႔ ဆန္႔က်င္ပါေစ၊ ထြက္ၿပီးဆင္စြယ္ ျပန္ဝင္လို႔မရေတာ့ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ မ်ိဳးခ်စ္နဲ႔ သမၼတ ေထာက္ခံသူတို႔ အတိုက္အခံ ျပန္လုပ္ၿပီး ဖံုး ေရြးခ်ယ္ရေပေတာ့မည္။ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ တယ္လီေနာ္ ၏ ဖံုးစနစ္ အေျခအေန အားလည္း ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ရွိသည္။

ျပည္သူအမ်ားစုကေတာ့ လိုင္းအားေကာင္းၿပီး ၾကည္လွ်င္ျပတ္သားေသာ စနစ္ပိုေကာင္းၿပီး အဆင့္ျမင့္ေသာ၊ ေစ်းႏႉန္းခ်ိဳသာေသာ လိုင္းကိုသာ ေရြးသံုးမည္ျဖစ္သည္။

ျမစ္ဆံုကိစၥၥတြင္လည္း သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ သည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မျပတ္သားေသာေၾကာင့္ အျမင့္ဆံုး ရာထူးယူထားၿပီး တာဝန္ယူ တာဝန္ခံ မဆံုးျဖတ္တတ္ေသာေၾကာင့္ ယခုအထိ ဝါးတားတားျဖင့္ ေခတၱရပ္တန္႔ေနျပန္သည္။ ယခုလည္း ဘာသာေရး ျပႆနာျဖစ္ခ်ိန္ ေရြးခ်ယ္မွဳ ဝါးတားတား လုပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား နစ္နာႏိုင္သလို လူထုမွာလည္း စိတ္ညစ္စရာမွာ ျဖစ္ေပၚ လာေနၿပီျဖစ္သည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ ေဝဝါးစြာ ဆံုးျဖတ္တတ္ေသာ၊ အႀကီးမားဆံုး လုပ္ငန္းမ်ားကို တာဝန္မခံရဲ၊ ေခါင္းေရွာင္တတ္သည့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုမွာ ဘာသာေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီပြားေရး ႏြံထဲတြင္ နစ္ေနလ်က္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မွန္ကန္ျပတ္သားသည့္ ကမာၻ႔ အဆင့္မွီ ေခါင္းေဆာင္လ်က္ထဲ အာဏာရလွ်င္ တိုင္းျပည္ ယခင္ထပ္ပိုမို တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းလာႏိုင္ပါသည္။

ဘယ္သူက ႏိုင္ငံတကာ ေခါင္းေဆာင္အမ်ားစုက ခ်စ္ခင္ ျမတ္ႏိုး တန္ဖိုးထားကာ မွန္ကန္တိက်ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ၿပီး တိုင္းျပည္ ပိုမိုေအးခ်မ္း တိုးတက္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္လည္း ?????
ထိုလုပ္ႏိုင္တဲ့ သူလက္ထဲ တိုင္းျပည္ အာဏာ ကို လႊဲ ေပးလိုက္ပါလားဗ်ာ ။ လိုအပ္တာေတြ လည္း ကူညီေပးၾကပါလား။ တိုင္းျပည္ ေအးခ်မ္းၿပီး ပိုမို တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးလာမွာပါ။

(သမၼတဦးသိန္းစိန္ကေတာ့တပ္ထားတဲ့ ႏွလံုးခံု စက္ေလး မရပ္တန္႔ခင္ အနားယူ သင့္ပါတယ္။၊ ေစတနာ နဲ႔ သတိေပးတာေနာ္။ )

အားလံုး က်န္းမာ ခ်မ္းသာစြာျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္ၾကပါေစ။

ကိုစိုင္း

Sai Phyo Wai Lin

ဇာတ္လမ္းကေတာ့စၿပီ...(ဆုပန္ထြာ)ဇာတ္လမ္းကေတာ့စၿပီ...
အမွန္တရား ကိုအားလံုးသိရေအာင္........

------------------------------------

ပန္ပန္ပရိတ္သတ္မ်ားအားလံုးပန္ပန္အတြက္စိတ္ပူေပး
ၾကတဲ့အတြက္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာေတြထဲမွာကိုဥကၠာေက်ာ္ဘက္မွလဲေရွ႔ေန
ကတဆင့္ျပန္လည္ရွင္းလင္းသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
ပန္ပန္ကိုယ္တိုင္လဲတဦးခ်င္းမေျဖၾကားႏိုင္တဲ့အတြက္
ပန္ပန္႔ရဲ႕ facebook ႏွင့္ စာနယ္ဇင္းမ်ားကေနတဆင့္ျပန္လည္ရွင္းလင္းအသိေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
စိတ္ပူေပးၾကတဲ့ သူမ်ားအားလံုး ေက်းဇူးအထူးတင္ပါတယ္ရွင္...

၉၆၉ တံဆိပ္ ကပ္ထားရင္ ကြိဳင္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရွင္းရ မခက္ဘူး


 Aungmyo Tun

အေသးဆံုးေလး ၂၀၀.. အလတ္စားက ၃၀၀.. အၾကီးေတြက ၅၀၀.. ပါ။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပံုနဲ ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပံုကေတာ့ ဆိုဒ္ မၾကီးေပမယ့္
၅၀၀ ယူတယ္ အစ္ကို။ ေရစိုခံတယ္၊ ျပန္ဖ်က္ခ်င္လည္း လြယ္တယ္၊
အသားလည္း မနာဘူး အစ္ကို။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္က က်ေနာ္တို ့ႏိုင္ငံရဲ ့ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က
ဗိုလ္ခ်ဳပ္သမီးေလ အစ္ကို၊ ႏွစ္ေယာက္စလံုး နာမည္ၾကီး လူၾကိဳက္မ်ားတယ္ အစ္ကို၊
၉၆၉ တံဆိပ္ ကပ္ထားရင္ ကြိဳင္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရွင္းရ မခက္ဘူး အစ္ကို၊
ဒါေတြက က်ေနာ့္ဆိုင္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္ေတြပါ အစ္ကို၊ စီးပြားေရးလုပ္တာ
အထာနပ္ရတယ္၊ က်ေနာ့္ဗီႏိုင္းကို ၾကည့္လိုက္တာနဲ ့ လူေတြ ဟတ္ ထိသြားရမယ္။

ကပ္ခြာ တက္တူး ထိုးပါဦးလား အစ္ကို..။

၂ရက္နဲ႕ရာထူးတဆင့္တက္တဲ့ဗိုလ္ၾကီး၅ဦး“ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္႐ံုးအတြက္ လိုအပ္ေနသည့္ လက္ေထာက္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေနရာ (၅)ခုအတြက္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးဌာနခ်ဳပ္႐ံုး (ၾကည္း)မွ ဗုိလ္ႀကီးအဆင့္ရွိ စစ္သားငါးဦးအား အရပ္ဘက္သို႔ ဦးစီးအရာရွိ အဆင့္ျဖင့္ ခန္႔အပ္ၿပီး ေနာက္တစ္ရက္ျခား၍ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးအျဖစ္ ခန္႔အပ္လုိက္ေၾကာင္း အစိုးရ ျပန္တမ္း၌ ပါရွိ္သည္။”
(ျမန္မာ့သံေတာ္ဆင့္)

မနက္ ၁၀ နာရီေက်ာ္ေလာက္က ေျမာက္ဒဂံု ၇/၈ လမ္းဆံုအနီးမွာPortie တစီးမီးေလာင္Nay Htun

Yangon Police
အင္ဂ်င္ခန္းအပူရွိန္လြန္ကဲရာမွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မီးေလာင္မႈျဖစ္

ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ ၃၀

၃၀.၄.၂၀၁၄ ရက္ေန႔ ၁၀၃၅ အခ်ိန္တြင္ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (အေရွ႕ပိုင္း)ၿမိဳ႕မ
ရဲစခန္းမွတပ္ဖဲြ႔၀င္မ်ားသည္ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(အေရွ႕ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္၊(၈)ရပ္ကြက္၊ ရာဇဓိရာဇ္လမ္းတြင္ ယာဥ္(၁)စီးမီးေလာင္ေနေၾကာင္းသတင္းအရ ၿမိဳ႕နယ္မီးသတ္ဦးစီးမွဴးတို႔ႏွင့္အတူသြားေရာက္ စစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။

ထုိသုိ႔သြားေရာက္စစ္ေဆးခဲ့ရာ ယာဥ္ေမာင္း ႏိုင္လင္းသိန္း၊ (၂၃)ႏွစ္၊ (ဘ)ဦးျမင့္သိန္း၊ အလံုၿမိဳ႕နယ္ေနသူသည္ ၄စ/---၊Toyota Porte ခဲေရာင္ ကုိယ္ပုိင္ယာဥ္အား ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(အေရွ႕ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ (၈)ရပ္ကြက္၊ ရာဇဓိရာဇ္လမ္းအတုိင္း (၇/၈)လမ္းဆံုဘက္မွ ဒဂံုတကၠသုိလ္ဘက္သုိ႔
ေမာင္းႏွင္လာစဥ္ ၁၀၃၀ အခ်ိန္ ဗိုလ္ေစာေနာင္လမ္းထိပ္အေရာက္ အင္ဂ်င္အပူရွိန္လြန္ကဲၿပီး အင္ဂ်င္ခန္းအတြင္းမွ မီးစတင္ေလာင္ကၽြမ္းခဲ့ရာ ၀ုိင္း၀န္းၿငိမ္းသတ္ခဲ့သျဖင့္ ၁၀၄၀ အခ်ိန္တြင္ မီးၿငိမ္းသြားခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါယာဥ္မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ ယာဥ္၏အင္ဂ်င္ခန္းပ်က္စီးကာ တန္ဖုိး
ေငြက်ပ္(၂)သိန္းခန္႔ဆံုးရႈံးသြားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည့္အတြက္ ယာဥ္ေမာင္းျဖစ္သူ
ႏုိင္လင္းသိန္းအား ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(အေရွ႕ပိုင္း)ၿမိဳ႕မရဲစခန္း(ပ)၂၂၄/၂၀၁၄၊
ျပစ္မႈပုဒ္မ ၂၈၅ ျဖင့္ အမႈဖြင့္အေရးယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

စီအန္ပီစီ ကုမၸဏီမွာ အလုပ္သမား ေနအိမ္ေတြဟာ လူျမင္မေကာင္းေအာင္ နိမ့္က်BBC Burmese

ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕နယ္ မေဒးကၽြန္းမွာ တရုတ္ စီအန္ပီစီ ကုမၸဏီမွာ အလုပ္ လုပ္ကိုင္ေနၾကတဲ့ ျမန္မာ
အလုပ္သမားေတြ ေနထိုင္တဲ့ ေနအိမ္ေတြဟာ လူျမင္မေကာင္းေအာင္ နိမ့္က်ေနပါတယ္။
အဲ့ဒီေနရာမွာ ကေလး ၃၀၅ ေယာက္ရွိျပီး ေက်ာင္းလည္း မရွိတဲ့ အတြက္ ခေလးေတြက စာမသင္နိုင္ပါဘူး။
ေဆးခန္းလည္း လမ္းတစ္ဘက္ ခပ္ေ၀းေ၀းမွာသာ ရွိျပီး တပတ္တစ္ၾကိမ္ ဖြင့္ပါတယ္၊ ဆရာ၀န္ မရွိလို့
သားဖြား ဆရာမကို အားကိုးေနရပါတယ္။

မီးမီးခဲတရား၀င္ျပတ္စဲျပီးျဖစ္

ျပင္ဦးလြင္ အတက္လမ္း ၂၁ မိုင္ viewpoint : Probox တစ္စင္း မီးေလာင္


Minn Thein Htun

၅၉(စ)ကို ျပင္ဖို႔ စစ္ဗိုလ္ဘာေၾကာင့္ ေၾကာက္ေနၾကသလဲ၊


“ထံုးစံအတိုင္း စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြက အခြင့္ထူးခံလူတန္းစားအျဖစ္ ဆက္ရွိပါမယ္။ ျပည္သူေတြကို အႏိုင္က်င့္ခြင့္ ဆက္ရပါမယ္။ သူတို႔ဟာ ၀န္ႀကီးကေန သမၼတအထိ အစိုးရအဖြဲ႔၀င္ ရာထူးေတြကို သက္ဆိုင္ရာ အရည္အခ်င္းရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ ျဖစ္ေစေမွ်ာ္မွန္းခြင့္ ဆက္ရပါမယ္။ ၀န္ႀကီးဌာနေတြမွာ မိုးက်ေရႊကိုယ္ ေလထီး စစ္သားလုပ္ၿပီး အရာရွိအဆင့္နဲ႔ လာဘ္စားခြင့္ ဆက္ရပါမယ္။ ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းေဒသအသီးသီးက သက္ဆိုင္ရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းခြင္ေတြမွာ အဘေတြနဲ႔ ေ၀စားမွ်စားလုပ္ၿပီး ဆက္စားခြင့္ရပါမယ္။ တရား၀င္လခေလး တစ္သိန္း ႏွစ္သိန္းနဲ႔ တိုက္ေဆာက္ ကားစီး ဆက္လုပ္ျပ ၾကပါဦးမယ္။

တကယ္လို႔ ၅၉(စ)ျပင္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတ ျဖစ္လာခဲ့ရင္ အေျခအေန ေျပာင္းျပန္ျဖစ္သြား ပါလိမ့္မယ္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုပါ တျခားအခ်က္ေတြ မေျပာင္းႏိုင္ဘူး ဆိုရင္ေတာင္သမၼတက စစ္တပ္ေနာက္ခံ မဟုတ္တဲ့ အရပ္သား ျဖစ္လာဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒီအခါမွာ အရပ္သားသမၼတက အရပ္သား ၀န္ႀကီးေတြ ကိုသာ အဓိကခန္႔ပါလိမ့္မယ္။ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြအတြက္ အလြန္ဆံုး ေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္တာ အစိတ္သား အမတ္ တစ္ေနရာနဲ႔ ၀န္ႀကီး ၃ ေနရာ (ကာကြယ္ေရး၊ ျပည္ထဲေရးနဲ႔ နယ္စပ္လံုၿခံဳေရး) သာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအခါမွာ အရပ္သား၀န္ႀကီးရဲ႕ ၀န္ႀကီးဌာနေတြကို စစ္တပ္က မိုးက်ေရႊကိုယ္လုပ္ၿပီး ၀င္လို႔ မရေတာ့ပါဘူး။ ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းေတြမွာ အရပ္သား၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ကို လြန္ဆန္ၿပီး စားခြင္ဖန္ဖို႔ ခက္သြားပါၿပီ။ အရပ္သားေတြ ကိုင္တြယ္တဲ့ တရားဥပေဒေအာက္မွာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြဟာ အခြင့္ထူးခံဆိုတဲ့ အဆင့္ကေန အလိုလို ေလွ်ာက်သြားပါၿပီ။ ျပည္သူသာအဓိကဆိုတဲ့ အေျခအေနကို ျပန္ေရာက္ သြားပါမယ္။ စစ္ဗိုလ္ေတြ အတြက္ စစ္တန္းလ်ားမွာ တရား၀င္လခနဲ႔ ခံစားခြင့္ အနည္းငယ္ကလြဲလို႔ တျခားသူေဌးျဖစ္ ေမွ်ာ္မွန္းစရာ ဘာမွ မရွိေတာ့ပါဘူး။
ဒါေၾကာင့္ ဒီ ၅၉(စ) ျပင္ဆင္ေရး ကိစၥကို စစ္တပ္က အရာရွိ စာရင္း၀င္ ပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ အရာရွိ ျဖစ္လာႏိုင္သူအားလံုး ေနစရာမရွိေအာင္ ေၾကာက္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အက်ဳိးခံစားခြင့္ေမွ်ာ္မွန္းၿပီး စစ္ထဲ ၀င္လာတဲ့ သူေတြက ပိုေၾကာက္ပါ တယ္။ ဘယ္သူ သမၼတျဖစ္ျဖစ္ ေအာက္ေျခစစ္သားေတြဘ၀ ဒီထက္ဆိုးဖို႔ မရွိေတာ့ေပမယ့္ လက္ရွိအရာရွိေတြ၊ အရပ္ဘက္မွာ အရာရွိ ျဖစ္လာႏိုင္ေခ်ရွိတဲ့ သူေတြကေတာ့ စားခြက္ ေပ်ာက္သလို ခံစားရပါလိမ့္မယ္။ ၅၉(စ)ဆိုတဲ့ အသံၾကားတိုင္း အိပ္မက္ဆိုးေတြ မက္ၾကပါလိမ့္မယ္။”

(Credit -  Zin Thaw Naing - http://luthuorthan.blogspot.com/2014/01/blog-post_11.html)

လယ္တီသိမ္ကို ဧၿပီ ၂၉ ရက္ေန႔က အၿပီးတိုင္ ၿဖိဳဖ်က္လိုက္ၿပီ


စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး မံုရြာခရိုင္ ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ စီမံကိန္းမွာ ရွိတဲ့ လယ္တီသိမ္ကို ဧၿပီ ၂၉ ရက္ေန႔က အၿပီးတိုင္ ၿဖိဳဖ်က္လိုက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ၀က္ေမွးေက်းရြာသူ ေဒၚသြဲ႔သြဲ႔၀င္းက ဒီဗီြဘီကို ေျပာပါတယ္။

“အၿပီးဖ်က္လိုက္တာ တမႈန္မွေတာင္ မက်န္ေတာ့ဘူး။ အပဲ့ေတြ ပ်က္စီးတဲ့ဟာ မွန္သမွ်ကို က်င္းႀကီးတူးၿပီး ထည့္ပစ္လိုက္တယ္။” လက္ပံေတာင္းေတာင္ စံုစမ္း စစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္အစီရင္ခံစာအရ လယ္တီသိမ္ကို မူလ အေနအထား မပ်က္ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ ေဒသခံမ်ားအားလံုးရဲ႕ သေဘာတူညီခ်က္နဲ႔ တျခားေနရာကို ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ ပါရွိခဲ့ေပမယ့္ ဧၿပီ ၂၉ ရက္ေန႔က လယ္တီသိမ္ကို အၿပီး ၿဖိဳဖ်က္ၿပီး ေျပာင္းေရႊ႕ေပးျခင္း မရွိဘူးလို႔ ေဒသခံေတြက ဆိုပါတယ္။

၀မ္ေပါင္ကုမၸဏီ ျပည္သူ.ဆက္ဆံေရး မန္ေနဂ်ာ ဦးေအာင္ေဇာ္လင္းကေတာ့ လယ္တီသိမ္ ၿဖိဳဖ်က္ျခင္း ကိစၥက ကုမၸဏီနဲ႔ သက္ဆိုင္ျခင္း မရွိဘဲ အစိုးရနဲ႔ သာသနာေရးဦးစီးဌာနနဲ႔သာ သက္ဆိုင္တယ္လို႔ အခုလိုေျပာပါတယ္။

“အဲဒါလုပ္တာ ကုမၸဏီက မဟုတ္ဘူးဗ်။ အဲဒါ အစိုးရက လုပ္တာ။ က်ေနာ္တို႔ေတာ့ မသိဘူး။ ေနာက္ဆံုးအေျခအေနကို သာသနာေရးဦးစီးဌာနကို ေမးမွ သိမယ္ ထင္တယ္။ အခုအခ်ိန္အထိ ေနာက္ဆံုး သတင္းမရဘူး။”

 http://burmese.dvb.no

မြန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးအုန္းျမင္႕က အဆဲခံနိုင္ေပမယ့္သူရဦးေရႊမန္းကအဆဲမခံ


ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဦးအုန္းျမင့္က နယ္လွည္႕ပါး႐ိုက္ၿပီး မြန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးအုန္းျမင္႕က အဆဲခံမယ္
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 April 2014
စိုး၀င္းႏိုင္
Hot News Journal

လာျပန္ျပီေနာက္တမ်ိုး မရိုး၇ေလေအာင္-----

“နယ္လွည့္ၿပီး ပါး႐ိုက္လာတာ”ဟုဆိုေသာ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဦးအုန္းျမင့္ ၿပီးေနာက္ “မေက်နပ္ လို႔ရွိရင္ကၽြန္ေတာ့္ကို လာဆဲပါ။ အဆဲခံပါ့မယ္”ဟု မြန္ျပည္နယ္၀န္ ႀကီးခ်ဳပ္ဦးအုန္းျမင့္က ေျပာလာျပန္ သည္။

ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယက သူရဦးေရႊမန္းသည္ ဧၿပီ (၂၅) ရက္ေန႔တြင္ သထုံၿမိဳ႕၊ သု၀ဏၰခန္းမေဆာင္၌သထုံခ႐ိုင္ (၄)ၿမိဳ႕နယ္ပါတီစုံေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး ပြဲက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ မြန္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးအုန္းျမင့္ကအခုတင္ ျပသူမ်ားအေနနဲ႔ ၎ကို ဆဲလိုပါက ၎အေနျဖင့္အဆဲခံႏုိင္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟုသိရသည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကသူရဦးေရႊမန္းသည္တပ္ မေတာ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့စဥ္ က တာ၀န္က်ခဲ့ဖူးေသာ သု၀ဏၰ ဘုမိသထုံၿမိဳ႕သုိ႔ေရာက္ရွိခိုက္ပါတီ မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးရာတြင္ မြန္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးဦးအုန္းျမင့္အပါ အ၀င္ (၄) ၿမိဳ႕နယ္မွ ဌာနဆုိင္ရာ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ားဖိတ္ ၾကားထားသည့္ဧည့္သည္မ်ားတက္ ေရာက္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္းကၿမိဳ႕နယ္အလုိက္ အသီးသီးတင္ျပလိုပါက တင္ျပ ႏုိင္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားၿပီးေနာက္ ၿမိဳ႕နယ္အလုိက္ (၄) ၿမိဳ႕နယ္ ျပႆနာမ်ားကို တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါတင္ျပမႈအေပၚမြန္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးအုန္းျမင့္က “တင္ျပသူမ်ားအေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ့္ ကို မေက်နပ္လုိ႔ဆဲလိုပါက ကၽြန္ေတာ့္႐ုံး၀ကေနထုိင္ၿပီး ဆဲရင္ လည္း ကၽြန္ေတာ္နားေထာင္ေပး ပါ့မယ္။ ကၽြန္ေတာ္အဆဲခံႏုိင္ပါ တယ္”ဟုတင္ျပသူမ်ားကိုတုံ႔ျပန္ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၎ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္းက “ကၽြန္ေတာ့္ အေနနဲ႔ကေတာ့ အဆဲမခံႏိုင္ဘူး။အဆဲခံႏိုင္တဲ့ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးအုန္းျမင့္ကို ဆဲၾကည့္ၾကေပါ့”ဟုပါတီစုံေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲအၿပီး တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။

အဆုိပါ အဆဲခံႏုိင္ပါတယ္ ဆုိတဲ့ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္လာ ေသာ ရပ္မိရပ္ဖတစ္ဦးအား ေမး ျမန္းရာတြင္ ““၁၉၉၂ ခုႏွစ္က တည္းက ကၽြန္ေတာ္တို႔ရြာမွာရွိတဲ့ ကုိယ္ထူကုိယ္ထေက်ာင္းကေလး ဟာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ေရာက္ေတာ့ အိမ္ျဖစ္သြားတဲ့ကိစၥ၊ ကူညီေျဖရွင္း ေပးပါလုိ႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္နာယကကုိ တင္ျပတဲ့အခါ မွာ မြန္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က စိတ္တိုလာတဲ့အေနအထားနဲ႔ ဒီ စကားကုိ ထၿပီးေျပာလုိက္တာပါ””ဟု ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္လက္ပံေက်းရြာမွ ဦးေငြသိမ္းက အတည္ျပဳေျပာ ၾကားသြားသည္။

လႊတ္ေတာ္မွာျပင္ဆင္ဖို႕ဦး၀င္းခ်ဴိ ေတာင္းဆို

နာဂစ္၆နွစ္ျပည့္ျပီ

ဒီေန႔ ၂၀၀၀၀/- ထပ္တိုးေတာ့ ျပန္ေတာင္းရတာ ၂၀၀၀၀/-Nyo Nyo Han

ဒီေန႔ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးရဲ႕ေစတနာေၾကာင့္
လစာ က်ပ္၂၀၀၀၀/- ထပ္တိုးၿပီးရေတာ့မယ္
လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၆ ႏွစ္
အရာ႐ွိစျဖစ္ခါစ
ရန္ကုန္မွာ ရံုးတက္ရတဲ့ဘဝ
လစာေငြက က်ပ္ ၁၅၇၅/-
အမဝမ္းကြဲက တင္ေကြ်းထားရတယ္
သူ႔အိမ္မွာခိုင္းတဲ့ေကာင္မေလးကို သူ ေပးရတာက က်ပ္ ၅၀၀၀/-

မနက္ကို အဲဒီေကာင္မေလးထည့္ေပးတဲ့ထမင္းခ်ိဳင့္ပါတဲ့ျခင္းကိုခပ္တည္တည္နဲ႔ယူ
စပယ္ယာကို ကူပြန္မရဲတရဲေပး
ညေနရံုးဆင္းခ်ိန္
စပယ္ယာကို ကူပြန္မဝံ့တဝံ့ေပး
႐ို႐ိုေသေသဆက္ဆံၿပီးရံုးတက္ခဲ့ရတယ္

လစာထုတ္ရက္
အမကိုညီးတာ အဲဒီေကာင္မေလးၾကားသြားေတာ့
အန္တီကဒီေလာက္ဘဲရသလားတဲ့
ကိုယ့္ရာထူးေလးအားနာသြားတယ္

၇၀၀၀/- ၈၀၀၀/- ေလာက္ဆို ကိုယ့္အသံုးစရိတ္ေလာက္ႏိုင္ေကာင္းရဲ႕လို႔
သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ေျပာၿပီးခဏခဏညီးမိတယ္

ေဟာ ၇၅၀၀/- တဲ့
အေပ်ာ္ေလးက ႏွစ္လေလာက္ဘဲခံတယ္
နဂိုလိုဘဝဘဲျပန္ေရာက္သြားတာပါဘဲေလ

အဲဒီလိုနဲ႔ ၈၀၀၀၀/- ၁၀၀၀၀၀/-
တိုးတိုင္း ခဏဘဲေပ်ာ္ႏိုင္တာပါဘဲ

ခု ဒီေန႔ ၂၀၀၀၀/- ထပ္တိုးေတာ့
အိမ္က ျပန္ေတာင္းရတာ ၂၀၀၀၀/- သက္သာတယ္ဘဲမွတ္ရမလား
အရင္လိုဘဲ တလ ႏွစ္လၾကာရင္ ဒီထက္မက ထပ္ၿပီးအိမ္ကျပန္ေတာင္းေနရဦးမွာလား
ဘုရား ဘုရား

ဘဘဦး၀င္းတင္ကိုဖရဲသီးနဲ႔ ပံုေဖာ္


သူ႔ရဲ့ စာဖိုမႉးေဆာင္အလုပ္ထဲက ဖရဲသီးနဲ႔ ပံုေဖာ္ထားတာပါ
ဖန္တီး႐ွင္နံမည္က Thein Naingပါ။။

ဒီေန႕ကာတြန္း

ေညာင္ေလးပင္မွာေျခဥျပင္ဖို႕ဆႏၵျပ

Tuesday, April 29, 2014

အမ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒအတည္ျပဳေရးအား ဇြန္လတြင္ လႊတ္ေတာ္၌အဆိုတင္သြင္းမည္


The Myanmar Age
===========
အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာ့ေစာင့္ေလွ်ာက္ေရးဥပေဒတစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ အမ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒအား အတည္ျပဳေရး အဆိုျပဳတင္သြင္းလႊာကိုေနျပည္ေတာ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ၌လာမည့္ဇြန္လတြင္ အဆိုျပဳတင္သြင္းသြား မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းအရွင္ပါေမာကၡမွမိန္႔ၾကားသည္။

“အမ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒဆိုတာ တကယ္လိုအပ္တယ္ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ဗုဒၶဘာသာ အမ်ဳိးသမီးေတြကို အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ေယာက်္ားေတြဘက္က အမ်ဳိးမ်ဳိးဖ်ားေယာင္းေသြးေဆာင္ၿပီးေတာ့ ယူတယ္။ ယူၿပီးရင္လည္း ဘာသာေျပာင္းခုိင္းတယ္ မေျပာင္းရင္ႏွိပ္စက္ခံရတယ္။ေနာက္တစ္ခ်က္က တရားဝင္ ဇနီးမျဖစ္ဘူး အေပ်ာ္ဇနီးပဲျဖစ္သြားတယ္။

သူတို႔ဘာသာမွာတရားဝင္ဇနီးေလးေယာက္ယူခြင့္ရွိတယ္။ၿပီးရင္ကေလးမ်ားမ်ားေမြးခိုင္းတယ္၊
ေမြးလာတဲ့ကေလးေတြအားလံုးကလည္း အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ျဖစ္ရမယ္ ဒါေၾကာင့္အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာ့ေစာင့္ေလွ်ာက္ဖုိ႔အတြက္ ဦးဇင္းတို႔ဘက္ကအမ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒတစ္ရပ္ ဖြဲ႔စည္းဖို႔ လႊတ္ေတာ္ကို အဆိုတင္သြင္းခဲ့တာပါ။

လာမယ့္ဇြန္လမွာ လႊတ္ေတာ္ကေနအတည္ျပဳမျပဳသိရ ေတာ့မယ္။ ဦးဇင္းကေတာ့ အတည္ျပဳေပးဖို႔႔ေမွ်ာ္လင့္တယ္ ” ဟု မေကြးပရိယတၱိစာသင္တုိက္မွ အရွင္ပါေမာကၡက မိန္႔ၾကားသည္။

၎အမ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒအား အခ်က္ေလးခ်က္ျဖင့္ျပဌာန္းထားၿပီး ယင္းအခ်က္မ်ားမွာ (၁)ဗုဒၶဘာသာဝင္၏ ရုိးရာလက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း (၂)တစ္လင္ တစ္မယား စနစ္ေပါင္းသင္းျခင္း(၃)ဘာသာတရားအား လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ျခင္း (၄)ကေလးေမြးဖြားႏႈန္း ကန္႔သတ္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။စင္ကာၤပူႏုိင္ငံတြင္ မည္သည့္ ဘာသာဝင္ ျဖစ္ျဖစ္ တစ္အိမ္ေထာင္လွ်င္ ကေလး(၂)ေယာက္ထပ္ပိုမယူရ ဥပေဒတစ္ခုအားျပဌာန္းထားေၾကာင္းသိရသည္။

အမ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒအား ျပည္သူမ်ား၏ လက္မွတ္ ၁သန္းေထာက္ခံမည္ဆိုပါက လႊတ္ေတာ္၌ အတည္ျပဳမယ္ဟု ထုတ္ျပန္ထားေသာေၾကာင့္ယခုအခါတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္သူမ်ား၏ သေဘာတူ ေထာက္ခံခ်က္ လက္မွတ္ ၁ သန္းေက်ာ္ရွိၿပီး အမ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒတြင္ ပါဝင္ေသာ
(၂)အခ်က္ျဖစ္တဲ့ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ကိုအစၥလာမ္ဘာသာဝင္အမ်ဳိးသမီးမ်ားကလည္းေထာက္ခံေၾကာင္းသိရသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္အမ်ိဳးဘာသာသာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔၏ဥကၠ႒ ႏိုင္ငံေတာ္ၾသဝါဒစရိယဘဒႏၵတိေလာကာဘိဝံသလက္မွတ္ထိုး ေပးပို႔ထားေသာ ဥပေဒ ၄ ရပ္ကို ဥပေဒျပဌာန္းေပးဖို႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ထံ ေပးပို႔ထားေၾကာင္း၊
၎ဥပေဒတြင္ ကိုးကြယ္ရာဘာသာ ကူးေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒ၊ တလင္တမယားစနစ္က်င့္သံုးျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္လူဦးေရ တိုးပြားႏႈန္း ထိန္းညႇိျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒတို႔ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ေတာင္ႀကီးအတက္လမ္း ကားမီးေလာင္မႈတြင္ ေနာင္တရားၿမိဳ႕နယ္ လူဦးေရသန္းေခါင္စာရင္း စာရြက္မ်ားပါ ေလာင္ကြ်မ္းေတာင္ႀကီး၊ မဇၥၽိမ။        ။

 ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕သို႔ အတက္လမ္းပိုင္းတြင္ ဧၿပီလ ၂၈ရက္ နံနက္၁၀နာရီ မိနစ္၂၀ခန္႔က ကားမီးေလာင္မႈ ထပ္မံျဖစ္ပြားရာ ကားေပၚတြင္ တင္လာသည့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေနာင္တရားၿမိဳ႕နယ္အတြင္း
ေကာက္ခံ ထားသည့္ လူဦးေရ သန္းေခါင္စာရင္း စာရြက္မ်ား ေလာင္ကြ်မ္းခဲ့သည္ဟု ယာဥ္ေမာင္းသူ ကိုၾကည္သိန္းက မဇၥၽိမကို ေျပာသည္။

“သန္းေခါင္စာရင္းစာရြက္ေတြက ကားေနာက္ဖံုးထဲ ေနာင္တရားၿမိဳ႕နယ္ လ၀က ဦးစီးမွဴးက လမ္းႀကံဳထည့္ေပးလိုက္တာ သူက အေနာက္ကေန ဆိုင္ကယ္ နဲ႕လိုက္လာတာပါ”ဟု ဦးၾကည္သိန္းက ေျပာသည္။

ပ်က္စီးဆံုးရွံဳးသြားသည့္ သန္းေခါင္စာရင္းစာရြက္ စာတမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး မည္ကဲ့သို႔ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ကို အခင္းျဖစ္ေနရာတြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ လ၀ကမွ ဦးစီးမွဴး ဦးၿပံဳးခ်ိဳကို မဇၥၽိမက ေမးျမန္းရာ ” ျပည္နယ္မွဴး လာရင္ေျဖေပးလိမ့္မယ္ ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ႔ ေျဖဆိုခြင့္မရွိပါဘူး၊ သိလည္း မသိေသးပါဘူး”ဟုသာ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ကားမီးေလာင္သည့္ ေနရာသုိ႔ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ မီးသတ္ဦးစီးဌာနမွ မီးသတ္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အျခားပူးေပါင္းအဖြဲ႕မ်ား ဝိုင္းဝန္းၿငိႇမ္း သတ္ရာ ၁၀နာရီ ၄၅မိနစ္တြင္ မီးထိန္းႏုိင္ခဲ့ၿပီး ၁၀နာရီ ၅၀တြင္ မီးၿငိမ္းခဲ့သည္ဟု ေတာင္ႀကီးခ႐ိုင္ မီးသတ္ဦးစီးမွဴး ဦးေအာင္သူ က မဇၥၽိမကို ေျပာသည္။

မီးေလာင္သည့္ ပ႐ိုေဘာက္စ္ ကားေပၚတြင္ ေနာင္တရားၿမိဳ႕နယ္မွ ေမာင္းႏွင္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းၿမိဳ႕မွ ရဲသံုးဦးႏွင့္ အရပ္သား သံုးဦးတို႔ လုိက္ပါလာခဲ့ၿပီး လူအထိအခိုက္ တစ္စံုတစ္ရာ မရွိခဲ့ေပ။

“ေမာင္းေနရင္းတန္းလန္း မီးခိုးေတြထြက္လာလို႔ ေဘာနပ္ဖံုးကို ဖြင့္ၾကည့္ေတာ့ မီးစတင္ေလာင္တာနဲ႕ အကုန္ ဆင္းေျပးလာတာ” ဟု ယာဥ္ေမာင္း ကိုၾကည္သိန္းက ေျပာသည္။

ဧၿပီ ၂၄ရက္ကလည္း ေအးသာယာၿမိဳ႕မွ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕သို႔ တက္လာသည့္ ဟြန္ဒါဖစ္ခဲေရာင္ အမ်ဳိးအစား ကားတစ္စီး ေတာင္ႀကီး အတက္လမ္း ‘ပ’ေကြ႕ ရဲကင္းအနီး အေရာက္တြင္ အင္ဂ်င္အပူလြန္ကဲရာမွ ဝါယာေရွာ့ခ္ျဖစ္ကာ ကားတစ္စီးလံုး မီးေလာင္ကြ်မ္း ခဲ့မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသးသည္။

၀န္ႀကီးဌာန အခ်င္းခ်င္း ေလးစားမႈမရိွ၍ သမၼတ႐ံုးမွ ၀င္စြက္ေနရဟု သမၼတ႐ံုး ၀န္ႀကီး ေျပာAuthor: မင္းဟိန္းေက်ာ္
7Day Daily
ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအ ဖဲြ႕အတြင္းရိွ ၀န္ႀကီး ဌာနမ်ား အခ်င္းခ်င္း ေလးစားမႈ မရိွသျဖင့္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား ေပါင္းစပ္ေဆာင္ ရြက္ရသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သမၼတ႐ံုးမွ ၀င္ေရာက္ေဆာင္ ရြက္ေနရေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖဲြ႕ ထိပ္တန္း၀န္ႀကီး တစ္ဦးကေျပာဆုိ လုိက္သည္။

ယခုလ ၂၈ ရက္တြင္ ရန္ ကုန္ၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္ေသာ နည္း ပညာကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ပညာ က႑တုိးျမႇင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရး အဖဲြ႕အထူး အစည္းအေ၀းတြင္ ဌာနဆုိင္ရာအခ်ိဳ႕မွ လူစားထုိး တက္ေရာက္လာမႈ အေပၚ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက အထက္ပါအတုိင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

‘‘တကယ္ဆုိဒါက သိပံၸနဲ႔ နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာနက လုပ္ရ မွာ။ ဒါေပမဲ့ သူတုိ႔အေနနဲ႔ ဖိတ္ ရင္ တျခားဌာနေတြက မလာမွာ စိုးလို႔ အေထာက္အကူအျဖစ္နဲ႔ ကြၽန္ေတာ္၀င္ထိုင္ေပးေနရတာ’’ ဟု ဦးတင္ႏုိင္သိန္းကဆုိသည္။

၀န္ႀကီး ဌာနမ်ားအတြင္း လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ညိႇႏႈိင္းေပါင္းစပ္မႈ အပုိင္းအား နည္းေနေၾကာင္း ၾကားသိေတြ႕ရိွ ေနရၿပီး ယင္းမွာ လံုး၀မျဖစ္သင့္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးေဆာင္းပါးမ်ားေရးသားေနသည့္ ဦးစည္သူေအာင္ျမင့္က ေျပာသည္။

ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ ဦး စီးအရာရိွအဆင့္မွသည္ ၀န္ႀကီး အဆင့္အထိ ဥပေဒမွ အခြင့္အ ေရးတန္းတူေပးထားၿပီး ၀န္ႀကီး ျဖစ္သျဖင့္ အခြင့္အေရးပိုမုိရယူ လို၍ မရေၾကာင္း ဦးတင္ႏိုင္သိန္းက ေျပာသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္ ေျပာတာက Rule of Law အရဆုိရင္ ဦးစီးအရာရိွလည္း ဒီေလာက္ပဲ။ ၀န္ႀကီးလည္း ဒီေလာက္ပဲ။ အတူတူပဲ။ ၀န္ႀကီးက်မွ တမူးပုိ႐ွဴခ်င္လို႔မရ ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က သိပ္ၿပီး ေတာ့မွ ဟိတ္ဟန္နဲ႔ ကိန္းခန္းနဲ႔ လုပ္ေနရင္ အလုပ္မျဖစ္ဘူး’’ ဟု ၎ကဆုိသည္။

‘‘ဒီလိုျဖစ္တယ္ဆုိတာ ကြၽန္ ေတာ္ျမင္တာကေတာ့ တာ၀န္နဲ႔ လုပ္ပုိင္ခြင့္ေတြ မသဲမကြဲေရာ ေထြးေနတာေၾကာင့္လုိ႔ ျမင္ပါ တယ္။ ၀န္ႀကီးဌာန အခ်င္းခ်င္း ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြ အား နည္းရင္အဓိက တာ၀န္ရိွတာက ေတာ့ အစိုးရအဖဲြ႕အႀကီးအကဲ ျဖစ္တဲ့ သမၼတမွာေတာ့ တာ၀န္ရိွ ပါတယ္’’ဟု ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးေလ့ လာသံုးသပ္သူ ေဒါက္တာရန္မ်ိဳး သိမ္းကေျပာသည္။


မႏၱေလးေဟာေျပာပြဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ၈၈ ေခါင္းေဆာင္ေတြ တက္ေရာက္မည္


RFA Burmese

လာမယ့္ ေမလ ၁၈ ရက္ေန႔ မႏၱေလးၿမိဳ႕မွာက်င္းပမယ့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ေဟာေျပာပြဲကို အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပြင့္လင္းလူ႔အဖဲြ႕အစည္းေခါင္းေဆာင္ေတြ တက္ေရာက္ေဟာေျပာမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အဲ့ဒီေဟာေျပာပြဲ ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ လူမ်ားမ်ားဆန္႔တဲ့ေနရာရဖို႔ စီစဥ္ေနတယ္လို႔ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး အန္အယ္လ္ဒီ ဥကၠဌ ဦးတင္ထြတ္ဦးက ေျပာပါတယ္။

"ေမလ ၁၈ ရက္ေန႔ကို လူထုေဟာေျပာပြဲလုပ္မယ္ဗ်ာ၊ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂ဝ၁၂ တုန္းကေတာ့ ေအာင္ပင္လယ္ကြင္းမွာ အဆင္ေျပခဲ့တယ္ဗ်၊ လူမ်ားမ်ားဆံ့တဲ့ကြင္းမ်ဳိးရဖို႔ က်ေနာ္တို႔ ႀကိဳးစားေနပါတယ္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လာမယ္ဆုိေတာ့ စည္စည္ကားကားရွိဖို႔ ပိုမ်ားသြားပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ အေစာပိုင္းက ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲေတြလုပ္ခ်င္တာေတာင္မွ ထိန္းထားၿပီးေတာ့ ဒီလိုပြဲမ်ဳိးကို လူထုနဲ႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေပါ့၊ ျဖစ္နိုင္ရင္က်ေနာ္တို႔က အထက္ဗမာျပည္ ကိုယ္စားျပဳပြဲမ်ဳိးျဖစ္ေအာင္ကို ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္လုပ္ဖို႔ စီစဥ္ထားတာပါ"

အဲဒီလူထုေဟာေျပာပြဲဟာ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္နဲ႔ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းတို႔ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ပူးေပါင္းစီစဥ္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီ ေဟာေျပာပဲြရဲ႕ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ဟာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္တဲ့ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္နိုင္ေရးအတြက္ ေဟာေျပာၾကမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပြင့္လင္း လူ႔အဖဲြ႔အစည္းေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ဖဲြ႔စည္းပံုကုိ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔ ျပင္ဆင္နုိင္ဖို႔အတြက္ ၃ ႀကိမ္ေလာက္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

တခ်ိန္က ကိုေနမ်ိဴးေဝကိုေလးစားအားက်ခဲ့သူ(မဘသ)ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ေနမ်ိဴးေဝရွိသင့္သလား?

ကိုေနမ်ိဴးေဝကိုပုဂၢိဳလ္ေရးအရခင္ပါတယ္။ပထမေတာ့မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနမို႔ပဲ။ဒါမယ့္စိုးရိမ္စိတ္ဝင္လာတာနဲ႔အခုလိုေရးလိုက္ရတာပါ။

ကိုေနမ်ိဴးေဝက မ.ဘ.သ မေပၚခင္ ေဇကမာၻနဲ႔
လယ္သမားေတြႀကားက မတရားမွဳေတြေဖာ္ထုတ္ေပးျပီး
လယ္သမားေတြဘက္ကရပ္တည္ေပးခဲ့တဲ့
အခ်ိန္မွာက်ေနာ္ေလးစားအားက်မိခဲ့တာဝင္ခံပါတယ္။

ခုေနာက္ပိုင္းေဇကမာၻနဲ႔ကိစၥမွာ ဘယ္လိုေတြညွိႏွိဳင္းလိုက္လို႔လည္းဆိုတာကို ေတာ့က်ေနာ္
မသိလိုက္ပါဘူး။ေဇကမာၻနဲ႔ဇာတ္လမ္းကတစ္ခန္းရပ္သြားတယ္ေပါ့။

ရပ္သြားလို႔သူႏိုင္သြားျပီလားဆိုေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး
မႀကာေသးခင္ကပဲ ေဇခင္ေရႊက မီဒီယာကို " သူအေနနဲ႔လယ္ေျမေတြျပန္မေပးႏိုင္ပါဘူး"တဲ့

ဒီေတာ့ ေနမ်ိဴးေဝလုပ္ခဲ့တဲ့ လယ္သမားကိစၥက
ရွံဳးသြားတာလား ၊ေလ်ာ္ေပးလိုက္တာလား ၊ အဖ်ားရွဴးသြားတာလား ၊နာမည္ႀကီးလြယ္မယ့္လမ္းကိုေျပာင္းလိုက္တာလား ဆိုတာစဥ္းစားစရာတစ္ခုပါ။

ဒါကေတာ့သူ႔ရဲ့ေနာက္ေႀကာင္းတခ်ိဳ႔ေပါ့။ဒါေတြျပန္ေျပာရတာဟာ သူကိုပုဂၢိဳလ္ေရးတိုက္ခိုက္ခ်င္လို႔မဟုတ္ပါဘူး။ရပ္တည္ခ်က္ေျပာင္းသြားတဲ့ အေႀကာင္းကိုစဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ႏိုင္ေအာင္လို႔ပါ။

အဓိကေျပာခ်င္တာ ခုမွစမွာပါ။ေနမ်ိဴးေဝက မ.ဘ.သ ဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ကုလား ၊ တရုတ္ ၊အစိုးရ ၊အတိုက္အခံ အားလံုးကိုဗ်င္းတာကိုေတြ႔ရတယ္။
သူအမ်ားဆံုးဗ်င္းတာက မူစလင္ေတြကိုပါ။quran bible ကိုေတာင္ဘာသာျပန္ျပီးဗ်င္းတာပါ။

ဘာေႀကာင့္မူစလင္ေတြကိုဗ်င္းတာလဲ စဥ္းစားႀကည့္ေတာ့

၁။ ဘာသာေရးအရ ဗုဒၶဘာသာကိုကာကြယ္ခ်င္လို႔လား ?
၂။ လူမ်ိဴးေရးအရလား မုန္းတီးလို႔လား ?
၃။ နာမည္ႀကီးခ်င္လို႔လား ?
၄။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က ခိုင္းေစညႊန္ႀကားလို႔လား ?
ဆိုတဲ့ စဥ္းစားစရာေတြေပၚလာပါတယ္။

ဒီထဲမွာျဖဴစဥ္တဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ဆိုလို အမွတ္စဥ္တစ္ပဲရွိပါတယ္။
က်န္တဲ့ ၂ကေန ၄အထိကေတာ့ တိုင္းျပည္အတြက္
အဆိပ္အေတာက္လိုယူဆပါတယ္။

ဗုဒၶဘာသာကိုကာကြယ္ဖို႔လ႔ိုေျပာရေအာင္ သူကဘာသာမဲ့တစ္ဦးျဖစ္တဲ့အတြက္ မ.ဘ.သ ဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာသူမေနသင့္ေတာ့ပါဘူး။

ဘာသာမဲ့ဆိုရင္ အေနသင့္ဆံုးေခါင္းစဥ္က ဒီမိုကေရစီဘက္မွာေနရင္ေန မေနရင္ ကုလားမုန္းတီးေရးဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္တစ္ခုတပ္ျပီး
သတိၲရွိရွိ ေပၚတင္လွဳပ္ရွားသင့္ပါတယ္။

သံဃာေတြအေနနဲ႔ သူတို႔အမ်ိဴးဘာသာ
သာသနာကိုကာကြယ္ခ်င္တာ သဘာဝက်ေပမယ့္
ဘာသာမဲ့တစ္ေယာက္က (မဘသ) ေခါင္းစဥ္နဲ႔လွဳပ္ရွားေနတာေတာ့ အႏၲရယ္တစ္ခုလို႔ျမင္ပါတယ္။မဘသအတြက္လည္ အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစပါတယ္။

ဘာလို႔ဆို ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္
ဟာ သူတို႔ဘာသာသာသနာအထိခိုက္မခံႏိုင္လို႔
သာ ကုလားကို တိုက္ခိုက္တာပါ အမုန္းတရားမပါပါဘူး။
သူ႔တာဝန္သူယူတာပဲေလ။

ဘာသာမဲ့တစ္ေယာက္က ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔တြဲၿပီး hate speech
သက္သက္ လိုက္ေဟာေနမယ္ဆိုရင္ အမ်ားအျမင္မွာေတာ့ အမ်ိဴးဘာသာသာသနာအတြက္လို႔ဆိုေပမယ့္ သာမန္လူထုထဲမွာ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ ျပသနာေတြရွိႏိုင္ပါတယ္။

ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ဆိုတာက ဘာသာတရားနဲ႔အညီ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ထိန္းေပမယ့္ ဘာသာမယ့္တစ္ေယာက္မွာက အထိန္းအကြတ္မရွိပါဘူး။သူ႔စိတ္ထဲမွာအမုန္းတရားပဲရွိေနမွာပါ။ဒီေတာ့ အမွန္တရားဆိုတာလည္း
ေဝလာေဝးပဲေပါ့။

ဒါေႀကာင့္ ကိုေနမ်ိဴးေဝကိုအထူးအႀကံၿပဳခ်င္တာက
မဘသနဲ႔ေဝးေဝးေနျပီးနဂိုလုပ္ေနက်အလုပ္ေတြကို ပဲဆက္လုပ္သင့္ပါတယ္လို႔ ။မဘသကိုအေရာင္မဆိုးသင့္ပါဘူး။

အေလးနက္ထားေျပာလိုတာကေတာ့
ႏိုင္ငံေရးအရ နာမည္ႀကီးခ်င္တယ္ဆိုရင္လည္း
ထိလြယ္ရွလြယ္တဲ့ အမ်ိဴးသားေရးေခါင္းစဥ္(မဘသ)
ေအာက္မွာ မလုပ္ပဲ တျခားနည္းလမ္းနဲ႔သာလုပ္
သင့္ပါေႀကာင္း ေရႊနားေတာ္အပါး ေပါက္ႀကားေစလိုပါတယ္။

(တခ်ိန္က ကိုေနမ်ိဴးေဝကိုေလးစားအားက်ခဲ့သူ) ကေနာင္ မင္း

ဒီေန႕ကာတြန္း