Saturday, April 19, 2014

ဒီနာမည္ၾကီးဖ်က္ေပးပါ။=============
၁၉၉၈ေလာက္ကေရႊတိဂံုထီးေတာ္ျပန္တင္ေတာ့အမ် ားျပည္သူ
ေတြလႈတဲ့ေရႊလက္စြပ္ေတြကိုစုခ်ည္ျပီးတင္လႈခဲ့တယ္၊က်ြန္ေတာ္
လဲတကြင္းတင္လႈခဲ့တယ္၊
အမ် ားလႈတဲ့အလႈမွာနံမည္တခုထဲထိပ္ကတပ္တာမသင့္ေတာ္ပါ၊

No comments: