Monday, December 29, 2014

ဆီးသီးဗန္းႏွင့္ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္၊ ဦးရဲထြဋ္ႏွင့္ Facebook ေပၚမွ အေမးအေျဖမ်ားEleven Media Group
 Yesterday at 8:50pm ·  ·


(ထင္ရွားေက်ာ္ၾကား ၂၀၁၄)

ဆီးသီးဗန္းႏွင့္ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္၊ ဦးရဲထြဋ္ႏွင့္ Facebook ေပၚမွ အေမးအေျဖမ်ား

(Written By: ေနထြန္းႏုိင္)

အစိုးရ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ခြင့္ျပဳဘတ္ဂ်က္အေပၚ လာဘ္စားမႈမ်ားအား “ပြဲေစ်းတန္း ဆီးသီးဗန္းေမွာက္ျခင္း” ဟု တင္စားေျပာဆိုခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္၊ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္၏ ေျပာၾကားခ်က္ကို ျပန္လည္တံု႔ျပန္ခဲ့ေသာ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္၊ ဦးရဲထြဋ္၏ ျပန္လည္တံု႔ျပန္ခ်က္အေပၚ အေျခခံၿပီး ဦးရဲထြဋ္ Facebook ေပၚမွ အေမးအေျဖမ်ားမွာလည္း ျပည္သူလူထုအၾကား ဂယက္႐ိုက္ခဲ့ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း ထင္ရွားေသာ အျဖစ္အပ်က္ တစ္ခုအျဖစ္ Weekly Eleven News ဂ်ာနယ္က ေဖာ္ျပလိုက္သည္။

စက္တင္ဘာ ၁၆ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး၌ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ဘတ္ဂ်က္ေငြ လာဘ္စားမႈမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ပြဲေစ်းတန္းမွာ ဆီးသီးဗန္း ေမွာက္က်သလိုပဲ။ ေမွာက္လည္းက်ေရာ ဟိုလူက တစ္ဆုပ္ႏိႈက္စား၊ ဒီလူက တစ္ဆုပ္ႏိႈက္စား ဆီးသီးက တစ္ဝက္ေလာက္ပဲ က်န္ေတာ့တယ္။ ဘတ္ဂ်က္က အဲဒီလို ျဖစ္ေနတယ္” ဟု ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က ဆိုသည္။

အဆိုပါ ေျပာၾကားခ်က္သည္ အစိုးရသစ္လက္ထက္ စီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ဝန္ႀကီးဌာန အသီးသီးက ေတာင္းခံလာသည့္ ဘတ္ဂ်က္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္က ခြင့္ျပဳ ေပးေနသည့္တိုင္ လာဘ္စားမႈမ်ားေၾကာင့္ ဘတ္ဂ်က္၏ တစ္ဝက္ကိုသာ အမွန္တကယ္ အသံုးျပဳေနရျခင္းအား ရည္ၫႊန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဦးခင္ေအာင္ျမင့္၏ ေျပာၾကားခ်က္ကို အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကိုယ္စား ဦးရဲထြဋ္က စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္၌ ဒီမိုကေရစီတူေဒး သတင္းစာမွ တံု႔ျပန္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“တိုင္းျပည္ရဲ႕ ႀကီးေလးတဲ့တာဝန္ကို ယူထားရတဲ့ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနေတြရဲ႕ အားနည္းခ်က္ကို ေျပာတာ လက္ခံပါတယ္။ သို႔ေသာ္ မိမိရဲ႕တာဝန္ ေလးနက္မႈေၾကာင့္ သူေျပာတဲ့ စကားေတြဟာ ပိုၿပီး တိတိက်က်ျဖစ္ဖို႔ ေကာင္းတယ္။ ဘယ္ဝန္ႀကီးဌာနလဲ၊ ဘာျဖစ္ေနလဲ၊ တိက်စြာေျပာရင္ေတာ့ ပိုေကာင္းပါတယ္” ဟု ဦးရဲထြဋ္က ဆိုခဲ့သည္။

ဦးရဲထြဋ္က ယင္းကဲ့သို႔ တုံ႔ျပန္ၿပီးခ်ိန္တြင္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ သတင္းေထာက္ခ်ဳပ္ ကိုမာန္သူရွိန္က The Daily Eleven သတင္းစာတြင္ “ဦးရဲထြဋ္တံု႔ျပန္၍ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ကိုယ္စား ကြ်န္ေတာ္ေျပာခ်င္သည္” ေဆာင္းပါးကို ေရးသားခဲ့သည္။

ကိုမာန္သူရွိန္၏ ေဆာင္းပါးတြင္ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္၏ ဆိုလိုရင္း၊ ဦးရဲထြဋ္ တံု႔ျပန္ခ်က္အေပၚ ေမးခြန္းထုတ္မႈမ်ားကို ထည့္သြင္းခဲ့သည္။

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး က႑မ်ားအတြက္ ခ်ထားေပးသည့္ ဘတ္ဂ်က္ေငြမွာ က်ပ္ဘီလ်ံေပါင္း ၄၄ဝဝ နီးပါး ရွိခဲ့ေသာ္လည္း အဆိုပါ က႑ႏွစ္ရပ္တြင္ ျပည္သူလူထုအတြက္ ျပန္အသံုးျပဳမႈ၌ အေဆာက္အအံုမ်ား အရည္အေသြးမမီ ျဖစ္ေနျခင္း၊ တင္ျပေငြႏွင့္ အမွန္တကယ္ အသံုးျပဳစရိတ္ ကြာဟမႈမ်ား ရွိေနျခင္းတို႔ကို ကိုမာန္သူရွိန္က ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ကလည္း ထိုအခ်က္မ်ားကို သက္ေသႏွင့္တစ္ကြ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္ဟု ေရးသားခဲ့သည္။

ယခင္အစိုးရႏွင့္ ယခုအစိုးရလက္ထက္ တင္ဒါေခၚယူမႈ ကြာျခားၿပီး ယခုအစိုးရ လက္ထက္တြင္ ပိုမိုပြင့္လင္းျမင္သာေၾကာင္း ဦးရဲထြဋ္၏ ေျပာစကားကို ကိုမာန္သူရွိန္က ေထာက္ျပရာ၌ 7Day ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ “ထူးမျခားနား ေလလံပြဲမ်ား ေဆာင္းပါး” ကို သက္ေသျပ၍ ေရးသားခဲ့သည္။

“တင္ဒါနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ တင္ဒါမွာ တာဝန္ယူရတဲ့ အစိုးရအရာရွိနဲ႔ အဖြဲ႕အဆင့္ဆင့္မွာ လာဘ္ေပး၊ လာဘ္ယူမႈ လုပ္ေနတာ ထင္ရွားတယ္။ ဒါကို သိခ်င္ရင္ သူတို႔ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ မူရင္းလစာကို စစ္လိုက္႐ံုပဲ။ ဒီလို တိတ္တိတ္ပုန္း က်ိတ္လုပ္တဲ့ ကိစၥမ်ိဳးေတြကို အတိအက် ေျပာပါ။ တိတိက်က်ေျပာပါ ဆိုတာကေတာ့ သူခိုးလက္ခံလည္းျပ သူခိုးလည္းျပဆိုၿပီး ခိုင္းသလို ျဖစ္ေနပါတယ္” ဟု ကိုမာန္သူရွိန္က ေရးသားခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ အစိုးရ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ား ရွိေနျခင္းကို ေပၚလြင္ေစရန္အတြက္ အစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ား ရရွိေနသည့္ လစာႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို တြက္ခ်က္ျပခဲ့သည္။

“ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ လစာက တစ္လ က်ပ္ ၁၅ သိန္းနဲ႔ ၃၆ လ သိန္း ၅၄ဝ၊ အခု ျပင္ဆင္လိုက္တဲ့ တစ္လ သိန္း ၅ဝ နဲ႔ ဩဂုတ္လကုန္ထိ ငါးလစာ သိန္း ၂၅ဝ။ သမၼတ သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ၄၁ လစာအတြက္ စုစုေပါင္း သိန္း ၇၉ဝ ရပါမယ္။ အစိုးရသစ္လက္ထက္ ၄၁ လလံုးလံုး ေတာက္ေလွ်ာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ျဖစ္တဲ့သူက က်ပ္ ၃၆၆ သိန္း ရပါမယ္။ ဒုဝန္ႀကီးက ၂၆၂ သိန္းရပါမယ္။ ၫႊန္ခ်ဳပ္အဆင့္က တစ္ဦးကို သံုးႏွစ္ခြဲေက်ာ္အတြင္းမွာ လစာက်ပ္သိန္း ၈ဝ နီးပါးပဲ ရပါမယ္။ အခုအစိုးရသစ္ သက္တမ္း ၄၁ လအတြင္းမွာ ဝန္ႀကီးျဖစ္တဲ့သူက ဘာမွမစားေသာက္၊ မသံုးဘဲ ရသမွ် စုထားရင္ေတာင္ က်ပ္ ၃၆၆ သိန္းပဲ ရမယ္။ တိုက္ခန္းက်ဥ္းက်ဥ္း ဝယ္ဖို႔ေတာင္ ေနရာေကာင္းမွာဆို မရဘူး။ ဒုဝန္ႀကီးလည္း ထိုနည္းလည္းေကာင္းပဲ။ ၫႊန္ခ်ဳပ္အဆင့္ တိုက္ခန္းေတာင္ မဝယ္ႏိုင္ဘူး” ဟု ကိုမာန္သူရွိန္က ေရးသားသည္။

သို႔ေသာ္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူလုပ္ႏိုင္သည့္ စီးပြားေရးအရ ဆက္စပ္သည့္ဌာနမ်ားရွိ ၫႊန္ခ်ဳပ္အဆင့္ ဝန္ထမ္း အမ်ားအျပားမွာ တိုက္ခန္းမ်ားစြာ၊ ေျမကြက္မ်ားႏွင့္ ကားမ်ားစြာ ဝယ္စီးႏိုင္သည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိေနသည္ဟု ဆက္လက္ေထာက္ျပခဲ့သည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ အယ္ဒီတာေတြထဲမွာ တစ္လ က်ပ္ငါးသိန္းကေန က်ပ္ခုနစ္သိန္းၾကား ရၾကပါတယ္။ ဒီသံုးႏွစ္ခြဲ ကာလအတြင္းမွာ အယ္ဒီတာေတြက တစ္ဦးလစာေငြ က်ပ္သိန္း ၂ဝဝ ကေန အျမင့္ဆံုး က်ပ္သိန္း ၂၈ဝ အထိ ရွိပါတယ္။ ၫႊန္ခ်ဳပ္တစ္ေယာက္ လစာထက္ပိုပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အယ္ဒီတာေတြဟာ အိမ္ငွားခ၊ စားစရိတ္၊ ေဆးကုစရိတ္၊ သြားစရိတ္၊ လာစရိတ္ေတြနဲ႔ အိမ္ပိုင္ဝယ္ႏိုင္ဖို႔ကေတာ့ လံုးဝကို မျဖစ္ႏိုင္ေသးတဲ့ အေနအထားပါ။ ဒါေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အယ္ဒီတာေတြထက္ တရားဝင္လစာ နည္းေပမယ့္ ၫႊန္ခ်ဳပ္အဆင့္ အရာရွိေတြရဲ႕ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြကို ၾကည့္လိုက္ပါလား” ဟု ကိုမာန္သူရွိန္က ေရးသားခဲ့သည္။

ထိုေဆာင္းပါး၌ပင္ ဦးရဲထြဋ္အေနျဖင့္ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္အား တိတိက်က် ေထာက္ျပရန္ ေမးခြန္းထုတ္ျခင္းထက္ စံနမူနာျပ အေနျဖင့္ ဦးရဲထြဋ္ကိုယ္တိုင္ ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ လစာကို ႏိႈင္းယွဥ္ျပေစလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ကိုမာန္သူရွိန္၏ ေဆာင္းပါးအေပၚ တံု႔ျပန္မႈအား စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရွိ သတင္းေထာက္မ်ားကို ဦးရဲထြဋ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဥပေဒအရ ကြ်န္ေတာ့္ရဲ႕ ပိုင္ဆိုင္မႈကို သိခ်င္ရင္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ေတာင္းဆိုမွပဲ ရမယ္။ ဆိုပါေတာ့ ခင္ဗ်ားတို႔ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ကို တိုင္ခ်င္တိုင္။ ဒါမွမဟုတ္ ကြ်န္ေတာ္ အဂတိလိုက္စားတယ္ ထင္ရင္ Eleven အေနနဲ႔ ဖြင့္ခ်ၿပီးေရး။ အဲဒီအခါက်ရင္ ကြ်န္ေတာ္ ဥပေဒဘက္ကေန ရင္ဆိုင္ဖို႔ အသင့္ပဲ” ဟု ဦးရဲထြဋ္က ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ “.... အခုအခ်ိန္ထိ ဝန္ႀကီးအိမ္ေတာင္ ေျပာင္းမေနေသးဘူး။ ဝန္ႀကီးအိမ္လည္း ကြ်န္ေတာ္ ေျပာင္းေနမွာ မဟုတ္ဘူး။ ၫႊန္ခ်ဳပ္တုန္းက ေဆာက္ထားတဲ့အိမ္ေလး ရွိတယ္။ အိမ္ေသးေသးေလးတစ္လံုး ရွိတယ္။ အဲဒီကိုပဲ ကြ်န္ေတာ္ေျပာင္းၿပီးေနမွာ။ အဲဒါလည္း ကြ်န္ေတာ့္ပိုင္ဆိုင္မႈ တစ္ခုေပါ့ဗ်ာ” ဟု ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ဦးရဲထြဋ္က ၎၏ ေျဖၾကားမႈမ်ားကို Facebook ေပၚတြင္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း Facebook သံုးစြဲသူမ်ားၾကား၌ သာမက အမ်ားျပည္သူၾကား၌ပါ ဦးရဲထြဋ္၏ ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေမးခြန္းထုတ္မႈမ်ား ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ေမးခြန္းထုတ္မႈမ်ားတြင္ Aung Myint ဆိုေသာ အမည္ျဖင့္ လူမႈကြန္ရက္ Facebook သံုးစြဲသူ တစ္ဦးက ဦးရဲထြဋ္၏ ဇနီးသည္ ကင္ဆာျဖစ္ခ်ိန္တြင္ ကုန္က်ခဲ့ေသာေငြ က်ပ္သိန္း ၂ဝဝ ေက်ာ္ အသံုးျပဳခဲ့ရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာဆိုခဲ့ရာ ဦးရဲထြဋ္က “ကို Aung Myint ခင္ဗ်ားေျပာသလိုပဲ။ ကြ်န္ေတာ့္ဇနီးကို ေဆးကုတာ ျပည္တြင္းေရာ၊ ျပည္ပမွာပါ ေပါင္းလိုက္ရင္ သိန္းႏွစ္ရာနီးပါး ကုန္ပါတယ္။ ဘယ္က ပိုက္ဆံရလဲဆိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္မွာ ေငြမရွိတဲ့အတြက္ အက်ဳိးအေၾကာင္း ေဖာ္ျပၿပီး ေလွ်ာက္ထားတဲ့အတြက္ ဆူဇူးကီး R+ တစ္စီး ဝယ္ခြင့္ရတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က ကားေစ်းေတြေကာင္းေတာ့ အဲဒါကိုေရာင္းၿပီး ေဆးကုပါတယ္။ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနမွာ မွတ္တမ္းရွိပါတယ္။ သြားၾကည့္ပါ။ အလဲဗင္းကို ေမးၾကည့္။ အဲဒီအခ်ိန္က သူတို႔ဂ်ာနယ္မွာ ကြ်န္ေတာ္ပင္တိုင္ ေရးေနတဲ့အတြက္ သူတို႔ေတာင္ ကူညီဖူးပါတယ္။ ဘာမွလွ်ဳိ႕ဝွက္စရာအေၾကာင္း မရွိပါဘူး...” ဟု ျပန္ေျဖခဲ့သည္။

ထိုအခ်ိန္မွာပင္ နရဲစြမ္အမည္ျဖင့္ Facebook သံုးစြဲသူ တစ္ဦးကလည္း ဦးရဲထြဋ္တြင္ တိုက္ခန္းသံုးခန္း ပိုင္ဆိုင္ထားေၾကာင္း၊ ထိုတိုက္ခန္းမ်ားမွာ အမွတ္ ၁၆၇၊ ေျခာက္လႊာ၊ လမ္း ၅ဝ ရွိ ကြန္ဒိုခန္းကို သိန္း ၁၆ဝဝ ျဖင့္ ဝယ္ယူထားျခင္း၊ ၄၈ လမ္းတြင္ ေပ ၄ဝ x ၆ဝ တစ္ခန္းႏွင့္ေပ ၄ဝ ပတ္လည္ တစ္ခန္းကို ၁ စတုရန္းေပလွ်င္ ေငြက်ပ္ ၁၅ဝဝဝဝ၊ ႀကိဳတင္အရစ္က် စနစ္ျဖင့္ ဝယ္ယူထားျခင္းတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း Facebook တြင္ ထုတ္ေဖာ္ေရးသားခဲ့သည္။ ထို႔အတူ (MJN) အဖြဲ႕ဝင္သတင္းေထာက္ ကိုၿဖိဳးေဝဝင္း (Renai Ssance Facebook Account ပိုင္ရွင္) က ဦးရဲထြဋ္ ပိုင္ဆိုင္ထားသည္ဟု ယူဆရေသာ တိုက္ခန္းႏွစ္ခန္း ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လူကိုယ္တိုင္အားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ လူမႈကြန္ရက္ Facebook တြင္ ျပန္လွန္ေမးခြန္းထုတ္၍လည္း ေမးျမန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေဟာင္း ဦးေဇာ္ဝင္းႏွင့္ အျခားသူမ်ားကလည္း နရဲစြမ္၏ ေဖာ္ျပခ်က္ကို ဦးရဲထြဋ္ Facebook တြင္ ျပန္လည္ေရးသားၿပီး ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ၾကသည္။

ထိုေနာက္ပိုင္းတြင္ ဦးရဲထြဋ္ Facebook ၌ သတင္းေထာက္ ကိုၿဖိဳးေဝဝင္းႏွင့္ ဦးရဲထြဋ္၊ အျခားသူမ်ားႏွင့္ ဦးရဲထြဋ္တို႔အၾကား အျပန္အလွန္ အေမးအေျဖမ်ား ဆက္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး သတင္းေထာက္ ကိုၿဖိဳးေဝဝင္းက ေမးခြန္းမ်ားကို Facebook ပရိသတ္တစ္ဦး၊ သတင္းေထာက္တစ္ဦး အေနျဖင့္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာစား ဆင္းရဲေသာ ဝန္ႀကီးတစ္ဦးက တိုက္ခန္းမ်ား ဝယ္ယူထားသျဖင့္ ေမးျမန္းျခင္းဟု ေျပာခဲ့သည္။

ပိုင္ဆိုင္မႈအတြက္ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး Facebook ေပၚ၌ သတင္းေထာက္ ကိုၿဖိဳးေဝဝင္းအား ေနာက္ဆံုးေျဖၾကားခဲ့ေသာ ဦးရဲထြဋ္၏ ေျဖၾကားခ်က္တြင္ “... သတင္းေထာက္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ခင္ဗ်ားသိခ်င္တယ္ဆိုရင္ ခင္ဗ်ား စဥ္းစားႏိုင္ဖို႔ တစ္ခုေတာ့ ေျပာပါ့မယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ၁ဝ ႏွစ္ေလာက္က ခင္ဗ်ား ၿမိဳ႕ႀကီးတစ္ၿမိဳ႕မွာ ေျမတစ္ကြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားတယ္ ဆိုၾကပါစို႔။ အခု ျပန္ေရာင္းရင္ ဘယ္ေလာက္ရွိမယ္ဆိုတာ ခန္႔မွန္းၾကည့္ေပါ့ဗ်ာ။ လစာ တစ္ခုတည္းနဲ႔ ခင္ဗ်ားတြက္ေနရင္ မလံုေလာက္ပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ့္ကို စာမ်က္ႏွာေပၚက တရားဝင္ ေရးလာရင္ ရင္ဆိုင္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့ အခ်က္မ်ား ျဖစ္တဲ့အတြက္ အြန္လိုင္းမွာ အေသးစိတ္ ႀကိဳမေျပာထားတာကိုေတာ့ နားလည္ေပးပါ။ ေနာက္ထပ္ ကြ်န္ေတာ္ ေဆြးေႏြးရန္ မရွိေတာ့ပါဘူး။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ေမးခြန္းထုတ္မႈမ်ား၌ ပါဝင္ေသာ တိုက္ခန္းႏွစ္ခန္း ပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ ကိစၥကိုမူ ယတိျပတ္ ျငင္းခ်က္ထုတ္ခဲ့ျခင္း မရွိေပ။

ထိုသို႔ ေျပာၾကားၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ဇနီးသည္ကို ေဆးကုရာ၌ ေငြမရွိ၍ ဆူဇူးကီး R+ တစ္စီး ေလွ်ာက္ထားၿပီး ထိုကားကို ျပန္လည္ေရာင္းခ်ျခင္းမွ ရေသာေငြျဖင့္ အသံုးျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ လြတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားစဥ္က အိမ္ေသးေသးေလးတစ္လံုး ပိုင္ဆိုင္ထားေၾကာင္း ေျပာဆိုမႈမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ဦးရဲထြဋ္တြင္ တိုက္ခန္းႏွစ္ခန္း ပိုင္ဆိုင္ထားေၾကာင္း အခိုင္အမာ ေျပာဆိုမႈမ်ား ရွိလာသည္။

သို႔ေသာ္ ဦးရဲထြဋ္သည္ အျခားေသာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ၎၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမွာ အဆမတန္ နည္းပါးသူ တစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ပိုင္ဆိုင္မႈ အလြန္နည္းပါးသည့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး တစ္ဦးပင္လွ်င္ ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး Facebook ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအၾကားတြင္ ေထာက္ျပမႈမ်ား၊ အေမးအေျဖမ်ားႏွင့္ ျငင္းခံုမႈမ်ားစြာ ျဖစ္ခဲ့သည္။

ထိုအခ်က္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ဦးရဲထြဋ္ထက္ အဆေပါင္းရာခ်ီ ခ်မ္းသာေနေသာ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယခုထက္ ပိုမိုျပင္းထန္ေသာ ေဝဖန္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိေနသည္။

ေသခ်ာသည့္ အခ်က္တစ္ခု အေနျဖင့္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ ဆီးသီးဗန္းကိစၥ နည္းတူ သမၼတ၊ ဒုတိယသမၼတမ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ၎တို႔၏ သားသမီး၊ မိသားစုဝင္မ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား၊ ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေထာက္ျပမႈမ်ားမွာ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ျပည္သူမ်ားအၾကားတြင္ သာမက မီဒီယာမ်ားတြင္ပါ ေဝဖန္ေထာက္ျပ ေမးခြန္းထုတ္မႈမ်ား ပိုမိုျပင္းထန္စြာ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္။

(ပံုစာ - နရဲစြမ္၏ ေရးသားမႈႏွင့္ ဦးရဲထြဋ္၏ အျပန္အလွန္ ေျပာဆုိမႈမ်ား)

No comments: