Saturday, May 10, 2014

လြတ္လပ္စြာ မဲဆြယ္ေဟာေျပာခြင့္ ကန္႔သတ္မည့္နည္းဥပေဒၾကမ္း ထြက္လာ


သေဘာထားအျမင္မ်ားေပးရန္ ပါတီမ်ားထံ ေပးပို႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး မဲဆြယ္ခြင့္ကန္႔သတ္ခ်က္သည္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီကို အဓိကပစ္မွတ္ထားဟု ေဝဖန္မႈမ်ားထြက္ေပၚ
 Saturday, May 10, 2014
ရန္မ်ိဳးႏိုင္
ရန္ကုန္


 ေရြးေကာက္ပဲြကာလ တြင္ သက္ဆိုင္ရာ မဲဆႏၵနယ္မ်ား ၌ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းအတြက္ အျခားလူပုဂိၢဳလ္ မ်ားက မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေဟာေျပာလိုပါက  ျပည္ေထာင္စုေရြး ေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ထံ စာတင္ကာ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံရမည္ဟု ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပဲြေကာ္ မရွင္၏ နည္းဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ ထည့္သြင္းထားေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားထံမွ သတင္းရရွိသည္။

ေရြးေကာက္ပဲြကာလအ တြင္း မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုတြင္ သက္ ဆိုင္ရာ မဲဆႏၵနယ္၏ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းႏွင့္ ၎၏ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ မန္ေနဂ်ာတို႔ အေနျဖင့္ အလိုအေလ်ာက္ ေဟာေျပာခြင့္ရရွိေသာ္လည္း ယင္းမဲဆႏၵနယ္တြင္  အျခားေသာသူမ်ားက မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေဟာေျပာျခင္းကို ျပဳလုပ္လိုပါက စာတင္ရမည္ ဟု နည္းဥပေဒၾကမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ေဆြက ေျပာသည္။

ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ၏ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးရမည့္ ပုံစံမ်ား ပါ၀င္သည့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္က ေရးဆဲြထားျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း တရား၀င္နည္းဥပေဒအျဖစ္ ျပ ႒ာန္းျခင္းမျပဳရေသးဘဲ ယင္းနည္းဥပေဒအေပၚ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ၏ သေဘာထား အျမင္မ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္က လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ လည္းရိွသည္။

ေရြးေကာက္ပဲြအတြင္း မဲ ဆြယ္စည္း႐ံုးျခင္းကုိ ကန္႔သတ္ လိုက္ျခင္းသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တေရးထက္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္အား ၎ပါတီကုိယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ မဲဆြယ္စည္း ႐ံုးေပးျခင္းကုိ ကန္႔သတ္ရာ ေရာက္သည့္ သေဘာေဆာင္သည္ဟု ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြ၌ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ လႊတ္ေတာ္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးျပဳလုပ္ေနသည့္ ပြင့္လင္းျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္အဖဲြ႕မွ သုေတသနမွဴး ဦးေအးခုိင္က ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ၿပိဳင္ဘက္ကင္းေနသည့္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီႏွင့္ ပါတီဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔အား ထိုးႏွက္ႏိုင္ရန္ျပင္ဆင္ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္းႏိုင္ငံေရးသုံးသပ္သူ တစ္ဦးကေ၀ဖန္ေျပာဆုိသည္။

‘‘ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ ကန္႔သတ္ ထားေတာ့ ပါတီေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္က ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္းစံု ကို သြားၿပီးေတာ့ ေဟာေျပာလို႔ မရေတာ့ဘူးေလ။ စာတင္ရမယ္ ဆိုတာ ၾကာဦးမွာ ရွိေသးတယ္။ စာတင္တဲ့ရက္ေတြကို ျဖတ္သန္း ရမွာရွိေသးတယ္’’ ဟု ၎က ေျပာသည္။ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးျခင္း နည္းဥပေဒမူၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီတို႔သည္ ယခုလ ၁၅ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္ ေတြ႕ဆံုကာ ေဆြးေႏြးၾက မည္ျဖစ္သည္။

မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ ပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားက မဲဆြယ္ စည္း႐ံုးေပးျခင္းကို ကန္႔သတ္ျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္အား အေက်အလည္ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာ)ဥကၠ႒ ဦးသုေ၀ကလည္းေျပာသည္။

ယခုႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ က်င္း ပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြ၌ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးကာလအတြင္း မဲဆႏၵနယ္၌ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ မည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းကိုသာ ေဟာေျပာခြင့္ျပဳ မည္ျဖစ္ၿပီး အျခားမည္သူ႔ကိုမွ် ေဟာေျပာခြင့္မျပဳရန္ လုပ္ေဆာင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဧၿပီ ၇ ရက္တြင္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ဧရာ၀ တီတိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေရြး ေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ အဖဲြ႕ခဲြမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုပဲြ ၌ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးက ေျပာခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မဲဆြယ္ စည္း႐ံုးရာတြင္ နယ္ေက်ာ္စည္း ႐ံုးျခင္း မျပဳရဟု ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္က တ ရား၀င္ထုတ္ျပန္လာမည္ဆိုပါက အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ပါတီကလည္း ဥပေဒအရ တရား မ၀င္ေၾကာင္း ျပန္လည္တံု႔ျပန္ မည္ဟု ပါတီ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရ ပုဂၢဳိလ္ ဦးဉာဏ္၀င္းက 7Day Daily သတင္းစာအား ေျပာၾကား ထားသည္။
http://7daydaily.com/story/10510#.U24M-1fDXrd

No comments: