Wednesday, April 16, 2014

ကိုရီးယားကမ္းေျခသြားေရယာဥ္နွစ္ျမွပ္ေနစဥ္ကိုရီးယားကမ္းေျခသြားေရယာဥ္နွစ္ျမွပ္ေနစဥ္
အထက္တန္းေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြမ်ားပါတယ္..
စုစုေပါင္း၄၀၀ေက်ာ္ပါ။
၃၀၀ေက် ာ္ေပ်ာက္ ၅ဦးေသလို႕ေျပာပါတယ္။
ကယ္တင္ေသဆံုးအတိအက်မသိရေသး

No comments: