Wednesday, September 24, 2014

ခံုေပၚတက္လက္ပိုက္ခိုင္းတဲ့ ဦးအုန္းျမင့္ပါးရိုက္ဖို႕မသင့္ေတာ္လို႕
ကိုရင္ေတြခံုေပၚတက္လက္ပိုက္ခိုင္းတဲ့
အုန္းညွင့္.......

No comments: