Thursday, September 4, 2014

အယ္လ္ေကးဒါးေခါင္းေဆာင္က ျမန္မာႏွင့္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တို႔၌ တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု ေၾကညာ

r


Eleven Media Group


အယ္လ္ေကးဒါးေခါင္းေဆာင္က အိႏၵိယတုိက္ငယ္တြင္ အဖြဲ႕ခြဲသစ္ ထူေထာင္ၿပီး ျမန္မာႏွင့္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တို႔၌ တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု ေၾကညာ

အယ္လ္ေကးဒါးေခါင္းေဆာင္ ေအမင္အယ္လ္ဇာဝါဟီရီက အိႏၵိယတုိက္ငယ္ (အိႏၵိယ၊ ပါကစၥတန္ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တို႔) တြင္ အားသစ္ေလာင္းလ်က္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ခ်ဲ႕ထြင္သြားရန္အတြက္ အယ္လ္ေကးဒါးအဖြဲ႕ခြဲသစ္တစ္ခုကို စတင္ထူေထာင္လုိက္ေၾကာင္း စက္တင္ဘာ ၃ ရက္က ေၾကညာခဲ့သည္။

အယ္လ္ေကးဒါး ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ား ပုန္းေအာင္းေနသည္ဟု ယူဆရေသာ အာဖဂန္ႏွင့္ ပါကစၥတန္တို႔တြင္ အယ္လ္ေကးဒါးအဖြဲ႕ သက္ဝင္လႈပ္ရွားလ်က္ရွိေသာ္လည္း အသစ္ဖြဲ႕စည္းလုိက္ေသာ အယ္လ္ေကးဒါးအဖြဲ႕ခြဲျဖစ္သည့္ Qaedat alJihad သည္ အိႏၵိယ၊ ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တို႔ တြင္ တုိက္ခုိက္မႈျပဳလုပ္မည္ဟု ဇာဝါဟီရီက အယ္လ္ေကးဒါးမီဒီယာအဖြဲ႕ AsSahab Media Foundation မွ ဖန္တီးေသာ ၅၅ မိနစ္ၾကာျမင့္သည့္ ဗီဒီယိုတစ္ခုတြင္ ေျပာၾကားထားေၾကာင္း အၾကမ္းဖက္မႈေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ (SITE) က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ကက္ရွ္မီးယားႏွင့္ ျမန္မာတို႔တြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ မၿငိမ္သက္မႈမ်ားကို အသုံးခ်ၿပီး ၎တို႔အဖြဲ႕ ေရပန္းစားမႈျပန္လည္ရရွိေစရန္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဇာဝါဟီရီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ရန္သူမ်ားကို တုိက္ခုိက္ရန္၊ နယ္ေျမမ်ားကို လြတ္ေျမာက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ရန္၊ မြတ္စလင္ပုိင္နက္မ်ား၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ျပန္လည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ဂ်ီဟတ္မ်ား ညီၫြတ္ၾကရန္ ဇာဝါဟီရီက မြတ္စလင္ႏုိင္ငံမ်ားကို တုိက္တြန္းခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ အာဖဂန္တာလီဘန္ေခါင္းေဆာင္ မူလာမူဟာမက္အိုမာႏွင့္ ပါကစၥတန္ထိပ္တန္း စစ္ေသြးႂကြေခါင္းေဆာင္ အဆင္အူမာတို႔၏ ေခါင္းေဆာင္မႈမ်ားကိုလည္း ယင္းအဖြဲ႕ခြဲသစ္က အသိအမွတ္ျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဇာဝါဟီရီကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းေဒသအတြင္း မြတ္စလင္လူထုကို တကြဲတျပားစီျဖစ္ေစသည့္ နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အဆုိပါအဖြဲ႕ခြဲက ၿဖိဳခြဲသြားမည္ဟု ဇာဝါဟီရီကေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယခုအဖြဲ႕သစ္ကို ယေန႔တစ္ေန႔တည္းျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းလုိက္ျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း၊ အိႏၵိယတုိက္ငယ္ေဒသရွိ မူဂ်ာဟစ္ဒင္မ်ားကို တစ္စုတစ္စည္းတည္း စုေပါင္းရန္ အခ်ိန္ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ႀကိဳးပမ္းမႈ၏ရလဒ္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အိုစမာဘင္လာဒင္ စတင္ထူေထာင္ခဲ့ေသာ အယ္လ္ေကးဒါးအဖြဲ႕သည္ မြတ္စလင္ေဒသမ်ားကို တစ္ခုတည္းေသာႏုိင္ငံအျဖစ္ ထူေထာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ တုိက္ခုိက္ေနၾကေသာ ဂ်ီဟတ္မ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည္ဟု ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားခဲ့သည္မွာ ကာလၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ဘင္လာဒင္သည္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ေမတြင္ ပါကစၥတန္၌ အေမရိကန္အထူးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ စီးနင္းတုိက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ ေသဆုံးခဲ့ၿပီး ေနာက္ပုိင္း အယ္လ္ေကးဒါးအဖြဲ႕ အနည္းငယ္ေမွးမွိန္သြားခဲ့ေသာ္လည္း အာဖရိကႏွင့္ အာေရဗ်ကြ်န္းဆြယ္ အဖြဲ႕ခြဲသည္ ယခုအခါ အီရတ္ႏွင့္ ဆီးရီးယားတြင္တုိက္ခုိက္ေနေသာ အစၥလာမၼစ္ႏုိင္ငံေတာ္ (IS) ဟု မိမိဘာသာသာ ေၾကညာထားေသာအဖြဲ႕အျဖစ္ သီးျခားရပ္တည္ေနသည္။

ေအအက္ဖ္ပီသတင္းဌာနမွ ေဖာ္ျပရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ သက္ဆုိင္ရာအာဏာပုိင္မ်ားကို ေမးျမန္းခဲ့ရာ၌ ဇာဝါဟီရီ၏ တုိက္ခုိက္ရန္ လႈံေဆာ္မႈမ်ားကို သူတုိ႔သတိမျပဳမိေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈသည္ အစြန္းေရာက္အစၥလာမ္ဟူေသာ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ပုံမရေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။ျမန္မာလုံျခံဳေရးတပ္မ်ားက သူတို႔သည္ ႐ိုဟင္ဂ်ာေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးအဖြဲ႕ (RSO) အဖြဲ႕ကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္အနီး၌ ျပန္လည္အသက္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ား ရရွိထားသည္ ဟုဆုိသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းသည္ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ အစြန္းေရာက္ဝါဒႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ဆက္ႏႊယ္ေနမႈမရွိေၾကာင္းႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္သူအမ်ားအျပားက RSO သည္ အသက္ကင္းမဲ့ေနသည္မွာ ကာလၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္သည့္အဖြဲ႕ျဖစ္သည္ဟု ယုံၾကည္ၾကေၾကာင္း ေအအက္ဖ္ပီသတင္းဌာန၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယခုထြက္ေပၚလာေသာ သတင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံသမၼတ႐ုံးမွ အႀကီးတန္းအရာရွိတစ္ဦးက “အၾကမ္းဖက္တုိက္ဖ်က္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အမ်ဳိးသားလုံျခံဳေရးကို ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံတည္း သီးျခားေဆာင္ရြက္လို႔ မျပည့္စုံႏုိင္ပါဘူး။ ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အိႏိၵယတုိက္ငယ္သာမက ကမၻာႀကီးတစ္ခုလုံးက အၾကမ္းဖက္တုိက္ဖ်က္ေရးလႈပ္ရွားမႈေတြနဲ႔ ေပါင္းစည္းေဆာင္ရြက္သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းေတြ ရဲ႕လႈပ္ရွားမႈေတြနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ ဖလွယ္ႏုိင္ဖို႔ မွ်ေဝႏုိင္ဖို႔အတြက္ Early Warning System တစ္ခုကို ထူေထာင္ထားရွိရာမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာလည္း ပူးေပါင္းပါဝင္လ်က္ရွိပါတယ္”ဟု The Daily Eleven သတင္းစာသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

No comments: