Wednesday, June 11, 2014

သရုပ္ေဆာင္ေဒၚခင္သန္းႏြယ္နဲ႕ေဒၚလွလွမိုးတို႕၏မတရားမႈအားတိုက္ပြဲ၀င္ရုပ္သံငါးထပ္အေျခအေနသတင္းပို႕ပါ၊
(ဘုန္းၾကီးေတြေတာင္ဇင္ေယာ္မွလင္းယုန္သင္ထားတဲ့စစ္အစိုးရ..
သာသနာပ်က္ကိန္းရွိ...)

No comments: