Thursday, April 10, 2014

ဆန္ဒီေရဂိုက ကရင့္ေတာ္လွန္ေရး


ျမန္မာျပည္၊ ကရင္ျပည္နယ္မွ အေမရိကနုိင္ငံေရာက္သူမ်ားအား လမ္းသရဲမ်ားရဲ႕ နွိပ္စက္မႈကုိ ျပန္လည္ခုခံတဲ့သတင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကမွာ ဆယ္ေက်ာ္သက္ လမ္းသရဲဂုိင္းေတြက ျမန္မာျပည္မွ ေရာက္လာတဲ့ တုိင္းရင္းသား အထက္တန္းေက်ာင္းတက္ေနတဲ့ လူငယ္ေလးေတြကုိ အနုိင္က်င့္ေလ့ ရွိပါတယ္။ ေသနတ္နဲ႕လဲ လာပစ္သြားတာေတြ ရွိဖူးပါတယ္။ ဒီတစ္ခါေတာ့ ကရင္ေလးေတြရဲ႕ ခုခံအား ပညာအစြမ္းနဲ႕ လမ္းသရဲေတြ ေခြးေျပး ၀က္ေျပး ေျပးရပါတဲ့ေလ....

No comments: