Thursday, October 23, 2014

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမျပင္ႏုိင္ဘူးဆိုရင္ထိခိုက္ႏုိင္(ကုိမင္းကုိႏုိင္)
88 Generation - Public Relation

“ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမျပင္ႏုိင္ဘူးဆိုရင္ ႏုိင္ငံရဲ့အသြင္ကူးေျပာင္းေရး
လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ထိခိုက္ႏုိင္တဲ့အတြက္ ျပင္ဆင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ျပည္သူ
အားလုံးပူးေပါင္းပါ၀င္ဖုိ႔လုိ ”
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
[၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ျပီး RFA သတင္း
ဌာန၏ေမးျမန္းခ်က္အေပၚ ၈၈မ်ဳိးဆက္( ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕
အစည္း)မွ ကုိမင္းကုိႏုိင္၏ေျဖၾကားခ်က္အား တင္ျပအပ္ပါသည္။ ]
.
RFA ေမး - ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအေကာင္အထည္
ေဖာ္မႈေကာ္မတီက မေန႔က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ အစီရင္ခံစာ
တင္ပါတယ္။ အဲဒီအစီရင္ခံစာထဲမွာ ပုဒ္မ(၄၃၆) (က)၊ (ခ)ကုိ
မျပင္ပဲနဲ႔... ဒီတုိင္း မူလအတုိင္းပဲထားဖုိ႔ဆုိျပီးေတာ့ တပ္မေတာ္သား
ကုိယ္စားလွယ္ေတြက အၾကံျပဳထားပါတယ္။ ဒီအေပၚမွာ ကုိမင္းကုိႏုိင္ရဲ႕
သေဘာထားအျမင္ သိခ်င္ပါတယ္...။

ကုိမင္းကုိႏုိင္ ▬ “ ဒါကုိ...ဒီလုိျဖစ္ႏုိင္ေခ်ေတြအားလုံးကုိ က်ေနာ္တုိ႔
ဘက္က တြက္ဆထားျပီးသားပါ။ တစ္ခုပဲရွိတယ္ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕သမုိင္း
တေလွ်ာက္ကုိျပန္ၾကည့္လုိက္...ဘယ္ေသာအခါကမွ လြယ္လြယ္ကူကူ
ေလ်ာေလ်ာရူရူနဲ႔ ျပည္သူ႕ဆႏၵကုိ လုိက္ေလ်ာခဲ့တာမရွိဘူး။ ျပည္သူေတြ
ဘက္က လက္မွတ္ထုိးထားတဲ့ အရြယ္ေရာက္ျပီးတဲ့ျပည္သူေတြ၊ မဲဆႏၵ
ေပးခြင့္ရွိတဲ့ျပည္သူေတြ (၅)သန္းေက်ာ္ရဲ႕သေဘာထားဆႏၵကုိ
ဘယ္ေလာက္ေလးစားသလဲ၊ ဘယ္သူေတြေလးစားသလဲဆုိတာကုိ
က်ေနာ္တုိ႔ ထင္ရွားေပၚလြင္ေစခ်င္တာပဲ။ လြတ္ေတာ္ထဲမွာ ျပည္သူ
ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထားတဲ့ ကုိယ္စားလွယ္ေတြကဘယ္လုိသေဘာထား
ေပးလဲဆုိတာလဲ က်ေနာ္တုိ႔ေပၚလြင္ေစခ်င္တယ္။

အဲေတာ့ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္းမရွိပဲနဲ႔ ၀င္လာတဲ့သူေတြကေတာ့
ဒီလုိသေဘာထားမ်ဳိးေပးတယ္ဆုိတာကေတာ့ မဆန္းဘူးေပါ့ဗ်ာ။
က်ေနာ္တုိ႔ဘက္က ဘာကုိလုိေနျပီလဲဆုိေတာ့...ဒီထက္ပုိျပီးေတာ့
ရုန္းကန္ရဦးမယ္ဆုိတာကေတာ့ ေသခ်ာတာေပါ့။ က်ေနာ္တုိ႔ စိတ္ပ်က္ျခင္း
မရွိပါဘူး။ ”

RFA ေမး - ပုဒ္မ ၄၃၆ (က) နဲ႔(ခ)မွာ အဓိကက ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံကုိ ျပင္မယ္
ဆုိရင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အားလုံးရဲ႕ (၇၅)ရာခုိင္ႏႈန္း
ေက်ာ္ဆႏၵနဲ႔သာ ျပင္ရမယ္ဆုိေတာ့ ဒီလြတ္ေတာ္မွာက တပ္မေတာ္သား
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္က (၂၅)ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိတယ္ဆုိေတာ့ ...ဒီ၂၀၀၈
ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရးအလားအလာ ဘယ္လုိမ်ားသုံးသပ္ႏုိင္မလဲ။

ကုိမင္းကုိႏုိင္ ▬ အဲဒါအားလုံးဟာ က်ေနာ္တုိ႔ ျပည္ေထာင္စုသားအားလုံးရဲ႕
စိတ္ေရာကုိယ္ပါ ၀င္ေရာက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေပၚမွာပဲ မူတည္ပါလိမ့္
မယ္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ တုိင္းရင္းသားေဒသေတြက တုိင္းရင္းသားေခါင္း
ေဆာင္ေတြ လက္နက္ကုိင္သည္ျဖစ္ေစ၊ လက္နက္မကုိင္သည္ျဖစ္ေစေပါ့ဗ်ာ။
ဒီေန႔ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ကိစၥက ႏွစ္ခုျဖစ္ေနတယ္။ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးရယ္၊
ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရးရယ္။ အဲဒီႏွစ္ခုလုံးကုိ အညီအမွ် အားစုိက္ရမယ္။
တစ္ခုခုကုိ ခ်န္ထားလုိ႔မရဘူး။ အဲဒါကုိသေဘာခ်င္းညီတယ္ဆုိရင္ က်ေနာ္တုိ႔
အလုပ္လုပ္လုိ႔ရပါတယ္။

RFA ေမး - အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ႏုိင္ဖုိ႔က ဒီပုဒ္မ၄၃၆က အဓိက က်တယ္
ဆုိေတာ့...အခုလႊတ္ေတာ္မွာမျပင္ဆင္ႏုိင္ဘူးဆုိရင္ ဘာဆက္လုပ္ဖုိ႔ျဖစ္
ႏုိင္မလဲ၊အေျခအေနေတြ ဘယ္လုိျဖစ္လာႏုိင္မလဲ။

ကုိမင္းကုိႏုိင္ ▬ “ ဒီကိစၥကုိ ဆက္ျပီးေတာ့ ရင္ဆုိင္ရုန္းကန္ရမွာ က်ေနာ္တုိ႔
တစ္ဖြဲ႕တင္မဟုတ္ဘူးဗ်။ အဲဒီေတာ့ ျပည္သူလူထုသေဘာထားဆႏၵကုိ
အေလးအနက္ထားၾကရမယ့္ အင္အားစုေတြအားလုံး ပူးေပါင္းၾကရမွာပါ။
အဲဒီအခါက်ရင္ေတာ့ ဒီထက္လႈပ္ရွားမႈအရွိန္အဟုန္ေတြ ျမွင့္တင္ရဦးမယ္
ဆုိတာေတာ့ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ ”
.
RFA ေမး - ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ အဓိက
ဘာလုိအပ္မယ္လုိ႔ ကုိမင္းကုိႏုိင္ ျမင္ပါလဲ။

ကုိမင္းကုိႏုိင္ ▬ “ သူတုိ႔က မ.ဆ.လ လက္ထက္ကတည္းက ဒီအတုိင္းပါပဲ။
အဲဒီတုန္းက တပ္မေတာ္ကုိယ္စားလွယ္က ၀င္ေျပာခဲ့တာ ေကာင္းေကာင္း
မွတ္မိပါေသးတယ္။ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီကုိ သေဘာမတူဖူးေပါ့ဗ်ာ။ သေဘာ
မတူဖူးေပါ့။ တပ္က သေဘာထားေပးတာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တုိ႔ျပည္သူေတြ
ဒီထက္ပုိျပီးေတာ့ ရုန္းကန္ၾကရတာပဲ။ ဒီထက္ပုိျပီးေတာ့ ေပးဆပ္ခဲ့ၾကရတာပဲ။
အဲဒီအေပၚမွာ ေနာက္ဆုံးၾကေတာ့ မေပးလည္းမရတဲ့ အေနအထားကုိ
ေရာက္လာတာေပါ့။ ဒီဥပမာပါပဲ...က်ေနာ္တုိ႔သမုိင္းတေလွ်ာက္လုံးမွာ
ျပည္သူေတြရဲ႕လြတ္ေျမာက္ေရး၊ ျပည္သူေတြရဲ႕သေဘာထားဆႏၵဟာ
လြယ္လြယ္ကူကူနဲ႔မရခဲ့ဖူးဆုိတာကုိ က်ေနာ္တုိ႔သေဘာေပါက္ထားျပီးသားပါ။ ”
.
RFA ေမး - ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ မျပင္ႏုိင္ဖူးဆုိရင္ေပါ့။ အမ်ား
ေတာင္းဆုိေနတဲ့ ဒီမုိကေရစီနည္းက် မျပင္ဆင္ႏုိင္ဘူးဆုိရင္ ႏုိင္ငံရဲ႕အလား
အလာ ဘယ္လုိရွိလာႏုိင္မလဲ။ ကုိမင္းကုိႏုိင္ ဘယ္လုိမ်ား သုံးသပ္ႏုိင္မလဲ။

ကုိမင္းကုိႏုိင္ ။ “ အခုလည္း.. က်ေနာ္တုိ႔တုိင္းျပည္ကဗ်ာ.....အသြင္ကူးေျပာင္း
ေရးလုိ႔သာေၾကြးေၾကာ္ေနတာ...တကယ္က်ေတာ့လည္း...သူတုိ႔ေျဖေလွ်ာ့
တာေလာက္ပဲရွိပါေသးတယ္။ အဲဒီေတာ့ အဲဒီလုပ္ငန္းစဥ္ေတြအကုန္
လုံးကုိ ထိခုိက္ႏိုင္တာေပါ့။

က်ေနာ္တုိ႔ျပည္သူေတြဘက္ကလည္း ဒါကုိ သူမ်ားေပးမွရမယ့္ သူေတြလုိ႔
ဘယ္ေသာအခါကမွ ႏွလုံးသြင္းခဲ့တာမဟုတ္ပါဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔ဆက္ျပီးေတာ့
ရင္ဆုိင္ရမွာ၊စိန္ေခၚမႈေတြ ေတြ႕ၾကဳံရဦးမွာေပါ့ဗ်ာ။ ”
.
RFA ေမး -၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ႏုိင္ေရးအတြက္ကုိ ဘာေတြ
ဆက္လုပ္ဖုိ႔ေရာ...အစ္ကိုတုိ႔အေနနဲ႔ ရည္မွန္းထားပါသလဲ။

ကုိမင္းကုိႏုိင္ ။ က်ေနာ္တုိ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုတည္းနဲ႔အလုပ္ လုပ္မွာမဟုတ္
ပါဘူး။က်ေနာ္တုိ႔နဲ႔သေဘာထားတူတဲ့ အင္အားစုေတြအားလုံးနဲ႔လက္တြဲ
ျပီးေတာ့မွ တုိင္ပင္ျပီးတဲ့အခါမွာ ဆုံးျဖတ္ရမွာပါ။ ျပီးေတာ့မွ အေကာင္
အထည္ေဖာ္ရမွာပါ။
.
အသံဖုိင္နားေထာင္ရန္ Link : soundcloud.com/burmeserfa/bowquhulezbk
- လူထုဆက္ဆံေရးဌာန -
၈၈မ်ဳိးဆက္(ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္း )

No comments: