Tuesday, April 22, 2014

ဦးဝင္းတင္၏ စ်ာပနက်င္းပေရးေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းရန္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္နာယက ဘဘဦးဝင္းတင္၏ စ်ာပနက်င္းပေရးေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းရန္အတြက္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္႐ုံးတြင္ အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။
NLD Center

22.4.2014

No comments: