Monday, November 3, 2014

၀န္ၾကီးခ်ဴပ္ ဆုိက္ကား စီးျပီး ဆိုက္ေရာက္လာသည္အဘ ဇိုးေအာင္ ရင္
၀န္ၾကီးခ်ဴပ္ ဆုိက္ကား စီးျပီး ဆိုက္ေရာက္လာသည္ကို အိုးစည္၀ုိင္းမ်ားျဖင့္ သိုက္သိုက္၀န္း၀န္း ေသာင္းေသာင္းဖ်ဖ် ၀မ္းသားအားရ ၾကိဳဆိုေနစဥ္ ....


No comments: