Thursday, June 26, 2014

ဦးဆန္းဆင့္ ေငြအလြဲသံုးမႈ ရွိမရွိ လႊတ္ေတာ္စိစစ္မည္ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ဇြန္ ၂၅ ရက္၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္။

သာသနာေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဘတ္ဂ်တ္တြင္ ၀န္ႀကီးေဟာင္း ဦးဆန္းဆင့္၏ ေငြအလြဲသံုးမႈ ရွိမရွိ ဆုိသည္ကုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အားကစား၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ျပည္သူ႔ ဆက္ဆံေရး ေကာ္မတီက စိစစ္သြားမည္ဟု ၎ေကာ္မတီ၀င္ ေကာ္မတီ႐ံုး အဖြဲ႕မွဴး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးခုိင္ေမာင္ရည္က ယေန႔ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း မစမီ မဇၩိမကုိ ေျပာသည္။

“ဦးဆန္းဆင့္ ေငြအလြဲသံုးမႈရွိ၊ မရွိ ဆုိတာကလည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ စိစစ္ရမယ့္ ကိစၥေတြထဲမွာ ပါပါတယ္။ ဒါကလည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေကာ္မတီရဲ႕ တာ၀န္ျဖစ္လုိ႔ ဘယ္ေလာက္အထိ မွန္ကန္တယ္ဆုိတာ စိစစ္ရမွာပါ။ တျခားကိစၥမ်ားလည္း ရွိႏုိင္ပါတယ္” ဟု အလံုမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးခုိင္ေမာင္ရည္က ေျပာသည္။

တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္ေလးဦး ပါ၀င္ၿပီး အဖြဲ႕၀င္ ၁၉ ဦးရွိသည့္ အဆုိပါ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အားကစားယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရး ေကာ္မတီသည္ ၿပီးခဲ့သည့္သီတင္းပတ္၌ အစုိးရအဖြဲ႕ဘတ္ဂ်က္မ်ားအား ျပန္လည္စိစစ္ေရး ဆုိင္ရာ အစည္းအေ၀းတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္က ခြင့္ျပဳေပး လုိက္သည့္ ဘတ္ဂ်က္မ်ားကုိ မည္သည့္ေနရာတြင္ မည္ကဲ့သုိ႔ အသံုးျပဳၾကသည္ကုိ လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ ေျမျပင္အထိ ကြင္းဆင္းၾကည့္သင့္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕၌မၾကည့္ႏုိင္ မစစ္ေဆးႏုိင္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ရာတြင္ တတ္ႏုိင္သမွ်ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ အတုိင္းအတာအထိ ကြင္းဆင္းၾကည့္ၿပီးစစ္ေဆးရန္ ၎အစည္း အေ၀း ကဆံုးျဖတ္ခဲ႔ေၾကာင္းလည္း ဦးခုိင္ေမာင္ရည္က ျဖည့္စြက္ေျပာခဲ႔သည္။

“မၾကာခင္မွာ အစုိးရအဖြဲ႕ရဲ႕ေနာက္ဆက္တြဲဘတ္ဂ်က္RE (Revised Estimated) တြင္ တင္လာေတာ့ မယ္အရင္ကတင္ခဲ႔တဲ့ ဘတ္ဂ်က္ေတြကုိ စနစ္တက်သံုးစြဲထားရဲ႕လား စိစစ္ဖုိ႔လုိပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ ၿပီးခဲ႔တဲ႔ ေကာ္မတီအစည္းအေ၀းမွာ အားကစားယဥ္ေက်းမႈ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာနအတြက္ အဖြဲ႕ငယ္ေလးဖြဲ႔ ဖြဲ႔ၿပီး တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းစီကေလ႔လာ စိစစ္သြားမည္”ဟု ၎ကရွင္းျပသည္။

လႊတ္ေတာ္ေရးရာ ေကာ္မတီမ်ား အေနျဖင့္ မိမိတုိ႔ႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ ၀န္ႀကီး ဌာနတုိ႔၏ ဘတ္ဂ်က္မ်ားကုိ ေလ့လာစိစစ္သုံးသပ္ေထာက္ျပႏုိင္ရန္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက ညႊန္ၾကားထားသည္။

၀န္ႀကီးဌာနတုိ႔၏ ဘတ္ဂ်က္မ်ား အေပၚ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏အစီရင္ခံစာကုိ ဇြန္လအကုန္တြင္ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပရၿပီး ၎အစီရင္ခံစာအေပၚ လႊတ္ေတာ္၏ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီက ေလ့လာ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား သီးျခားအစီရင္ခံစာ ျပဳစုရကာ ယင္းအစီရင္ခံစာႏွစ္ခုအား သက္ဆုိင္ရာလႊတ္ေတာ္ေရးရာ ေကာ္မတီမ်ားက ထပ္မံေလ့လာစိစစ္ၾကရသည့္ တာ၀န္မ်ားကုိလည္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ၫႊန္ၾကား ထားၿပီးျဖစ္သည္။

ထုိ႕ေၾကာင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အားကစား၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရး ေကာ္မတီသည္ ၎ သက္ဆုိင္ေသာ ၀န္ႀကီးဌာနေလးခုျဖစ္သည့္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာန၊ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန၊ သာသ နာေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာနတုိ႔၏ သုံးစြဲၿပီး ဘတ္ဂ်က္မ်ားကုိ RE တင္ မလာမီႀကိဳတင္ စိစစ္ရန္၊ လက္လွမ္းမီသမွ် ကြင္းဆင္းေလ့လာစိစစ္သြားရန္ စီစဥ္ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဦးခုိင္ေမာင္ရည္ က ရွင္းျပသည္။

အဖြဲ႕ငယ္မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦး ေကာ္မတီ၀င္သံုးဦး ေပါင္းေလးဦးစီပါ၀င္ၿပီး ေကာ္မတီဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ေကာ္မတီ႐ံုးအဖြဲ႕မွဴးတုိ႔ က အဖြဲ႔တုိင္းတြင္ ဦးစီးေဆာင္ရြက္သြားမည္ ၿဖစ္ေၾကာင္း ထုိသုိ႔အဖြဲ႕ငယ္ေလးဖြဲ႕ဖြဲ႕ရျခင္းမွာ ေကာ္မတီ၏ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အလုပ္မ်ားသည္ တစ္ၿပိဳင္ထဲမွာပဲသံုးေလးမ်ဳိး ေပၚေပါက္ေလ့ရွိသျဖင့္ လုပ္ငန္းတြင္က်ယ္ေစရန္ရည္ရြယ္ၿပီး ယာယီဖြဲ႕လုိက္ ျခင္းသာ ၿဖစ္ၿပီး အခ်ဳိ႕ေသာကိစၥမ်ားကုိမူ အဖြဲ႕၀င္ ၁၉ ဦးစလံုး ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္းလည္း ဦးခုိင္ေမာင္ ရည္က ေျပာသည္။

အစုိးရဖြဲ႕၏ ေနာက္ဆက္တြဲျဖည့္စြက္ ရန္ပံုေငြ RE မ်ား လာမည့္လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတုိ႔တြင္ တင္လာေတာ့မည္ ျဖစ္ရာ ၎ RE မ်ားမလာမီ ယခင္ခြင့္ျပဳ ထားၿပီး ဘတ္ဂ်က္မ်ား စနစ္တက်သံုးစြဲမႈ ရွိမရွိကုိ ယခုရက္ပုိင္းကတည္းက ႀကိဳတင္ စိစစ္သြားၾကမည္ဟုလည္း ၎က ရွင္းျပခဲ့သည္။

ဦးဆန္းဆင့္အား ရမည္းသင္းေထာင္ တြင္ထားရွိၿပီး ၎၏ကုိယ္ေရးအရာရွိကိုမူ မည္သည့္ေနရာတြင္ ထားရွိသည္ကုိ မသိရွိရေသးဟု ဦးဆန္းဆင့္ႏွင့္နီးစပ္သူ အသုိင္းအ၀ုိင္းက ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိထားသည္။ ၎ကုိ ေငြသိန္း ၁၀၀ ခန္႕အလြဲသုံးသည္ ဟုဆုိကာ အာမခံေပး၍မရသည့္ ယုံၾကည္အပ္ႏွံေရး ေဖာက္ဖ်က္မႈ ပုဒ္မ ၄၀၉/ ၁၀၉ ျဖင့္ အထူးစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနက တရားလိုအျဖစ္ တရားစြဲဆုိထားၿပီး ဇြန္လ ၁၉ ရက္က ဖမ္းဆီးျခင္းျဖစ္သည္။

စုိးသန္းလင္း
Mizzima -

No comments: