Monday, April 28, 2014

“ အိုဘားမားေျဖသည္ ေစာထက္ခန္႕ေမးသည္ “April Maung Maung

 ( မေလးရွား ဧျပီလ ၂၇ ၊ ၂ဝ၁၄ )
ဘာသာျပန္ဆုိသူ - ကုိညီညီ ( ေတာင္ၾကီး )

အစီအစဥ္တင္ဆက္သူ ။ ။ သမၼတၾကီးရွင္႕ ၊ အခုေမးမယ္႕ေမးခြန္းက အေမရိကန္အစုိးရရဲ႕ လူမႈကြန္ယက္မွာေမးထားတဲ႕ ေမးခြန္းပါ ၊ သူက ကြ်န္မတို႕သူငယ္ခ်င္းျဖစ္တဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံက ေစာထက္ေအာင္ခန္႕ ျဖစ္ပါတယ္ ၊ သူေမးခြန္းေလးကဒီလိုပါ ။

ေစာထက္ခန္႕ ။ ။ သမၼတၾကီးခင္မ်ား ၊ မတူညီတဲ႕လူမ်ိဳးႏြယ္စုၾကီး ၊ မတူညီတဲ႕ဘာသာစကား ၊ ကြဲျပားတဲ႕ကုိးကြယ္မႈ နဲ႕ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာယ်ဥ္ေက်းမႈေတြၾကားမွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနတဲ႕ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕ ေနာင္လာေနာက္သားမ်ိဳးဆက္သစ္ ေခါင္းေဆာင္ေတြအတြက္ ျမန္မာျပည္သာမက အာစီယံကမၻာအတြက္ကိုပါ သမၼတၾကီးရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ထိေရာက္တဲ႕စကား နဲ႕ အားေပးမႈကို သိခ်င္ပါတယ္ ။

သမၼတ ဘရက္အုိုဘားမား ။ ။ သိပ္ေကာင္းတဲ႕ေမးခြန္းပါ ၊ ကမၻာတစ္လႊားလံုးရဲ႕ ပဋိပကၡေတြ ၊ စစ္ပြဲေတြ ၊ ၾကမ္းတမ္းမႈေတြျဖစ္ေစတဲ႕ အၾကီးမားဆံုးအေၾကာင္းရင္းကိုၾကည္႕မယ္ဆုိရင္ အျဖစ္တတ္ဆံုး အေရးၾကီးဆံုးအေၾကာင္းအရာက ကိုယ္မၾကိဳက္တဲ႕လူေတြအေပၚ မတူညီေအာင္ တစ္မ်ိဳးထား ဆက္ဆံၾကလို႕ပဲျဖစ္တယ္ ၊ ဟုတ္တယ္မဟုတ္လား ၊ ဒါဆုိ အခု ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ သူတို႕ဟာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ႕တဲ႕ အေရွ႕အစုိးရလက္ကေန ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြလုပ္ေနတယ္ ၊ အရာရာကို ဖြင္႕ေပးဖို႕ၾကိဳးစားေနတယ္ ၊ ႏုိင္ငံကို ဒီမိုကေရစီက်ေအာင္ ျပဳလုပ္ေနတယ္ ၊ သူတုိ႕သြားေနတာ အင္မတန္ ရဲ႕ရင္႕တဲ႕လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္တယ္ ။

---- အခုလို ဒီမိုကေရစီအသြင္းကူးေျပာင္းေရးရဲ႕ အႏၱရာယ္က ျပည္တြင္းက မတူညီတဲ႕လူမ်ိဳးစုေတြ နဲ႕ ဘာသာမတူသူေတြၾကားမွာရွိေနတယ္ ၊ လူေတြက သူတုိ႕ရဲ႕ဘာသာေရးတူေတြကုိစည္းရံုးတယ္ ၊ ႏိုင္ငံေရးအရ သိမ္းသြင္းတယ္ ၊ ဒိမိုကေရစီစကား ေျပာဆုိၾကတယ္ ၊ အားလံုးျခံဳျပီးေတာ႕ အေျခခံလူ႕က်င္႕ဝတ္ ၊ တရားမွ်တေရး ၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး နဲ႕ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းေတြကုိ ေဆြးေႏြးၾကတယ္ ၊ လက္ေတြ႕မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ဦးတည္ခ်က္လြဲသြားေစမယ္႕ ပဋိပကၡတင္းမာမႈအေၾကာင္းတရားေတြ စျမင္ေနရတယ္ ။

---- အထူးသျဖင္႕ ႏုိင္ငံတြင္းက သမိုင္းေၾကာင္းရွိခဲ႕တဲ႕ လူနည္းစုမြတ္ဆလင္ေတြကို က်န္အမ်ားစုက ခြဲျခားဆက္ဆံတာကိုခံေနၾကရတယ္ ၊ သူတို႕ရဲ႕အခြင္႕ေရးေတြကို မကာကြယ္ႏုိင္ပဲ ျဖစ္ေနတယ္ ၊ ဒါဟာ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံထဲျဖစ္ေနတာမဟုတ္ဘူး ၊ ဒီလုိပဲ မြတ္ဆလင္အမ်ားစုေနထုိင္တဲ႕ မေလးရွားမွာ မြတ္ဆလင္မဟုတ္သူ လူနည္းစုေတြ အခြင္႕အေရးမရတာ သို႕မဟုတ္ ခြဲျခားဆက္ဆံခံေနၾကရတာေတြရွိတယ္ ။

---- အေမရိကားသမုိင္းမွာလည္း လူမ်ိဳးေရးပဋိပကၡေတြ ရွိခဲ႕တယ္ ၊ ဒါေၾကာင္႕ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ လူမႈေတာ္လွန္ေရးစစ္ပြဲေတြ လူမ်ိဳးေရးေတာ္လွန္ေရးစစ္ေတြ မ်ိဳးဆက္နဲ႕ခ်ီျပီးတိုက္ခဲ႕ၾကတာ အခု ကြ်န္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ ခင္မ်ားတုိ႕ေရွ႕မွာ အာဖရိကႏြယ္ဘြားသမၼတတစ္ေယာက္အေနနဲ႕ မတ္တပ္လာမရပ္ႏုိင္ခင္ အထိပဲ ၊ လုပ္ရမယ္႕အလုပ္က အခုထိမျပီးေသးဘူး ၊ အသားအေရာင္ခြဲျခားဆက္ဆံတာ နဲ႕ အေမရိကန္လူမ်ိဳးေရးပဋိပကၡေတြ ကို အခုထိ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ ျပည္လည္ၾကည္႕ျမင္ ဆန္းစစ္ေနရတယ္ ။

---- ကြ်န္ေတာ႕ဆုိလုိရင္းက ကြ်န္ေတာ္တို႕အားလံုးရဲ႕ရင္တြင္းမွာ ဘက္လုိက္မႈေတြ ၊ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕နဲ႕အျမင္မတူသူေတြအေပၚထားတဲ႕ စိတ္ခံစားမႈေတြ ၊ ကြဲျပားတဲ႕လူမ်ိဳးျခားေနာက္ခံကိုလုိက္ျပီး ခြဲျခားတဲ႕စိတ္ေတြရွိေနၾကတုန္းပဲ ၊ ဒါေပမယ္႕ ကမၻာၾကီးက က်ံဳ႕သြားျပီ ေသးသြားျပီ ၊ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ ရြာေလးေတြမွာ သီးျခားလူမ်ိဳးအေနနဲ႕ေနၾကတယ္ဆုိၾကပါဦး ၊ အင္တာနက္တုိ႕ စမတ္ဖုန္းေတြရဲ႕အကူအညီနဲ႕ ကြဲျပားတဲ႕ခံယူခ်က္ယ်ဥ္ေက်းမႈေတြဟာ လဲက်ျပိဳပ်က္သြားၾကျပီ ၊ ဟုတ္တယ္ ကမၻာဟာ တစ္ကယ္ေသးသြားျပီ ။

---- ျပီးေတာ႕ လူဦးေရတစ္ခ်ိဳ႕ကို သီးျခားေနခိုင္းျပီး ခြဲျခားဆက္ဆံတဲ႕ မည္သည္႕ႏုိင္ငံမဆို မေအာင္ျမင္ႏုိင္ဘူး ၊ မြတ္ဆလင္မဟုတ္သူေတြကို အခြင္႕အလမ္းမေပးရင္ မေလးရွား မေအာင္ျမင္ႏိုင္ဘူး ၊ မြတ္ဆလင္ေတြကိုဖိႏိွပ္ထားမယ္ဆုိရင္ ျမန္မာလဲ မေအာင္ျမင္ႏိုင္ဘူး ၊ ႏုိင္ငံရဲ႕လူဦးေရတစ္ဝက္ တစ္နည္းအားျဖင္႕ အမ်ိဳးသမီးေတြကို ေယာက္်ားသားေတြကဲ႕သို႕ တန္းတူပညာေရး ၊ တန္တူအလုပ္အကိုင္အခြင္႕အလမ္းမေပးရင္ ဘယ္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမွ မေအာင္ျမင္ႏိုင္ဘူး ။

---- ဒါေၾကာင္႕ ခင္မ်ားတို႕ကိုေျပာခ်င္တဲ႕ အဓိကလူငယ္ေတြကိုေျပာခ်င္္တဲ႕အခ်က္က ခင္မ်ားတုိ႕ ကုိယ္ယဥ္ေက်းမႈကိုကုိယ္ခ်ိဳးဖ်က္စရာမလိုဘူး ၊ ခင္မ်ားတို႕ဘယ္သူဆုိတာဂုဏ္ယူရမယ္ ၊ ေနာက္ခံသမုိင္းေၾကာင္းကိုျမတ္ႏုိးရမယ္ ၊ မတူညီတဲ႕ဘာသာစကားတတ္ေျမာက္္တာကုိ တန္ဖိုးထားရမယ္ ၊ ကုိယ္ပိုင္အစားအေသာက္ကိုတပ္မက္ရမယ္ ၊ ခင္မ်ားတို႕ ဘုရားကိုဘယ္လိုဘယ္ပံု ရွိခိုးပူေဇာ္တယ္ဆုိတာကေတာ႕ တူမွာမွမဟုတ္တာ ၊ ဒီအခ်က္ေတြအားလံုးဟာ ခင္မ်ားတို႕ ျမတ္ႏိုးတန္ဖိုးထားရမွာ ၊ ဒါေပမယ္႕ ဒီအခ်က္ေတြဟာ သူတစ္ပါးကုိဖိႏိွပ္ဖုိ႕အသံုးခ်တဲ႕ ကိရိယာ လက္ကိုင္ပစၥည္း မျဖစ္သင္႕ဘူး ၊ မတရားခြဲျခားဆက္ဆံဖုိ႕ အေၾကာင္းျပခ်က္မျဖစ္သင္႕ဘူး ၊ ခင္မ်ားတုိ႕ကအစ ေခါင္းေဆာင္ေတြအထိ ေန႕တိုင္းမတူညီတဲ႕ ဘာသာစကားေတြ ေျပာျပီးေတာ႕ လူေတြကိုခြဲထုတ္လိုက္မယ္႕အစား လံုျခံဳမႈရွိတဲ႕ ႏုိင္ငံရဲ႕ အတြင္းကို စည္းရံုးသိမ္းသြင္းဖုိ႕ ေသေသခ်ာခ်ာ လုပ္သင္႕တယ္ ၊ ဒီအခ်က္ဟာ အခုလက္ရွိမ်ိဳးဆက္အတြက္ အၾကီးမားဆံုးအရာျဖစ္ပါတယ္ ။

---- ဒီလုိလုပ္ႏိုင္ဖုိ႕ အခ်က္တစ္ခုက သူမ်ားေျခရာကို နင္းႏုိင္ရမယ္ ၊ သူတစ္ပါးနဲ႕ မ်က္စိခ်င္းဆံုျပီး အမွန္ျမင္ႏုိင္ရမယ္ ၊ အားလံုးနီးပါးေသာ ဘာသာေရးေတြမွာ တူတဲ႕အေျခခံယူဆခ်က္အရ ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ႕ကြ်န္ေတာ႕ကို ခရစ္ေတာ္ကသင္ေပးတဲ႕အဆံုးအမက “ မိမိကုိဆက္ဆံေစခ်င္သလို အျပဳအမူနဲ႕ သူတစ္ပါးကိုဆက္ဆံပါ “ ဆုိတာပါ ၊ ဒီလုိအေျခခံလူ႕က်င္႕ဝတ္ကို မေလးစား မက်င္႕ၾကံတဲ႕ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းဟာ ေရွ႕ဆက္ေကာင္းေအာင္သြားမယ္႕အစား ေနာက္ျပန္ဆြဲေနတာျဖစ္တယ္ ၊ ဒီအခ်က္ဟာ ကမၻာတစ္လႊားလံုးအတြက္ အမွန္တရားျဖစ္တယ္ ။

---- တခါတရံ အျပင္ဘက္က လူ႕အဖြဲ႕အစည္းဟာ သီးျခားျဖစ္ေနေပမယ္႕ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕နဲ႕တူေနတာေတြ႕ရမယ္ ၊ ေျမာက္အုိင္ယာလန္မွာ လူမ်ိဳးေရးပဋိပကၡေတြကို ေနာက္ဆံုးမွာ ျငိမ္ခ်မ္းေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ႕တယ္ ၊ တစ္ခ်ိဳ႕တစ္ဝက္က ကက္သလစ္ဘာသာဝင္ျဖစ္ျပီး က်န္တစ္ဝက္က ေနာက္ဘာသာတစ္မ်ိဳးျဖစ္ေနတယ္ ၊ အျပင္ဘက္ကလကူၾကည္႕ျပီးေျပာတယ္ သူတို႕ဘာသာစကားအတူတူေျပာလ်က္နဲ႕ ဘာေၾကာင္႕အျငင္းပြားေနရမွာလဲ ၊ ျပသနာမျဖစ္တဲ႕ အုိင္ယာလန္ႏိုင္ငံဘက္ျခမ္းက စကားမ်ားရန္ျဖစ္ေနတဲ႕ဘက္ျခမ္းထက္ အမ်ားၾကီးတုိးတက္တယ္ ။

---- အာဖရိကမွာဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ႕အေဖရဲ႕ႏိုင္ငံ ကင္ညာမွာ လူမ်ိဳးေရးပဋိပကၡေတြရွိတယ္ ၊ ဒီလုိပဲ အျပင္ကလူကေျပာတယ္ ခင္မ်ားတုိ႕ဘာေၾကာင္႕ ျငင္းေနဦးမွာလဲ ၊ ႏိုင္ငံက လူမ်ိဳးစုေတြကို ႏိုင္ငံေရးအရစည္းရံုးျပီး အၾကီးအက်ယ္ တိုးတက္ၾကီးပြားရမယ္႕အခ်ိန္မွာ မတည္႕ပဲက်ိတ္ျပီးစကားမ်ားလို႕ဘယ္ျဖစ္မလဲ ၊ တစ္ဖြဲ႕က အေပၚေရာက္သြားရင္ ေနာက္တစ္ဖြဲ႕ကဆြဲခ်ျပီး အာဏာအလွည္႕အေျပာင္းေတြျဖစ္ၾကတယ္ ၊ ျပန္လုၾကတယ္ ၊ ဒီလိုပံုစံေတြကို အဖြဲ႕အစည္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ကြ်န္ေတာ္႕တုိ႕ေတြ႕ေနရတယ္ ၊ အခုလက္ရွိလူငယ္မ်ိဳးဆက္သစ္အတြက္ ခင္မ်ားတုိ႕ရဲ႕ အေတြးအျမင္ - MINDSET ကို အဆင္႕ဆင္႕ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာတတ္ဖို႕ဟာ အေရးၾကီးဆံုးျဖစ္ပါတယ္ ။

---- ကြ်န္ေတာ္ တုိက်ိဳေရာက္တုန္းက ျပပြဲတစ္ခုမွာ ဂ်ပန္အာကာသယ်ာဥ္မွဴး က အာကာသစခန္းမွာအလုပ္လုပ္တဲ႕ပံုကိုေတြ႕ခဲ႕တယ္ ၊ သူက ကမၻာေျမကိုလွမ္းေထာက္လွမ္းျပီး ေရထု ေရစီးေၾကာင္းကိုေလ႕လာေနတာ ။ ဂ်ပန္ ၊ အေမရိကန္ ၊ ရွရွားအာကာသယ်ာဥ္မွဴးေတြ အာကာသထဲမွာ တတူတကြအလုပ္လုပ္ရင္း အကြာအေဝးတစ္ခုကေန ကမၻာကိုလွမ္းၾကည္႕လိုက္ရင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕အားလံုးဟာ စၾကာဝဠာထဲက ေက်ာက္တံုးအေသးေလးတစ္တံုးေပၚမွာေနေနၾကတာပဲ ၊ တစ္ကယ္တမ္း ကြ်န္ေတာ္တုိ႕အင္္မတန္အေရးၾကီးလွပါတယ္ဆုိတဲ႕ကိစၥကို အကြာအေဝးတစ္ခုကလွမ္းၾကည္႕ႏိုင္မယ္ဆုိရင္ ဘာမွမဟုတ္ေလာက္ဘူးဆိုတာ ေတြ႕ရလိမ္႕မယ္ ၊ ဒီအယူအဆကို မ်ိဳးပြားျပီးေတာ႕ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ေလးစားရမယ္ ၊ ေကာင္းမြန္စြာဆက္ဆံရမယ္ ၊ တန္းတူညီမွ် ဥပေဒအတြင္းမွာေနၾကရမွာျဖစ္တယ္ ၊ ဒီအေျခခံယူဆခ်က္နဲ႕ ခင္မ်ားတုိ႕လူငယ္ေတြအားလံုးရဲ႕အိမ္ေတြကို ျပန္ၾကရမွာျဖစ္တယ္ ၊ သိပ္ေကာင္းတဲ႕ေမးခြန္းပါ ။

Translator - koko2yeye@gmail.com

No comments: