Thursday, April 24, 2014

၆၀၀၀ ေက်ာ္ ဘဂၤါလီအျဖစ္ သတ္မွတ္မႈ လက္ခံသေဘာတူျမန္မာႏုိင္ငံ အေနာက္ပိုင္း ရခိုင္ျပည္နယ္၌ ေနထုိင္ၾကေသာ မြတ္စလင္ ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာတုိ႔သည္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း ပထမဆံုး အႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျပည္လံုးကြၽတ္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူပြဲ၌ ဘဂၤါလီဟူေသာ အမည္ျဖင့္ ပါ၀င္စာရင္းေပးရန္ သေဘာတူ လက္ခံခဲ့ၾကေၾကာင္း အစုိးရ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ဧၿပီ ၂၃ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ဘဂၤါလီမ်ားကို ႐ိုဟင္ဂ်ာဟူ ေသာအမည္ျဖင့္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူ ခဲ့ပါက ျပည္လံုးကြၽတ္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူပြဲကို သပိတ္ေမွာက္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဌာေန တုိင္းရင္းသား ရခိုင္လူမ်ဳိးမ်ားက ၿခိမ္းေျခာက္ထားရာ သန္းေခါင္စာရင္း မ်ဳိးႏြယ္စုစာရင္းမွ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟူေသာ အမည္ကို ျမန္မာအစုိးရက ျပန္လည္ပယ္ဖ်က္ေပးခဲ့ရသည္။

သို႔ရာတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ဘဂၤါလီမိသားစု ၆၀၀၀ ေက်ာ္တုိ႔သည္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူရာတြင္ ၎တို႔၏ လူမ်ဳိးေနရာတြင္ ဘဂၤါလီဟူ၍ သာ စာရင္းသြင္းရန္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ျပည္လံုးကြၽတ္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈ အခြင့္အေရးကို လြဲေခ်ာ္ခဲ့ပါက ၎တို႔သာ နစ္နာမည့္ အေရးကို ဘဂၤါလီမိသားစုမ်ားက နားလည္ သေဘာေပါက္ထားေၾကာင္း လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားမွတ္ပံု တင္ေရးဦးစီးဌာန တာ၀န္ရွိ သူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

မူလက ရခိုင္ျပည္နယ္အေနာက္ပိုင္းမွ မြတ္စလင္မ်ားသည္ မတ္ ၃၀ ရက္မွ စတင္၍ ဧၿပီ ၁၀ ရက္အတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ျပည္လံုးကြၽတ္သန္းေခါင္ စာရင္းေကာက္ယူမႈ၌ လူမ်ဳိးေနရာတြင္ ဘဂၤါလီအျဖစ္ ထည့္သြင္းရမည္ဆုိပါက သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမႈအစီ အစဥ္တြင္ ပါ၀င္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ျငင္းဆုိထားခဲ့ၾကသည္။

ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရျခင္းျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ မြတ္စလင္မ်ားသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမဲေပးခြင့္ အပါအ၀င္ အခြင့္အေရး အခ်ဳိ႕ရမည္ျဖစ္ေသာ္ လည္း ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ ရပ္တည္ခြင့္ ရဦးမည္ မဟုတ္ေပ။

စံေတာ္ခ်ိန္ ေန႔စဥ္သတင္းစာ

No comments: