Wednesday, September 24, 2014

မန္းေလးကၾကံ႕ဖြတ္ေတြဦးသိန္းစိန္ကိုေလွာင္ေျပာင္ဒီဗီနိုင္းေတြနဲ႕ဦးသိန္းစိန္ကိုေလွာင္
သလိုလိုေျပာင္သလိုလိုလုပ္ေနတာလား
မန္းေလးကၾကံ႕ဖြတ္ေတြ....

No comments: