Saturday, August 2, 2014

PR စနစ္ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရး ရရွိခဲ့သည့္ႏိုင္ငံ မရွိေသးေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကားNainglin Aung


PR စနစ္ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရး ရရွိခဲ့သည့္ႏိုင္ငံ မရွိေသးေၾကာင္းႏွင့္ PR စနစ္သည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ မကိုက္ညီသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကား.....

PR စနစ္ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရး ရရွိခဲ့သည့္ႏိုင္ငံ မည္သည့္ေနရာတြင္မွ မရွိေသးေၾကာင္းႏွင့္ PR စနစ္သည္ ဖြဲ႔စည္းပံုႏွင့္ မကိုက္ညီသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဩဂုတ္ ၁ ရက္က မီဒီယာမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုစဥ္ ေျပာၾကားသည္။

အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရး ရရွိခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ယင္းသို႔ျဖစ္ေပၚလာရန္ ႀကိဳတင္ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ၾကေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ေဆာင္ရြက္ၿပီး လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္အတြက္ PR စနစ္ေၾကာင့္ဟု ထင္ျမင္ဖြယ္ရာ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

“ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ PR တင္ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘယ္စနစ္ပဲသံုးသံုး စနစ္ေၾကာင့္ေတာ့ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရး မရရွိပါဘူး။ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈေတြကပဲ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးတို႔၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတို႔ဆိုတာ ရရွိမွာပါ” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “ကြ်န္မတို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ တကယ့္အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရး ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔ဆိုရင္ ေတြ႔ဆံုေျဖရွင္းမွရမယ္။ ဒါမွ သူ႔အျမင္ကိုယ့္အျမင္ေတြ ထြက္လာမယ္။ ဒါမွ ပူးေပါင္းေျဖရွင္းလို႔ ရမွာေပါ့။ ပါတီေတြ အမ်ားႀကီးရွိတဲ့ အထဲက ဒီပါတီက ေခါင္းေဆာင္နဲ႔ေတြ႔တာ မေကာင္းပါဘူးဆိုၿပီး ေျပာၾကားတာေတြရွိတယ္။ မေတြ႔ခ်င္လို႔ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျပေနတယ္လို႔ ထင္တယ္။ ေလးပြင့္ဆိုင္ ေဆြးေႏြးျဖစ္တယ္ဆိုရင္ တိုင္းျပည္အေပၚ ဘယ္သူက ေစတနာရွိတယ္ဆိုတာ သိရမွာပဲ။ ဒီမိုကေရစီက်င့္သံုးတဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာဆိုရင္ အဓိကအတိုက္အခံ အဖြဲ႔အစည္းဆိုတာကို သူ႔ဟာနဲ႔သူ လက္ခံတယ္။ လက္ခံတာဟာ ဘာလို႔လည္းဆိုေတာ့ ျပည္သူလူထုမ်က္ႏွာေၾကာင့္ ျပည္သူက ဒုတိယအမ်ားဆံုး ေထာက္ခံထားတဲ့ အဖြဲ႔ဆိုၿပီး သတ္မွတ္ထားလို႔လည္းပဲ” ဟု ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ဒီမိုကေရစီက်င့္သံုးသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အတိုက္အခံ ပါတီေခါင္းေဆာင္ကို အေလးထားေတြ႔ဆံုမႈမ်ားရွိေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီ က်င့္သံုးသူတိုင္း ေဝဖန္ေျပာဆိုၾကမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံ၏ အခက္အခဲမ်ားကို ေတြ႔ဆံုေျဖရွင္းသည့္ နည္းလမ္းျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ခုခံကာကြယ္ခ်င္တဲ့ အခါေတြမွာေတာ့ ပညာရွင္ေတြနဲ႔ တိုင္းျပည္အက်ဳိးကို လိုလားတဲ့သူေတြ စသည္ျဖင့္ ေသေသခ်ာခ်ာဆြဲခဲ့တဲ့ ဥပေဒပါဆိုၿပီးေတာ့ ခုခံကာကြယ္ၾကတယ္။ အဲဒီတုန္းက ေရးဆြဲခဲ့တာထဲမွာ PR စနစ္မပါဘူး။ အခုက်မွ ေကာက္ကာငင္ကာ ဘာလို႔ေျပာင္းခ်င္တာလည္းဆိုၿပီး ဦးဝင္းျမင့္က ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္။ တပ္မေတာ္သား တစ္ဦးကလည္း ၂ဝ၁၂ ဇူလိုင္က်မွ PR စနစ္အေၾကာင္း ေပၚလာတယ္လို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့တာ ရွိပါတယ္။ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးမွ ထြက္ေပၚလာတယ္ ဆိုတာကေတာ့ အမွန္ပဲ။ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံုေရးဆြဲခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသားညီလာခံမွာကတည္းက ဒီမိုကေရစီမရွိခဲ့ဘူး” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ႏုိင္ခဲ့စဥ္က PR စနစ္အေၾကာင္း ေျပာၾကားမႈမ်ား မရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အန္အယ္လ္ဒီပါတီ ႏိုင္ၿပီးေနာက္တြင္မွ PR ကိစၥ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔အျပင္ PR စနစ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တပ္မေတာ္သားတစ္ဦး ေဆြးေႏြးစဥ္က PR က်င့္သံုးမည္ဆိုပါက ဖြဲ႔စည္းပံုကို ေျပာင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “PR စနစ္ က်င့္သံုးဖို႔အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္က ေထာက္ခံရမယ္။ ၿပီးရင္ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူရမယ္။ ေနာက္ဆံုးက်ေတာ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒခံု႐ံုးက ဆံုးျဖတ္ႏိုင္တယ္ဆိုတာလည္း ျဖစ္သြားႏိုင္တာေပါ့။ အခုဖြဲ႔လိုက္တဲ့ ေကာ္မရွင္က ေဆြးေႏြးၿပီး သံုးသပ္ခ်က္ေတြကို လႊတ္ေတာ္တင္မွာေပါ့။ လႊတ္ေတာ္က ဆံုးျဖတ္မွာေပါ့။ ဒါမွမဟုတ္ရင္လည္း ဖြဲ႔စည္းပံုနဲ႔ ကိုက္ညီမႈ ရွိမရွိေပါ့။ ဖြဲ႔စည္းပံုနဲ႔ ကိုက္ညီမႈမရွိဘူး ဆိုတာကေတာ့ ျငင္းစရာမရွိဘူး။ ဒီေတာ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ဘယ္လိုပံုစံနဲ႔ ျပဳျပင္မလဲ၊ ေျပာင္းလဲရမလဲဆိုတာကို ေနာက္ဆံုးပိတ္ ဆံုးျဖတ္ရမွာကေတာ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခံု႐ံုးေပါ့” ဟု ေျပာၾကားသည္။

(အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ရွိလြႊတ္ေတာ္၌ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္က ေတြ႕ဆုံစဥ္)

“ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ PR တင္ မဟုတ္ပါဘူး။
ဘယ္စနစ္ပဲသံုးသံုး စနစ္ေၾကာင့္ေတာ့ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရး မရရွိပါဘူး။ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈေတြကပဲ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးတို႔၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတို႔ဆိုတာ ရရွိမွာပါ” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။
ဆက္လက္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “ကြ်န္မတို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ တကယ့္အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရး ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔ဆိုရင္ ေတြ႔ဆံုေျဖရွင္းမွရမယ္။ ဒါမွ သူ႔အျမင္ကိုယ့္အျမင္ေတြ ထြက္လာမယ္။ ဒါမွ ပူးေပါင္းေျဖရွင္းလို႔ ရမွာေပါ့။ ပါတီေတြ အမ်ားႀကီးရွိတဲ့ အထဲက ဒီပါတီက ေခါင္းေဆာင္နဲ႔ေတြ႔တာ မေကာင္းပါဘူးဆိုၿပီး ေျပာၾကားတာေတြရွိတယ္။
မေတြ႔ခ်င္လို႔ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျပေနတယ္လို႔ ထင္တယ္။ ေလးပြင့္ဆိုင္ ေဆြးေႏြးျဖစ္တယ္ဆိုရင္ တိုင္းျပည္အေပၚ ဘယ္သူက ေစတနာရွိတယ္ဆိုတာ သိရမွာပဲ။ ဒီမိုကေရစီက်င့္သံုးတဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာဆိုရင္ အဓိကအတိုက္အခံ အဖြဲ႔အစည္းဆိုတာကို သူ႔ဟာနဲ႔သူ လက္ခံတယ္။ လက္ခံတာဟာ ဘာလို႔လည္းဆိုေတာ့ ျပည္သူလူထုမ်က္ႏွာေၾကာင့္ ျပည္သူက ဒုတိယအမ်ားဆံုး ေထာက္ခံထားတဲ့ အဖြဲ႔ဆိုၿပီး သတ္မွတ္ထားလို႔လည္းပဲ” ဟု ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
Eleven Media Group ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပခ်က္

No comments: