Wednesday, November 19, 2014

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ခ်ေပးထားၿပီးသားဂိတ္အား MEC ဦးပိုင္က သိမ္းယူရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ဆိတ္ႀကီး ဦးျမ ငါးစင္ သမၼာန္ေရယာဥ္ဂိတ္ကို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ခ်ေပးထားၿပီးသားဂိတ္အား MEC ဦးပိုင္က သိမ္းယူပိတ္ထား၍ အေျခခံေက်ာင္းသား
မ်ား ေက်ာင္းမတက္ႏိုင္သည္မွာ ၃ ရက္႐ွိၿပီျဖစ္၍ ဆႏၵျပေနၾကစဥ္။
သတင္းဓါတ္ပုံ- Han Pa.

No comments: