Thursday, April 17, 2014

သၾကၤန္ကား ပံုစံျပဳလုပ္ျပီး တရုတ္နိုင္ငံအတြင္းသို႔ တရားမ၀င္သစ္မ်ား ခိုးထုတ္သယ္ယူေနေသာ ကားသၾကၤန္ကား ပံုစံျပဳလုပ္ျပီး တရုတ္နိုင္ငံအတြင္းသို႔ တရားမ၀င္သစ္မ်ား ခိုးထုတ္သယ္ယူေနေသာ ကားကို တိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕မွ သစ္ေတာကား ၇စီးျဖင့္ဖမ္းဆီးခဲ့ရ

No comments: