Monday, April 7, 2014

ယူနတီအမႈတြဲဒီေန႔ရံုးခ်ိန္း ၁၁ နာရီမွ စတယ္။

Ma Lwin


ယူနတီမိသားစုေတြအတြက္ ေထာက္ပံ႔ေပးၾကတဲ႔ ခ်စ္တဲ႔မိတ္ေဆြေတြကို ေက်းဇူးအထူးတင္ပါတယ္။

MGN က ယူနတီအတြက္ ပ့ံပိုးပစၥည္းေတြပါ။ ေက်းဇူးအထူးတင္ပါတယ္။

No comments: