Thursday, October 2, 2014

ေဟာင္ေကာင္ အမ်ိဳးသမီးငယ္ တဦးရဲ႕ ေတာင္းဆုိသံ" လြတ္လပ္ျပီးတရားမ်ွတေသာ ေရြးေကာက္ ပြဲ ကိုေတာင္းဆိုသည့္ ေပာာင္ေကာင္ဆႏၵျပသူ မ်ားကို အျပည့္အဝေထာက္ခံပါတယ္ "
( ထိုင္ဝမ္သမၼတ Ma Ying-jeous )

No comments: