Thursday, April 24, 2014

သံုးႏွစ္သားအစုိးရ၏ အက်ဳိး အျပစ္ အခ်ဴ ိးYangon Media Group

==========================================

သံုးႏွစ္သားအစုိးရ၏ အက်ဳိး အျပစ္ အခ်ဳိး

==========================================
ရန္ကုန္တုိင္းမ္ ဂ်ာနယ္ ၊ အတြဲ (၁၀) အမွတ္ (၁၅)

ႏွင္းကို ေရးသားသည္။

ႏိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈအသစ္ကို ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ၿပီ ဟု ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္က သူ႔ရဲ႕သံုးႏွစ္ျပည့္သမၼတ သက္တမ္းမိန္႔ခြန္းတြင္ ေၾ<ြကးေၾကာ္ခဲ့ပါသည္။ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး
တစ္ျဖစ္လဲ လက္ရွိျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဦးသိန္း စိန္တစ္ေယာက္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ သမၼတ ရာထူးတာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္မွာ သံုးႏွစ္ေက်ာ္ခဲ့ပါၿပီ။ သူစတင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သည့္ ၂ဝ၁၁ခုႏွစ္ မတ္ ၃ဝရက္တြင္ သူဦးေဆာင္ မည့္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရသစ္၏ မူဝါဒသေဘာထားလမ္းစဥ္ကိုခ်ျပ ခဲ့သည္။ မိန္႔ခြန္းမွာ နားေထာင္ေကာင္းခဲ့သည္။ ၾကားနာရသူအဖုိ႔ အားတက္စရာေကာင္းခဲ့သည္။

ထုိမွစတင္ကာ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ မတ္ ၂၆ ရက္၊ သမၼတသက္တမ္း သံုးႏွစ္ျပည့္သည္အထိ သူ႔မိန္႔ခြန္းမ်ားကုိ ေရဒီယုိ၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား၊ သတင္းမီဒီယာမ်ားမွတစ္ဆင့္ ျပည္သူလူထုကို ဆက္တုိက္ခ်ျပေျပာ ဆုိခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္က မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားသည့္အခါ တုိင္း ျပည္တြင္းျပည္ပႏုိင္ငံေရးေလ့လာသံုးသပ္သူမ်ား၊ ကြၽမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ား၊ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ား၊ လူမႈေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ သူမ်ား စသျဖင့္ ႏုိင္ငံ့အေရးကိုစိတ္ပါဝင္စားသူတုိင္းက ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာၾကစၿမဲ။ သူ႔ေျပာစကားမ်ား၏အသြားအလာကုိ ေဝဖန္ေထာက္႐ႈ ေနၾကစၿမဲျဖစ္သည္။

မိမိတုိ႔ရန္ကုန္တုိင္းမ္မွေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံေရးေလ့ လာသူမ်ား၊ စီးပြားေရးႏွင့္ဥပေဒေရးရာအႀကံေပးမ်ား၊ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမွေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ မ်ား၏အဆုိအရေတာ့ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏မိန္႔ခြန္းမ်ားအားလံုး နီးပါး အေကာင္းဘက္တြင္ရွိသည္ဟုဆုိၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ အေျပာ ႏွင့္အလုပ္ကေတာ့ တစ္ထပ္တည္းမက်ေသးဟု ဆုိပါသည္။
အေျပာလြယ္သေလာက္ အလုပ္ခက္တယ္ဆုိေသာစကားသည္ အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးတြင္ ပုိၿပီးထင္ဟပ္ေစသည္ဟု ျမန္မာ့ႏုိင္ငံ ေရးေလ့လာသူ ဦးေက်ာ္လင္းဦးက ယခုလုိ ေျပာဆုိပါသည္။

''ဒီမုိကေရစီစနစ္ေအာက္မွာ ျပည္သူေတြကုိ ဘယ္ေလာက္အ လုပ္အေကြၽးျပဳမယ္၊ ျပည္သူေတြအက်ဳိးကုိ ဘယ္ေလာက္အထိေဖာ္ ေဆာင္မယ္ဆုိတာ ႏုိင္ငံေရးသမားတုိင္း ေျပာတတ္တဲ့ေလလံုးေတြပဲ၊ ဒါက မထူးဆန္းဘူး။ ဘယ္သူမဆုိ ႏုိင္ငံေရးသမားမွန္ရင္ေျပာလာ မွာပဲ။ တကယ့္အပုိင္းမွာက်ေတာ့ အခက္အခဲေတြရွိတယ္''။
ဦးသိန္းစိန္အစုိးရအတြက္ မူဝါဒပုိင္းဆုိင္ရာ အခက္အခဲမ်ား၊ မူဝါဒကုိလက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈပုိင္းဆုိင္ရာအခက္အခဲ မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုအခ်င္းခ်င္းညီၫြတ္မႈ၊ မညီၫြတ္မႈပုိင္းဆုိင္ ရာအခက္အခဲမ်ား စသျဖင့္ရွိသည္ဟု ဦးေက်ာ္လင္းဦးကဆုိသည္။
''ဦးသိန္းစိန္ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ျပႆနာက သူ႔အစုိးရသက္တမ္း အတြင္းမွာ သူ႔ရဲ႕အစုိးရယႏၲရားႀကီးတစ္ခုလံုးကို တစ္စံုလံုးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲပစ္ဖုိ႔ဆုိတာ မလြယ္တဲ့ကိစၥပဲ''။

ဦးသိန္းစိန္အစုိးရအေနျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ တြင္ အခ်ိန္ယူမႈ၊ ေလ့က်င့္ေပးမႈ၊ သင္ၾကားေပးမႈ၊ မူဝါဒေကာင္း မ်ားေဖာ္ေဆာင္မႈ၊ ထြက္ေပၚလာသည့္မူဝါဒမ်ား၏ အလုပ္ျဖစ္မျဖစ္ ဆုိသည္ကုိ အခ်ိန္ယူေစာင့္ၾကည့္မႈတုိ႔ကို မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သည့္ အျပင္ ေနာက္ထပ္ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုတစ္ခုျဖစ္သည့္ လႊတ္ေတာ္ ႏွင့္လည္း အေပးအယူမွ်မွ်၊ ညိႇႏႈိင္းတုိင္ပင္ပူးေပါင္းလုပ္ကုိင္မႈမ်ား အားနည္းေနသည္ဟု သူကေထာက္ျပသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဦးသိန္း စိန္အစုိးရအတြက္ေတာ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း အခက္အခဲမ်ားစြာရွိေနဦးမွာပဲဟု ဦးေက်ာ္လင္းဦးက ယူဆသည္။

၈၈ မ်ဳိးဆက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွဦးေဌးၾကြယ္ကလည္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ''ရလဒ္ကုိ ပီပီျပင္ျပင္ မျမင္ေတြ႕ရေသးပါဘူး''ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ပါသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္စစ္အစုိးရလက္ထက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္အမိန္႔၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကအစ ဦးသိန္းစိန္၏ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရသစ္ အတြက္ ေတာ္ေတာ္အခက္အခဲရွိေနသည္ကုိေတြ႕ရသည္ဟုဦးေဌးၾကြယ္က ဆုိသည္။

''အစုိးရအဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ အင္စတီက်ဴးရွင္း၊ အရပ္သားအစုိးရ အဖြဲ႕တစ္ခုရဲ႕ လုပ္ပံုကုိင္ပံုေတြေျပာင္းလဲတဲ့အခါမွာ ေအာက္ေျခ ပုိင္းက တကယ့္အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ကိစၥေတြမွာ အခက္အခဲ ေတြ ႀကံဳေနတုန္းပဲ''ဟု သူကေျပာသည္။

ဆုိလုိသည္က ဦးသိန္းစိန္အစုိးရလက္ထက္တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရးကုိသြားႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ပထမဆံုး ေျဖေလွ်ာ့ျခင္းကိုသာစလုပ္ ေနၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအဆင့္ထိေတာ့ သိသိသာသာ မေရာက္ ေသးဟု ဦးေဌးၾ<ြကယ္က ယူဆသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ အစုိးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ယခင္စစ္အစုိးရ လက္ထက္က အေျခအေနထက္တုိးတက္လာပါသည္ဟုေျပာဆုိေန ေသာ္လည္း တကယ့္အႏွစ္သာရပုိင္းက ေျပာင္းလဲလာၿပီလားဟု ေမးခြန္းထုတ္ရင္ေတာ့ ေျဖဖုိ႔ အင္မတန္ခက္ခဲလိမ့္မည္ဟု စီးပြား ေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးရာအႀကံေပးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူ စီးပြားေရးပညာ ရွင္ ဦးတင္သန္းဦးက တြက္ဆပါသည္။

''စီးပြားေရးအရ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြကုိၾကည့္ရင္ ၾသ႕ (နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ) ထုိးတဲ့အဆင့္ထက္ပုိၿပီး ေရွ႕ဆက္တုိးဖုိ႔အ တြက္ ႏုိင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္မႈေတြကုိ အစုိးရဘက္ကဘာမွလုပ္ေပး ႏုိင္တာ မေတြ႕ရဘူး''။

ႏုိင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈသစ္

ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္ ၂၆ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ခန္းမ၌ ေျပာဆုိခဲ့ေသာ သူ၏သံုးႏွစ္ျပည့္သမၼတသက္တမ္းအထိမ္းအမွတ္မိန္႔ခြန္းတြင္ ႏုိင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈသစ္တစ္ခုကုိ ျမင္ေတြ႕ေနရပါၿပီဟု ဦးသိန္းစိန္ကဆုိခဲ့ေပမယ့္ ဘယ္အရာျဖစ္ သည္ဟုေတာ့ တိတိက်က်ေျပာဆုိသြားျခင္းမရွိခဲ့ပါ။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ျပည္သူလူထုရဲ႕ေထာက္ခံမႈ၊ ျပည္သူလူထု ရဲ႕ဆႏၵသေဘာထားေတြႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္အစုိးရပံုစံတစ္ရပ္ကုိ ကူး ေျပာင္းေနၿပီ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အစုိးရေတြကုိ ေဝဖန္တာ၊ ကန္႔ကြက္တာ၊ ႐ႈပ္ခ်တာေတြကုိ နားေထာင္မည္၊ ျပည္သူလူထုရဲ႕သေဘာထားေတြ ကုိ သည္းခံနားေထာင္ရမည္ဆုိသည့္ယဥ္ေက်းမႈပံုစံကုိ ရည္ၫႊန္း ေျပာဆုိသည္ဟုထင္ျမင္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသူ ဦး ေက်ာ္လင္းဦးက ယူဆသည္။

ႏွစ္ေပါင္းေျမာက္ျမားစြာ အာဏာရွင္စစ္အစုိးရလက္ေအာက္ တြင္ေနလာရေတာ့ အစုိးရမ်ားသည္ ျပည္သူလူထုကေဝဖန္တာ၊ အ တုိက္အခံေတြက ေဝဖန္တာ၊ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြက ေဝဖန္တာေတြ ကုိ ဆတ္ဆတ္ထိမခံျဖစ္ခဲ့သည့္သာဓကမ်ားရွိခဲ့ပါပေကာ။ ''ေဝဖန္ တဲ့အခါတုိင္းလဲ အစုိးရေတြက ျပင္းထန္တဲ့တုံ႔ျပန္မႈပံုစံေတြနဲ႔ အျပစ္ ေပးေလ့ရွိတယ္''ဟု ဦးေက်ာ္လင္းဦးက ဆုိသည္။

အစုိးရအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈသစ္တစ္ရပ္ကုိ ပံုေဖာ္ ေနတယ္လို႔ေျပာဆုိေနေသာ္လည္း တကယ့္ႏုိင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈသစ္ တစ္ခုကုိဖန္တီးႏုိင္မည့္ဥပေဒမ်ားရွိသလားဟုေမးခြန္းထုတ္လွ်င္ ရွိသည္ကုိမေတြ႕ရဟု ဥပေဒေရးရာအႀကံေပး ဦးတင္သန္းဦးက ဆုိသည္။
ဒီမုိကေရစီကုိသြားေနသည့္ႏုိင္ငံမုိ႔ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဆုိင္ ရာဥပေဒကုိျပ႒ာန္းခဲ့သည္ဆုိေပမယ့္ တကယ့္စီတန္းလွည့္လည္ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္သူေတြအတြက္ တရားမွ်တတဲ့ဥပေဒတစ္ရပ္မဟုတ္ခဲ့ဟု သူက ေထာက္ျပသည္။ ဆုိေတာ့ ဥပေဒပုိင္းအရ ဒီမုိကေရစီယဥ္ ေက်းမႈသစ္၊ ႏုိင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈသစ္တစ္ရပ္ကုိ ျမင္ေနရၿပီလုိ႔ေျပာ ေပမယ့္ တကယ္တမ္းလက္ေတြ႕တြင္မရွိေသးသည္ကုိ ဦးတင္သန္း ဦးက ယခုလုိ ေျပာသည္။

''ဆႏၵထုတ္ေဖာ္တဲ့သူေတြကုိ သမၼတလာမေတြ႕ဘူး၊ သမၼတက ျမင့္လုိ႔ထားလုိက္ဦး၊ သက္ဆုိင္ရာဝန္ႀကီးလဲလာမေတြ႕ဘူး၊ သက္ဆုိင္ ရာျပည္နယ္နဲ႔တုိင္းအစုိးရအဖြဲ႕လဲလာမေတြ႕ဘူး၊ ဒီမုိကေရစီယဥ္ ေက်းမႈမွာက မွားတာ၊ မွန္တာေနာက္မွာထား၊ ကုိယ့္ျပည္သူကုိ လာ ရွင္းျပရမယ့္တာဝန္ အစုိးရမွာရွိတယ္။ မွန္ရင္ ေျဖရွင္းေပးရမယ္၊ မွား ရင္ ဥပေဒအရ အေရးယူရမယ္။ ႏႈတ္ကေတာ့ လုပ္ေပးမယ္ေျပာၿပီး လက္ေတြ႕က်ေတာ့ မလုပ္ေပးတာ အက်င့္အေဟာင္းကုိ ျပန္သံုးေန သလုိပဲ''။
ထုိသုိ႔ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတမိန္႔ခြန္းတစ္ခါေျပာတုိင္း ထူးျခားသည့္ စကားလံုးမ်ား၊ ကတိေပးမႈမ်ား၊ သတိေပးေျပာဆုိမႈမ်ားသည္ မၾကာ ခဏႀကံဳေတြ႕ရေလ့ရွိၿပီး အေျပာႏွင့္လုပ္ရပ္အၿမဲႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ဖို႔ အ ေရးႀကီးသည္ဟု ၄င္းကဆုိသည္။

အင္အားသံုးရပ္ႏွင့္ အစုိးရ၏မူဝါဒလမ္းစဥ္မ်ား

သမုိင္း၏သင္ခန္းစာမ်ားအရ 'ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး၊ တုိင္း ရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္မႈမၿပိဳကြဲေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္တံ့ ခုိင္ၿမဲေရး'ဆုိသည့္ တုိ႔တာဝန္အေရးသံုးပါး ေအာင္ျမင္စြာထမ္းေဆာင္ ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ 'ႏုိင္ငံေရးအင္အား၊ စီးပြားေရးအင္အား၊ ႏုိင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးအင္အား'အျဖစ္ အင္အားသံုးရပ္ေတာင့္တင္းဖုိ႔လုိအပ္ ေၾကာင္း ဦးသိန္းစိန္က သမၼတျဖစ္စ ပထမဆံုးမိန္႔ခြန္းတြင္ထည့္ေျပာ ခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံေရးအင္အားအျဖစ္ တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရး ကုိအထူးအေလးထားမည္ဟု သူက ကတိျပဳခဲ့သည္။ အလားတူႏုိင္ငံ ေရး၏ ကြင္းဆက္တစ္ခုျဖစ္ေသာ စီးပြားေရးအင္အားမေတာင့္တင္း ရင္လည္း သူတစ္ပါး၏ အထင္အျမင္ေသးမႈ၊ ႏွိမ့္ခ်ဆက္ဆံမႈေတြခံရ ႏုိင္သည့္အတြက္ စီးပြားေရးအင္အားေတာင့္တင္းေသာ စက္မႈႏုိင္ငံ ျဖစ္ေအာင္ ထူေထာင္ရမည္ဟု တိုက္တြန္းသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ကာ ကြယ္ေရးအတြက္ေတာ့ ႏုိင္ငံသားတုိင္းတြင္တာဝန္ရွိသည္ဟု သူက ဆုိသည္။ ထုိ႔ျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္ကုိကာကြယ္ဖုိ႔အတြက္ ကမၻာ့အဆင့္မီ တပ္မေတာ္တစ္ရပ္လည္းရွိဖုိ႔လုိသည္ဟု ဦးသိန္းစိန္က သူ႔ရဲ႕ပထမ ဆံုးမိန္႔ခြန္းတြင္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ ေရး စသည့္က႑အားလံုးတြင္ အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ဒီမုိကေရစီ နည္းက်က် လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔လိုအပ္ေၾကာင္း သူ႔အစုိးရအေနျဖင့္ သတိ ခ်ပ္ခဲ့သည္။ အလားတူ သူေျပာခဲ့သမွ်ေသာ မိန္႔ခြန္းမ်ားထဲမွ ျပည္ သူလူထုအပါအဝင္ ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသူမ်ား၊ တက္ၾ<ြကလႈပ္ရွားသူ မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားအၾကား ေရပန္းအစားဆံုးစကားသည္ ''မိမိ တုိ႔အစုိးရအေနျဖင့္ ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈပုံစံျဖင့္ သန္႔ရွင္းေသာ အစုိးရအဖြဲ႕ျဖစ္ေရး''ဆုိေသာစကားသာျဖစ္သည္။ ထုိစကားသည္ လူတုိင္း သည္းေျခႀကိဳက္ျဖစ္ခဲ့သည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးလည္းျဖစ္၊ လႊတ္ေတာ္ တြင္းအစုိးရ၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံခ်က္မ်ားစိစစ္ေရးေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးလည္းျဖစ္သူ ဦးရွိန္ေက်ာ္ဝင္းက ေတာ့ ယခုလုိ သံုးသပ္ပါသည္။
''ဦးသိန္းစိန္အစုိးရအေနနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးနဲ႔ တရား စီရင္ေရးဆုိတဲ့မ႑ိဳင္ႀကီးသံုးရပ္ကုိ အေျခခံဥပေဒသစ္နဲ႔ေဆာင္ရြက္ ရေတာ့ ေအာင္ျမင္မႈေတြရွိသလုိ အားနည္းခ်က္ေတြလဲရွိတာေပါ့''။
၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေဌး ၾ<ြကယ္၏အဆုိအရေတာ့ လက္ရွိအစုိးရအေနျဖင့္ မူပုိင္းခ်မွတ္မႈတြင္ ေအာက္ေျခအဆင့္အထိလုိက္နာႏုိင္ေအာင္ခ်မွတ္ႏုိင္မႈ အားနည္း ေနၿပီး အခ်ဳိ႕အပုိင္းမ်ားတြင္ အမိန္႔ေပးစနစ္ျဖင့္သြားေနသည္ကုိေတြ႕ ရသည္။ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္လုိက္နာႏုိင္ဖုိ႔အ တြက္ ေဒသဆုိင္ရာတုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အဆင့္အထိ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈအပုိင္းမ်ားတြင္ အားနည္းေနသည္ဟုဆုိသည္။

ထုိ႔ျပင္ ေအာက္ေျခတရားဥပေဒစုိးမုိးေရးကုိ ျဖည့္ဆည္းေပး ရမည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား (ဥပမာ-ရဲဌာန)၏ စြမ္းရည္ ေတြကလည္း အားနည္းေနေသးသည္ဟု ဦးေဌးၾ<ြကယ္က ဆုိသည္။
''ျပည္သူလူထုကုိၿခိမ္းေျခာက္ဖုိ႔မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ျပည္သူလူထုကုိ ကာကြယ္ေပးမယ္ဆုိတဲ့အစုိးရတစ္ရပ္မ်ဳိးအထိသြားႏုိင္ဖုိ႔ လုိအပ္ပါ တယ္''။

သမၼတ၏ အားသာခ်က္ (သုိ႔) အက်ဳိး

မိမိတုိ႔ရန္ကုန္တိုင္းမ္မွေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ား၏ အဆုိအရေတာ့ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရ၏ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သမွ်ထဲ တြင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပး ခဲ့သည့္လုပ္ရပ္သည္ အေအာင္ျမင္ဆံုးျဖစ္သည္ဟုဆုိသည္။

''လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကိစၥေတြဆုိရင္ ေတာ္ေတာ္ ထင္သာျမင္သာရွိတဲ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေကာင္းပါ''ဟု ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးရွိန္ေက်ာ္ဝင္းက ေျပာသည္။
ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္း လဲမႈျပဳလုပ္ရာတြင္ ပါဝင္သင့္သူႏုိင္ငံသားအားလံုးပါဝင္ ႏုိင္ေစရန္အတြက္ ႏုိင္ငံေရးယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္း က်ခံရသူမ်ားအပါအဝင္ ျပစ္ဒဏ္မွလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အႀကိမ္ေပါင္း(၄၉)ႀကိမ္ခြင့္ျပဳခဲ့ရာ အက်ဥ္းသားေပါင္း ၆၈ဝဝဝ ေက်ာ္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ရခဲ့သည္ဟု ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္၂၄ ရက္တြင္ ဦးသိန္းစိန္ကထုတ္ေျပာခဲ့သည္။
ထုိ႔ျပင္အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ား တြင္ေရာက္ရွိေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအား မိခင္ႏုိင္ငံ အတြင္းသုိ႔ျပန္လာႏုိင္ေရးအတြက္ ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ားျပဳလုပ္ ခဲ့သည့္လုပ္ရပ္ကုိလည္း ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသူ ဦးေက်ာ္ လင္းဦးကႀကိဳဆုိသည္။

အလားတူ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္လည္း ယခင္စစ္အစုိးရလက္ထက္က ႏုိင္ငံေရးရန္ဘက္မ်ားျဖစ္ခဲ့ သည့္ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားကုိ ေျပလည္ေအာင္ေဆာင္ ရြက္ႏုိင္ျခင္းသည္လည္း ဦးသိန္းစိန္အစုိးရအတြက္ အား သာခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ဦးေက်ာ္လင္းဦးက အသိအမွတ္ ျပဳသည္။
''ရလဒ္ကေတာ့ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဆုိ ရင္ လႊတ္ေတာ္ထဲေတာင္ ေရာက္ေနၿပီ။ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ ေတြထဲမွာ ပါေနၿပီ''။

အထူးသျဖင့္ သူ႔အစုိးရအဖြဲ႕လက္ထက္တြင္မွ တစ္ ေက်ာ့ျပန္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ျပည္တြင္းစစ္ကုိရပ္တန္႔ဖုိ႔ ဦးသိန္း စိန္အစုိးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ တုိင္း ရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈကုိ ပုိမုိအရွိန္ျမႇင့္လာသည္ကုိ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွ ဦးၿပံဳးခ်ဳိက ေထာက္ခံ သည္။

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥႏွင့္ အမ်ဳိးသားစည္းလံုး ညီၫြတ္မႈဆုိသည္က သမုိင္းထဲတြင္ပဲျမင္ေတြ႕ရခဲ့သည္။ ထုိအခ်ိန္က ကုိလုိနီေခတ္တုိ႔၊ ဖက္ဆစ္လက္ေအာက္က လြတ္ေျမာက္ဖုိ႔အတြက္ေဆာင္ရြက္ရာမွာ စည္းစည္းလံုးလံုး လုပ္ခဲ့ၾကတာမုိ႔သာ၊ ေနာက္ပုိင္းတြင္ စည္းလံုးမႈၿပိဳကြဲကုန္ ၿပီး ဟာကြက္ေပ်ာ့ကြက္ေတြပုိမ်ားလာသည္ဟု ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးရွိန္ေက်ာ္ဝင္းက ေျပာသည္။

''အစုိးရအေနနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိရဖုိ႔ဆိုရင္ အခ်ိန္ယူ ရမယ္၊ ယံုၾကည္မႈရေအာင္ယူေနရေတာ့ ထင္တုိင္းမေပါက္ ဘဲ အေျခအေနေကာင္းမလုိလုိျဖစ္ခဲ့တယ္။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေတာ့ရွိေနၿပီ။ အခက္အခဲေတာ့ရွိေနဦးမွာပဲ''ဟု ဦးရွိန္ေက်ာ္ ဝင္းက ယူဆသည္။
ထို႔ျပင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေရးကိုအေၾကာင္းျပ ကာ သူ႔သက္တမ္းအတြင္းရပ္ဆိုင္းခဲ့ေသာ ျမစ္ဆံုေရအား လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးလည္း ျပည္သူလူထုႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာ ပညာရွင္တို႔၏ေထာက္ခံမႈကို သမၼတဦးသိန္းစိန္ရရွိခဲ့ေသးသည္။ အဆိုပါဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အေမရိကန္အပါအဝင္ ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းကလည္း ေထာက္ခံအားေပးခဲ့သည္။

ယင္းသုိ႔ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား အနက္ အသိအမွတ္ျပဳဖြယ္ရာမ်ားျမင္ေတြ႕ရသလုိ မေအာင္ ျမင္မႈမ်ား၊ အားနည္းခ်က္မ်ား၊ အေျပာႏွင့္အလုပ္ ေရွ႕ေနာက္ မညီမႈမ်ားကလည္းရွိေနေသးသည္။

သမၼတ၏ အားနည္းခ်က္(သုိ႔) အျပစ္

''သူေျပာခဲ့တဲ့ ေကာင္းမြန္တဲ့အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ သန္႔ရွင္း တဲ့အစုိးရ ပံုစံျဖစ္ေအာင္လုပ္မယ္ဆုိတဲ့ကိစၥကေတာ့ ခုထက္ ထိ ျဖစ္ဖုိ႔ခဲယဥ္းေနေသးတယ္ဆုိတာပဲ''ဟု ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး ေလ့လာသူ ဦးေက်ာ္လင္းဦးက ေထာက္ျပသည္။

၁၉၆၂ ခုႏွစ္ကစၿပီး စစ္အာဏာသိမ္းအစုိးရလက္ ထက္အဆက္ဆက္တြင္ တုိင္းျပည္၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရား ႀကီးတစ္ခုလုံးပ်က္စီးသြားခဲ့ေတာ့ လပုိင္း၊ ႏွစ္ပုိင္းအတြင္း ျပဳျပင္ဖုိ႔မလြယ္ကူသည္ကုိ နားလည္ေသာ္လည္း ဦးသိန္း စိန္အစုိးရအေနျဖင့္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိမည့္ပံုစံေကာင္းအခ်ဳိ႕ ရရွိေအာင္သာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ဟုသူက ယူဆသည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ သန္႔ရွင္းေသာအစုိးရတစ္ရပ္ျဖစ္ ဖုိ႔ဆုိရင္လည္း အစုိးရအဖြဲ႕ဝန္ထမ္းေတြအားလံုးသည္ အဂတိ တရားကင္းရွင္းဖုိ႔၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈကင္းရွင္းဖုိ႔လုိ အပ္သည္။ သုိ႔အတြက္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ႏုိင္ငံတကာအဆင့္ လုပ္ခလစာႏႈန္းထားေပးႏုိင္ဖုိ႔သည္ သမၼတဦးသိန္းစိန္အ တြက္ မဟာအခက္အခဲတစ္ရပ္ျဖစ္ေနသည္ဟု ဦးေက်ာ္ လင္းဦးက သံုးသပ္သည္။

သူ႔ရဲ႕သမၼတသက္တမ္းစကတည္းကေျပာဆုိခဲ့သည့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္လည္း အေကာင္ အထည္ျမင္ေတြ႕ရန္ မႈန္ဝါးေနဆဲျဖစ္သည္ကုိ ¤င္းကယခု လုိေျပာသည္။
''အခ်ဳိ႕လဲေျပာၾကတယ္။ ဒီမုိကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေရးက ထိပ္ပုိင္းမွာပဲရွိေနၿပီး ေအာက္ေျခမွာ ဘာမွမေျပာင္း လဲဘူးတဲ့။ ေအာက္ေျခလူတန္းစားတစ္ရပ္လံုးမွာ ဆင္းရဲမြဲ ေတမႈမေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေသးဘူး၊ ဆင္းရဲေနတုန္းပဲ''။

ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ဖုိ႔အတြက္ဟုဆုိကာ ႏုိင္ငံတကာ အကူအညီမ်ားကုိအသံုးျပဳရာတြင္လည္း တကယ္တမ္းအ ခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရွိကုိင္တြယ္ေျဖ ရွင္းသည္ကုိမေတြ႕ရဟု စီးပြားေရးပညာရွင္ ဦးတင္သန္းဦး ကဆုိသည္။
''ဆုိလုိတာက ႏုိင္ငံတကာအကူအညီေတြကုိလုိခ်င္လုိ႔ အမည္ခံ လုိက္လုပ္ေပးေနရတဲ့ပံုစံမ်ဳိးျဖစ္ေနတာ။ တကယ့္ အတြင္းက်က် ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ေျပာင္းလဲေစတဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ နဲ႔ ဆင္းရဲသားေတြခံစားရတာ မရွိဘူး''ဟု ¤င္းက ဆုိသည္။

ဦးသိန္းစိန္အစုိးရသည္ ဆင္းရဲသားမ်ားဝင္ေငြတုိး တက္ဖို႔ကိုေဆာင္ရြက္ေနသည္ဆုိေသာ္လည္း သိသာေသာ တုိးတက္ေျပာင္းလဲမႈကုိ ယေန႔ထိမျမင္ေတြ႕ရေသးဟု ဦးေဌး ၾကြယ္ကေဝဖန္သည္။ အလားတူ ပညာေရးက႑၊ က်န္း မာေရးက႑တုိ႔တြင္လည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမလုပ္ႏုိင္ ေသးဟု ¤င္းကဆုိသည္။

ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရး၊ ဆင္းရဲသား ပေပ်ာက္ေရး၊ မူလတန္းေက်ာင္းေတြ အဆင့္တိုးျမင့္ေရး စသျဖင့္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားထားကာ ေျပာဆုိလုပ္ကုိင္ေနေပ မယ့္ သီးျခားရန္ပံုေငြသံုးစြဲႏုိင္မႈနည္းပါတာ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ႏုိင္မႈအားနည္းတာေတြေၾကာင့္ ယခုခ်ိန္အထိ ထိထိ ေရာက္ေရာက္လုပ္ႏုိင္သည္ကို မေတြ႕ရေသးဟု ဦးေဌးၾကြယ္ က ဆုိသည္။

''အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြလႊတ္ေပး တယ္ဆုိၿပီး ေနာက္ထပ္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ ျဖစ္ လာေအာင္ ပိတ္ပင္ထားတဲ့၊ ခြင့္ျပဳေပးထားတဲ့ ဥပေဒ ေတြကို ျပင္ဆင္ဖို႔ကိစၥေတြမွာ အားနည္းေနတယ္။ မလုိ အပ္တဲ့ဥပေဒေတြကုိ ဖ်က္သိမ္းႏုိင္ဖုိ႔ဆုိတဲ့ကိစၥေတြမွာ ေတာ္ေတာ္ႀကီးကုိ ေႏွးေနတယ္''ဟု ¤င္းက ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရ၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကုိ ေထာက္ျပသည္။

ယခုလုိဦးသိန္းစိန္အစုိးရ၏အားနည္းခ်က္မ်ားအ ျပင္ ¤င္းအစုိးရအဖြဲ႕၏က်န္ရွိေနေသးေသာ ႏွစ္ႏွစ္တာ သက္တမ္းအတြက္ အႀကီးမားဆံုးေျဖရွင္းရမည့္ စိန္ေခၚ မႈမ်ားလည္း ရွိေသးသည္။
သမၼတေျဖရွင္းရမည့္

အႀကီးမားဆံုးျပႆနာမ်ား

ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိ ျပည္သူမ်ား အဓိကႀကံဳေတြ႕ ေနရသည့္ လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းခံရမႈျပႆနာသည္ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရအတြက္ စိန္ေခၚမႈအရွိဆံုးျပႆနာ ျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသူ ဦးေက်ာ္လင္းဦး က ေဟာကိန္းထုတ္သည္။
အဆုိပါျပႆနာမ်ားသည္ ၿပီးခဲ့ေသာ စစ္အစုိးရ လက္ထက္က မတရားအရမ္းကာေရာ၊ စြတ္လုပ္ခဲ့သည့္ လုပ္ရပ္မ်ား၏ရလဒ္ျဖစ္သည္။

''တိတိက်က် အေထာက္ အထားနဲ႔သိမ္းခဲ့တာမဟုတ္ဘဲ သိမ္းခ်င္တာ လက္ညိႇဳးထုိး ၿပီးအတင္းလုပ္ခဲ့တာ။ အခုပြင့္လင္းလာတဲ့ အစုိးရသစ္ လက္ထက္မွာေတာ့ လယ္သမားေတြက ငံု႔မခံေတာ့ဘဲ ျပန္ ေတာင္းဆုိၾကေတာ့ ျပန္ေပးမယ္လုပ္တဲ့အခါ စာရင္း ဇယားေတြကအမ်ားႀကီး ႐ႈပ္ေထြးေနတယ္''ဟု ဦးေက်ာ္ လင္းဦးက ဆုိသည္။ ¤င္းက ယခုလုိလည္း ဥပမာေပးၿပီး သံုးသပ္ပါေသးသည္။

''ဥပမာ- စစ္တပ္ဆုိရင္ တပ္ေျမအတြက္ ေျမသိမ္း ရင္ သူတုိ႔လုိအပ္တာထက္ ငါးဆေလာက္ပုိသိမ္းထားတာ မ်ဳိးေတြရွိတယ္။ ေျမယာျပႆနာဟာ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရ အတြက္ ေတာ္ေတာ္ကုိႀကီးတဲ့ျပႆနာႀကီးျဖစ္သလုိ ေတာ္ ေတာ္နဲ႔ေျဖရွင္းဖုိ႔မလြယ္တဲ့ ျပႆနာႀကီးပဲ။ လာမယ့္ေရြး ေကာက္ပြဲမွာ ဦးသိန္းစိန္အေနနဲ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီ အေနနဲ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာမဲ႐ႈံးရင္ အဲဒီကိစၥေၾကာင့္ ႐ႈံးတာပဲျဖစ္လိမ့္မယ္''။
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးရွိန္ေက်ာ္ဝင္း ကလည္း ထုိအယူအဆႏွင့္ဥပမာကုိ လက္ခံသည္။ ေျမ သိမ္း ယာသိမ္းကိစၥရပ္မ်ားသည္ တုိင္းျပည္လူဦးေရ၏ ၇ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ရွိေသာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ စီးပြားေရးကိစၥျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရအ ေနျဖင့္ ¤င္းျပႆနာကုိမေျဖရွင္းႏုိင္ပါက ႏုိင္ငံေရးအရ စည္း႐ံုးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အခက္အခဲတစ္ရပ္ျဖစ္ လာႏုိင္သည္ဟု ဦးရွိန္ေက်ာ္ဝင္းကယူဆသည္။

ယင္းသုိ႔ ေျမသိမ္းယာသိမ္းအမႈမ်ားတြင္ မူလပုိင္ ရွင္မ်ားကုိျပန္ေပးႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ပီျပင္သည့္လယ္ယာေျမ ဥပေဒမရွိေသးဟု ၈၈ မ်ဳိးဆက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္း လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွ ဦးေဌးၾကြယ္ကယူဆသည္။ လယ္လုပ္ သူသည္ တကယ္ပဲလယ္ပုိင္ခြင့္ရွိသလား၊ လယ္လုပ္ပုိင္ ခြင့္ပဲရွိတာလားဆုိသည္က ပီျပင္မႈမရွိေသးဘဲ ၾကားအ ေျဖတစ္ခုျဖစ္သည့္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ေပးသည့္ အဆင့္သာရွိ ေသးသည္ဟု ဦးေဌးၾကြယ္ကဆုိသည္။
''အထူးသျဖင့္ တကယ္နစ္နာတဲ့သူေတြကုိ ျဖည့္ ဆည္းမႈေပးတဲ့အပုိင္းေတြ၊ ညႇိႏိႈင္းမႈေပးတဲ့အပုိင္းေတြမွာ အစုိးရအဖြဲ႕ရဲ႕ေျဖရွင္းႏုိင္မႈ အားနည္းေနပါတယ္''။

ေနာက္ထပ္ဦးသိန္းစိန္အစုိးရအတြက္ ရင္ဆုိင္ေျဖ ရွင္းရမည့္ အႀကီးမားဆံုးေသာျပႆနာသည္ ျပည္တြင္း ထိပ္ပုိင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားက လက္ဝါးႀကီး အုပ္ထားေသာ စီးပြားေရးပံုစံပင္ျဖစ္သည္ဟု ဦးေက်ာ္ လင္းဦးကဆုိပါသည္။
သမၼတဦးသိန္းစိန္ကေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြား ေရးမူဝါဒကုိ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ဟု ေျပာဆုိခဲ့ေသာ္ လည္း လက္ေတြ႕တြင္ ယခင္အစုိးရႏွင့္ပတ္သက္ဆက္ ႏႊယ္ေနေသာလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား၊ နီးစပ္သူမ်ားကသာ ေငြေၾကးကုိ အေျခခံ၊ တုိင္းျပည္၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကြက္ႀကီးမ်ားတြင္ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ထားသည္ဟု သူကဆုိသည္။
''အဲဒီလက္ဝါးႀကီးအုပ္ထားတာကုိ ျပန္ၿပီးထိန္းခ်ဳပ္ ဖို႔၊ ကန္႔သတ္ဖုိ႔က လက္ရွိအစုိးရမွာအခက္အခဲေတြရွိေန တယ္''ဟု ဦးေက်ာ္လင္းဦးက ယူဆသည္။

ထုိအေရးကိုေျဖရွင္းဖုိ႔ ထြက္ေပါက္တစ္ခုအျဖစ္ ႏိုင္ငံ ျခားသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကိုဖိတ္ေခၚကာ လြတ္လပ္ ေသာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈႏွင့္ စားသံုး သူေတြကုိ လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ႏုိင္သည့္ ေစ်းကြက္ပံုစံ မ်ိဳးကုိပံုေဖာ္ဖုိ႔ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ သုိ႔ ေသာ္ ထုိသုိ႔ေသာတံခါးက်ယ္က်ယ္ဖြင့္သည့္ ဦးသိန္းစိန္ ၏အစုိးရအဖြဲ႕ကုိ အဓိကဆန္႔က်င္ေနသည္က လႊတ္ေတာ္ ျဖစ္ေနသည္။
အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ကုိယ္ တုိင္က ''ကုိယ့္တုိင္းျပည္မွာရွိတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ေတြက မတည္ၿငိမ္ေသးဘူး။ မေအာင္ျမင္ေသးတဲ့အေျခ အေနမွာ ေစ်းကြက္ကုိတံခါးဖြင့္ေပးလုိက္ရင္ ႏုိင္ငံျခား က လာမယ့္အရင္းအႏွီးအလံုးအရင္းေတြေၾကာင့္ ျပည္ တြင္းလုပ္ငန္းရွင္ေတြကုိ နစ္နာသြားမွာကုိ စုိးရိမ္တယ္''ဆုိသည့္သေဘာမ်ဳိးေျပာလာေတာ့ ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္ ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြအေပၚ အဟန္႔အတားအမ်ားႀကီး ျဖစ္ေစသည္ဟု ¤င္းကဆုိသည္။

''လက္ဝါးႀကီးသာ အုပ္ထားတယ္၊ စားသံုးသူေတြ အတြက္ ေက်နပ္ေလာက္တဲ့ဝန္ေဆာင္မႈေတြကုိ မေပး ႏုိင္ဘူး။ တယ္လီဖုန္း၊ အင္တာနက္နဲ႔ တျခားလုပ္ငန္းေတြ ကအစဆုိေတာ့ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး ပီျပင္တယ္လုိ႔ကုိ ေျပာလုိ႔မရဘူး''။

ေစ်းကြက္စီးပြားေရးဆုိသည္က ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ သူေတြကုိ ဖိတ္ေခၚရမည္၊ လြတ္လပ္စြာယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ကုိ အားေပးရမည္၊ လြတ္လပ္စြာယွဥ္ၿပိဳင္မႈအတြက္ လုိအပ္ သည့္ပံ့ပုိးမႈေတြကုိ အစုိးရႏွင့္လႊတ္ေတာ္က ပူးေပါင္းလုပ္ ေဆာင္ရမည့္သေဘာရွိသည္။

လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း နယ္ပယ္ အဝန္းအဝုိင္းထဲတြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကုိယ္တုိင္က လႊတ္ ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ေနသည္။ အစုိးရအဖြဲ႕တြင္ လည္း လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားကုိယ္တုိင္က ဝန္ႀကီးအဆင့္၊ ဒုဝန္ႀကီးအဆင့္မ်ားျဖစ္ေနသည္။ သုိ႔အတြက္ လုပ္ငန္း ရွင္ႀကီးမ်ား၏ လက္ဝါးႀကီးအုပ္လုိမႈသည္ လႊတ္ေတာ္မွ ထြက္လာသည့္ ဥပေဒမ်ားတြင္ေရာ၊ အစုိးရအဖြဲ႕မွ ထြက္ လာသည့္ဥပေဒမ်ား၊ မူဝါဒမ်ားအေပၚတြင္ပါ လႊမ္းမုိးမႈ အမ်ားဆံုးရွိသည္ဟု ဦးေက်ာ္လင္းဦးက ယူဆသည္။
''ႏုိင္ငံတကာလုပ္ငန္းရွင္ေတြ မလာသေရြ႕ကေတာ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြရဲ႕ လက္ဝါးႀကီးအုပ္မႈကုိ ျပည္သူလူထုအ ေနနဲ႔၊ စားသံုးသူေတြအေနနဲ႔ ခါးစည္းၿပီးခံေနရဦးမွာပဲ''။

ထုိ႔အျပင္ တုိင္းျပည္အတြင္းဝင္ေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ဖုိ႔အတြက္ ႏုိင္ငံတကာလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားကို ဖိတ္ေခၚ ေနသည္ဆုိေသာ္လည္း တ႐ုတ္လႊမ္းမုိးေနသည့္ စီးပြား ေရးစာခ်ဳပ္မ်ားရွိေနသျဖင့္ ေနာက္ထပ္ဆန္႔က်င္ဘက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အခြင့္အလမ္းနည္းပါးမႈကိစၥ သည္လည္း အႀကီးဆံုးျပႆနာတစ္ရပ္ဟု စီးပြားေရးပညာ ရွင္ ဦးတင္သန္းဦးကဆုိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကမၻာ့လူဦးေရအမ်ားဆံုးႏုိင္ငံ ႏွစ္ခု(တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယ)အၾကားတြင္ရွိေနသည့္အတြက္ ကုန္ပစၥည္းထုတ္ကုန္မ်ားကုိ အဓိကျဖဳန္းတီးႏုိင္မည့္ ဧရာမ ေစ်းကြက္ႀကီးတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာလုပ္ငန္း ရွင္ႀကီးမ်ားက သိၾကပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ျပည္တြင္းေရး မတည္ၿငိမ္၊ မၿငိမ္းခ်မ္းမႈ၊ စာရင္းဇယားမရွိဘဲ ဟုိလူ႔ေပး ရ၊ ဒီလူ႔ေပးရသည့္ ကုန္က်စရိတ္ေတြ ပုိမ်ားေနျခင္းက သူတုိ႔(ႏုိင္ငံျခားသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူတုိ႔)အတြက္ ဝင္ေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖုိ႔ တြန္႔ဆုတ္ေနရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဦးတင္ သန္းဦးက ယူဆသည္။

''ႏုိင္ငံတကာမွာမရွိတဲ့ တရားမဝင္ကုန္က်စရိတ္က ျမန္မာျပည္မွာ အႀကီးမားဆံုးေသာျပႆနာပဲ''။ ထုိ႔ျပင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္အတြက္ တျခားေသာျပႆနာရပ္မ်ား ကလည္း ဒုနဲ႔ေဒးရွိႏွင့္ေနေသးသည္ဟု ¤င္းက ဆုိသည္။

သမုိင္းလွေအာင္ ေရးမည္

သမၼတဦးသိန္းစိန္ကေတာ့ သူတာဝန္ထမ္းေဆာင္ စဥ္အတြင္း တုိင္းျပဳျပည္ျပဳ ဘယ္ေလာက္စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ ခဲ့တယ္ဆုိတာကုိသမုိင္းတင္ခဲ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သူ႔ရဲ႕သမၼတ သံုးႏွစ္ျပည့္သက္တမ္းတြင္ထည့္ေျပာခဲ့သည္။ ညင္သာ ေသာဒီမုိကေရစီအေျပာင္းအလဲကုိ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းစြာေဖာ္ေဆာင္ခဲ့တယ္ဆုိတဲ့ လွပတဲ့သမုိင္းကုိ ေရးထုိးႏုိင္ ဖုိ႔ သူ႔တြင္ ဆႏၵရွိေနသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ေသာ အမ်ဳိးသားျပန္ လည္သင့္ျမတ္ေရးဆုိသည့္အပုိင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သမိုင္းတြင္ အဓိကေျဖရွင္းရမည့္ကိစၥဟု ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားေဟာင္း ဦးေဌးၾ<ြကယ္က ေျပာသည္။ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးႏွင့္အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးမရွိဘဲ တုိင္း ျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ဖုိ႔ဆုိသည္က ဘယ္လုိမွမျဖစ္ႏုိင္ဟု သူက ယူဆသည္။

''ျပည္သူကေန ေရြးခ်ယ္တဲ့အရပ္သားအစုိးရတက္ ႏုိင္ဖုိ႔၊ ျပည္သူရဲ႕အဆံုးအျဖတ္ကုိခံႏုိင္ဖုိ႔၊ ဒီမုိကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမွာ ေခ်ာေမြ႕ႏုိင္ဖုိ႔ဆုိရင္ အမ်ဳိးသားျပန္ လည္သင့္ျမတ္ေရးကုိအဓိကေျဖရွင္းရမွာပါ''ဟု ဦးေဌး ၾ<ြကယ္က တုိက္တြန္းသည္။

မည္သုိ႔ဆုိေစ လက္ရွိသမၼတဦးသိန္းစိန္၏ အစုိးရ အဖြဲ႕ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ျပႆနာမ်ား သည္ကား သူ၏ငါးႏွစ္တာသက္တမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ မလြယ္ကူပါ။ သုိ႔ႏွင့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္အလြန္တြင္ သူပဲ အစုိးရ ဆက္ျဖစ္မလား၊ တျခားတစ္ေယာက္ပဲ အစုိးရျဖစ္လာ မလားဆုိသည္က ယခုထိေဝေဝဝါးဝါးရွိေနဆဲ။ အကယ္ ၍သာ သမၼတဦးသိန္းစိန္က အစုိးရဆက္မျဖစ္ခဲ့လွ်င္ လက္ရွိသူလုပ္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကပံုစံေျပာင္းသြား ႏုိင္မလားဆုိသည္က ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကိုသာၾကည့္လွ်င္ လက္ရွိအေျခ အေနအရ နီးနီးစပ္စပ္ျဖစ္ေနေပေသာ္လည္း ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရဆက္မျဖစ္ေတာ့ပါက ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေနာက္ ေၾကာင္းျပန္ဆုတ္သြားမလားဆုိသည္ကုိ ဘယ္သူမွ တပ္ အပ္ေျပာႏုိင္မည္မဟုတ္ဟု ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသူ ဦးေက်ာ္လင္းဦးက ဆုိသည္။

''ဦးသိန္းစိန္က တုိင္းရင္းသားေတြအေပၚမွာ ကတိ ကဝတ္ေတြထားခဲ့ေပမယ့္ ေနာက္တက္လာမယ့္အစုိးရက အဲဒီ ကတိကဝတ္ေတြကုိဖ်က္သြားလုိက္ရင္ ျပည္တြင္း စစ္ကဆက္ျဖစ္ တစ္ေက်ာ့ျပန္လာႏုိင္တဲ့ အေနအထားမ်ိဳး ေတြရွိေနတယ္''။ ။

No comments: