Saturday, December 20, 2014

. ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ ဥကၠဌ မအိေဆြၿမတ္္

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းဝင္းအတြင္းမွာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား သမဂၢ ဖဲြ႔စည္းတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေက်ာင္းသားေတြ သတင္းစာရွင္းလင္းခဲ့ပါတယ္။

No comments: