Sunday, September 7, 2014

ျပည္ေထာင္စုကာကြယ္ေရးတပ္ UNRA


ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး
ABSDF မွ ခြဲထြက္ျပီး ျပည္ေထာင္စုကာကြယ္ေရးတပ္
UNRA အမည္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္လိုက္သည္။
ေက်ာင္းသား တပ္မေတာ္အျဖစ္ ဆက္လက္မသြားေတာ့ပဲနဲ
႔ ျပည္ေထာင္စု ကာကြယ္ေရးတပ္ ဆိုၿပီးေတာ့ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕
လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ဆက္လုပ္နိုင္ဖို႔ ........

ဥကၠ႒ ရဲေဘာ္ခင္ေက်ာ္( စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ )

ကိုခင္ေက်ာ္ ခြဲထြက္သြားတာဟာ ABSDF ႏွစ္ဖက္ကြဲသြားတာ မဟုတ္ပဲ သူတစ္ဦးတည္းေဆာင္ရြက္သြားတာျဖစ္ေၾကာင္း၊ သူ႔ကိုလည္း အဖြဲ ့ကေန ထုတ္ပယ္လုိက္ေၾကာင္း

ABSDF ဒုတိယ ဥကၠဌ ကိုမ်ိဳးဝင္း

No comments: