Monday, June 23, 2014

သန္လ်င္ ရဲစခမ္းမႈးအား ဤသို႕ဆႏၵထုတ္ေဖၚျပ ေန ေသာ အခ်ဳပ္သားမ်ား။Nyi Min YU

အာဏာအလဲြသုံးစားေတြလုပ္ႀကေသာအခါ
========================
ရန္ကုန္အင္းစိန္ေထာင္ မွသန္လ်င္ သို႕ရံုးထုတ္လာစဥ္သန္လ်င္ ရဲစခမ္းမႈးအား
ဤသို႕ဆႏၵထုတ္ေဖၚျပ ေန ေသာ အခ်ဳပ္သားမ်ား။
၂၃.၆.၂၀၁၄ မနက္၉နာရီ၁၅မိနစ္

No comments: