Tuesday, May 13, 2014

ေနျပည္ေတာ္ တည္ေဆာက္မွဳ လ်ွိဳ႕၀ွက္ခ်က္မ်ား (၁)


Maha Mingyi

ျမန္မာျပည္တြင္ ဘုရင္ဆိုေသာ ပေဒသရာဇ္စနစ္အား အရူးထလုပ္ေဆာင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားထဲတြင္ မိမိတို႔ေနထိုင္ရန္ႏွင္႔ စီမံခန္႔ခြဲရန္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားအပါ၀င္ မိမိႏွင္႕ မိမိ၏ ေဆြမ်ိဳးညာတိမ်ားအတြက္ လံုျခံဳေရးသည္ အေရးၾကီးေၾကာင္း အထူးသတိထားရကာ ေနျပည္ေတာ္ဆိုေသာ မင္းဘုရင္ရူးတို႔၏ ျမိဳ႔တခု ျမန္မာတြင္ ေပၚထြက္လာတတ္ေသာ အေလ႔ထ အစဥ္လာမ်ား ေရွ႔သမိုင္းမ်ားတြင္ ရိွသကဲ႔သို႔ ယခု လက္၇ိွ ၾကပ္ေျပး ေနျပည္ေတာ္ ဆိုေသာ ကြင္းထီးေခါင္ၾကီးတခုလည္း ထိုးထိုးေထာင္ေထာင္ အေဆာက္အံုမ်ားျဖင္႔ ေပၚထြက္လာေလျပန္သည္။

ျမန္မာျပည္တြင္သာမက ထိုေခတ္ထိုကာလတြင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၀ယ္ မင္းဘုရင္တို႔၏ စည္းဇိမ္အား ပထမဆံုးရူးႏွမ္းသူမွာ မေလးရွားႏိုင္ငံမွ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ျဖစ္သူ မဟာသီယာ ဘင္ မူဟာမက္ျဖစ္ခဲ႔သည္။ မဟာသီယာသည္ မေလးရွားနိဳင္ငံအား ဒီမိုကေရစီဆိုေသာ အသံုးႏံုန္းဖဲခ်ပ္ကို လွန္ျပ၍ ဗ်ဴ၇ိုကေရစီစနစ္ျဖင္႔ ႏွစ္ေပါင္း (၂၀) ၾကာမ်ွ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ႔ျပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ အတိုက္ခံတို႔၏ နာက်ဥ္းလာမွဳအား ၄င္းမွေတြ႔၇ိွဆန္းစစ္မိျပီး ၄င္း၏ လံုျခံဳေရးအတြက္ ကြာလာလမ္ပူျမိဳ႔ေတာ္ႏွင္႔ ၁၅ မိုင္ခန္႔ေ၀းကြာေသာ ပုတၱရာဂ်ာယားတြင္ ျမိဳ႔ေတာ္အသစ္တခုအား ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ အဆိုပါေဒသတြင္း၇ိွ ေရာ္ဘာျခံမ်ားႏွင္႔ ဆီအုန္ျခံမ်ားအား ဖ်က္သိမ္းေစခဲ႔ကာ လူဦးေရေပါင္း ၃သိန္း၃ေသာင္းမ်ွ ေနထိုင္ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ေသာ ပုတၱရာဂ်ာယားျမိဳ႔သစ္အား သန္းေပါင္း တစ္ေထာင္ ဒသမ သန္း သံဳးရား အကုန္ခံကာ တည္ေဆာက္လုပ္ကိုင္ျပီး ေနာက္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၅ အၾကာထိပင္ ထပ္မံျဖည္႔စြက္မြန္းမံသည္႔အေနျဖင္႔ အေမ၇ိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၆ ေျခာက္ေထာင္ေက်ာ္မ်ွ ျဖည္႔စြက္ လုပ္ကိုင္တည္ေဆာက္သြားရန္ ဥပေဒတ၇ပ္ အခိုင္မာထည္႔သြင္းေရဆြဲခဲ႔ကာ လက္ရိွကြာလာလမ္ပူျမိဳ႔အား စီးပြါးေရး ျမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ျပဌာန္းျပီး ၄င္းတည္ေဆာက္စီမံေသာ ပုတၱရာဂ်ာယားေနျပည္ေတာ္ ျမိဳ႔သစ္အား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင္႔ စီမံခန္႔ခြဲေရး ျမိဳ႔ေတာ္အျဖစ္သတ္မွတ္ကာ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ ေျပာင္းေရႊ စံေနေတာ္မူခဲ႕ေလသည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံတကာ သံ၇ံုးမ်ားျဖစ္ေသာ သံရံုးေပါင္း ၆၈ ရံုးမွာေတာ႔ ပုတၱရာဂ်ာယား အရူးမ်ားျမိဳ႔ေနျပည္ေတာ္သို႕ ယေန႔ထက္ထိတိုင္ ေျပာင္းေရြ႔ပူးေပါင္းျခင္းမ၇ိွေသးပါ။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာျပည္မွ စစ္အာဏာရွင္ၾကီးႏွင္႔ ေထာက္လွမ္းေရးလူ႕မုဒိန္းမ်ားမွ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ အေရွ႔ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ား (အာစီယံ) အဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ထည္႔သြင္းရန္ ၾကိဳးစားေနၾကခ်ိန္ႏွင္႔ ခ်ိန္ကိုက္အခါတိုက္ ျဖစ္ေနခဲ႔ေလရာ ထိုအခါက မေလးရွား၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ မဟာသီယာ ဘင္ မူဟာမက္၏ အမိန္႔ေတာ္ျဖင္႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရန္ကုန္ျမိဳ႔သို႔ မေလးရွားမွ ၀န္ၾကီး ၆ ဦး ဆိုက္ဆိုက္ျမိဳက္ျမိဳက္ပင္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ေလ႔လာခ်စ္ၾကည္ေရး မ်က္ႏွာဖံုးျဖင္႔ ေရာက္၇ိွလာၾကျပီး ထိုအခါက ရက္စက္ခ်ိန္းေျခာက္မွဳ မိုးသဲမိုးသီးမ်ား ျဖိဳင္ျဖိဳင္ သြန္းျဖိဳး ရြာခ်ေနႏိုင္ေသာ ေထာက္လွမ္းေရး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ခင္ညြန္႔အျပင္ မင္းဘုရင္အျဖစ္ အရူးထစျပဳလာေနျပီျဖစ္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး သန္းေရႊႏွင္႔ အိမ္ေရွ႕စံ မင္းသားၾကီၚကဲ႔သို႔ အရက္တျမျမႏွင္႔ လ်ာေလးအာေလး စကားေႏွးေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေမာင္ေအး တို႔ႏွင္႔ (၂) အတြင္ ၄ ၾကိမ္မ်ွ ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကျပီး မဟာသီယာ မွ လႊတ္လိုက္ေသာ ၀န္ၾကီးမ်ားက ျမန္မာျပည္ တနသာၤရီတိုင္းႏွင္႔ မြန္ျပည္နယ္ေဒသအတြင္း စာအံုန္းဆီ ဧက ၇၀၀၀ ခုႏွစ္ေထာင္ ႏွင္႔ ေရာ္ဘာျခံ ဧက ၉၈၀၀ ကိုးေထာင္ရွစ္ရာအား ေျမငွားလုပ္ကြက္ ႏွစ္(၅၀) စာခ်ဳပ္ျဖင္႔ နားလည္မွဳစာခ်ြန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးမွဳုမ်ားကို ခ်ဳပ္ဆိုခဲ႔ၾက၏။ အေၾကာင္းမွာ.. မဟာသီရာ၏ ၁၉၉၇ မတ္လတြင္ စတင္ အေကာင္ထည္ေဖၚ ေဆာက္လုပ္ေတာ႔မည္ျဖစ္ေသာ အထက္ေဖၚျပပါ ပုတၱရာ ဂ်ာယား ေနျပည္ေတာ္ ျမိဳ႔သစ္အစီမံတြင္ ဖယ္ရွားရွင္းလင္းလိုက္မည္ျဖစ္ေသာ စာအုန္းဆီ ဧက ၂၅၀၀ ႏွင္႔ ေရာ္ဘာျခံဧက ၃၈၀၀ အတြက္ နစ္္နာသြားၾကေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ ျမန္မာျပည္တြင္ ျပန္လည္ ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ေပါေခ်ာင္ေခ်ာင္ေစ်းျဖင္႔ လာေရာက္ငွားရမ္းျခင္းခဲ႕ျဖစ္ခဲ႔ေလသည္။

မေလးရွားႏိုင္ငံဘက္မွလည္း ျပန္လည္တုန္႔ျပန္သည္႔အေနျဖင္႔ ႏိုင္ငံတကာမွ ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္အုပ္စု၏ လူ႔အခြင္႔ေရးခ်ိဳးေဖါက္မွဳႏွင္႔ ဥပေဒမဲ႔ ျပည္သူျပည္သားမ်ားအေပၚ ကိုင္တြယ္စီမံဖိႏွိပ္ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳတို႔အား ကန္႔ကြက္ေနသည္႔အၾကားမွပင္ မဟာသီယာ ဘင္ မူဟာမက္၏ ေက်းဇူးေတာ္ ျဖင္႔ ၁၉၉ရ ခုႏွစ္ ဂ်ဴလိုင္လ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ အေရွ႔ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားအဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ အသိမွတ္ျပဳခဲ႔၇ျပီး ၀ါးလံုးေခါင္းထဲမွ ခုန္ထြက္လာေသာ မ်က္ေစ႔ ကလည္ကလည္ ျပဴးျပဴးျပာျပာ ျဖစ္ေနေသာ ျမန္မာစစ္အာရွင္ ဖားသူငယ္မွာ အာစီယံ ဟုေခၚေသာ The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) ရာ၀င္ စဥ္႔အိုးထဲသို႔ ေရာက္ခြင္႔ရခဲ႔ေလသည္။

သို႔ေသာ္ အာစီယံ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင္႔ မေလးရွား ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္တို႔ ေနာက္ပိုင္းတြင္ မခံခ်ိမခံသာ ျဖစ္ခဲ႕ရေသာ အေၾကာင္းရင္းမွာ အေရွ႔ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအတြင္းသို႔ တရုတ္အစိုးရမွတဆင္႔ ျမန္မာအစိုးရအား လူယံုလက္သတ္ေမြးကာ အာစီယံအဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင္႔ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားတို႔၏ ဆက္ဆံေရးမ်ားအား စံုးစမ္းေထာက္လွမ္းကာ တရုတ္အစိုးရထံေပးပို႔ရန္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ျမန္မာ ႏို္င္ငံကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ကိစၥမ်ား တေျဖးေျဖးေပၚထြက္လာခဲ႔ျပီး အာစီယံ အသင္း၀င္ႏိုင္ငံမ်ားအေနႏွင္႔ ကန္႔လန္႔တိုက္ ဒေဇာင္းလိုက္ေနေသာ ျမန္မာအတြက္ စိတ္ပ်က္ ၀မ္းနည္းခဲ႔ၾကရေလသည္။

ထိုစဥ္အခါ (၁၉၉၇) ခုႏွစ္ကပင္ ျမန္မာ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးမွ တပ္ခ်ဳပ္ၾကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးအျဖစ္သို႔ ၁၉၉၇ ႏို၀င္ဘာလ ၁၈ရက္တြင္ မိမိဘာသာ မိမိ ရာထူးတိုးျမွင္႔လိုက္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးအား ၀ိုင္းဖားၾကသည္႔အေနျဖင္႔ ျမန္မာအလင္း သတင္းစာတြင္ အားစီယံတပ္မဟာမွဴးခ်ဳပ္ၾကီးအျဖစ္သို႔ မၾကာခင္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္လာ၇န္ရိွေၾကာင္းကို အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ထဲတြင္ ေထာင္နန္းစံေနေသာ ဘ၀မွာပင္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ (၄)ရက္ေန႔ ည ၈ နာရီခန္႔တြင္း အင္းစိန္ အက်ဥ္ေထာင္၏ အထီးက်န္ေဂဟာ သီးသန္႔ အမွတ္ (၆)တြင္ ေသဆံုးခဲ႔သည္႔ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး ျပဳတ္ေဟာင္း ဦး၀င္းေအာင္ (ဗိုလ္မွဴးၾကီး) မွ (မဟာ သမြန္) ဆိုေသာ ကေလာင္ျဖင္႔ တပ္ခ်ဳပ္ၾကီး၏ ဖင္သို႔ ေလေျပမွဳတ္ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္သည္႔ ေဆာင္းပါးရွည္ၾကီးတပုဒ္အား စာေရးသူ ျငီးေငြ႕စြာ အားတင္းဖတ္ရွဳ႔ရင္း ေဆာင္းပါးျပီးဆံုးေအာင္ ဘံုးေတာ္ဘြဲ႕မ်ားအား ၾကိတ္မွိတ္ေက်ာ္ျဖတ္ကာ ဖတ္ဘူးခဲ႔ရေလသည္။ ထိုေဆာင္းပါးရွည္၏ ဘံုးေတာ္ဘြဲ႔အခ်ီးေျမာက္မ်ားေၾကာင္လားပင္ မေျပာတတ္ေသာ္လည္း အဆိုပါ ကေလာင္ရွင္ ေထာက္လွမ္းေရး ဗိုလ္မွဴးၾကီး ၀င္းေအာင္ ( မဟာ သမြန္) မွာ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔မွာပင္ နယူးေယာက္ ကုလသမဂၢ၏ ႏိုင္ငံတကာ မူးယစ္ေဆးဆိုင္ရာ တားျမစ္ကန္႔သတ္ေရးညီလာခံတြင္ စကားမွားခဲ႔ေလေသာ ဦးအုန္းေက်ာ္၏ ေနရာတြင္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး အျဖစ္သို႔ ေဆာင္ရြက္ခြင္႕ ထူးကဲစြာ ရရိွေျမာက္စားျခင္းခံရေလ၏။

သို႔ျဖင္႔၍ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ကိုးေလးလံုးဟု အတိုက္ခံမ်ား တင္စားေခၚေ၀ွာ္ေသာ ႏွစ္ပတ္လည္ သၾကၤန္အေျမာက္ ပစ္ေဖါက္မထြက္ေလေသာ ပြဲအား အာဏာရွင္ႏွင္႔ ေထာက္လွမ္ေရး တို႔မွ ေဒသအလိုက္ပင္ ကန္႔သတ္ၾကားျဖတ္ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ႔ျပီး ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ယခု အနားယူကာ ကာတြန္းဖတ္ေနေသာ တပ္ခ်ဳပ္ၾကီး၏ အိမ္ထိန္းခ်ဳပ္ၾကီး ေဒၚၾကိဳင္ၾကိဳင္ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ေသာ မယ္လမု ေခ်ာင္းေဘးတြင္ တဲထိုးေနထိုင္ကာ ဘိုးေတာ္ ဖိုးေရႊ၏ ဓါတ္စီးစကားအရ ထိုစဥ္က တပ္ခ်ဳပ္ၾကီး အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး သန္းေရႊသည္ က်န္စစ္သားမင္း ၀င္စားေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရြာတြင္ သတင္းေပါက္ကာ တပ္ခ်ဳပ္ၾကီးမွာလည္း အရူးဘံုေျမာက္ ခ်ီေခ်ာက္ေခါင္းရြက္သကဲ႕သို႔ ျဖစ္ရျပီး မင္းေနျပည္ေတာ္တခု တည္ေဆာက္ရန္ အၾကံေပါက္ကာ ၄င္း၏ သားငယ္ ဖိုထိုးထင္းေခြေသာ ပ်ဥ္းမနားေဒသတြင္ ဓါတ္က်ကာ ယခုေနျပည္ေတာ္အားတည္ေဆာက္ဖို႔ ျဖစ္ခဲ႔ရေၾကာင္းပါ………..

ဆက္လက္ျပီး မနက္ျဖန္ ေမလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ဆက္လက္ကာ နိဂံုးပိုင္းအား ယာၾတာ ၊ ႏိုင္ငံေရးအခင္းက်င္း၊ စစ္ေရးဗ်ဴဟာႏွင္႔ စီမံတည္ေဆာက္ပံု အေသးစိတ္တို႔အား ဆက္လက္ တင္ျပေပးသြားပါမည္။

စာဖတ္သူမ်ားအား ေက်းဇူးတင္ပါသည္

ဂိုလ္ရွယ္ေလး

No comments: