Wednesday, April 9, 2014

သူ.အမည္ ဘူဒုိဇာ
အစိုးရက
ဘုူဒိုဇာႏွင့္ ျပည္သူ၊ သူတုိ.အိမ္ရာ
ဖ်က္တယ္။

DKBAက
ဘူဒိုဇာႏွင့္ျပည္သူ၊ သူတုိ.အိမ္ရာ
ေဆာက္ဖို့လုပ္တယ္။

(Ba Gyi Aung)

No comments: