Sunday, April 20, 2014

မႏၱေလး ေစ်းခ်ဳိ ဟုိတယ္ ေလာင္တဲ့ မီး၃ နာရီ ၅၀ မွာ လုးံဝ ၿငိမ္းသြားၿပီ ျဖစ္ပါသည္။
လူအေသအေပ်ာက္ဒဏ္ရာ ရရသူမရွိ ပိတ္မိသူမ်ားလည္း အႏၲရာယ္ကင္းစြာျဖင့္ အျပင္သုိ႔ ေရာက္ရွိၿပီ ျဖစ္ပါတယ္လုိ. သိရိွရ

No comments: