Tuesday, April 8, 2014

ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ စစ္တပ္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း
O’Laie Manzu

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲၾကီးနီးလာတာနဲ႔အမၽွ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအေၾကာင္းေတြလည္း သတင္းေတြထဲမွာ မၾကာခဏေတြ႕ေနရတယ္။ ဖြဲ႔စည္းပံုကိုျပင္ဆင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အဓိကအက်ဆံုးကေတာ့ ျပင္ဆင္ႏိုင္တဲ့နည္းလမ္းေတြကို ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုပါ အခန္း (၁၂) ပုဒ္မ (၄၃၆) ကိုျပန္ျပီး စမ္းစစ္ဖို႔လိုတယ္။ အခန္း (၁၂) ကို ျပင္သင့္-မျပင္သင့္ဆိုတာကလည္း လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေတြကတည္းက အျငင္းပြားလာခဲ့တဲ့ ကိစၥျဖစ္တယ္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေၾကာင္းေျပာမယ္ဆိုရင္ ဒီဖြဲ႕စည္းပံုဟာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ေအာက္မွ နအဖ အစိုးရ စိတ္ၾကိဳက္ေရးဆြဲခဲ့တယ္ဆိုတာ သတိမူသင့္တယ္။ ႏွစ္ေပါင္း ငါးဆယ္နီးပါး အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္မွာ အနယ္ထိုင္ေနတဲ့ အေတြးအေခၚေတြနဲ႔ ေရးဆြဲထားတာျဖစ္သလို အတိုက္အခံအင္အားစုေတြရဲ႕ သေဘာထားမပါဘဲ တဖက္သက္ ေရးဆြဲထားတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုလည္းျဖစ္တယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒကို ဒီအတိုင္းဆက္သံုးမယ္ဆိုရင္ ဖြဲ႕စည္းပံုက ျပည္သူ႔ဆႏၵနဲ႔အညီ သမာသမတ္က်က်ေရးဆြဲထားတယ္ဆိုေတာ္ေသးတယ္။ အခုဟာက စစ္တပ္က သူတို႔အေတြး၊ သူတို႔အျမင္နဲ႔ မ်ိဳးေစ့ခ်ထားတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံု။ လူထုကိုယ္စားမျပဳတဲ့သူေတြ စီမံထားတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံု။ ျပည္သူေတြကို အေမွာင္ခ် အေကာင္းမွတ္ျပီး ေထာက္ခံခိုင္းခဲ့တဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံု။ အေမ်ာ္အျမင္ရွိျပီး ရင့္က်က္တဲ့ ပညာရွင္ေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြကို ေဘးဖယ္ျပီး ေရးဆြဲခဲ့တဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံု။ ဒါေၾကာင့္ အမွန္တကယ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြလုပ္မယ္ဆိုရင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကအစ ျပင္ဆင္မႈေတြလုပ္ဖို႔လိုတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပံုမွာလည္း စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစနစ္နည္းစနစ္ကိုက်င့္သံုးႏိုင္ဖို႔နဲ႔ ပိုမိုခိုင္မာတဲ့ ျပည္ေထာင္စုၾကီးတည္ေထာင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ မျဖစ္မေနျပင္ဆင္ရမယ့္အခ်က္ေတြအမ်ားၾကီးရွိေနတယ္။ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ျပင္ရမွာေတြ မ်ားလြန္းလို႔ အသစ္ကေန ျပန္လည္ေရးဆြဲဖို႔လိုတယ္လို႔လည္းေျပာေနၾကတယ္။

အခုေလာေလာဆယ္ ျပန္ျပင္ၾကမယ္လို႔ဘဲ ထားဦး။ ျပင္ဆင္ေရးကို ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒရဲ႕ အခန္း ၁၂ ကျပ႒ာန္းခ်က္ေတြနဲ႔အညီ ျဖစ္ဖို႔လိုတယ္။ ျခံဳျပီးေျပာရရင္ အပိုဒ္ ၄၃၆(က) မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့အခ်က္ေတြကိုျပင္မယ္ဆိုရင္ လြတ္ေတာ္အမတ္အားလံုးရဲ႕ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္နဲ႔ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့ ျပည္သူထက္ဝက္ေက်ာ္ရဲ႕ေထာက္ခံမႈေတြရရွိဖို႔လိုအပ္တယ္။ အပိုဒ္ ၄၃၆ (ခ) ပါ အခ်က္ေတြကိုျပင္မယ္ဆိုရင္ လြတ္ေတာ္အမတ္အားလံုးရဲ႕ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ေထာက္ခံရင္ ျပင္လို႔ရႏိုင္တယ္။ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းလို႔ေျပာတိုင္း ဒါနဲ႔ဒြန္တြဲ ပါလာတာကေတာ့ လြတ္ေတာ္ထဲက စစ္တပ္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းဘဲ။ အရပ္သားျပည္သူအမတ္က ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းဘဲရွိတာ။ ေဒၚေအာ္ဆန္းစုၾကည္ေျပာသလို ဒီလြတ္ေတာ္အမတ္ေတြ အားလံုး ေထာက္ခံမဲေပးတယ္ဆိုရင္ေတာင္မွ သတၱိရွိတဲ့ စစ္သားတစ္ေယာက္ရဲ႕ ေထာက္ခံမႈကလည္း လိုေသးတယ္။ ဒါမွလည္း ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္မွာကို။ ဒီေတာ့ ဒီဖြဲ႕စည္းပံုၾကီးကို ျပင္ဆင္ျပီး ဆက္သံုးၾကမယ္ဆိုရင္ ျပင္ဆင္ခြင့္ကိုလည္း ျပန္လည္ စီစစ္ဖို႔လိုေနျပန္တယ္။ လြတ္ေတာ္ထဲက စစ္တပ္ရဲ႕ အခန္းက႑ကိုလည္း သံုးသပ္ဖို႔လိုတယ္။

ျပင္ဆင္ခြင့္စည္းမ်ဥ္းၾကီးက တင္းက်ပ္လြန္းတယ္။ တဖက္မွာလည္း ဒါက တင္းက်ပ္ရမယ့္ကိစၥလည္းျဖစ္ေနျပန္တယ္။ ဒါေပမယ့္ လက္ေတြ႕ၾကဖို႔ေတာ့လိုတယ္။ ေထာက္ခံမဲ ထက္ဝက္ေက်ာ္ဆိုတာကလည္း နည္းလြန္းတယ္။ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲကိုဘဲ ၾကည့္ၾကည့္ … ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကိုဘဲ ၾကည့္ၾကည့္ ပါတီတစ္ခုတည္းက ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ အမတ္ကိုယ္စားလွယ္ရခဲ့တဲ့ သက္ေသေတြရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေထာက္ခံမဲနဲ႔ဆိုရင္ ပါတီတစ္ခုတည္းရဲ႕ အင္အားနဲ႔ ျပင္လို႔ရႏိုင္တဲ့ သေဘာျဖစ္ေနတယ္။ ပါတီစံုအင္အားေတြေတာင့္တင္းလာလို႔ ဘယ္ပါတီကမွ လြတ္ေတာ္ထဲမွာ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိမေနဘူးဆိုရင္လည္း ပါတီ ႏွစ္ခု သံုးခုအၾကား မဟာမိတ္ဖြဲ႕ျပီး ျပင္ႏိုင္တယ္။ ျပည္သူၾကည္ညိဳတဲ့ ပါတီက အဆိုေတြကို ျပည္သူေတြကလည္း အားကိုးတၾကီးေထာက္ခံဖို႔မ်ားတယ္။ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲေတြကိုလည္း ေက်ာ္လြားႏိုင္တယ္။ ဒီလိုသာဆိုရင္ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက ပါတီၾကီးေတြရဲ႕ လက္ထဲေရာက္သြားႏိုင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အရမ္းလည္းေလ်ာ့ခ်လို႔မရဘူး။

အျခားႏိုင္ငံအမ်ားစုကေတာ့ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဖို႔အတြက္ အမတ္ဦးေရ သံုးပံုႏွစ္ပံုေက်ာ္ရဲ႕ ေထာက္ခံမဲ လိုအပ္တယ္လို႔ ျပ႒ာန္းၾကတယ္။ တစ္ႏိုင္ငံနဲ႔ တစ္ႏိုင္ငံ အနည္းငယ္ကြာၾကတယ္။ ဘယ္ပုဒ္မေတြကို တက္ေရာက္သူ အမတ္ဦးေရ ဘယ္ေလာက္ရာခိုင္ႏႈန္းေထာက္ခံမဲရမွ။ ဘယ္ပုဒ္မေတြကေတာ့ ျပည္သူ႔ဆႏၵပါမွ။ ဘယ္ပုဒ္မေတြကေတာ့ ျပည္ေထာင္စုလြတ္ေတာ္ေတြအျပင္ ျပည္နယ္လြတ္ေတာ္အမ်ားစုက ေထာက္ခံမွ၊ ဘယ္ပုဒ္မေတြကေတာ့ လံုးဝျပင္ခြင့္မရွိဘူး ဆိုတဲ့ စည္းကမ္းေတြလည္းရွိတက္ၾကတယ္။ အခ်ိန္ကာလကန္႔သတ္ခ်က္၊ မဲေပးပိုင္ခြင့္ကန္႔သတ္ခ်က္ ေတြထားရွိတာလည္း ေတြ႕ရတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုမွာပါတဲ့ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းဆိုတာကေတာ့ အျခားႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ယွဥ္ၾကည့္ရင္ မ်ားေနတဲ့အျပင္ စစ္တပ္က ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခံေနေတာ့ ပိုဆိုးတယ္။ ဒီၾကားထဲ အျခားႏိုင္ငံေတြမွာလို “တက္ေရာက္သူအမတ္ဦးေရ ရဲ႕ ဘယ္ေလာက္ရာခိုင္ႏႈန္း” ဆိုတာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ “အမတ္ဦးေရအားလံုးရဲ႕ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း” လို႔ျပ႒ာန္းထားေတာ့ ပိုတင္းက်ပ္တယ္။ စစ္ကိုယ္စားလွယ္အမွတ္ေတြရွိတာ-မရွိတာ ေဘးဖယ္ထားျပီး လက္ေတြ႕က်ဖို႔အတြက္ဆိုရင္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ဆိုတာကေန အမတ္ဦးေရအားလံုးရဲ႕ ၆၆.၆၆ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ (သံုးပံုႏွစ္ပံုေက်ာ္) လို႔ေျပာင္းသင့္တယ္။

ျပင္ဆင္ေရးနဲ႔ပါတ္သက္လာရင္ ေနာက္ထပ္အေရးၾကီးတဲ့ အခ်က္က စစ္တပ္ ရဲ႕ အခန္းက႑။ အထက္မွာေဖာ္ျပခဲ့သလို ဖြဲ႕စည္းပံု ျပင္ဆင္ခ်င္ရင္ လြတ္ေတာ္ထဲေရာက္ေနတဲ့ စစ္ဗိုလ္ေတြကိုလည္း မဲဆြယ္ရေသးတယ္။ သူတို႔ေထာက္ခံမႈမပါဘဲ လုပ္လို႔မရတဲ့အတြက္ သူတို႔ကအဆံုးအျဖတ္ေပးပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့ အခြင့္အဏာကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသလိုျဖစ္ေနတယ္။ ဒါကလည္း ဒီမိုကေရစီ အေယာင္ေဆာင္ အာဏာရွင္တစ္မ်ိဳးဘဲ။ ႏိုင္ငံေရးေရခ်ိန္ အနယ္ထိုင္လာတာနဲ႔အမၽွ ႏိုင္ငံေရးမွာ စစ္တပ္ရဲ႕ အခန္းက႑က တေျဖးေျဖးေလ်ာ့မယ္ဆိုတဲ့ အသံေတြလည္း လြင့္ေနခဲ့တာၾကာျပီ။ ဘယ္အခ်ိန္ ဘယ္ပံုဘယ္နည္းနဲ႔ ေလ်ာ့ခ်မယ္ဆိုတာကေတာ့ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ခ်ျပေဆြးေႏြးတာမ်ိဳးမေတြ႕ရဘူး။ စစ္တပ္ကလည္း လြတ္ေတာ္ထဲမွာေနခ်င္၊ အာဏာကိုလည္း လိုခ်င္။ စစ္ဝတ္နဲ႔တမ်ိဳး၊ လူဝတ္နဲ႔တနည္း အာဏာတြယ္ၾကသူေတြေၾကာင့္လည္း အခက္သားဘဲ။ ဒါက ျပည္သူေတြရဲ႕ မဲဆႏၵအရမဟုတ္ဘဲ ခြဲတမ္းအလိုက္ လြတ္ေတာ္ထဲ ဝင္ထိုင္ေနတာက ဒီမိုကေရစီမူနဲ႔ ဆန္႔က်င့္ေနတယ္။ လြတ္ေတာ္ထဲ စစ္တပ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ရွိေနတာကို ဒီမိုကေရစီမဆန္လို႔ဆိုျပီး ဖယ္ခိုင္းဖို႔ကလည္း ခက္ေနတယ္။ သူတို႔ခံုကိုင္လႈပ္သလိုျဖစ္ေနေတာ့ သေဘာထားေတြ အၾကီးအက်ယ္ကြဲျပီး အေျခအေနေတြ ယိုယြင္းလာမွာကလည္း စိုးရိမ္ရတယ္။ စစ္တပ္ရဲ႕ အခန္းက႑ကိုေလ်ာ့ခ်မယ္ဆိုတဲ့ စကားရပ္အတိုင္း ေရြးေကာက္ပြဲသက္တမ္းတစ္ခုတိုင္း ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းစီေလ်ာ့ခ်မယ္ဆိုတဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ိဳးကို အတည္ျပဳထားသင့္တယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အေရးၾကီးလွတဲ့ ဝန္ၾကီးရာထူးေတြကိုလည္း ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို လြဲေပးဖို႔ ျပင္ဆင္ထားသင့္တယ္။

ေနာက္တစ္ခုက စစ္တပ္အမတ္ေနရာ ခြဲတမ္းမွာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြျဖစ္တဲ့ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး (CNF)၊ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး(KNU)၊ ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္(KNLA)၊ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္(SSA)၊ ကရင္နီတပ္မေတာ္(KA)၊ ကခ်င္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ (KIO)နဲ႔ အျခားတိုင္းရင္းသားလက္ႏိုင္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြ ရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး (ABSDF) လိုမ်ိဳး ေတာ္လွန္ေရးလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ေတြလည္း ပါဝင္သင့္တယ္။ ဒီမိုကေရစီမူအရ လြတ္ေတာ္မွာ စစ္တပ္မရွိသင့္ဘူးဆိုေပမယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရး ေရခ်ိန္အရ စစ္တပ္ရွိဖို႔လိုတယ္ဆိုရင္ ျမန္မာစစ္တပ္အျပင္ တိုင္းရင္းသားတပ္ဖြဲ႕ေတြ၊ ေတာ္လွန္ေရးတပ္ဖြဲ႕ေတြရဲ႕ အခန္းက႑ကိုလည္း တပါတည္းထည့္သြင္းဖို႔လိုတယ္။ ဒါမွလည္းမၽွတမယ္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလည္း အတြန္႔ရွည္မယ္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြကလည္း ကိုယ့္ ေဒသ၊ ကိုယ့္ လူမ်ိဳးေတြအတြက္ သီးသန္႔မဟုတ္ဘဲ ျမန္မာစစ္တပ္နည္းတူ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရဲ႕ ကံၾကမၼာဖန္တီးရာမွာ ပါဝင္ခြင့္ရွိရမယ္။ လြတ္ေတာ္ထဲမွာ ျမန္မာစစ္တပ္အရာရွိေတြရွိေနသမၽွ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ကိုယ္စားလွယ္ေတြလည္း ပါဝင္သင့္တယ္။ ဒါေတြက ရႈပ္လြန္းလို႔ လြတ္ေတာ္ထဲက စစ္တပ္ခြဲတမ္းကို တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြ၊ ေတာ္လွန္ေရးတပ္ေတြနဲ႔ ေဝငွမေပးခ်င္ရင္ စစ္အရာရွိေတြလည္း လြတ္ေတာ္ထဲကထြက္၊ လူဝတ္လည္းျပီး ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ပါတီႏိုင္ငံေရးသမားေတြအျဖစ္ သတၱိရွိရွိဝင္ျပိဳင္သင့္တယ္။

မွတ္ခ်က္။ ဧျပီလ ၃ ရက္ေနထုတ္ ဘက္မလိုက္ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ (၅) မွာေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ေဆာင္းပါးျဖစ္ပါတယ္။

No comments: