Saturday, September 20, 2014

တုိင္ၾကားစာ ၅၃၃ ေစာင္ လက္ခံရရွိၿပီး သံုးေစာင္ ခန္႔ စုံစမ္းစစ္ေဆး အေရးယူအဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ သက္တမ္းေျခာက္လအတြင္း တုိင္ၾကားစာ ၅၃၃ ေစာင္ လက္ခံရရွိၿပီး သံုးေစာင္ (၀ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း) ခန္႔ စုံစမ္းစစ္ေဆး အေရးယူၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္
****************************************************************************
အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ သက္တမ္းေျခာက္လအတြင္း တုိင္ၾကားစာ ၅၃၃ ေစာင္ လက္ခံရရွိၿပီး သတ္မွတ္္ခ်က္မ်ားႏွင့္ကုိက္ညီေသာ တုိင္ၾကားစာသံုးေစာင္ကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆး တရားစြဲဆုိ အေရးယူခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ လက္ခံရရွိတုိင္စာ ၅၃၃ ေစာင္အနက္ တုိင္စာသံုးေစာင္ (ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ၀ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း)ခန္႔ကိုသာ စံုစမ္းစစ္ေဆး အေရးယူမႈ လုပ္ေဆာင္ထားႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။

အဆုိပါ တုိင္ၾကားစာ ၅၃၃ ေစာင္တြင္ ေျမယာကိစၥ အေစာင္ ၁၇၀၊ တရားစီရင္ေရးကိစၥ ၉၅ ေစာင္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာကိစၥ ၂၃၈ ေစာင္ႏွင့္ အေထြေထြကိစၥ အေစာင္ ၃၀ တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

အဂတိလုိက္စားမႈ ေကာ္မရွင္ကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၅ ရက္တြင္ အတည္ျပဳ ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ လစာႏွင့္ခံစားခြင့္မ်ားမွာ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ားျဖင့္ အသံုးျပဳ ဖြဲ႔စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

ေကာ္မရွင္၏႐ံုးကို ေနျပည္ေတာ္ ၀ဏသိဒိၶရပ္ အားကစားတည္းခုိေရးစခန္း (ယခု ေနျပည္ေတာ္ အားကစားေလ့က်င့္ေရးစခန္း) အုပ္စု ၁ တြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္ ၁၀ ရက္က စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္း အဂတိတရားႏွင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ား ကင္းရွင္းရန္ ဒုတိယသမၼတတစ္ဦး ဦးစီးေသာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီမွလည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ တုိင္ၾကားသည့္ ကိစၥမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးတစ္ဦးက ဦးစီး၍လည္းေကာင္း၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနမွလည္း ၎ထံတင္ျပလာသည့္ တုိင္ၾကားစာမ်ားကို စိစစ္၍လည္းေကာင္း အေရးယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ယခုသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

သို႔ေသာ္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေ၀ဖန္မႈမ်ားရွိေနၿပီး အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေဆြကလည္း ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ပိုင္းက အဆုိပါေကာ္မရွင္အား ေ၀ဖန္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေဆြက “အဂတိတိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႕အေနနဲ႔ ဘယ္သူ႔ကိုမွ မညႇာတာဘဲ ေဆာင္ရြက္သင့္တယ္။ ငါတို႔ကို သမၼတႀကီး ခန္႔ထားတာဆိုၿပီး အားနာေနတာလားေတာ့ မသိဘူးေပါ့ေနာ္။ အမွန္ကေတာ့ ဒီလိုဖြဲ႕ၿပီးရင္ေတာ့ အားနာေနစရာ မလိုဘူး။ ေသေသခ်ာခ်ာ ကိုင္တြယ္ရမယ္ေလ။ သူတို႔အလုပ္က အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးကို ေသခ်ာလုပ္ရမယ္ေလ။ ဒီအဖြဲ႔ထဲမွာလည္း လက္သံေျပာင္တဲ့သူေတြကိုေရြးၿပီး ခန္႔ထားသင့္တယ္။ ဘယ္သူ႔ကိုမွ ဂ႐ုမစိုက္ဘူး။ လာ မင္းဟာစစ္မယ္။ အဲဒီေနရာကို ထမင္းခ်ဳိင့္နဲ႔ သြားမယ္။ စစ္မယ္ ဒါမ်ဳိးေတြ လုပ္သင့္တာေပါ့” ဟု ေျပာၾကားသည္။

“တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္ဘတ္ဂ်က္ သံုးစြဲမႈေတြကို ေသခ်ာစစ္ေဆးႏိုင္ရမယ္။ ဥပမာ MPC စစ္ၾကည့္ပါဦး။ ကြၽမ္းျပန္သြားမယ္။ ဘာပဲေျပာေျပာ ျမန္မာျပည္ထဲမွာလုပ္ေနတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု စစ္ကိုစစ္သင့္တယ္။ MPC သြားစစ္ရင္ ကြၽမ္းျပန္သြားမယ္။ ဘာေတြမွန္းကိုမသိဘူး။ မသိခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ေနၾကသလို ျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေတြက မ်ားေနၿပီ။ ဘယ္စီမံကိန္းပဲျဖစ္ျဖစ္ သူတို႔အခ်င္းခ်င္းစစ္ရင္ မေပၚဘူး။ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုလည္း ေဆာက္လုပ္ေရးက ျပန္စစ္ရင္ မေပၚဘူး။ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႕ဟာ အားကိုးေလာက္တဲ့အဖြဲ႕ ျဖစ္ဖို႔လိုတယ္။ အခုထိေတာ့ သူတို႔ရဲ႕လႈပ္ရွားမႈက မျမင္ရေသးဘူး။ အလုပ္မလုပ္ေသးဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ လုပ္ပိုင္ခြင့္မရွိတဲ့သေဘာ ျဖစ္ေနတယ္” ဟု ဦးလွေဆြက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ေကာ္မရွင္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ တုိင္ၾကားစာမ်ားကုိ စိစစ္ရာတြင္ အခ်ဳိ႕မွာ အဓိကက်ေသာ ခုိင္လုံသည့္ အေထာက္အထား၊ အေရးႀကီးေသာ သက္ေသခံခ်က္မ်ား မပါရွိျခင္း၊ တုိင္ၾကားသူ၏ အမည္၊ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား မိတၱဴ၊ ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္တုိ႔ မပါရွိဘဲ ပစ္စာသေဘာမ်ဳိး ျဖစ္ေနျခင္း၊ အခ်ဳိ႕မွာ တရား႐ုံးတြင္ အမႈစြဲဆုိေျဖရွင္းရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္ေနျခင္း၊ အခ်ဳိ႕မွာ ပုဂၢဳိလ္ေရး ေငြေပးေငြယူ ကိစၥအေပၚ မေက်နပ္၍ တုိင္ၾကားျခင္း၊ အခ်ဳိ႕မွာ ဌာနဆုိင္ရာအရ အေရးယူၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္သည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ဳိးျဖင့္ အေရးယူျခင္းမရွိ၍ တုိင္ၾကားျခင္း၊ အခ်ဳိ႕မွာသက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အစုိးရမ်ားက ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ားျဖစ္ေနျခင္းမ်ားကုိ ေလ့လာေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

သို႔ေသာ္ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ တုိင္ၾကားစာမ်ားအား အေရးယူေျဖရွင္းေပးႏုိင္မႈအေပၚ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရွိေနသည္။

ထုိ႔ျပင္ တုိင္ၾကားသူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အဂတိလိုက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၅၉ တြင္ မည္သူမဆုိ ခိုင္လံုေသာ အေၾကာင္းမရွိဘဲ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္အား နစ္နာေစရန္ သို႔မဟုတ္ ဂုဏ္သေရပ်က္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ဤဥပေဒပါ ျပစ္မႈတစ္ခုခုကို က်ဴးလြန္သည္ဟုေသာ္ လည္းေကာင္း၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈျဖင့္ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာလာသည္ဟုေသာ္ လည္းေကာင္း၊ မမွန္မကန္ သတင္းပို႔ျခင္း တုိင္တန္းျခင္း သို႔မဟုတ္ မမွန္မကန္ သက္ေသခံျခင္း၊ မမွန္မကန္ သက္ေသခံဖန္တီးျခင္းျပဳေၾကာင္း သုိ႔မဟုတ္ တျခားသူတစ္ဦးဦးအား ထုိသုိ႔ တစ္ခုခုျပဳလုပ္ေစရန္ ခိုင္းေစျခင္းျပဳေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ထုိသူကို ငါးႏွစ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ရမည့္အျပင္ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ႏုိင္သည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။
.
 EMG

No comments: