Thursday, October 23, 2014

ကေနဒီယမ္လစ္ဗ်ားကပါလီမန္ကို၀င္စီးရန္ၾကိဳးစား
Michael Zehaf-Bibeau က
အေဖကလစ္ဗ ်ားအေမကကေနဒီယမ္
အစၥလာမ္ဘာသာခံယူထားျပီးဆီးရီးယား
ကိုသြားဖို႕နိင္ငံကူးလက္မွတ္ေလ ်ာက္ထားသူ
လဲျဖစ္ပါတယ္၊ျပစ္မႈေတြနဲ႔ေထာင္က်ေျခခ်ဳပ္ခံ
ဖူးသူတေယာက္ျဖစ္ျပီးအစိုးရေစာင့္ေရွာက္တဲ့
ေဂဟာမွာေနသူတေယာက္ပါ၊
အာဇာနည္ေက်ာက္တိုင္မွာတေယာက္(သို႕)နွစ္
ေယာက္အလွည့္က်ရပ္ေနတဲ့စစ္သားတေယာက္
ကိုပစ္သတ္ျပီးကားတစီးနဲ႕ပါလီမန္ဖက္ေမာင္းခဲ့တယ္
ကားေပၚကဆင္းျပီးပါလီမန္နားမွာရပ္ထားတဲ့အစိုးရ
အရာရွိကားေမာင္းသမားကိုဆင္းခိုင္းျပီးပါလီမန္ထဲ
ေမာင္း၀င္ခဲ့တယ္၊အေနာက္မွာပါလီမန္ေစာင့္ရဲကား
ခ်က္ခ်င္းလိုက္ေပမဲ့ပါလီမန္ထဲေရာက္သြားတယ္၊
အစည္းအေ၀းခန္းမေရာက္မွီမွာပဲပါလီမန္ေစာင့္ရဲ
ေတြနဲ႕အနဲဆံုးအခ်က္၃၀ေက်ာ္အျပန္အလွန္ပစ္ျပီး
ေသဆံုးသြားပါတယ္၊လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြကအထဲ
၀င္မရေအာင္ခံုေတြနဲ႕တံခါးကိုခုထားခဲ့ၾကတယ္၊
ကေနဒါအစိုးရေစာင့္ၾကည့္ေနတဲ့၉၃ေယာက္ထဲမွာ
ပါ၀င္သူေတာ့မဟုတ္ေၾကာင္းသိရပါတယ္၊

No comments: