Tuesday, April 8, 2014

ပါ၀င္ခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္း– တာေမြေအာင္ကို

မူေတြကေကာင္း လူေတြကမေကာင္း၊ လူေတြအားလံုးကို ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပါ၊ မိမိတို႔ႏွင့္ အတူလက္တြဲ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရသူ မ်ားထဲတြင္ မေကာင္းတဲ့ သူမ်ားနဲ႕သာေတြ႕ခဲ့ရ။ တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္သူ၊ ကိုယ္က်ိဳး ရွာတဲ့သူေတြနဲ႕ လက္တြဲခဲ့ရတာကိုဆိုလို ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ လက္ေအာက္ငယ္သား မ်ားအေပၚ အႏိုင္က်င့္ အျမတ္ထုတ္ခ်င္သည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္သာ ေတြ႕ခဲ့ၾကရၿပီး ဘ၀ေပးမေကာင္းတဲ့ ကံကိုအျပစ္ပံု မခ်ခ်င္ ေတာ့ပါ၊ ကံဆိုတာအလုပ္၊ အလုပ္မေကာင္း ၍ ကံမေကာင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဒါေၾကာင့္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္း (ေနာက္ေတာ့) ျပည္ေထာင္ စုႀကံ႕ခုိင္ေရး ႏွင့္အတြင္းေရးမွဴးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္း ဟု ေခၚေ၀ၚခဲ့ၾကသည္။ မွန္ပါသည္။

အစပထမစတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့စဥ္က ျပည္ ေထာင္စုႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္း ႀကီး ရည္ရြယ္ခ်က္ ေတြက လည္းေကာင္း၊ အဓိ႒ာန္ေတြက လည္ေကာင္း၊ ေဆာင္ပုဒ္ ေတြကလည္းေကာင္း၊ မိမိတို႔တက္ႂကြစြာ ပါတီ အႏိုင္ရသည္အထိ ပါ၀င္လႈပ္ရွားခဲ့ၾက သည္။ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္စဖြဲ႕ စည္းခဲ့ စဥ္က ႏွင့္ မတူ။ ႏွစ္ေတြၾကာ လာေတာ့ ခုနေျပာ ခဲ့သလို ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ အတြင္း ေရးမွဴးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အသင္း ျဖစ္မွန္း မသိ ျဖစ္ခဲ့သည္။ အျခားၿမိဳ႕ နယ္မ်ားေတာ့ မေျပာ တတ္ပါ။ မိမိတို႔ၿမိဳ႕နယ္မွာေတာ့ တကယ့္ လက္ေတြ႕ႀကံဳေတြ႕ ခဲ့ရပါသည္။ …နယ္ေျမ တာ၀န္ခံ၀န္ႀကီးေတြ၊ ယခင္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ရန္ကုန္တုိင္းတာ၀န္ခံေတြရဲ႕ ေျမႇာက္စားမႈ၊ ေပးကမ္းမႈ မိမိတို႔ ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးအေျခ အေနအေပၚမွာ အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး လက္ ေတြ႕အသံုးခ်ႏိုင္သူေတြကေတာ့ အိမ္တစ္ လံုး ကေနႏွစ္လံုး၊ ကားမရွိသူေတြက ကားစီး၊ ကားတစ္စီးရွိသူကႏွစ္စီး၊ မိုးေပၚကက်လာ သည့္အလား ထီေပါက္သလို ေန႔ခ်င္း၊ ညခ်င္း ႀကီးပြားတိုးတက္သြားၾကသည္။ ပံုျပင္မဟုတ္ တကယ့္လက္ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။ အဲဒီအခ်ိန္က အသင္းအတြင္း ေရးမွဴးတစ္ဦးက ေထာက္ပံ့ေၾကး တစ္ ေသာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္အလုပ္ အမႈေဆာင္က ေျခာက္ေထာင့္ငါးရာ၊ ဒီေငြေၾကးအေထာက္ အပံ့ေတြနဲ႕ ဘယ္လိုလုပ္ ကားစီး၊ အိမ္ ၀ယ္ႏိုင္ၾက မွာတဲ့လဲ စဥ္းစားၾကည့္ၾကေစ ခ်င္သည္။ အသင္းမွ ပထမပါတီစေျပာင္းစဥ္ တစ္လေျခာက္ေသာင္း၊ အခုေတာ့ တစ္သိန္း လစာ ရၾကသည္။ လူႀကီးေတြကလည္း အစကတည္းက လုပ္ရဲကိုင္ရဲမ်က္ႏွာေျပာင္ တုိက္ရဲတဲ့ သူေတြကိုသာေရြးခ်ယ္ၿပီး အေျပာ ေကာင္း၊ အခၽြဲေကာင္း၊ အတိုင္အေတာ သတင္းပို႔ေကာင္းသူေတြကိုသာ မိုးက်ေရႊ ကိုယ္ ခန္႔ထားခဲ့ၾကသည္။ အတြင္းေရးမွဴး တစ္ေယာက္ရဲ႕ အထက္ေဖာ္ျပပါအရည္ အခ်င္း ျပည့္မီသူ ေတြကေတာ့ အသင္း စတင္ ဖြဲ႕စည္းကတည္းကေန ယေန႔ထိ သက္တမ္းလြန္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္မင္းမ်ား ပင္ျဖစ္ေနပါေတာ့သည္။ အတြန္း၊အတုိက္၊ အလိမ္၊ အေခါက္၊ အတုိင္အေတာမ်ား၊ စြယ္စံုတတ္ခ်န္ပီယံ အတြင္းေရးမွဴးဟု ဘြဲ႕ တံဆိပ္အမည္နာမမ်ား ရထားၾကသည္။ အသင္း၏လုပ္ငန္းကိစ္ၥအ၀၀အား မိမိ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးသဖြယ္ လုပ္ေဆာင္ ခဲ့ၾကသည္။ ၿမိဳ႕နယ္တြင္းမွာရွိတဲ့ ေျမလြတ္ ေျမကြက္မွန္သမွ် အလြတ္ မေပး။ အသင္း ရန္ပံုေငြဆုိင္ခန္း၊ ေနာက္ဆံုးလမ္းေဘး လက္ဖက္ရည္ဆုိင္၊ ၾကက္သြန္သည္၊ အေၾကာ္ သည္အစ ကြမ္းယာဆုိင္အဆံုး ပိုက္ဆံရလွ်င္ ရန္ပံုေငြဆုိင္ခန္းဟု အမည္ တပ္ေပးလိုက္သည္။ လမ္းေဘး က်ဴးေက်ာ္ ဆုိင္ေတြ စည္ပင္က ဖမ္း၊ ႀကံ႕ခုိင္ေရးက ကယ္တင္ရွင္ႀကီးလုပ္၊ စည္ပင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး EC ေတြကို ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္၊ ရန္ကုန္တုိင္း တာ၀န္ခံအရွိန္ျဖင့္ ဖိအားေပး၊ ဒီဆုိင္က ရန္ပံုေငြေပးေနတဲ့ဆုိင္ ႀကံ႕ခုိင္ေရးဆုိင္လို႔ အမည္တပ္၊ ေနာက္ေတာ့လေပးစနစ္ျဖင့္ အတြင္းေရးမွဴးကိုေပး တစ္ခါအျဖစ္အပ်က္ တစ္ခု ေျပာျပခ်င္သည္။ လမ္းေဘးေစ်း သည္ တစ္ဦး စည္ပင္ဖမ္းမွာေၾကာက္လို႔ တစ္လခ်င္း လကုန္လွ်င္ အိမ္မွာလာ ေပးေနက်ၿပီး သားကို မေပးရေသးဘူးဆိုၿပီး လိုက္ေတာင္းခုိင္း မရွိမဲ့ရွိမဲ့ ေစ်းသည္၊ စည္ပင္ေၾကာက္လို႔ ႀကံ႕ခုိင္ေရးကို ရွိႀကီးခိုး လူကိုယ္တုိင္အိမ္လုိက္လာၿပီး ေပးၿပီး ေၾကာင္းကို ရွင္းျပရသည္။ ဒီကေလးမေလး ကို ကၽြန္ေတာ္ ေပးသြားတာ အဲဒီေတာ့မွ ေစ်းသည္ေပးသြားလိုက္တာ အတြင္းေရး မွဴးတူမျဖစ္ေနသည္။ ေတာ္ပါေသးရဲ႕၊ ေစ်း သည္ခမ်ာလည္း တဖ်စ္ေတာက္ေတာက္ ႏွင့္ ဆုိက္ကားႏွင့္ျပန္သြားခဲ့တာေတြ ျပန္ ျမင္ေယာင္ေနမိပါသည္။ ဒီလို အျဖစ္ အပ်က္ေတြ ခဏခဏျဖစ္ေနၾက၊ စည္ပင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး EC ေတြကလည္း ႀကံ႕ခုိင္ ေရးအတြင္း ေရးမွဴးဆို ေၾကာက္ၾကရသည္။ မေၾကာက္လို႔လည္းမရ၊ အဲဒီတုန္းက တုိင္း တာ၀န္ခံ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ႏွင့္ တုိင္ေျပာ လွ်င္ အဆူအဆဲခံရ၊ ႀကိမ္းေမာင္းခံၾကရသည္။ သူတို႔ႏွင့္အဆင္ေျပေအာင္ေနၾကရသည္။ အျဖစ္အပ်က္တစ္ ခုရွိခဲ့သည္။ မိမိတို႔ၿမိဳ႕ နယ္တြင္ ေျမကိစ္ၥႏွင့္ပတ္သက္၍ စည္ပင္ မွ EC တို႔အဖြဲ႕ မ.ယ.က၊ လ.၀.က တို႔ ႏွင့္ကြင္း ဆင္းေျမတုိင္းမိသည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အတြင္းေရးမွဴးမွ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ထံ သတင္းပို႔ခံရသျဖင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္က ထိုး မည္ႀကိတ္မည္ထိ ႀကိမ္းေမာင္းဆဲဆိုခံခဲ့ ရသည္။ အဲဒီစည္ပင္ EC ဆို စိတ္မေကာင္း ျဖစ္မိသျဖင့္ အခုထက္ ထိ ေျပာလို႔မဆံုး ျဖစ္ခဲ့သည္။ နယ္ေျမတာ၀န္ခံ၀န္ႀကီးေတြ ႀကံ႕ခုိင္ေရးဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္၀န္ႀကီး မ်ား၏ အရွိန္အ၀ါ သံုး၍ မိမိနယ္ေျမရွိ အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ၊ ဌာနဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူ မ်ားအေပၚ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေန ေပၚ အေၾကာင္းျပဳ၍ မိမိလက္ေအာက္၀န္ထမ္း မ်ားသဖြယ္ အေပၚစီးမွေန၍ အခြင့္အေရး ယူဆက္ဆံတတ္ ၾကသည္။ ဆက္ဆံခဲ့ၾက သည္။ မိမိတို႔ႏွင့္ အဆင္မေျပလွ်င္ အဘ တို႔ႏွင့္တုိင္ေျပာလိုက္မည္။ ဗဟိုအလုပ္အမႈ ေဆာင္၀န္ႀကီးမ်ားကို ေၾကာက္၍ မေျပာရဲ မဆိုရဲဌာနဆုိင္ရာမ်ား ေဘးက်ပ္နံက်ပ္ႏွင့္ ႀကံ႕ခုိင္ေရး အတြင္းေရး မွဴးဆိုလွ်င္ ေ၀းေ၀း က ေရွာင္ရွားၾကသည္။ ေရွာင္မရသည့္ကိစ္ၥ မ်ားတြင္သာ ရင္ထဲမွာတစ္မ်ိဳး မ်က္ႏွာတြင္ အၿပံဳးမ်က္ႏွာမ်ားျဖင့္သာ ဟန္ေဆာင္ ဆက္ဆံခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္ရွိေသးသည္ ေရွာင္၍မရသည့္ လုပ္ငန္း မ်ားတြင္ အဆင္ ေျပေအာင္ ေ၀ခြဲေပးခဲ့ရတာေတြလည္း ရွိ ခဲ့သည္။ ပါတီစည္း႐ံုးေရးအတြက္ ကြန္ကရစ္ လမ္းမ်ားခင္းၾကရာတြင္ လမ္းတစ္လမ္းခင္း ခြင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ဆီက ခြင့္ျပဳခ်က္ရလွ်င္ အတြင္းေရးမွဴးကို တစ္ လမ္းလွ်င္ (တစ္သိန္း) စည္ပင္လမ္းတံတားတာ၀န္ခံက ေပးရ သည္။ မိမိတို႔ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လမ္းေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ခန္႔ခင္းခဲ့သည္။ စဥ္းစားၾကည့္ေစခ်င္ သည္။ ရပ္ကြက္လံုးကၽြတ္ ေရရရွိေရး ေအာင္ပြဲမ်ားတြင္လည္း ေကာ္မရွင္မ်ား စြာရရွိၾကသည္။ ဒါေၾကာင့္ အတြင္းေရးမွဴး မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္းႀကီးဟု ေခၚဆိုေနၾက တာ မမွားဟု ထင္မိသည္။ အသင္းတုန္းက တစ္မ်ိဳး၊ ပါတီေျပာင္းေတာ့တစ္မ်ိဳး၊ သပိတ္ ၀င္ အိတ္၀င္ ႀကံဳရင္ႀကံဳ သလို လိုရင္လို သလို ဟိုေကြ႕ေရာက္ရင္ ဟိုတက္နဲ႕ေလွာ္၊ ဒီေကြ႕ေရာက္ရင္ဒီတက္နဲ႕ေလွာ္၊ ႏိုင္ငံေရး အရ ေလွ်ာက္လွမ္းရာလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ အဘ၀န္ႀကီးမ်ား၏ ေပးကမ္းေဆာင္မမႈ ေၾကာင့္ ၄င္းအတြင္း ေရးမွဴးမ်ားကိုယ္၌က ႀကံရည္ဖန္ရည္ ေလွာ္တတ္၊ ေကြ႕တတ္ ေသာေၾကာင့္ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳး ခဲ့သည္ကိုေတာ့ အမွန္ပင္ကိုယ္တိုင္ ႀကံဳ ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုိင္းကား မ်ား၊ ဆီကိုယ္စားလွယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိေစ်း ႀကီးမ်ားရွိ ေစ်းဆုိင္ခန္းမ်ား၊ ကားပါမစ္မ်ား ရရွိခဲ့ၾကသျဖင့္ ႂကြယ္၀ခ်မ္းသာခဲ့ၾကသည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ႀကီးကေပးေသာ ရန္ပံုေငြဆုိင္ ခန္းမ်ားအျပင္ မိမိကိုယ္တုိင္ ဖန္တီးယူ ခဲ့ေသာဆိုင္ခန္းမ်ား ယေန႔ထက္ထိ ရွိေနေသးသည္။ လုပ္ငန္းလုပ္သူႏွင့္ စာခ်ဳပ္ေတာ့တစ္မ်ိဳး အထက္ကို တင္ျပေတာ့ တစ္ဖံု တတ္လည္းတတ္ႏိုင္ၾကသည္။ အေပးအယူေတြကေတာ့ ဘာစီလိုနာ ေဘာလံုးအသင္းထက္ပင္ ကစားကြက္ လွပ ေသသပ္လြန္းလွသည္။

ၿမိဳ႕နယ္႐ံုးရန္ပံုေငြေတြႏွင့္ ကားလုပ္ ငန္း၀ယ္/ေရာင္းလုပ္ေတာ့လည္း အလြတ္ မေပး ေနာက္ေတာ့မွသိရသည္။ ကား တစ္စီး စက္မႈဇုန္က၀ယ္ၿပီဆို အဲဒီကုမၸဏီ ဆီက ကားတစ္စီးကို (၃)သိန္းရသည္ဟု သိခဲ့၊ ၾကားခဲ့ရသည္။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး ေခ်း ေငြလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ယခင္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ တုိင္းတာ၀န္ခံက လုပ္ခုိင္းေတာ့ ပို၍အဆင္ ေျပတြက္ ေျခကိုက္ၾကသည္။ ေခ်းခုိင္းေတာ့ အတိုးက ၂ိ/-ခြဲ၊ အျပင္မွာ ထုတ္ေခ်းေတာ့ ၆ က်ပ္တိုး၊ ၁၀ တိုး ေနာက္ေတာ့ ျပန္ မဆပ္ဘဲ လိမ္သြားသည္က ၁၀ဦး၊ တကယ္ စာရင္းျပေတာ့ အေယာက္ ၃၀ ေလာက္ျပ၊ ဒီေငြေတြ ဘယ္ေရာက္သြားၿပီလဲ၊ ဟိုလူ လိမ္သြားတယ္၊ ဒီလူလိမ္သြားတယ္ ထိုးခ် ခံရသူမ်ား လည္းမ်ား စြာရွိသည္။ ဒီလိုလုပ္ စားတတ္သည့္သူေတြ၊ ကိုယ္က်ိဳးၾကည့္ သူေတြ ေစတနာမပါတဲ့သူေတြ လႊတ္ေတာ္ ထဲ ေရာက္ရွိေနၾကသည္မွာ တိုင္းျပည္ အတြက္ အလြန္နစ္နာသည္။ ျပည္သူ႔ကိုယ္ စားလွယ္ဟု အမည္တပ္ထား သူသည္ ျပည္သူ႔အက်ိဳးကိုသာ ၾကည့္တတ္သည့္သူ ကိုသာ ေရြးခ်ယ္လ်ာထားသင့္သည္။ ပါတီမွ ေရြးခ်ယ္လ်ာ ထားမႈအပိုင္း၊ တာ၀န္ ေပးမႈအပိုင္း အေရးႀကီးလွသည္။ ဒီၿမိဳ႕နယ္ ဒီေနရာမွာ ဒီလူႏွင့္ သင့္ေတာ္၏မသင့္ ေတာ္ ၏၊ ေနာက္ေၾကာင္းလိုက္သင့္သည္။ တည္မိသည့္ဘုရား လင္းတနားပံုစံမ်ိဳး ေတာ့ မျဖစ္ေစခ်င္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ တုန္းက NLD မပါဘဲ ႀကံ႕ခုိင္ေရးအမတ္မ်ား အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။ ဒါကလည္း မိမိတို႔ကိုယ္ တုိင္ လႈပ္ရွားခဲ့ၾကရ၍ ဘာေၾကာင့္ႏိုင္သည္၊ အႏိုင္ရေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ခဲ့ၾကရေတြကို အမ်ားျပည္သူေတြသိေအာင္ ေရြးေကာက္ ပြဲနီးလာလွ်င္ ေရးရဦးမည္။ ၂၀၁၀ ေရြး ေကာက္ပြဲတုန္းက လႊတ္ေတာ္အမတ္ျဖစ္ ခဲ့တာ ငါေတာ္လို႔ ငါတတ္လို႔ ဒီလိုေနရာ ေရာက္ခဲ့ရတယ္ဆိုၿပီး ဘ၀င္ျမင့္လ်က္ ရွိေနၾကသည္။ ဘ၀င္မျမင့္ပါႏွင့္။ ပံ့ပိုးကူ ညီမႈ မ်ားႏွင့္ တာ၀န္ကိုသိ သစၥာရွိခဲ့ၾက သည့္ အလုပ္အမႈေဆာင္ေတြက ေန႔ေရာ/ ညပါ အႏိုင္ရရွိေအာင္ ႀကိဳးစားခဲ့ တဲ့ရလဒ္ ေတြေၾကာင့္ ဒီေနရာကိုေရာက္ခဲ့တယ္ ဆိုတာ မိမိကိုယ္တုိင္လည္းသိ၊ အမ်ား ျပည္သူအားလံုးလည္း အသိ ျဖစ္သည္။ ေက်းဇူးတင္ထုိက္သူေတြကိုေတာ့ မေမ့ေစ ခ်င္၊ ငါေကာင္းစားရင္ ဘယ္ေတာ့မွမေမ့ ပါဘူးဆိုတဲ့ စကား ေျပာထြက္ရဲခဲ့တဲ့စကား မရခင္တစ္မ်ိဳး၊ ရေတာ့တစ္မ်ိဳး ေနာက္ ရွိေသးသည္။ ငါ့ဘ၀အတြက္ အေရးႀကီး တယ္၊ႏိုင္မွျဖစ္မယ္ဆိုတဲ့စကားေတြ ဘယ္ နားေရာက္သြားသည္မသိ၊ အဓိကဆိုလို ခ်င္တာက ““မူေတြ ဘယ္လိုေကာင္း ေကာင္း၊ လူေတြလည္းေကာင္းဖို႔လိုသည္”” မိမိတို႔နယ္ေျမမွာရွိၾကတဲ့ ျပည္သူ အမ်ားက အမွန္တကယ္အားကိုးအားထားရတဲ့ ျပည္ သူ႔ကိုယ္စားျပဳ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေရြးခ်ယ္ လ်ာထား ေစခ်င္ေနၾကပါတယ္။ မိမိအက်ိဳးအတြက္သာ ၾကည့္တတ္တဲ့ ပုဂ္ၢိဳလ္လိုလူမ်ိဳးေတြကိုေတာ့ မျမင္ေတြ႕ လို လွပါ၊ အားမကိုးခ်င္ၾကပါ။ ဌာနဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္အဆင္မေျပ၊ ကိုယ့္ကိုယ္ က်ိဳးတစ္ခု တည္းသာ ၾကည့္ၿပီး လူအမ်ားကို မိမိလက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားသဖြယ္ ေမာက္မာစြာ ဆက္ဆံတတ္တဲ့ ျပည္သူ႔ ကိုယ္စား လွယ္ေတြအတြက္ေတာ့ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးက ဒီလုိလူမ်ိဳးေတြကို ေ၀းေ၀းကေရွာင္ရွားၿပီး ျပည္သူမ်ားက အေျဖေပးသြားပါလိမ့္မယ္။ မိမိပိုင္ ဆုိင္မႈေတြကိုေတာင္ခ်မျပရဲတဲ့ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေတြရဲ႕ ေနအိမ္ေတြမွာ ယခင္လႊတ္ ေတာ္အမတ္မျဖစ္ခင္က မျမင္ခဲ့ရတဲ့ ကား နက္ႀကီးေတြရွိတဲ့ ေနအိမ္ကို လႊတ္ေတာ္ အမတ္အိမ္ ေခၚသည္ဟု ေျပာဆိုေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္းႀကီး မွသည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ဘ၀မ်ားအထိ ဆက္လက္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေနသည္ကို အမ်ားျပည္သူ အေပါင္းေတြ႕ ျမင္ေနၾကရသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္အမတ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏိုင္ငံဟုဆိုလိုက္ ခ်င္ပါသည္။

No comments: