Friday, June 13, 2014

ေခတ္သစ္ အလိုေတာ္ရိ

r


June 11, 2014 at 11:32am

    ၾကံ႕ဖြတ္ဖက္ဆစ္စစ္အုပ္စုအလိုေတာ္ရိ

    ဆားထဲကေလာက္ေကာင္ေတြကိုတိုက္ဖ်က္ၾက


ကေန႔ဗိုလ္သန္းေရႊ ႀကိဳးကိုင္ထားတဲ့ ၾကံ႕ဖြတ္ဖက္ဆစ္ စစ္အုပ္စုရဲ႕ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒခိုင္မာၿပီး ျပည္သူ တရပ္လံုးအေပၚ ဆက္လက္ကၽြန္ျပဳထားႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားကိုအလိုတူအလိုပါ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ အမ်ဳိး သားသစၥာေဖာက္ အသားထဲကေလာက္မကတဲ့ ဆားထဲကေလာက္ေကာင္ေတြကိုအျမန္ဆံုးတိုက္ဖ်က္ပစ္ရမွာျဖစ္ တယ္။

ၾကံ႕ဖြတ္ဖက္ဆစ္စစ္အုပ္စုဆက္လက္အာဏာတည္ျမဲေရးအတြက္ အနီးကပ္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေနတာက ကမၻာ့လူ လိမ္ ႏိုင္ငံေရးပြဲစားႀကီးဟန္ေယာင္ေဝ၊ စားဖားေတြျဖစ္ၾကတဲ့ ေအာင္ႏိုင္ဦး၊ မင္းေဇာ္ဦး၊ သန္႔ျမင့္ဦး၊ ေဇာ္ဦး၊ညိဳအုန္းျမင့္၊ အင္ဒ႐ူးငြန္က်ဳံးလ်ံ၊ ေအာင္သူၿငိမ္း၊ ဝင္းမင္း တို႔နဲ႔ လက္ကိုင္ဒုတ္ေတြျဖစ္ၾကတဲ့တူးတူးေလး၊ မန္းၿငိမ္း ေမာင္၊ ေရႊခါး၊ ခြန္ဆိုင္းတို႔ျဖစ္ၾကၿပီး သူတို႔အားလံုးဟာ ေတာ္လွန္ေရးသစၥာေဖာက္၊ဒီမိုကေရစီေရးသစၥာေဖာက္၊ တိုင္း ရင္းသားသစၥာေဖာက္၊ တိုင္းျပည္နဲ႔ျပည္သူေတြအေပၚ သစၥာေဖာက္ၿပီးဖက္ဆစ္စစ္အုပ္စုနဲ႔ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ပူးေပါင္းသူေတြျဖစ္တာကို အားလံုးအသိဘဲျဖစ္တယ္။အထူးသျဖင့္ ပြဲစားႀကီးဟန္ေယာင္ေဝ ဆိုရင္ ကမၻာ့မြတ္ဆလင္ ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ေပါင္းၿပီးရခိုင္အမ်ဳိးသားသာမက ဗမာတႏိုင္ငံလံုးကိုေရာင္းစားဖို႔ ဝန္မေလးဘဲ မ်က္ႏွာမပူ ဘနဖူး သိုက္တူးမယ့္လူျဖစ္တယ္။

နအဖဖက္ဆစ္စစ္အုပ္စုက ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို အတင္းအဓမၼ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းလိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာဒီမို ကေရစီအင္အားစုနဲ႔ တိုင္းရင္းသားအင္အားစုေတြ ျဖစ္ၾကတဲ့ NDF, ENC, DAB, NCUB တို႔ကျပတ္သားစြာပယ္ခ် လိုက္ၾကတယ္။ စားေပါက္ႀကီး ႀကိဳျမင္ထားတဲ့ ဟန္ေယာင္ေဝနဲ႔ အေပါင္းအပါေတြျဖစ္ၾကတဲ့ ေဒးဗစ္ေထာ (ေသဆံုး)၊ တူးတူးေလး၊ ေရႊခါး၊ ခြန္ဆိုင္းစတဲ့အုပ္စုဟာ ကမၻာ့ႏိုင္ငံတကာေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔NGO ေတြဆီကို တိုင္းရင္းသားေတြံံ ပါတီေထာင္တာပစ္မထားဖို႔၊ ကူညီဖို႔ လွ်ဳိ႕ဝွက္စာ ဆက္သြယ္လို႔ ENC ဖ႐ိုဖရဲကြဲျပဲသြားတယ္။

ၾကံ႕ဖြတ္စစ္အုပ္စု၂၀၁၀ ခု ဟန္ျပပါတီစံုတည္ေဆာက္ေရးနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲကာလမွာ ပြဲစားႀကီးဟန္ေယာင္ေဝနဲ႔ အေပါင္းအပါေတြဟာၾကံ႕ဖြတ္အစိုးရနဲ႔ အေပးအယူလုပ္ၿပီး ျပည္တြင္းမွာ တိုင္းရင္းသားေတြက ပါတီေထာင္၊ ၾကံ႕ဖြတ္နဲ႔လက္တြဲဖို႔ လႈပ္ရွားလာတယ္။ ဒါေပမဲ့ ႏုိင္ငံေရးဝါရင့္တဲ့ UNA, UNLD ကို မခ်ဥ္းကပ္ႏိုင္ရွာဘူး။၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ ဒို႔ညီေနာင္ တိုင္းရင္းသားပါတီတခ်ဳိ႕ကို ခ်ဥ္းကပ္ႏိုင္ၿပီး နည္းနည္းပါးပါးအကူအညီေပးထားႏိုင္တာကအပၾကံ႕ဖြတ္ စစ္အုပ္စုလိုလားခ်က္ကို မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါ။

ဟန္ေယာင္ေဝနဲ႔အေပါင္းအပါတစုဟာ ၾကံ႕ဖြတ္ဖက္ဆစ္စစ္အုပ္စုနဲ႔ နားလည္မႈယူၿပီး နယ္စပ္မွာရွိတဲ့ UNFC ကိုခ်ဥ္း ကပ္လာတယ္။ UNFC ကိုဝန္းရံေပးဖို႔ိုဆိုၿပီး WGEC အလုပ္အဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔လိုက္တယ္။UNFC ကိုဝန္းရံဖို႔မဟုတ္ဘဲ UNFC ကို ျဖဳတ္ခ်ဖို႔ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ေစာေစာသိလိုက္လို႔UNFC ဟာ WGEC က ႏႈတ္ထြက္လိုက္ေတာ့ WGEC ဟာ ေက်ာ ေထာက္ေနာက္ခံ (ownership) မရွိျဖစ္သြားတယ္။အဲဒါေၾကာင့္ ပြဲစားႀကီး ဟန္ေယာင္ေဝဟာ အႀကီးအက်ယ္ မေက်မနပ္ျဖစ္ၿပီး WGEC ကို KNU တပိုင္းနဲ႔RCSS တို႔ကေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးဖို႔ အရွက္မရွိႀကိဳးစားျပန္တယ္။ ဒါေပမဲ့ KNU နဲ႔RCSS ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ဟန္ေယာင္ေဝရဲ႕ လွည့္ကြက္ကို ေကာင္းေကာင္းသိၾကတဲ့အတြက္ တာဝန္ခံေပးဖို႔လက္မခံဘဲ လိုင္ဇာကြန္ဖရင့္က ဖြဲ႔စည္းလိုက္တဲ့ NCCT မွာ လက္တြဲပါဝင္ၾကတာေၾကာင့္WGEC ဟာ ေျမာင္းပုပ္ထဲ ေရာက္သြားတယ္။

ဒီေန႔ၾကံ႕ဖြတ္ဖက္ဆစ္စစ္အုပ္စုနဲ႔ ပြဲစားဟန္ေယာင္ေဝတို႔အေပါင္းအပါေတြ ဘာေတြလုပ္ေနသလဲ။-
ဒီမိုကေရစီအင္အားစုျဖစ္တဲ့NLD ၊ ၈၈ မ်ဳိးဆက္အဖြဲ႔ နဲ႔ UNFC လံုးဝဆက္စပ္မႈမရွိေရး၊ UNFC နဲ႔ တျခားတိုင္းရင္းသားေတြျဖစ္ၾကတဲ့ ဝသပ၊ မုိင္းလားတို႔ကို ခြဲျခားၿဖိဳခြဲေရး (divide)၊ UNFC အဖြဲ႔အတြင္းၿဖိဳခြဲေရး (fragmentation) အျပင္းအထန္ လုပ္ေနတယ္။

ဟန္ေယာင္ေဝနဲ႔အေပါင္းအပါေတြျဖစ္ၾကတဲ့ တူးတူးေလး၊ ခြန္ဆိုင္း၊ ေရႊခါး၊ မန္းၿငိမ္းေမာင္တို႔ဟာWGEC ေျမာင္းပုပ္ ထဲ ေရာက္သြားကတည္းက UNFC ကို လံုးဝမေက်နပ္ဘဲ ၾကံ႕ဖြတ္ဖက္ဆစ္စစ္အုပ္စုနဲ႔ေခါင္းခ်င္း႐ိုက္ၿပီး UNFC နဲ႔ တျခားတိုင္းရင္းသားေတြ မညီၫြတ္ေရး၊ UNFC ၿဖိဳခြဲေရး၊UNFC ကို စင္ၿပိဳင္တိုက္ဖ်က္ေရး (rivalry and elimination) ေတြ ေန႔စဥ္နဲ႔ အမွ် လုပ္ေဆာင္ေနတယ္။

(၁)၂၀၁၄ ခု ဧၿပီ ၄-၅ ရက္ေန႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာ ဆိုတဲ့ေနရာမွာ UNFC နဲ႔ တျခားတိုင္းရင္းသားေတြေတြ႔ဆံုေဆြး ေႏြးခဲ့တံုးက တျခားတိုင္းရင္းသားေတြျဖစ္ၾကတဲ့ ဝသပ၊ မိုင္းလား၊ ABSDF,RCSS နဲ႔ နာဂအဖြဲ႔ေတြကို ေလ့လာသူ (observer) မဟုတ္ဘူးဆိုေပမဲ့ ေလ့လာသူပံုစံမ်ဳိးနဲ႔သီးျခားခံုေတြမွာ ထိုင္ခိုင္းလိုက္တာဟာ UNFC က တျခားတိုင္း ရင္းသားေတြကို တန္းတူအဆင့္လက္မခံသလိုျမင္လာေအာင္ တမင္ဖန္တီးလိုက္တာျဖစ္တယ္။

(၂)ၾကံ႕ဖြတ္ဖက္ဆစ္စစ္အုပ္စုနဲ႔ ဟန္ေယာင္ေဝဂိုဏ္းဟာ UNFC ကို အနီးကပ္အတိုက္အခံလုပ္ဖို႔အတြက္ျပည္ ေထာင္စုအင္စတီက်ဳ ႐ံုးကို ခ်င္းမိုင္မွာ ဖြင့္ၿပီး မန္ေနးဂ်င္း ဒါ႐ိုက္တာအျဖစ္ဘိန္းဘုရင္ခြန္ဆာရဲ႕ MTA မွာ ႏိုင္ငံျခား ေရးဝန္ႀကီးျဖစ္ခဲ့သူ ရွမ္းေသြးမပါ တ႐ုတ္စစ္စစ္(ရွမ္းစာနဲ႔စကားကၽြမ္းက်င္သူ) ခြန္ဆိုင္း၊ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႔ဝင္ေတြအျဖစ္ တူးတူးေလးနဲ႔ေရႊခါးတို႔ တာဝန္ယူတဲ့အျပင္ ႐ံုးလုပ္ငန္းေတာင္မွ ေကာင္းေကာင္းကၽြမ္းက်င္မႈ မရွိေသးဘဲအေတြ႔ အၾကံဳႏုနယ္တဲ့ တိုင္းရင္းသားလူငယ္ ၁၅ ေယာက္ကို တေယာက္တလ အနည္းဆံုး ဘတ္ ၁၈၀၀၀က ၂၅၀၀၀ အထိ ေပးထားတယ္။ ဒါ့အျပင္ (ဖက္ဒရယ္နာမယ္မခံရဲတဲ့) ျပည္ေထာင္စု အင္စတီက်ဳ (PyidaungsuInstitute) ႐ံုးဖြင့္တာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သတင္းဌာနေတြေမးတာကို မန္ေနးဂ်င္းဒါ႐ုိက္တာခြန္ဆိုင္းထုတ္ေဖာ္ေျပာတာက သမတဦးသိန္းစိန္နဲ႔ ဝန္ႀကီးဦးေအာင္မင္းတို႔က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာ ႐ံုးရွိတယ္၊ တိုင္းရင္း သားေတြမွာ အဲ့လို႐ံုးမ်ဳိးမရွိေသးဘူး၊ ဒါ့ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစင္တာ႐ံုး လိုအပ္တယ္လို႔ခြင့္ျပဳသေဘာတူတဲ့အတြက္ အခုလို ျပည္ေထာင္စုအင္စတီက်ဳ႐ံုး ဖြင့္တာျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ေျပာခဲ့တယ္။တကယ္လို႔ သာ တိုင္းရင္းသားၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အမွန္တကယ္လိုခ်င္ရင္ ျပည္ေထာင္စုအင္စတီက်ဳ႐ံုးဟာUNFC အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္ မွာ ထားရမွာျဖစ္တယ္။ UNFC ကိုလံုးဝမလိုလားတဲ့ အမ်ဳိးသား သစၥာေဖာက္ေလာက္ေကာင္လက္မွာထားတာဟာ တိုင္းရင္းသားေတြ စုစည္းထားတဲ့ UNFC ကို အနီးကပ္ၿဖိဳခြဲဖို႔ျဖစ္တာ ေပၚလြင္ ထင္ရွားလြန္းတယ္။

(၃)ၾကံ႕ဖြတ္စစ္အုပ္စုနဲ႔ ပြဲစားဟန္ေယာင္ေဝတို႔ရဲ႕ အစီအစဥ္၊ အၾကံဉာဏ္၊ အေထာက္အပံ့ အစစအရာရာအကူအညီ နဲ႔ လက္ကိုင္ဒုတ္ျဖစ္တဲ့ တူးတူးေလးကို ခိုင္းေစၿပီး KNU အဖြဲ႔ကို ခုတံုးလုပ္၊ႏိုင္ငံေရးအလြန္အားနည္းတဲ့ KNU ဥကၠဌ ဗိုလ္မူးတူးနဲ႔ အေပါင္းအပါတို႔ကို ႐ုပ္ေသးအျဖစ္အသံုးခ်ကာ ဝသပ၊ မိုင္းလားေဒသကို ခရီးစဥ္တခု ေစလႊတ္ခဲ့တယ္။ အဲ့ဒီ့ခရီးစဥ္မွာ ဝသပနဲ႔ေတြ႔ဆံုတာ သိတ္ထူးျခားမႈ မရွိေပမဲ့ မိုင္းလားအဖြဲ႔နဲ႔ေတြ႔ဆံုတဲ့အခါ လက္ကိုင္ဒုတ္တူးတူးေလးက UNFC ဟာ ခင္ဗ်ားတို႔နဲ႔ ဟိုကိစၥ ဒီကိစၥ လာေတြ႔တာ လာေဆြးေႏြးတာ မရွိဘူးလား ဆိုၿပီးထပ္ခါတလဲလဲ တရားခံ ေမးသလို ေမးေနတာကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ UNFC ကို ဖ်က္ဆီးလိုၿပီးUNFC နဲ႔ ဝသပ၊ မိုင္းလားတို႔ လံုးဝ အဆက္ အစပ္မရွိဖို႔၊ တိုင္းရင္းသားေတြ စည္းလံုးညီၫြတ္ေရးကိုလံုးဝမလိုလားဘူးဆိုတာ ဘာမွနားမလည္တဲ့ ကေလးေတာင္ ေကာင္းေကာင္းႀကီး သေဘာေပါက္မွာျဖစ္တယ္။KNU ေခါင္းေဆာင္ေတြျဖစ္ၿပီး ႐ုပ္ျပ႐ုပ္ေသးအျဖစ္ ျပသခံေနရတဲ့ ဗိုလ္မူးတူးတို႔ကေတာ့ ဘာတခြန္းမွေျပာတာမေတြ႔လိုက္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ စစ္အုပ္စုရဲ႕ လက္ကိုင္ဒုတ္ျဖစ္တဲ့ တူးတူးေလး ကိုေတာ့ အားလံုးသတိထားပယ္ထုတ္ရမွာျဖစ္တယ္။ ေျမေခြးအၿမီးျဖတ္ဖို႔ အေဖာ္ညႇိရေအာင္ သူတို႔ကို ေနာက္ထပ္သြားေတြ႔ဆံုခိုင္းလိမ့္ဦးမယ္၊ ဒါကို မဟာမိတ္ေတြအေနနဲ႔ အထူးသတိျပဳ ေရွာင္ဖယ္ ဝိုင္းၾကဥ္ဖို႔လိုတယ္။

(၄)စစ္အုပ္စုႏိုင္ငံေရးပြဲစား ဟန္ေယာင္ေဝ၊ လက္ကိုင္ဒုတ္ေတြျဖစ္ၾကတဲ့ တူးတူးေလး၊ ေရႊခါး၊မန္းၿငိမ္းေမာင္၊ ခြန္ဆိုင္းတို႔ဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႔မွာ KNU ေလာ္ခီးလာ စခန္းကိုသြားၿပီး UNFC-NCCT နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မျဖစ္ ႏိုင္ေၾကာင္း၊ တဖြဲ႔ခ်င္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလက္မွတ္ထိုးမွေအာင္ျမင္မယ့္အေၾကာင္း၊ KNU အေနနဲ႔ လက္ဦးစံျပအျဖစ္ လုပ္ ေဆာင္ သြားသင့္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးၿပီးUNFC ၿဖိဳခြဲေရးအတြက္ လုပ္ေနတာသိရတယ္။ ဒါကိုၾကည့္လိုက္ရင္ ဟန္ ေယာင္ေဝတို႔ ဖက္ဆစ္အလိုေတာ္ ရိေတြဟာအေတာမသတ္ႏိုင္တဲ့ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးကို အရွက္မရွိ အတင္းဝင္ေရာက္ဖ်က္ဆီးေနတာေတြ႔ရမွာျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ စစ္အုပ္စုပြဲစားႀကီးနဲ႔ လက္ကိုင္ဒုတ္ေတြကို တိုင္းရင္းသား အင္အားစုအားလံုးက အျမန္ဆံုးတိုက္ဖ်က္ၾကရမွာျဖစ္တယ္။

(၅)ပြဲစားဟန္ေယာင္ေဝရဲ႕ လက္ကိုင္ဒုတ္ေတြျဖစ္ၾကတဲ့ တူးတူးေလး၊ မန္းၿငိမ္းေမာင္တို႔ဟာ တိုင္းရင္းသားေတြေတာင္းဆိုေနတဲ့ တျပည္ေထာင္စနစ္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို တန္းတူေရးနဲ႔ ဖက္ဒရယ္စနစ္ျဖစ္ေအာင္ျပင္ဆင္ေရး၊ ျပည္သူတရပ္လံုးေတာင္းဆိုေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီအစစ္အမွန္ျဖစ္ေအာင္နဲ႔ စစ္တပ္လႊမ္းမိုးမႈမရွိေအာင္ျပင္ဆင္ေရးကိုလဲ လ်စ္လ်ဴ႐ႈၿပီး ဖက္ဆစ္စစ္အုပ္စုအႀကိဳက္ ေခါင္းၿငိမ့္ေပးေနတယ္။၁၀ ႀကိမ္ေျမာက္  ကရင္အမ်ဳိးသားစည္းလံုးညီညြတ္ ေရးႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ (Karen Unity Seminar) ရဲ႕ ညီၫြတ္ေရး၊ ျပည္တြင္းျပည္ပကရင္အလႊာစံုပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ ေရးဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကိုလဲ ေဘးခ်ိတ္ၿပီး ထင္ရာစိုင္းေနတယ္။

 (၆) ပြဲစားဟန္ေယာင္ေဝ၊ လက္ကိုင္ဒုတ္ေတြျဖစ္ၾကတဲ့တူးတူးေလး၊ ေရႊခါး၊ မန္းၿငိမ္းေမာင္၊ ခြန္ဆိုင္းတို႔ ေအာင္သြယ္ မႈနဲ႔ KNU ဥကၠဌ ဗိုလ္မူးတူးနဲ႔အေပါင္းအပါတစု ဟာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ရန္သူ လူသတ္သမားေတြျဖစ္ၾကတဲ့ ဗိုလ္သိန္းစိန္၊ မင္းေအာင္လႈိင္တို႔နဲ႔၈ ႀကိမ္တိုင္ ခတ္စိတ္စိတ္သြားေတြ႔ရတာကို ဂုဏ္ယူဝင့္ႂကြားစရာလို႔ ယူဆရင္ေတာ့ KNU အတြင္းျပႆနာအႀကီးအက်ယ္ ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့အျပင္ ကရင္ျပည္သူ ေအာက္ေျခထုရဲ႕ ေအာ့ႏွလံုးနာ ပစ္ပယ္ျခင္းခံရမွာေသခ်ာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ KNU နဲ႔ ကရင္ျပည္သူေတြက ႐ုပ္ေသးျပခံေနရတဲ့ ဗိုလ္မူးတူးနဲ႔ အေပါင္းအပါမ်ားကိုအခ်ိန္မွီ ထိန္းထားရန္ လိုအပ္မွာျဖစ္တယ္။ တကယ္လို႔ ေနာက္မဆုတ္ရင္ ကရင္ျပည္သူ႔သမိုင္းတရားခံျဖစ္႐ံုမက ဗမာျပည္သူ တရပ္လံုးရဲ႕ ပစ္ပယ္ခံၾကရမွာသာ ျဖစ္တယ္။

ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ၾကံ႕ဖြတ္ဖက္ဆစ္စစ္အုပ္စုအလိုေတာ္ရိ ပြဲစားဟန္ေယာင္ေဝ၊ စားဖားေတြျဖစ္ၾကတဲ့ ေအာင္ႏိုင္ဦး၊မင္းေဇာ္ဦး၊ သန္႔ျမင့္ဦး၊ ေဇာ္ဦး၊ ညိဳအုန္းျမင့္၊ အင္ဒ႐ူး ငြန္က်ဳံးလ်ံ၊ ေအာင္သူၿငိမ္း၊ဝင္းမင္းတို႔နဲ႔ လက္ကိုင္ဒုတ္ေတြ ျဖစ္ၾကတဲ့ တူးတူးေလး၊ မန္းၿငိမ္းေမာင္၊ ေရႊခါး၊ ခြန္ဆိုင္းစတဲ့ စစ္အုပ္စုအလိုေတာ္ရိ အမ်ဳိးသားသစၥာေဖာက္ အသား ထဲကေလာက္မကတဲ့ ဆားထဲကေလာက္ေကာင္ေတြကိုအျမန္ဆံုးဝိုင္းဝန္းတိုက္ဖ်က္ဖို႔ အခ်ိန္ေရာက္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။


(တိမ္ၾကားမင္းေခါင္ တင္ျပသည္။)

No comments: