Tuesday, November 25, 2014

ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္တဲ့

2.ဦးသိန္းစိန္
3.ဦးေရႊမန္း
4.ဦးမင္းေအာင္လိႈင္
5.ဦးခင္ေအာင္ျမင့္
တို႕ကပုလင္းတူဗူးစို႕ေတြပဲဟာ
ဘာမ်ားေလသံကြဲမွာမို႕လို႕
ေနာက္ဆံုးေတာ့ေသြးကင္ဆာနဲ႕ေသမယ့္
အခန္းကိုရီးယားကားထိုင္ၾကည့္ေနရသလိုပါပဲ။

No comments: