Wednesday, April 9, 2014

သည္မုိးနဲ႔သည္ေလထဲ သည္လူေတြနဲ႔ ခရီးဆက္ရဖို႔


http://7daydaily.com
Tuesday, April 8, 2014
သင္းရီ

ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ အၾကာတြင္မွ တစ္ေက်ာ့ျပန္ၿပီး ေကာက္ခံလာေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သန္းေခါင္စာရင္းကို မတ္လ ၃၀ ရက္မွစတင္ေကာက္ခံခဲ့ရာသည္ေန႔ ဧၿပီလ ၇ ရက္ဆုိလွ်င္ ၉ရက္ တင္းတင္း ျပည့္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ထပ္ သံုးရက္အၾကာ ဧၿပီလ ၁၀ ရက္တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာအရ စာရင္းေကာက္ယူမႈေတြၿပီး ဆံုးေတာ့မည္ျဖစ္၏။

သန္းေခါင္စာရင္းဆိုသည္က တိုင္းျပည္တစ္ျပည္တုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေရးမွာ မည္မွ်ပင္အေရးပါလွပါေၾကာင္း၊  သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူရာမွ ရရွိလာသည့္အခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံလ်က္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီမံကိန္းအရပ္ရပ္ကုိေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရမွာျဖစ္သည့္အေၾကာင္း၊  ထို႔ေၾကာင့္လည္း ျပည္သူမ်ားက  အခ်က္အလက္မ်ားကိုတိက်ေအာင္  ကူညီေျဖဆိုေပးၾကေစလိုပါေၾကာင္း စသည္မ်ားကို သတင္းစာေတြထဲမွတစ္မ်ဳိး၊ ႐ုပ္သံလိႈင္းေတြထဲမွတစ္ဖံု နည္းမ်ဳိးစံုအသြင္မ်ဳိးစံုျဖင့္ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာနတို႔က  အႀကိမ္ႀကိမ္အထပ္ထပ္ အာေပါက္ေလာက္ေအာင္လႊင့္ထုတ္ ေၾကညာေနခဲ့သည္မွာ လႏွင့္ပင္ ခ်ီ၍ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္၏။

တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာ ျဖင့္  စာရင္းဇယားတိတိက်က် ရေအာင္ေကာက္ယူရမည္ျဖစ္၍ လည္း   စာရင္းစစ္ႏွင့္စာရင္း ေကာက္အင္အားေပါင္း တစ္သိန္းတစ္ေသာင္းေက်ာ္ကုိ တိုင္းျပည္ ႏွင့္အဝန္း အနယ္နယ္အရပ္ရပ္၌ ႀကိဳတင္သင္တန္းေတြေပးခဲ့သည္။

ထုိသို႔သင္တန္းေပး၍ စာရင္းေကာက္စာရင္းစစ္မ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေစရာ၌ပင္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းလုပ္အားေပး အျဖစ္ႏွင့္ တာဝန္ေပးခိုင္းေစသည္မဟုတ္။ စာရင္းေကာက္ႏွင့္စာရင္းစစ္မ်ားအားလံုးကို သင္တန္းရက္မ်ားတြင္ တစ္ရက္တစ္ေသာင္းက်ပ္ႏွင့္ စာရင္းေကာက္ရက္မ်ားတြင္ တစ္ရက္ခုနစ္ေထာင္က်ပ္အျပင္ တူညီဝတ္စံုမ်ားေပးကာ တာဝန္အပ္ႏွင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ျဖစ္၍ သည္သန္းေခါင္ စာရင္းေကာက္ယူေရးစီမံကိန္း၏ ကုန္က်စရိတ္မွာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာႏွင့္ဆိုလွ်င္ နည္းနည္းေနာေနာကုန္က်ခဲ့ေလမည္မဟုတ္ဟု ခန္႔မွန္းၾကည့္မိသည္။

ထုိသို႔ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားသည့္  စီမံကိန္းျဖစ္ေသာ္လည္း တုိင္းျပည္တစ္ျပည္တုိးတက္ေရးအတြက္ အလြန္အေရးပါလွေသာ အေျခခံစာရင္းအခ်က္အလက္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ လက္ေအာက္ခံ  ကမၻာ့လူဦးေရ ရန္ပံုေငြ အဖြဲ႕အစည္းလုိ အဖြဲ႕အစည္းမ်ဳိးအပါအဝင္ႏိုင္ငံတကာက ျမန္မာႏိုင္ငံသန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူႏုိင္ေရးအတြက္ ရန္ပံုေငြေတြအေျမာက္အျမားထည့္ဝင္ ကူညီလွဴဒါန္းခဲ့ၾကသည္။

ထုိသို႔ေသာစာရင္းဇယား တစ္ခုကို ႏိုင္ငံႏွင့္အဝန္း ေကာက္ယူျပဳစုရာတြင္ ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရးအမည္ျပႆနာအခ်ဳိ႕ ရွိေနသျဖင့္ စာရင္းအတိအက်ရႏိုင္ေရး ေကာက္ခံရန္ အခက္အခဲရွိေနေသာရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းမွ ေဒသအခ်ဳိ႕လို ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ေဒသအခ်ဳိ႕လိုေနရာမ်ဳိးေတြမွာ စာရင္းေကာက္ယူရန္ အခက္အခဲအခ်ဳိ႕ရွိေနသည္ဟု သတင္းေတြထဲတြင္ ၾကားေန ဖတ္ေနရသည့္တိုင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာတြင္မူ  အခက္အခဲရွိလွသည္ဟုမၾကားခဲ့ရ။

လိုအပ္သည့္စာရင္းဇယားေတြ အျပည့္အဝရရွိေအာင္ျမင္ပါေစဟုလည္း စိတ္ဝင္တစားႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေနမိသည္။ ဟိုဟိုသည္သည္ နားစြင့္ၾကည့္မိေတာ့ ျပည္သူေတြကလည္း ေကာက္ယူမည့္ သန္းေခါင္စာရင္းအေပၚ စိတ္ဝင္တစားျဖင့္  ေျဖဆုိေပးရန္ အသင့္ရွိေနၾကေၾကာင္း လက္လွမ္းမီရာ မိတ္ေဆြမ်ားထံမွ ၾကားေနရသည္။

အျခားသူေတြကိုထား၊ ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္ကြၽန္ေတာ္ေနထိုင္ရာခုနစ္ထပ္တိုက္ရွိ ဘယ္ညာ ၁၄ ခန္းကမူ စိတ္ပါလက္ပါပင္ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနခဲ့ၾကသည္ကေတာ့ ေသခ်ာသည္။

‘‘...ေန႔...ရက္...အခ်ိန္တြင္ လာေရာက္၍ စာရင္းေကာက္ယူပါမည္။ ေျဖဆုိႏိုင္သူအိမ္ေထာင္ဦးစီး(သို႔မဟုတ္) အိမ္ေထာင္စု၏ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို  ေျဖဆုိေပးႏိုင္မည့္  အိမ္ေထာင္စုသား တစ္ဦးဦး  ေစာင့္ေနေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ လူႀကီးမင္း၏အိမ္သို႔ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္  လာေရာက္ ေကာက္ယူရမည္ကို ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားမွတစ္ဆင့္ အသိေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္’’ ဆိုသည့္ အေၾကာင္းၾကားစာေလးကို ရက္ႀကိဳၿပီး အိမ္တိုင္းေစ့အေရာက္လာေပးထားသည္ေၾကာင့္လည္း ဘဝင္ေခြ႕မိရ ေသး၏။ သည္ေတာ့လည္း ေရာင္းသူဝယ္သူအသံတူဆိုသလုိ သူတို႔စာရင္းေကာက္ယူေရးအဖြဲ႕ ေတြလာမည္ဆိုသည့္ေန႔ ေန႔လယ္မွာ ဘယ္ကိုမွ်ေျခမဆန္႔ေတာ့ဘဲ အိမ္မွာအသင့္အေနအထားျဖင့္ ေစာင့္ရသည္။  ေရေႏြးၾကမ္းႏွင့္ အျမည္းေလးပင္  စာရင္းေကာက္သူေတြအေမာေျပဖို႔  ျပင္ထားမိလိုက္ေသး။

 မွတ္မွတ္ရရ အဲသည္ေန႔ ေန႔လယ္က ေရးေဖာ္ေရးဖက္ စာေရးဆရာမတစ္ေယာက္ အိမ္ကိုအလည္လာသျဖင့္ စကားစျမည္ေျပာရင္း ေစာင့္ရေတာ့ တမင္ထိုင္ေစာင့္ရသလုိမ်ဳိး ပ်င္းစရာမေကာင္းဘဲေတာင္ ရွိေနခဲ့ေသးသည္။

 ‘‘ဒီေန႔ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္တဲ့အဖြဲ႕ေတြလာမယ္ဆိုလို႔ သူတို႔ကိုလည္း ေမွ်ာ္ေနရေသးတယ္ ဆရာမေရ...’’ကြၽန္ေတာ္ ေျပာေတာ့ ဧည့္သည္ဆရာမက ‘‘ကြၽန္မတို႔ဘက္ကိုေတာ့ တျမန္ေန႔က လာသြားၿပီ။  ကြၽန္မရဲ႕ အခန္းတံခါးမွာက ကြၽန္မရဲ႕သင္တန္းဆိုင္းဘုတ္ျပားေလးခ်ိတ္ထားေတာ့ ဦးေဆာင္လာတဲ့ စာရင္းေကာက္ဆရာမက ဒီအခန္း လူမရွိဘူးဆိုၿပီးေတာ့ မေကာက္ခဲ့ဘဲ ေက်ာ္သြားလို႔ ကပ်ာကသီ ဆင္းေျပးလိုက္သြားၿပီး ကြၽန္မ က်န္ေနခဲ့ပါတယ္ ေကာက္သြားပါဦးလို႔ ေျပာရေသးတယ္’’ေျပာသျဖင့္ ‘‘သည္လိုေတာ့ နေမာ္နမဲ့ မလုပ္သင့္ဘူး၊ သည္အတိုင္းသာ ဟိုမွာက်န္၊ သည္မွာက်န္ဆုိရင္ စာရင္းအမွန္ဘယ္ရေတာ့မွာလဲ’’ ဟု ႏွစ္ေယာက္သားမွတ္ခ်က္ေပး မိရေသး၏။

ေနအေတာ္ေစာင္း၍ ဧည့္သည္ဆရာမျပန္သြားသည့္တိုင္ ကြၽန္ေတာ့္မွာျဖင့္ စာရင္းေကာက္အဖြဲ႕ကို ၀တၱရားအတိုင္းထုိင္ေစာင့္ေနရဆဲရွိရသည္။ ခုလာႏိုး ခဏေနလာႏိုးႏွင့္ ဘာအလုပ္မွ မလုပ္ႏိုင္ဘဲေစာင့္ရသည္မွာ ေနလံုးပင္ေပ်ာက္ခ်ိန္ထိ။

စာရင္းေကာက္သူေတြကေတာ့ ေမွာင္သည္ထိ ေရာက္မလာခဲ့ၾကေတာ့။

  ေနာက္ေန႔ေရာက္မွ ဟိုဘက္ခန္း၊ သည္ဘက္ခန္းေတြဆီ စနည္းနာေတာ့ သူတို႔အခန္းေတြ ကိုေတာ့ေကာက္သြားသည္တဲ့။ ကြၽန္ေတာ့္အခန္းကိုေတာ့ လူမရွိဘူးထင္လို႔ ေကာက္မသြားခဲ့တာ ျဖစ္မယ္ထင္ရဲ႕ႏွင့္ ေျပာသံဆုိသံေတြၾကားေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္စိတ္ထဲ ပိုၿပီးမေက်မလည္ျဖစ္မိရသည္။

ကြၽန္ေတာ့္အိမ္မွာက မိသားစုဝင္ ခုနစ္ဦးရွိသည္။ ထုိေန႔လယ္တုန္းက  သူတို႔ကို  တမင္ထုိင္ေစာင့္ေနသည့္ ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္အတူ   မိသားစုဝင္သံုးဦးလည္းရွိ ေနသည္။ ဧည့္သည္ဆရာမေရာဆို  အိမ္မွာလူငါးေယာက္ရွိေနသည္။  တံခါးလည္းမေခါက္၊ ဘဲလ္လည္းမတီးႏွင့္ လူမရွိဘူးဟု မည္ကဲ့သို႔ေသာကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္သြားသျဖင့္ ကြၽန္ေတာ့္အခန္းက်န္ေနခဲ့ရပါသလဲ။ ကြၽန္ေတာ့္စိတ္ထဲမွာ မေက်မလည္ျဖစ္မိရသည္။

တိတိက်က်ရရွိရန္လိုအပ္ေနေသာ သည္စာရင္းဇယားအတြက္ အဘယ္ေၾကာင့္မ်ား ေပါ့ေပါ့တန္တန္ နေမာ္နမဲ့လုပ္ရပါသလဲ။ စိတ္ထဲမွာမေက်နပ္။

 ယခု ကြၽန္ေတာ့္လက္တစ္ကမ္းအတြင္းမွာပင္  စာရင္းေကာက္သူမ်ား၏ တာဝန္မေက်မႈက ကြၽန္ေတာ့္အိမ္ေထာင္စုတစ္ခု။ ဧည့္သည္ဆရာမ၏ အိမ္ေထာင္စုတစ္ခု။ ႏွစ္ခုရွိေနၿပီ။ တစ္တိုင္းျပည္လံုးမွာမ်ား ခုအတုိင္းသာ နေမာ္နမဲ့ေတြလုပ္ေနၾကမည္ဆိုလွ်င္ လူပင္ပန္းရက်ဳိး၊ ေငြကုန္ရက်ဳိးနပ္ပါေတာ့မလားေတြးၿပီး စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိရသည္။ ရလာသည့္စာရင္းအမွားေတြႏွင့္ တိုင္းျပည္တုိးတက္ေရးစီမံကိန္းကို ဘယ္လို  တြက္ခ်က္ၾကပါမလဲ ေတြးမိေတာ့လည္း  ရင္ေမာရသည္။

သို႔ႏွင့္သည္မနက္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္၏ နိစၥဓူဝစတိုင္အတိုင္း အင္တာနက္မွာထိုင္ၿပီး သတင္းဌာနသံုးေလးခုမွာ တက္လာေနသည့္သတင္းေတြကို ထုိင္ဖတ္မိေတာ့ တျမန္ေန႔ကတည္းကပင္ စတင္၍ ရင္ထဲမွာျဖစ္ေပၚ ေနခဲ့သည့္ စာရင္းေကာက္ေတြအေပၚ ကြၽန္ေတာ့္မေက်လည္မႈသည္ ကြၽန္ေတာ့္ဘက္ကအလြန္မဟုတ္ေၾကာင္း ပို၍ပင္ ထင္ရွားသြားသည္။

ကခ်င္၊ ရွမ္း၊  တနသၤာရီ စသည့္ေဒသမ်ားတြင္  အခ်ဳိ႕စာရင္းေကာက္ယူသူမ်ားက တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအမည္မ်ားထည့္သြင္းရာ၌ တိက်မွန္ကန္မႈမရွိၾကသည့္အေၾကာင္း၊ ေရးသြင္းရမည့္ ကုတ္နံပါတ္မ်ားကို ခပ္ေပါ့ေပါ့ပင္ အမွားမွားအယြင္းယြင္းျဖင့္ ေရးသြင္းေနၾကေၾကာင္းေတြ သတင္းေတြထဲမွာဖတ္ရေတာ့ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိရသည္။

ျပည္နယ္ေတြလို ေဝးေဝးလံလံမဟုတ္ေသာ ရန္ကုန္လုိၿမိဳ႕ ႀကီးေပၚမွာပင္ ၿပီးၿပီးေရာသေဘာ ေဆာင္ရြက္ေနမႈေတြရွိေနေၾကာင္းလည္း သတင္းထဲမွာဖတ္ရသည္။

အမ်ဳိးသမီးေလးေတြေနသည့္အေဆာင္တစ္ခုသို႔  လာေရာက္စာရင္းေကာက္ယူသည့္အဖြဲ႕က လူမ်ားလြန္းသည္။ ထုိ႔ ေၾကာင့္ သက္ဆုိင္ရာေနရပ္မ်ားသို႔ျပန္ၿပီးေတာ့သာ စာရင္းေပးၾကရန္ေျပာလ်က္ စာရင္းမေကာက္ဘဲ ျပန္သြားၾကသည္တဲ့...။

ေနာက္အမ်ဳိးသမီးအေဆာင္တစ္ခုတြင္လည္း ေနထိုင္သူ ၁၂ ဦး ရွိသည့္အနက္  ေလာေလာဆယ္တြင္  ႏွစ္ဦးသာရွိသျဖင့္ လူစံုသည့္အခ်ိန္တြင္ လာေရာက္ ေကာက္ယူေပးရန္  ေျပာေသာ္လည္းစာရင္းေကာက္အဖြဲ႕က ေနာက္တစ္ႀကိမ္မလာလိုေတာ့သျဖင့္ ရွိေနသည့္သူေတြကိုပင္ က်န္လူမ်ားအတြက္ပါေမးကာ ၿပီးၿပီးေရာ စာရင္းထည့္သြားၾကသည္တဲ့...။

အခ်က္အလက္မွန္မွန္ကန္ကန္ရေရးထက္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ၿပီးေရးကိုသာ ေလာၿပီး ၿပီးစလြယ္လုပ္ေနၾကသည္တဲ့။  ဆုိသည့္အခါ စိတ္ထဲအေတာ္မေကာင္း ျဖစ္မိရသည္။

တိုင္းျပည္အတြက္ အလြန္အေရးႀကီးသည့္ စာရင္းဇယားတစ္ခု အလြဲလြဲအေခ်ာ္ေခ်ာ္ျဖစ္သြားမည္ကို စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရသည္ဆုိျခင္းထက္  အဲသည္စာရင္းကို  လိုက္လံေကာက္ယူေနၾကသည့္ စာရင္းေကာက္ေတြ၏ စိတ္အေျခခံစ႐ိုက္ေတြအတြက္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိရျခင္းျဖစ္၏။

အဲသည္စာရင္းေကာက္တာ ဝန္ယူထားၾကသူမ်ားသည္ မိမိယူထားေသာတာဝန္အေပၚ အဘယ့္ေၾကာင့္ ေပါ့ေပါ့တန္တန္ႏွင့္ၿပီးၿပီးေရာ ထမ္းေဆာင္ေနၾကပါသနည္း။ ငါ့လက္ထဲရွိတာ ငါလုပ္ခ်င္သလိုလုပ္လို႔ရသည္အေတြးမ်ဳိးေတြ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေနၾကပါသနည္း။ မိမိတာဝန္ယူထားၿပီးသည့္ အလုပ္တစ္ခုအေပၚ အဘယ့္ေၾကာင့္ ေစတနာမပါႏိုင္ဘဲျဖစ္ေနၾကပါသနည္း။ အဲသည္လိုမ်ဳိး ဓေလ့စ႐ိုက္ေတြႏွင့္ တိုင္းျပည္ဘာညာႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ေတြထိ ခဏထား ၎တို႔၏ တစ္ကိုယ္ေရဘဝမ်ားကိုပင္ မည္သို႔စနစ္တက်ေကာင္းမြန္ေအာင္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ၾကပါမည္လဲ။

စာရင္းဆိုသည္က ခုမွားလည္း ေနာက္အမွန္ရေအာင္ ေကာက္ဖို႔လြယ္သည္။ စိတ္အေျခခံစ႐ိုက္ဆိုသည္က ျပင္ဖို႔ခက္ပါဘိ။ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္ တိုးတက္ျခင္း၊ ဆုတ္ယုတ္ျခင္းဆိုသည္မွာ အဲသည္တုိင္းျပည္ထဲမွာ မွီတင္းေနထိုင္ၾကသည့္ တိုင္းသူျပည္သားေတြရဲ႕ အရည္အခ်င္း၊ စိတ္ေန၊  ဓေလ့စ႐ိုက္ေတြေပၚမွာ လံုးဝမွီတည္ေနတာမ်ဳိးသာျဖစ္ေၾကာင္း ဖတ္ထားမွတ္ထားဖူးသည္။

သို႔ဆိုလွ်င္ ...ဟု အေတြးကို ခပ္ရွည္ရွည္ဆက္မိေတာ့ ရင္ထဲမွာနင္သည္။

သင္းရီ

No comments: