Friday, April 11, 2014

တိုက္ပြဲျပင္းထန္စြာဆက္လက္ျဖစ္ပြား ေနမႈေႀကာင့္ နမ့္ခမ္းျမိဳ ့ဘက္သို ့တိမ္းေရွာင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနေသာ ေဒသခံမ်ား


Jade Land

ရွမ္းေျမာက္-ကခ်င္္-တရုတ္ နယ္စပ္ တြင္ တိုက္ပြဲျပင္းထန္စြာဆက္လက္ျဖစ္ပြား ေနမႈေႀကာင့္ နမ့္ခမ္းျမိဳ ့ဘက္သို ့တိမ္းေရွာင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနေသာ ေဒသခံမ်ား ။
က်န္းခါး ၊ ယန္၀ူ ၊ ေမာ္ဆ၀ီ ၊ ကန္ေတာ့ကုန္း ၊ မန္ခမ္ စသည့္ ရြာမ်ားမွ စစ္ေဘးေရွာင္ေဒသခံမ်ားျဖစ္ပါတယ္။
 ( 11.04.2014 )

No comments: