Monday, June 9, 2014

PR စနစ္က်င့္သံုးရန္ သင့္ေတာ္မႈမရွိေသးဟု တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္သံုးဦးေဆြးေႏြး Monday, June 9, 2014
http://7daydaily.com
ေနျပည္ေတာ္


ေနျပည္ေတာ္္- ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးရန္ လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပထားသည့္ အခ်ဳိးက်ကိုယ္စားျပဳ (PR)ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္သည္ လူထုအေနျဖင့္မဲေပးရသည့္ ပံုစံ႐ႈပ္ေထြးၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌က်င့္သံုးရန္ သင့္ေတာ္မႈမရွိေၾကာင္း ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ထားသည့္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ သံုးဦးက ဇြန္လ ၉ ရက္တြင္က်င္းပေသာ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္၌တင္ျပလိုက္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ပိုင္းအတြင္းက က်င္းပခဲ့သည့္အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီမွ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဒၚခင္ဝုိင္းၾကည္က လာမည့္ပါတီစံုေရြးေကာက္ ပြဲမ်ားတြင္ မည္သည့္ပါတီမဆို အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အတြက္ ကိုယ္စားျပဳေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အခ်ဳိးက်ကိုယ္စားလွယ္စနစ္ကိုက်င့္သံုးရန္ လႊတ္ေတာ္ကအဆံုးအျဖတ္ေပးပါရန္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္ရွင္ အား တုိက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုကို တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းအဆုိကို  ဇြန္လ ၉ ရက္တြင္က်င္းပေသာ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္သံုးဦးအပါအဝင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၈ ဦးေဆြးေႏြးခဲ့ၾက သည္။

No comments: