Wednesday, May 14, 2014

လက္ေတြ႕က်က် ေျဖရွင္းပါThe Voice Weekly

အသစ္ေဖာက္လုပ္ထားသည့္ ကြန္ကရစ္ အျမန္လမ္းမႀကီးေပၚတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တိမ္းေမွာက္မႈမ်ား မၾကာခဏ ဆိုသလို ၾကားသိေနရသည္။ အဆိုပါ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တိမ္းေမွာက္မႈမ်ား အားလုံးကို ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ကြပ္ကြဲစီမံေနသည့္ အစိုးရအာေဘာ္ သတင္းမီဒီယာ အားလုံးတြင္ လမ္းေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ ယာဥ္ေမာင္းႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ႀကံ့ခိုင္မႈ အားနည္းခ်က္ကသာ အဓိက ျဖစ္ေၾကာင္း အစဥ္တစိုက္ ေျပာဆိုေရးသားထားသည္။

ကမ႓ာေပၚရွိ ႏုိင္ငံအားလုံးနီးပါးတြင္ အေဝးေျပးလမ္းမမ်ားကို ႏုိင္လြန္ ကတၱရာကိုသာ အသုံးျပဳၾကေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္မူ ကြန္ကရစ္လမ္းကိုသာ အသုံးျပဳျခင္းမွာလည္း မ်ားစြာထူးျခားလွသည္။ ထိုသို႔ ကြန္ကရစ္လမ္း အသုံးျပဳရျခင္းကို ျပည္ပမွ ကတၱရာဝယ္ယူမႈ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ၿပီး ႏုိင္ငံျခားေငြ သက္သာေစရန္ဟု ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန (ဝါ) အစိုးရက အေၾကာင္းျပခဲ့သည္။

စင္စစ္အားျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာမွ ပညာရွင္မ်ားသည္ အေဝးေျပးလမ္းမ်ား ေဖာက္လုပ္မည့္ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ေဒသမ်ား၏ တစ္ႏွစ္လုံး ပ်မ္းမွ်အပူခ်ိန္၊ မိုးရြာသြန္းမႈ၊ ေအာက္ခံ ေျမအမ်ဳိးအစား၊ အမ်ားစု အသုံးျပဳသည့္ တာယာအမ်ဳိးအစား၊ အရွိန္ျမႇင့္ေမာင္းသည့္ အခ်ိန္တြင္ လမ္းႏွင့္ တာယာ ပြတ္တိုက္မႈေၾကာင့္ ထြက္ေပၚလာႏုိင္သည့္ အပူခ်ိန္၊ လမ္းအပူခ်ိန္၊ တာယာ၏အပူခ်ိန္၊ ထိုအပူအခ်ိန္ကို မူတည္ကာ တာယာႏွင့္ လမ္းအၾကား စြဲကပ္ႏုိင္စြမ္း၊ အေကြ႕ေနရာမ်ားတြင္ ႀကဳံေတြ႕ရမည့္ ဗဟိုခြာအားခ်ိန္ဆမႈ စသျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စနစ္တက် သုေတသန ျပဳထားေသာ အခ်က္မ်ားအေပၚ မူတည္ကာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိး အနည္းဆုံး ႏုိင္လြန္ကတၱရာကို အမ်ားဆုံး အသုံးျပဳေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အဆုိပါ အေဝးေျပး လမ္းမႀကီး အပါအဝင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္းရွိ လမ္းမႀကီး အခ်ဳိ႕ကိုလည္း ကြန္ကရစ္ျဖင့္ အစားထိုးလာျခင္းမွာ ႏုိင္ငံျခားေငြ သက္သာရန္ဆုိေသာ အစိုးရ၏ အေၾကာင္းျပခ်က္မွာ မလုံေလာက္ေပ။ ကြန္ကရစ္လမ္း ခင္းရာတြင္ အသုံးျပဳရသည့္ ဘိလပ္ေျမ စက္႐ုံမ်ား၊ သဲႏွင့္ ေက်ာက္ကန္ထ႐ိုက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရေနသူ မ်ားကိုလည္း ဆန္းစစ္ၾကည့္ရန္ လိုေပမည္။ ထို႔အျပင္ ႏုိင္ငံျခားေငြ သက္သာရန္ဆိုေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ကိုလည္း ႏုိင္လြန္ကတၱရာ မျဖစ္မေန အသုံးျပဳရမည့္ လမ္းမ်ားကို ကြန္ကရစ္ အစားထုိးကာ သက္သာသြားေသာ ႏုိင္ငံျခားေငြႏွင့္ တန္ဖိုးခ်င္းယွဥ္၍ မရသည့္ လူ႔အသက္ေပါင္း မ်ားစြာျဖင့္ ခ်ိန္ထိုး ၾကည့္သင့္လွသည္။

ကြန္ကရစ္၏ သဘာဝမွာ အပူကိုတြန္းကန္သည့္ သေဘာရွိၿပီး တာယာႏွင့္ ပြတ္တိုက္ပါက အပူခ်ိန္ကို ပိုျမင့္မားကာ တာယာကို ဒုကၡေပးတတ္သည္။ အခန္႔မသင့္ပါက ကြဲထြက္သြားတတ္သည္။ ႏုိင္လြန္ကတၱရာတြင္ တစ္ႏွစ္ခန္႔ သုံး၍ရေသာ တာယာတစ္စုံကို ကြန္ကရစ္လမ္းတြင္ ေမာင္းပါက သုံးလေက်ာ္ေက်ာ္ခန္႔သာ အသုံးခံေပသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား၏ တစ္ႏွစ္စာတာယာဖိုး ကုန္က်စရိတ္၊ တာယာကြဲထြက္ကာ ယာဥ္တိမ္းေမွာက္ႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္တို႔ႏွင့္ ခ်ိန္ထိုးၾကည့္လွ်င္ပင္ ကြန္ကရစ္လမ္းမ်ား၏ အပိုကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ အႏၲရာယ္ရွိမႈ အတုိင္းတာကို အလြယ္တကူ သိရွိႏုိင္သည္။

လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေဝးေျပးလမ္း ယာဥ္တိမ္းေမွာက္မႈ ျပႆနာမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား အေနႏွင့္ မလြတ္မကြၽတ္ေသာ နာနာဘာဝမ်ားအတြက္ သဲပုံေစတီတည္ျခင္းႏွင့္ အစာေရစာ ေကြၽးျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသည္ထက္ မ်က္ေမွာက္ပကတိ အေျခအေနမ်ား ယထာဘူ တက်က်၊ နည္းလမ္းမွန္မွန္၊ က်ဳိးေၾကာင္းဆက္စပ္မႈရွိရွိ ဆန္းစစ္ ေဝဖန္သုံးသပ္ကာ ကြန္ကရစ္လမ္းေပၚတြင္ ထပ္ပိုးႏုိင္လြန္ကတၱရာ ခင္းျခင္းကဲ့သို႔ လက္ေတြ႕က်သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ဳိးကိုသာ အလ်င္အျမန္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ေထာက္ျပလိုရင္း ျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၁၃-၅-၂၀၁၄)

No comments: