Wednesday, September 24, 2014

ငါးေလာင္းၿပိဳင္ လူသတ္မႈမွ ထပ္မံထြက္ေပၚလာသည့္ ျမႇဳပ္ကြက္မ်ား (၂)


Tomorrow သတင္းဂ်ာနယ္ အမွတ္(၃၀)ရဲ.မ်က္ႏွာဖုံးသတင္း
======================================
ငါးေလာင္းၿပိဳင္ လူသတ္မႈမွ ထပ္မံထြက္ေပၚလာသည့္ ျမႇဳပ္ကြက္မ်ား (၂) ။
============================================
စိမ္းလဲ့ကန္သာ ငါးေလာင္းၿပိဳင္ လူသတ္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ပထမဆံုး ေရာက္လာသည့္
အဖဲြ႕မွာ စိမ္းလဲ့ကန္သာ ႏုိင္ငံေတာ္ ဧည့္ေဂဟာကုိ လံုၿခံဳေရးယူထားသည့္ စစ္တပ္
ၿဖစ္သည္။ ဒုတိယ ေရာက္လာသည္မွာ ရန္ကုန္တုိင္း အၾကမ္းဖက္ ႏွိမ္နင္းေရးအဖဲြ႕
ၿဖစ္သည္။ တတိယ ေရာက္လာသည့္ အဖြဲ႕မွာ ၁၉၉သုိ႔ ဖုန္းဆက္သျဖင့္ အေနာက္ပုိင္း
ခ႐ုိင္ ရဲအထူးတပ္ဖဲြ႕ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ တကယ္ စစ္ေဆးရမည့္ ရဲအဖဲြ႕ ေရာက္ရွိ
လာခ်ိန္တြင္ လူအမ်ား ၀င္ထြက္ၿပီး ျဖစ္သျဖင့္ အခင္းျဖစ္သည့္ ေနရာမွ ေျခရာ
လက္ရာမ်ား ပ်က္ေနၿပီး စစ္ေဆးရန္ ခက္ခဲေနၿပီ ျဖစ္သည္။

ထုိမႈခင္းကုိ စံုစမ္းစစ္ေဆးခဲ့ရသူ တစ္ဦးက အမႈမွာ မေပၚတဲ့ အမႈနဲ႔ မေဖာ္တဲ့အမႈဆုိၿပီး
ရွိတယ္။ ဒီအမႈက မေပၚတဲ့အမႈ မဟုတ္ဘူး။ အထက္က လူႀကီးေတြ မေဖာ္တဲ့အမႈဟု
ေၿပာျပခဲ့သည္။ Tomorrow ဂ်ာနယ္ ယခင္အပတ္က ေဖာ္ထုတ္စံုစမ္းေရးသားသည့္
အခ်က္မ်ားႏွင့္ သူ႔မ်က္ျမင္ ျဖစ္ရပ္မ်ား ကဲြလြဲမႈရွိေၾကာင္းလည္း အဆုိပါ အမည္မေဖာ္
လိုသူ ရဲအရာရွိက ေျပာျပခဲ့သည္။ သူက ေျပာျပရာတြင္ လိေမၼာ္သီးေရာင္းသူ
ေယာင္ေဆာင္ၿပီး သတ္သည္ဟု ယူဆခ်က္မွာ အျခာ းစစ္ေဆးသည့္ နယ္ေျမခံ
ရဲအဖဲြ႕၏ ယူဆခ်က္ျဖစ္သည္။

အမွန္မွာ အိမ္ရွင္ႏွင့္ အကၽြမ္း၀င္သူမ်ားက အိမ္သုိ႔အလည္လာၿပီး သတ္သြားျခင္းသာ
ၿဖစ္သည္။ လာေရာက္သြားသူ ဧည့္သည္မ်ားမွာ ငါးဦးရွိေၾကာင္းကုိ ဧည့္ခန္းအတြင္း
မေသာက္ရေသးသည့္ ေကာ္ဖီငါးခြက္ႏွင့္ ေနၾကာေစ့ ပန္းကန္မ်ားက သက္ေသခံ
ေနေၾကာင္း၊ ဦးခ်ာလီကုိ ဧည့္ခန္းတြင္းတြင္ ပစ္ခတ္ၿပီး အေပၚထပ္သုိ႔ ဒရြတ္ဆဲြ
ေခၚလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဦးခ်ာလီမွ အနီးရွိ တုတ္ျဖင့္ ျပန္လည္ ခုခံခဲ့ေသာ္လည္း
ေသနတ္မွန္သြားသျဖင့္ လူသတ္သမားတုိ႔ ျပဳသမွ် ခံလိုက္ရေၾကာင္း၊ ဧည့္ခန္းအတြင္း
ၿပဳတ္က်ေနေသာ လိုက္ကာႏွင့္ ေသြးမ်ားက ဧည့္ခန္းအတြင္း ပစ္ခတ္ခံရသည္ကုိ
ၿပေနေၾကာင္း၊ အေပၚထပ္တြင္ သူတုိ႔လိုခ်င္သည္မ်ားကုိ ယူၿပီးမွ ပစ္သတ္ျခင္း
ၿဖစ္ေၾကာင္း၊ ထြက္ေျပးသည့္ အိမ္ေဖာ္၏ ေနာက္ေစ့ကုိ ေသနတ္ျဖင့္ ထိမွန္ေအာင္
 ပစ္ႏုိင္သည့္အတြက္ ေၾကးစား လူသတ္သမား ပါ၀င္ေၾကာင္း၊ အသံတိတ္ ေသနတ္ျဖင့္
 ပစ္ခတ္ေသာ္လည္း အခ်က္မ်ားစြာ ပစ္ခတ္ေသာ္လည္း အခ်က္မ်ားစြာ ပစ္ခတ္သည့္
အတြက္ ဒုတ္ဒုတ္ ဒုတ္ဒုတ္ဟူေသာ အသံမ်ားကုိ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားမွ ၾကားႏုိင္ေသာ္
လည္း အိမ္နီးခ်င္းမ်ားကုိ ေမးျမန္းမရခဲ့သည့္အျပင္ ေမာင္းထုတ္ျခင္းပင္ ခံခဲ့
ရေၾကာင္းလည္း သိခဲ့ရသည္။ လူသတ္သမားမ်ားထဲတြင္ ကြမ္းအဆက္မျပတ္
စားသူတစ္ဦး အနည္းဆံုးပါေၾကာင္း၊ ေလွကားအတက္ နံရံတြင္ ကြမ္းတံေတြးမ်ား
ေထြးသြားခဲ့ေၾကာင္း စစ္ေဆးခဲ့သူ အရာရွိက ေျပာျပသည္။

ထုိ႔ျပင္ က်န္ရွိေနေသာ အိမ္မွ အတြင္းပစၥည္းမ်ားကုိ တရားသူႀကီးမ်ားေရွ႕တြင္ စစ္ေဆး
သိမ္းဆည္းရာတြင္ စိန္မ်ား၊ လက္၀တ္ရတနာမ်ား အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ က်န္ေသးသည္
ကုိ ေတြ႕ရသျဖင့္ လူသတ္သမားမ်ားသည္ စိန္ေရႊရတနာမ်ားမွ တန္ဖိုး အႀကီးဆံုးမ်ား
ကုိသာ ေရြးႏုတ္ယူသြားခဲ့ေၾကာင္း ထင္ရွားသလို အိမ္ရွင္၏ ေငြေရးေၾကးေရးဆုိင္ရာ
အားလံုး ထည့္သြင္း မွတ္တမ္းတင္သည့္ ကြန္ပ်ဴတာ လက္ပ္ေတာ့ႏွင့္ တယ္လီဖုန္းမွာ
လည္း ေပ်ာက္ဆံုးသြားခ့ဲေၾကာင္း၊ ထုိ႔အျပင္ အိမ္ေဘးရွိ လွ်ပ္စစ္မီးမိန္းခလုတ္ကုိ
လူသတ္သမားမ်ားက ပိတ္သြားသျဖင့္ CCTV ကင္မရာမ်ားလည္း အလုပ္မလုပ္ႏုိင္ျဖစ္
ခဲ့ေၾကာင္းလည္း အဆုိပါ ရဲအရာရွိက ဆက္လက္ ေျပာျပခဲ့သည္။

လူသတ္သမား အဖဲြ႕သည္ လံုး၀လက္ေဗြရာ မက်န္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ သြားႏုိင္ခဲ့
သျဖင့္ အေတြ႕အႀကံဳရွိ ေၾကးစားတစ္ဦးက ဦးေဆာင္ျခင္း ျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု သူက
ယူဆသည္။ရဲတပ္ဖဲြ႕ အေနျဖင့္ ဦးခ်ာလီ၏ သားမက္ျဖစ္သူႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားကုိ
ရန္ကုန္ေဆး႐ုံႀကီးတြင္ ေမ့ေဆးထုိးသြင္းၿပီး အိပ္ေမြ႕ခ် စစ္ေဆးမႈကုိ အႀကိမ္ႀကိမ္
ၿပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အလားတူ သံသယရွိသူ တစ္ဦးကုိ စစ္ေဆးစဥ္ လက္လြန္ၿပီး
အဆုိပါ သံသယရွိသူ နံ႐ုိးမ်ား က်ဳိးကာ ေသဆံုးသြားသျဖင့္ စစ္ေဆးသူ အားလံုးကုိ
ရာထူးခ်ၿပီး နယ္စြန္နယ္ဖ်ား အသီးသီးသုိ႔ အပုိ႔ခံလုိက္ရေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ရဲတပ္ဖဲြ႕၀င္က ဆက္လက္ ေျပာျပရာတြင္ အသတ္ခံရသူမ်ားသည္ အားမတန္သျဖင့္
အသတ္ခံ ရေသာ္လည္း အသတ္ခံရသည့္ ၀ိညာဥ္က လူသတ္သမားေနာက္သုိ႔
ေတာက္ေလွ်ာက္ လုိက္ေနေၾကာင္း၊ ထုိအခ်က္ကုိ သီလ၊ သမာဓိရွိသည့္ ရဲတပ္ဖဲြ႕၀င္
တုိင္း ယံုၾကည္ၾကေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ ယံုၾကည္သျဖင့္ ၀ိညာဥ္က ေဖာ္ထုတ္ေပးခဲ့သည့္
 အမႈမ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း၊ လူသတ္မႈ ျဖစ္လွ်င္ျဖစ္ခ်င္း အခ်ဳိ႕ရဲမ်ားက အေလာင္း
အနီးကပ္ၿပီး လူသတ္သမားကုိ ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ ေျပာသည္ကုိ မိမိလည္း ယံုၾကည္
လက္ခံေၾကာင္း သူက ဆက္လက္ေျပာျပသြားသည္။ ယခုျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အမႈတြင္
ေသဆံုးသူမ်ား အတြက္ သက္ေပ်ာက္ ဆြမ္းမေကၽြးခဲ့သည္ကုိလည္း မိမိ သတိတ
ရရွိေနေၾကာင္း သူက ဆက္လက္ေျပာျပသည္။

အဆုိပါ ရဲတပ္ဖဲြ႕၀င္က သူ႔အေနျဖင့္ အမႈကုိ ဆက္လက္ စစ္ေဆးခြင့္ မရေသာ္လည္း
ထုိအမႈသည္ ရင္းႏွီးအကၽြမ္း၀င္သူမ်ားက အိမ္သုိ႔ အလည္လာၿပီး သတ္ျဖတ္ခဲ့သည့္
 ႀကိဳတင္ႀကံစည္ေသာ လူသတ္မႈ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စုစုေပါင္း ထုိေန႔က အိမ္အတြင္းသုိ႔
လူသတ္သမား အပါအ၀င္ ငါးဦး ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ပစၥည္းယူရန္ထက္ မွတ္တမ္း
မွတ္ရာမ်ားကုိ ေဖ်ာက္ဖ်က္လိုသျဖင့္ သတ္ျဖတ္ျခင္း ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ အဓိက ေပ်ာက္ဆံုး
သြားသည္မွာ ဓမၼေစတီမင္းႀကီး၏ မိဖုရား ပန္ခဲ့သည္ဆုိေသာ သမုိင္း၀င္ နားေဋာင္း
ႏွင့္ ျပည္တန္ ပတၱျမားႀကီး တစ္လံုးပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိအမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အသတ္
ခံရသူ မိသားစုႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရွိေသာ နာမည္ေက်ာ္ စီးပြားေရးသမားမ်ားႏွင့္
႐ုပ္ရွင္ ဒါ႐ုိက္တာ တစ္ဦးကုိပါ ေခၚယူစစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္းလည္း ထပ္မံသိရွိရသည္။

ရန္ကုန္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လူသတ္မႈမ်ားအနက္ မေပၚသည့္ အမႈ ႏွစ္မႈသာရွိေၾကာင္း၊
တစ္မႈမွာ သဃၤန္းကၽြန္းတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဆရာ၀န္ မိသားစု ငါးဦးကုိ သတ္ျဖတ္ခဲ့
သည့္ အမႈႏွင့္ စိမ္းလဲ့ကန္သာ ငါးေလာင္းၿပိဳင္ လူသတ္မႈ ႏွစ္ခုသာ ျဖစ္ေၾကာင္း
အဆုိပါ ရဲအရာရွိက ဆက္လက္ ေျပာၾကားသြားသည္။

အခ်ဳိ႕အမႈမ်ားတြင္ တရားခံ သို႔မဟုတ္ တရားခံႏွင့္ ဆက္စပ္ ပတ္သက္ေနသူမ်ားသည္
အာဏာရွိ အသုိင္းအ၀ုိင္းက ျဖစ္ေစ၊ အာဏာရွိ အသုိင္းအ၀ုိင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေနသူမ်ား
ၿဖစ္ေစ ျဖစ္ေနပါက ရဲတပ္ဖဲြ႕ အေနျဖင့္ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ရသည္မွာ ခက္ခဲေၾကာင္း၊
အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ အဆုိပါ သူမ်ားကုိ ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးခြင့္ မရႏုိင္ေသာေၾကာင့္
ၿဖစ္ေၾကာင္း သူက ဆက္လက္ရွင္းျပသည္။

ယခုအခါ ထုိအမႈကုိ ပိတ္သိမ္းျခင္း မျပဳေသးဘဲ ရဲမႈခင္းတပ္ဖဲြ႔(CID)က ဆက္လက္
ကုိင္တြယ္ေနေသာ္လည္း မူလစစ္ေဆးခဲ့သည့္ လူေဟာင္းမ်ား တစ္ေယာက္မွ
မရွိေတာ့သည့္ အတြက္ လူသတ္သမားအဖဲြ႕ အတြင္းမွ တစ္ဦးဦးက သစၥာေဖာက္
ေဖာ္ထုတ္ျခင္းမွလြဲၿပီး အမႈေပၚရန္မွာ ေမွးမွိန္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါ ရဲတပ္ဖဲြ႕၀င္
က သူ၏အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ယွဥ္ၿပီး ေျပာျပသြားခဲ့သည္။

Tomorrow သတင္းအဖဲြ႕

No comments: