Friday, June 20, 2014

အဖမ္းဆီးခံဆရာေတာ္မ်ား ရဟန္းၿပန္၀တ္ခဲ့ၿပီ

သကၤန္းလဲျပန္၀တ္ျပီးျပီဆိုေတာ့ သတင္းသံုးဖို႕ေသာ့ျပန္ဖြင့္ျပီးျပီ တဲ့လား၊

 Kyaw Swar Myint

No comments: