Monday, July 28, 2014

အစိုးရ သတင္းစာမ်ား၌ ေဒၚခင္သႏၲာ၏ ေဆြးေႏြးမႈကို ထည္႕သြင္းေဖာ္ျပျခင္း မရွိ


Khun Deerum

PRစနစ္ႏွင္႕ ပတ္သက္သည္႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို 26-7-2014 ရက္ေန႕ထုတ္ အစိုးရ သတင္းစာမ်ား၌ ေဖာ္ျပရာတြင္ တံတားဦးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္သႏၲာ၏ ေဆြးေႏြးမႈကို ထည္႕သြင္းေဖာ္ျပျခင္း မရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရ

တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္သႏၱာ၏
PR ႏွင့္ပတ္သက္၍ေဆြးေႏြးခ်က္
====================================
ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့၂၀၁၂ခုႏွစ္မွာေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥက္ၠ႒ကေနၿပီးေတာ့တင္ျပတဲ့အခ်က္မွာကၽြန္မတို႔ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကကဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ခ်ိန္က်မွ ျပင္ရမယ္ဆိုၿပီးေတာ့ေျပာသြားပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၇၅ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ရဲ႕ေထာက္ခံမႈႏွင့္တင္မကဘဲနဲ႔တစ္ႏိုင္ငံလံုးလူထုဆႏ္ၵရယူၿပီးမွသာတစ္နည္းအားျဖင့္ေျပာရင္ ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏ္ၵခံယူၿပီးမွသာ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ကိုေျပာင္းလဲလို႔ရမယ္လို႔ထင္ပါတယ္။

အခုအဲဒီဟာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာရွိတဲ့ ျပည္သူသိန္းငါးဆယ္ေက်ာ္ကေနၿပီးေတာ့မွ လက္မွတ္ထိုးဆႏ္ၵေတြျပဳထားတဲ့ပုဒ္မ၄၃၆ (က)မွာပါပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကလည္း၂၀၁၃ခုႏွစ္အတြင္းမွာပဲစတင္ေဆာင္ရြက္ရမွာသာလွ်င္အခ်ိန္လံုေလာက္မယ္။စနစ္ေျပာင္းလဲဖို႔ကအခ်ိန္လံုေလာက္မယ္ဆိုတဲ့သေဘာမ်ဳိးေဆြးေႏြးသြားခဲ့ပါတယ္။
ကၽြန္မတို႔က်င့္သံုးခဲ့တဲ့ဒီၤဏႊဏစနစ္မွာၿမိဳ႕တိုင္းမွာရွိတဲ့မဲဆႏ္ၵရွင္ျပည္သူေတြကကိုယ္မဲေပးလိုက္တဲ့၊ဒါမွမဟုတ္ကုိယ္မဲမေပးလိုက္တဲ့ကိုယ္စားလွယ္အားလံုးကိုသိပါတယ္။လွ်ဳိ႕၀ွက္မဲေပးစနစ္ျဖစ္တဲ့အတြက္လည္းပဲကိုယ္ကဒီကိုယ္စားလွယ္ကိုမဲေပးခဲ့ရင္၊မေပးခဲ့ရင္ဆိုတာကိုလည္းပဲဒီကိုယ္စားလွယ္ကအႏိုင္ရရွိသြားခဲ့တဲ့ကိုယ္စားလွယ္ကမသိပါဘူး။ဒါေၾကာင့္အႏိုင္ရရွိသြားခဲ့တဲ့ကိုယ္စားလွယ္နဲ႔တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးတင္ျပလို႔ရပါတယ္။အဲဒီအတြက္႐ံႈးမဲေတြျဖစ္သြားတဲ့မဲဆႏ္ၵရွင္ေတြရဲ႕မဲဟာလံုး၀ဆံုး႐ံႈးမႈမရွိပါဘူး။

ျပည္သူ႔မဲဆႏ္ၵရွင္မ်ားဆံုး႐ံႈးမႈလံုး၀မရွိပါဘူး။ အခုလက္ရွိအေျခအေနမွာလည္းပဲ၊ မေန႔တုန္းကအဆိုတင္သြားတဲ့အဆိုကို ကန္႔ကြက္ဖို႔ေျပာသြားခဲ့တဲ့၊ေဆြးေႏြးသြားခဲ့တဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေျပာသလိုပါပဲ၊ ကၽြန္မတုိ႔အေနနဲ႔ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးအင္မတန္အေရးႀကီးပါတယ္။ ကၽြန္မတင္ျပလိုပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာရွိတဲ့တိုင္းရင္းသားပါတီအားလံုးနီးပါး အျပင္းအထန္ကိုပဲတညီတၫြတ္တည္းကန္႔ကြက္ေနၾကပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ထဲမေရာက္ရွိၾကေသးတဲ့တိုင္းရင္းသားပါတီေတြကလည္းလက္မခံကန္႔ကြက္ေၾကာင္းၾကားသိရပါတယ္။ေနာက္အခ်က္ကေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ကိုေျပာင္းလဲက်င့္သံုးတာသည္ႏိုင္ငံရဲ႕ဒီမိုကေရစီအေရးအတြက္လား၊ပါတီမ်ားအတြက္လားဆိုတာကိုလည္းပဲေသေသခ်ာခ်ာ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ေစလိုပါတယ္။
ပါတီစံုုျဖစ္ဖို႔ဆိုရင္လည္းအခုလႊတ္ေတာ္ထဲမွာလည္းပဲပါတီအစံုရွိပါတယ္။အဲဒီပါတီအစံုကပဲႏိုင္ငံရဲ႕ဒီမိုကေရစီအေရးအတြက္ေရွး႐ႈၿပီးလက္မခံဘဲကန္႔ကြက္ေနၾကတာပါ။ႏိုင္ငံရဲ႕ေျပာင္းလဲစဒီမိုကေရစီအစမွာအင္မတန္႐ႈပ္ေထြးတဲ့ဒီလိုေျပာင္းလဲတဲ့စနစ္ကိုဆြဲထုတ္ၿပီးေတာ့မွေျမစမ္းခရမ္းပ်ဳိးရမယ့္အေျခအေနဟာႏိုင္ငံရဲ႕ဒီမိုကေရစီလမ္းကိုေကာက္ေကြ႕ေအာင္လုပ္သလို ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ဒီစနစ္ဟာအမတ္ေလာင္းမ်ားဟာဒီမိုကေရစီစနစ္ရ႕ဲအေျခခံမူအတိုင္းမ်ားျဖစ္တဲ့ ျပည္သူ႔ရဲ႕မ်က္ႏွာကိုမၾကည့္ဘဲပါတီရဲ႕ေနရာေပးမႈကိုရယူဖို႔၊အရယူဖို႔ပဲႀကိဳးစားၾကပါလိမ့္မယ္။
ကၽြန္မအေနနဲ႔အေလးအနက္တင္ ျပလိုတာကကိုယ့္ရဲ႕မဲဆႏ္ၵနယ္၊ေဒသခံ ျပည္သူအမ်ားစုရဲ႕ယံုၾကည္မႈ၊ေထာက္ခံမႈမရွိလို႔႐ံႈးသြားတဲ့မဲမ်ားတစ္နည္းအား ျဖင့္ေျပာရင္ေဒသခံျပည္သူအမ်ားစုကလက္မခံတဲ့ကိုယ္စားလွယ္သည္႐ံႈးသြားတဲ့မဲမ်ားကိုတစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာစု၊႐ံႈးမဲမ်ားကိုေကာက္သင္းေကာက္ၿပီးႏိုင္ငံကိုဦးေဆာင္မည့္အပိုင္းမွာ၀င္ထိုင္ခြင့္ေပးတဲ့ဒီစနစ္ဟာဆိုရင္ ျပည္သူကန္႔ကြက္ပါလ်က္နဲ႔မ်က္ႏွာေျပာင္တိုက္ၿပီးေခါင္း ေဆာင္မ်ားေနရာ၀င္ထိုင္သူအျဖစ္နဲ႔ ျပည္သူမ်ားကကၽြန္မတို႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုေ၀ဖန္ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။အခုလက္ရွိအေျခအေနမွာလည္းပဲကၽြန္မတို႔ရဲ႕အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းအဆင့္ဆင့္ကိုလည္းပဲကၽြန္မတို႔ ျပည္သူေတြကေရြးခ်ယ္လို႔မရပါဘူး။တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္မွာလည္းပဲ ျပည္သူ႔ဆႏ္ၵမပါဘူး။အခုတစ္ခါဥပေဒျပဳေရးမွာပါဒီစနစ္ေၾကာင့္ ျပည္သူကို၊ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုတိုက္႐ုိက္မဲေပးခြင့္၊တိုက္႐ိုက္ေရြးခ်ယ္ခြင့္မရွိဘူးဆိုရင္ကၽြန္မတို႔ႏိုင္ငံဟာဘာႏိုင္ငံျဖစ္ေနလဲဆိုတာက္ၻာမွာခ်ျပဖို႔အင္မတန္ခက္ခဲပါလိမ့္မယ္။ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံပါလို႔ေႂကြးေၾကာ္ ျပ႐ံုသက္သက္ပဲျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။ နိဂံုးခ်ဳပ္အေနနဲ႔တင္ျပလိုတာကေတာ့ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာကၽြန္မတို႔အားလံုးဟာအႏိုင္အ႐ံႈးကိုရင္ဆိုင္ရဲရပါလိမ့္မယ္။ ျပည္သူရဲ႕ေရြးခ်ယ္မႈကိုသတိ္ၱရွိရွိ၊သိက္ၡာရွိရွိလက္ခံရပါလိမ့္မယ္။ အၿမဲတမ္းအႏိုင္၊အၿမဲတမ္းအ႐ံႈးဆိုတာဒီမိုကေရစီမွာရွိမွာမဟုတ္ပါဘူး။ကၽြန္မတို႔ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားရဲ႕သတ္ၱိနဲ႔သိက္ၡာကိုေရြးေကာက္ပြဲစနစ္တစ္ခုကိုေျပာင္းလဲက်င့္သံုးေစျခင္းျဖင့္အျပစ္မဟုတ္သလိုမဖံုးကြယ္ပါရေစႏွင့္မဖံုးကြယ္ၾကပါႏွင့္လို႔တိုက္တြန္းရင္းအဆိုကိုကန္႔ကြက္ေၾကာင္းအဆိုျပဳတင္ျပအပ္ပါတယ္ရွင္။

No comments: