Monday, December 1, 2014

ေစာမူးတူး၏လက္ေရာက္မႈ


သံုးသိန္းစိန္လဲျပဳတ္၊
မင္းေအာင္လႈိင္လဲျပဳဳတ္ျပီဆိုေတာ့
ဥပေဒျပင္ပကသူေတြမပါေတာ့ဖူး
လႊတ္ေတာ္ထဲကသူေတြပဲေဆြးေႏြးၾကေပေတာ့... 

No comments: