Monday, January 20, 2014

ရင္သားထိပ္ကုိ ဖ်စ္ညွစ္ခဲ့ၿပီး ပါးကုိ နမ္းခဲ့ တဲ့ ေနျပည္ေတာ္ စည္ပင္ေကာ္မတီ၀င္ရတနာ ဝင္းထိန္ စာအုပ္မွ ဇတ္ေကာင္ (သို႔မဟုတ္) ေကာ္မတီ၀င္ ဦးသန္းဦး
**********************************
 ေပးစာ
 *******
 ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ၊ ေကာ္မတီ၀င္ ဦးသန္းဦးမွ ကၽြန္ေတာ္၏ဇနီးျဖစ္သူ ေဒၚျမသႏၱာေထြးအား ရာထူး၊ၾသဇာ၊အရွိန္အ၀ါသံုးကာ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ျဖားေယာင္းေသြးေဆာင္မႈအေပၚတြင္ တရားမွ်တမႈရွာေဖြရန္ ေျခလွမ္းနံပါတ္(၁).......

 ျဖစ္စဥ္(၁) ..........
သုိ
႔ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ။
ရက္စြဲ ၊ 2013 ခုႏွစ္ ၊ ဒီဇင္ဘာလ (5) ရက္။
အေၾကာင္းအရာ။ ။ ရာထူး ၊ ၾသဇာ ၊ အရွိန္အ၀ါကုိသံုးရ်္ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ ျဖားေယာင္းေသြးေဆာင္မႈအား အေရးယူေပးပါရန္ တုိင္ၾကားျခင္း။

၁။ ကၽြန္မသည္ ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ အင္ဂ်င္နီယာဌာန (အေဆာက္အအံု)၊ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာကြန္ဗင္းရွင္းဗဟုိဌာန(၂) MICC-2 တြင္ အငယ္တန္းအင္ဂ်င္နီယာ-၂ ရာထူးျဖင့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိေသာ မျမသႏၱာေထြးျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္မတုိင္ၾကားလုိသူ၏အမည္မွာ ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီ ၊ ေကာ္မတီ၀င္ ဦးသန္းဦးျဖစ္ပါသည္။

၂။ ကၽြန္မသည္ (10-10-2013)ရက္ေန႔မွစ၇်္ ေနျပည္ေတာ္ CATV ထုတ္လႊင့္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ရံုးပုိင္းဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ၊ ေကာ္မတီ၀င္ဦးသန္းဦး၏ရံုးခန္း (၀န္ထမ္းမ်ားအလုပ္လုပ္ေသာေနရာ)တြင္ ေခတၱ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ရပါသည္။ ထုိသုိ႔တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ရာ (15-11-2013)ရက္ေန႔တြင္ ေကာ္မတီ၀င္ဦးသန္းဦးသည္ ၄င္း၏သီးသန္႔ရံုးခန္းအတြင္း ကၽြန္မအား လုပ္ငန္းႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ တယ္လီဖုန္းေခၚဆုိခုိင္းသျဖင့္ ေခၚဆုိေပးခဲ့ပါသည္။ တယ္လီဖုန္းေျပာဆုိေနစဥ္အတြင္း ကၽြန္မ၏ဘယ္ဘက္လက္ေမာင္းသားမ်ားအား ပြတ္သပ္ေနခဲ့ပါသည္။ ကၽြန္မသည္ အထက္အရာရွိအားျပန္မေျပာ၀ံ့သျဖင့္ ၿငိမ္ခံေနခဲ့ရပါသည္။ ေနာက္ရက္မ်ားတြင္ ယင္းကဲ့သုိ႔အျပဳအမူမ်ိဳး သံုးႀကိမ္မွ်ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ (20-11-2013)ရက္ေန႔တြင္ ၄င္း၏ ရံုးခန္းအတြင္းသို႔ေခၚယူ၇်္ အနားသုိ႔လာေစကာ လုပ္ငန္းကိစၥေျပာဆုိေနရင္းျဖင့္ ကၽြန္မ၏ ဘယ္ဘက္တင္ပါးသားအား ဖ်စ္ညွစ္ခဲ့ပါသည္။ ကၽြန္မသည္ အိမ္ေထာင္ရွိသူ ကေလးတစ္ေယာက္အေမျဖစ္ပါသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔အျပဳအမူမ်ိဳးကုိ စိတ္လႈပ္ရွားျခင္းအလ်င္းမရွိပါ။ ၄င္း၏ရံုးခန္းအတြင္းသုိ႔ ကၽြန္မေခတၱလာေရာက္တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္တြင္ သည္းခံရ်္ အဆင္ေျပေအာင္ေန မည္ဟုေတြးေတာကာ မည္သို႔မွ် မတုံ႔ျပန္ဘဲ ေနခဲ့မိပါသည္။ ေနာက္ရက္မ်ားတြင္ ထုိကဲ့သုိ႔ ဆက္လက္ျပဳမူခဲ့ၿပီး ထုိမွတဆင့္တက္ရ်္ (28-11-2013) ရက္ေန႔တြင္ ၄င္း၏ အနားသုိ႔ေခၚေဆာင္ရ်္ လုပ္ငန္းကိစၥေျပာဆုိေနရင္းျဖင့္ ကၽြန္မ၏ ဘယ္ဘက္ရင္သား ထိပ္ကုိ တို႔ထိခဲ့ပါသည္။ (2-12-2013)ရက္ေန႔တြင္လည္း ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အတင့္ရဲလာကာ (3-12-2013)ရက္ေန႔တြင္ ကၽြန္မ၏ဘယ္ဘက္ရင္သားထိပ္ကုိ ဖ်စ္ညွစ္ခဲ့ၿပီး ကၽြန္မ၏ဘယ္ဘက္ပါးကုိ နမ္းခဲ့ပါသည္။ ၄င္းေနာက္တြင္ ကၽြန္မအား ကၽြန္မ၏ မူလ လုပ္ငန္းဌာနျဖစ္ေသာ MICC(2) သုိ႔ မျပန္ေစေတာ့ဘဲ ၄င္း၏ရံုးခန္းတြင္ပင္ အလုပ္လုပ္ေစေတာ့မည္ဟုလည္း ဆုိလာပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ရံုးဆင္းခ်ိန္မ်ားတြင္လည္း အိမ္သုိ႔မျပန္ေစဘဲ ၄င္း၏ကားျဖင့္ MICC(2) သုိ႔ လုပ္ငန္းကိစၥ အေၾကာင္းျပကာ အေဖာ္တစ္ေယာက္ႏွင့္အတူ လုိက္ပါေစပါသည္။ MICC(2)တြင္ ေခတၱခဏ ၾကည္ရႈ႕စကားေျပာဆုိၿပီး ကၽြန္မကုိ အိမ္ျပန္ပို႔ေပးပါသည္။ ပထမႏွစ္ရက္သံုးရက္တြင္ မိန္းကေလးအေဖာ္ပါလာေသာ္လည္း (3-12-2013) ရက္ေန႔တြင္ ေယာက်ာ္းေလးအေဖာ္သာ လုိက္ပါလာပါေတာ့သည္။ ၄င္းသည္ ကၽြန္မအားျဖားေယာင္းေသာ အၾကည့္မ်ားျဖင့္လည္း မၾကာခဏ ၾကည့္ရႈပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကၽြန္မသည္ အေဖာ္မပါဘဲ MICC(2)သုိ႔ ေခၚမည္ကုိ အလြန္စုိးရိမ္မိပါသည္။ ထုိသုိ႔ေသာအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ကၽြန္မသည္ ၄င္း၏အနားတြင္ အလုပ္လုပ္ရမည္ကုိ ေၾကာက္လန္႔သျဖင့္ (4-12-2013)မွ စတင္ရ်္ ေရွာင္တခင္ခြင့္(၃) ရက္ ယူထားပါသည္။ သက္ဆုိင္ရာအႀကီးအကဲမ်ားကုိလည္း တုိင္ၾကားထားၿပီးျဖစ္ပါ သည္။ ကၽြန္မအေနျဖင့္ ၄င္းႏွင့္အတူ ဆက္လက္ရ်္ အလုပ္လုပ္ရမည္ဆုိလွ်င္ အလုပ္မွ ႏုတ္ထြက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ထားပါသည္။

၃။ ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ၊ ေကာ္မတီ၀င္ဦးသန္းဦးသည္ အမ်ိဳးသမီး၀န္ထမ္းမ်ားအား ထုိသုိ႔ဆက္ဆံေလ့ရွိေၾကာင္းလည္း အတြင္းသတင္းမ်ား အရ ကၽြန္မ သိရွိထားပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေနာက္ေနာင္တြင္ ကၽြန္မကဲ့သုိ႔ေသာ အမ်ိဳးသမီး၀န္ထမ္းမ်ားအား ၄င္း၏ ရာထူး၊ၾသဇာ၊အရွိန္အ၀ါကုိအသံုးျပဳရ်္ ကၽြန္မကဲ့သုိ႔ေသာအေျခအေန ၊ ကၽြန္မထက္ဆုိးေသာအေျခအေနမ်ားျဖင့္ ျဖားေယာင္းေသြးေဆာင္ျခင္းမခံရေစေရး အတြက္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ တုိင္ၾကားအပ္ပါသည္။

 ရုိေသေလးစားစြာျဖင့္ ျမသႏၱာေထြး အငယ္တန္းအင္ဂ်င္နီယာ-၂ အင္ဂ်င္နီယာဌာန(အေဆာက္အအံု)
 ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ

မိတၱဴကုိ - ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ၊ ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ။ -
အတြင္းေရးမွဴး ၊ ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ။ -
တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ၊ ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ။ -
 လက္ခံ

 အထက္ပါစာမွာ ကၽြန္ေတာ့္အမ်ိဳးသမီး ၊ ေဒၚျမသႏၱာေထြးမွ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္အား အားကုိးတႀကီးျဖင့္ တုိင္ၾကားခဲ့ေသာ တုိင္စာျဖစ္ပါသည္။

 ျဖစ္စဥ္ (၂) ........

၄င္းတုိင္စာတင္ၿပီး ေနာက္ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ ေကာ္မတီ၀င္ဦးသန္းဦးမွ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဇနီးေမာင္ႏွံအား ၄င္း၏ရံုးခန္းအတြင္းသို႔ေခၚရ်္ ညိွႏိႈင္းပါသည္။ ၄င္းႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဇနီးေမာင္ႏွံ တုိ႔ မိနစ္(30)ခန္႔ အခ်ီအခ် စကားေျပာဆုိေနမႈမ်ားကုိ အသံသြင္းယူထားခဲ့ပါသည္။ စာေလးမည္စုိးပါသျဖင့္ အစပုိင္းေလာက္သာ ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။ ေရွးဦးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕သုိ႔ တင္ျပခဲ့ေသာ ဦးသန္းဦး၏ ၀န္ခံခ်က္အသံဖုိင္ ဦးသန္းဦး - သမီး .... ဦးမ်ိဳးေအာင္ကတဆင့္ ၀န္ႀကီးဆီ လွမ္းတုိင္ထားတယ္လုိ႔ ငါသိထားတယ္။ ျမသႏၱာေထြး - ဟုတ္ကဲ့ပါအဘ။ ဦးသန္းဦး - အဲဒီေလာက္ထိေတာ့ ... ငါလည္း ... ဟုိ ... ၀န္ႀကီးထိဆုိတာေတာ့ ငါလည္းစိတ္မေကာင္းဘူး။ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ အဲဒီေလာက္အထိ မဟုတ္ပါဘူး.... သမီးရယ္။ ဟုိ ... သမီးတုိ႔ ဒီမွာ အလုပ္လုပ္ရတာ ပင္ပန္းေနတယ္ဆုိတာ ငါသိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္... သမီး မေက်နပ္လုိ႔ဘာျဖစ္ခ်င္ေနသလဲဆုိတာကုိ ... ေျပာတဲ့ဟာကုိ ငါလုိက္လုပ္ေပးမယ္။ ဟုိဟာေတာ့မဟုတ္ပါဘူး.. သမီးတုိ႔ကုိ ဟုိဟာမ်ိဳးေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ သမီးျဖစ္ေစခ်င္တာကုိ ေျပာျပေပးပါ။ သမီးကုိ လုိက္ပို႔တယ္ဆုိတာက တစ္ခါတစ္ေလက်ရင္ မုိးခ်ဳပ္လုိ႔ ... ဟုိ သမီးကုိ ေစာ္ကားခ်င္တဲ့သေဘာမ်ိဳးဘာမ်ိဳး မဟုတ္ဘူး။ ကဲ ျဖစ္ခ်င္တာေျပာ.....။ ျမသႏၱာေထြး - အဘ... သမီးတင္ထားတဲ့စာထဲမွာ လုိက္ပုိ႔တာတစ္ခုတည္းမဟုတ္ပါ ဘူး။အဘ။ ဦးသန္းဦး - သိတယ္... သိတယ္... ငါသိပါတယ္။ ျမသႏၱာေထြး - အဘ... သမီးကုိ .... သမီးခ်င္းမစာနာဘဲနဲ႔အဘ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဴးလြန္းခဲ့တဲ့အမႈေတြ ပါပါတယ္အဘ။ ဦးသန္းဦး - သိတယ္... သိတယ္... ငါသိတယ္။ ျမသႏၱာေထြး - အဲဒါကုိ အဘ... မဟုတ္ဘူးလုိ႔ေတာ့ မျငင္းပါနဲ႔အဘ။ ဦးသန္းဦး - မဟုတ္ဘူးလုိ႔ေတာ့ မျငင္းပါဘူး.... ကဲေျပာပါ.... ဘာျဖစ္ခ်င္သလဲေျပာပါ... ဘာလုိခ်င္သလဲေျပာပါ.....
(ေနာက္ထပ္ 28 မိနစ္ခန္႔ စကားေျပာပံုမ်ားကုိ လုိအပ္လ်င္ ေဖာ္ျပပါဦးမည္)

 ျဖစ္စဥ္ (၃).............

စံုခံုဖြဲ႕ၿပီးစတင္စစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္၏အမ်ိဳးသမီးေဒၚျမသႏၱာေထြး၏ အက်င့္စာရိတၱႏွင့္ပတ္သက္ရ်္ MICC-2 မွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးျဖစ္သူဦးထြန္းႏိုင္၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးျဖစ္သူ ဦးေဇာ္ထြန္းတုိ႔အား ေခၚယူေမးျမန္းပါသည္။ MICC-2 မွလုပ္ေဖာ္ကုိင္ဘက္ ႏွစ္ဦးကုိလည္း ေခၚယူေမးျမန္းပါသည္။ ေဒၚျမသႏၱာေထြးႏွင့္ ျဖစ္စဥ္တူ ၾကံဳေတြ႕ရေသာ ယခင္ဦးသန္းဦးလက္ေအာက္မွ ၀န္ထမ္း(၂)ဦး ၊ လက္ရွိ ဦးသန္းဦးလက္ေအာက္မွ ၀န္ထမ္း(၂)ဦးကုိလည္း ေခၚယူေမးျမန္းပါသည္။ စစ္ေဆးအၿပီးတြင္ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ႏွင့္ လာေရာက္ေတြ႕ဆံုရန္ကိစၥ အတြက္ (2013)ခုႏွစ္ ၊ ဒီဇင္ဘာလ (27)ရက္ ရက္စြဲပါ စာအမွတ္၊ ၇၇၅၁/၀၃-အင္/ယာ(အေဆာက္အအံု)/နပတ(ေကာ္မတီ) ျဖင့္ လာေရာက္ေတြ႕ဆံုရန္ အေၾကာင္းၾကားပါသည္။ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ႏွင့္အဖြဲ႕မွ ေအာက္ပါအတုိင္းေျပာပါသည္။ ၄င္းတုိ႔အေနျဖင့္ ယခုအမႈကိစၥကုိ တည္ေဆာက္ရ်္ ဒကၡိဏခရုိင္ဥပေဒရံုးသုိ႔ ေပးပုိ႔အၾကံေတာင္းထားပါေၾကာင္း။ ဥပေဒရံုးမွ ျပန္လည္အၾကံ ေပးပုိ႔ရာတြင္ ယခုကိစၥသည္ မ်က္ျမင္သက္ေသ / ေထာက္ခံထြက္ဆုိေပးမည့္သက္ေသ မရွိျခင္းေၾကာင့္ အမွန္/အမွား ဆံုးျဖတ္ရန္မသင့္ေသာအမႈျဖစ္ေၾကာင္း ၊ တရားရံုးသုိ႔ ဦးတုိက္ေလွ်ာက္ထားရ်္ တရားႏုိင္မွသာ မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ အျပစ္ေပးအေရးယူႏုိင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။ လက္ရွိအေနျဖင့္ စီမံခန္႔ခဲြမႈအားနည္းခ်က္အေနျဖင့္သာ အေရးယူေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားလာပါသည္။

 ျဖစ္စဥ္ (၄) ......

အထက္ပါဆံုးျဖတ္ခ်က္မွာ တရားမွ်တမႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ထံ ေနာက္ဆံုး အယူခံစာတစ္ေစာင္ ထပ္မံ၀င္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ (ေနာက္ဆံုး အယူခံလႊာအား လုိအပ္လွ်င္ ေဖာ္ျပပါဦးမည္။) ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္မွ အေရးယူခဲ့သည္မွာ....... ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ၊ ေကာ္မတီ၀င္ ဦးသန္းဦးအား လက္ရွိတာ၀န္ယူစီမံခန္႔ခြဲေနေသာ (အေဆာက္အအံုဌာန) မွ (ေရ/သန္႔)ဌာနသုိ႔ ေျပာင္းလဲ ကုိင္တြယ္ရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္ပါသည္။ အမိန္႔စာျဖင့္ထြက္သည္ဟု သိရပါသည္။ (ၾကံဳႀကိဳက္သျဖင့္ရွင္းျပရလွ်င္ ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ ေကာ္မတီ၀င္ရာထူးသည္ ဌာနမွဴးရာထူးထက္ တစ္ဆင့္ျမင့္ပါသည္။ ေကာ္မတီ၀င္တစ္ဦးသည္ ဌာန(၂)ခု (၃)ခုခန္႔အား ကုိင္တြယ္ရသည္လည္း ရွိပါသည္။) ေဒၚျမသႏၱာေထြးအားလည္း (အေဆာက္အအံုဌာန) မွ (ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေရးဌာန)သုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္ပါသည္။ (အမိန္႔စာမိတၱဴ လက္၀ယ္တြင္ရွိပါသည္။)

 ဇာတ္လမ္းစပါၿပီ။

ယခုေလာက္ဆုိလွ်င္ စာဖတ္သူမ်ား ဇာတ္ေရလည္ေလာက္ၿပီဟု ထင္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဇနီးေမာင္ႏွံတာ၀န္ေက်ခဲ့ပါသည္။ ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏ ဂုဏ္သိကၡာမက်ေစရန္အလုိ႔ငွာ တရားမွ်တမႈကုိ ဌာနတြင္းမွာ အဆံုးထိ အယူခံတင္ခဲ့ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ စိတ္ပ်က္ခဲ့ရပါသည္။ ၄င္းအမႈသည္ ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ အမွန္တရားကုိခ်စ္ျမတ္ႏုိးေသာ ၀န္ထမ္းအသိုင္းအ၀ိုင္း(သုိ႔မဟုတ္) ဦးသန္းဦး၏ ယခင္၀န္ထမ္းမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပံုအတိတ္သမုိင္းေၾကာင္း ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ့္ဇနီး၏ စာရိတၱကုိ သိရွိသူ မည္သူ႔ကုိမဆုိ ေမးျမန္းခဲ့သည္ရွိေသာ္ အမွန္/အမွား ဆံုးျဖတ္ႏုိင္စြမ္း ရွိၾကသူခ်ည္းသာျဖစ္ပါလ်က္ ဘာေၾကာင့္ အမွန္တရား ၊ တရားမွ်တမႈ ေပ်ာက္ဆံုးေနရပါသလဲဟု ကၽြန္ေတာ္ ေမးခြန္းထုတ္ခ်င္ပါသည္။ ဇနီးျဖစ္သူ၏ သစၥာတရားကုိ (100) ရာခုိင္ႏႈန္းအၾကြင္းမဲ့ယံုၾကည္သည့္အတြက္ ကၽြန္ေတာ္ စတင္ေဆာင္ရြက္ပါေတာ့မည္။ တရားမွ်တမႈကုိ ရရွိရန္အတြက္ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ နည္းလမ္းေပါင္းစံုသံုးပါေတာ့မည္။ အႏွီပုဂိၢဳလ္အား ကမၻာေၾက ေသာ္လည္း ဥဒါန္း မေၾက ႏုိင္ပါေၾကာင္း.....

 ေက်ာ္သီဟ B.E(Chemical) သန္လ်င္နည္းပညာတကၠသုိလ္
 (အေၾကာက္တရားႏွင့္ ကြာရွင္းလုိက္သူ)
 Via-ဟာဂ်ဴလီကသာ

ေဘာလံုးဥကၠဌဦးေဇာ္ေဇာ္ငိုခ်င္းခ်ရန္မလိုေတာ့သဃၤန္းက်ြန္းၿမိဳနယ္(၁၆)ရပ္ကြက္အပိုင္း(၃)ေဘာလုံးအားကစားကြင္းကိုစည္ပင္မွေဒၚစိုးစိုးေမအမည္
ျဖင့္ေျမငွားဂရမ္ျဖင့္သိမ္းယူမႈကိုရပ္ကြက္ျပည္သူမ်ားကမေက်နပ္သျဖင့္တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူကာဆနၵ
ထုတ္ေဖၚခဲ့ၾကသည္အဆိုပါေဘာလံုးကြင္းသည္ရပ္ကြက္တည္စဥ္၊ကတည္းက၊ေဘာလံုးကြင္းအျဖစ္တည္
ရွိခဲ့ၿပီး၊ျမန္မာ့လက္ေ႐ြးစင္၊ပထမတန္းေဘာလံုးသမားမ်ားေမြးထုတ္ေပးေသာ၊ေဘာလံုးအားကစားကြင္းလဲ
ျဖစ္ခဲ့သည္ပထမတန္းေဘာလံုးအားကစားသမားျဖစ္ခဲ့တဲ့ဦးသက္တင္ကဒီကြင္းမွာကန္ၿပီးပထမတန္းေဘာ
လံုးသမားေတြကေတာ့၊သက္နိုင္၊ဝင္းးနိုင္၊သက္တင္ပထမတန္းေဘာလံုးသမားေတြျဖစ္ၿပီး၊ဌာနဆိုင္ရာ.
ေဘာလံုးသမားမ်ားမွာလွသန္ဦး(တပ္မေတာ္ေရ)ေအာင္စိုး၊သက္နိုင္၊(ကုန္သြယ္လယ္ယာ)
မင္းေနလင္းထြန္၊နိုင္နိုင္၊ေက်ာ္သူရ(ပိုေဆာင္ေရး)ဒီေဘာလံုးအားကစားသမားေတြဟာ(၁၆)ရပ္ကြက္
မွျဖစ္ၿပီးဆနၵျပရာတြင္ဦးေဆာင္သူဦေဇာ္ဝင္းကလဲ၊သူကိုယ္တိုင္ပင္အေကာက္ခြန္ဌာနတြင္အေ႐ြးခံခဲ့ရ
ေၾကာင္းၿမိဳေတာ္ဝင္ေဟာင္းဦးေအာင္သိန္းလင္းကိုယ္တိုင္ကစားဘူးခဲ့သည္ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္
ျမန္မာေဘာလံုးသမားေတြအမ်ားအျပားေမြးထုတ္ေပးေသာ(၁၆)ရပ္ကြက္အပိုင္း(၃)ေဘာလံုးကြင္းကို
ျပည္သူေတြလက္သို႔ျပန္ေပးလိုက္ျခင္းျဖင့္ျမန္မာလက္ေ႐ြးစဥ္ေဘာလံုးအားကစားသမားေကာင္းမ်ား
စြာေပၚထြန္းလာၿပီ။ေဘာလံုးဥကၠဌဦးေဇာ္ေဇာ္ငိုခ်င္းခ်ရန္မလိုေတာ့ဘဲ၊ျမန္မာေဘာလံုးတေခတ္ဆန္း
သစ္ေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊အလုပ္သမားသမဂၢအဖြဲမွကိုထြန္းထြန္းနိုင္ကျမန္မာနိုင္ငံအစိုးရအဖြဲ႕ကိုတိုက္
တြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေက်ာ္လြင္(အလက(၂)သဃၤန္းက်ြန္း)

ဒီေန႕ကာတြန္း

အဲဒီကာလက အၿဖစ္အပ်က္ေတြကို ဦးေရႊမန္းက ပိုသိပါတယ္ (ဦးရဲထြဋ္) ကုိေအာင္ဇင္လတ္

၂၀၀၇ လို အေရးႀကီးတဲ႔ ကာလေတြတုန္းက နိဳင္ငံ႔အေရးခပ္သိမ္းကို ကိုင္တြယ္စီရင္ အမိန္႔ေပး ခဲ႔သူဟာ ဦးေရႊမန္းပါ၊ တခ်ဳိ႕ အေရးႀကီးကိစၥေတြကို ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရာမွာ အဲဒီအခ်ိန္က နိဳင္ငံ႔ အႀကီးအကဲႏွစ္ေယာက္ေတာင္ ပါ၀င္စြက္ဖက္မွဳမရွိပဲ ဦးေရႊမန္းက ဦးေဆာင္ကိုင္တြယ္ခဲ႔ ပါတယ္ ။ ဒါေႀကာင္႔ အဲဒီအခ်ိန္ အဲဒီကာလက အၿဖစ္အပ်က္ေတြကို ဦးေရႊမန္းက ပိုသိပါတယ္လို႔ လက္ရွိသမၼတ ဦးသိန္းစိန္ရဲ႔ ေၿပာေရးဆိုခြင္ရွိသူလည္းၿဖစ္ ၿပန္ႀကားေရး ဒု၀န္ႀကီးလည္းၿဖစ္တဲ႔ ဦးရဲထြဋ္က ေၿပာတယ္ဆိုတဲ႔အေႀကာင္း ဒီအပတ္ မက္ေဆ႔ဂ်ာ ဂ်ာနယ္မွာ ေရးသားထားပါတယ္။

ဒါဘာသေဘာလဲ ဆိုတာရွင္းပါတယ္ ဦးရဲထြဋ္က သူ႔လက္ရွိေဘာ႔စ္က လူရုိးေလး လက္ညိဳး ထိုးေတာင္ မကိုက္တဲ႔ ဆင္းပဲေလးပါ ၿပီးေတာ႔ စာဖတ္ေနသူႀကီးနဲ႔ တရားမွတ္ေနတဲ႔ ေလၿဖတ္ေန သူႀကီး ဟာလည္း အမ်ားထင္သလို မဟုတ္ခဲ႔ပါဘူး မယုတ္ခဲ႔ပါဘူး၊ တကယ္ေတာ႔ အဲဒါေတြရဲ႕ လက္သည္စစ္စစ္ႀကီးဟာ က်ဳိင္းႀကီးေရွ႔ခ်ၿပီး စားပြဲေပၚကေန ဟိုေၿပာဒီေၿပာ ေၿပာေနတဲ႔ ဟိုသူႀကီး ပါပဲလို႔ လက္ညိဳးေငါက္ေငါက္ထိုးၿပပါၿပီ

ဒါဟာ ဦးရဲထြဋ္သူ႔သေဘာနဲ႔ သူေၿပာတာလား ဒါမွမဟုတ္ သူ႔ေဘာ႔စ္က ေၿပာခိုင္းလို႔ ေၿပာရ တာလား ။

လင္းဇာနည္ေဇာ္အသက္အႏၲရာယ္မရွိေသာ္ျငားရန္ကုန္SSCတြင္ဆက္လက္ေဆးကုသခံရမည္
ပဲခူးျမိဳ ့အနီးရန္ကုန္-မႏၱေလးလမ္းေဟာင္း တြင္ သရုပ္ေဆာင္လင္းဇာနည္ေဇာ္
 လိုက္ပါစီးနင္းလာေသာယာဥ္နွင့္ အျခားယာဥ္တစ္စီးတို ့တိုက္ မိျပီးယာဥ္ မေတာ္
တဆ မွူေၾကာင့္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးအသက္ဆံုးပါးသြားေၾကာင္းသတင္းရရွိသည့္ယမန္
ေန ့ညေနပိုင္းကသရုပ္ေဆာင္လင္းဇာနည္ေဇာ္ ၏အစ္ကိုျဖစ္သူ ဒါရိုက္တာမိုက္တီး
 ထံဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာသူတို ့လည္းအခင္းျဖစ္ပြားရာသို ့ရန္ကုန္မွသတင္းရရျခင္း
လိုက္ပါသြားေနေၾကာင္းေျပာျပီီးေနာက္ “က်ြန္ေတာ္အခုေရာက္ေတာ့မယ္ သူ႔ ေကာင္
မေလးေတာ့ ဆံုးသြားရွာတယ္”ဟုေသဆံုးသူအမ်ိဳးသမီးငယ္မွာသရုပ္ေဆာင္လင္းဇာ
နည္ေဇာ္ နွင့္အတူပါသြားခဲ့သူျဖစ္ေၾကာင္းဒါရိုက္တာမိုက္တီး၏ေျပာၾကားခ်က္အရ
သိရသည္။ယာဥ္မေတာ္တဆမွုျဖစ္ပြား ရာတြင္တစ္ဦးေသဆံုး၍သရုပ္ေဆာင္
လင္းဇာနည္ေဇာ္ အပါအ၀င္လူ(၄) ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ျပီးပဲခူးေဆးရံုတြင္ေဆးကုသ
မွုခံယူေစေၾကာင္း“ေသဆံုးသူအတြက္အားလံုးစိတ္မေကာင္းျဖစ္ေနၾကရပါတယ္၊
လင္းလင္းကေတာ့ အသက္ အႏၲရာယ္ မရွိေတာ့ပါဘူး မနက္မွရန္ကုန္ေဆးရံု
ေရႊ႕ပါမယ္”ဟု စိတ္မပူရေစရန္ဒါရိုက္တာမိုက္တီး က ညပိုင္းမွာ ေျပာဆိုပါသည္။
ယေန ့မွာဒဏ္ရာရရွိထားသူ သရုပ္ေဆာင္လင္းဇာနည္ေဇာ္ကို ရန္ကုန္ျမိဳ ့
သို ့ျပန္လည္ေခၚေဆာင္ျပီျဖစ္ျပီး မၾကာမီ SSCေဆးရံု သို ့တင္ပို ့ေဆးကုသမွု
ခံယူမွာျဖစ္ေၾကာင္းယေန့ ့မနက္၁၀နာရီခြဲမွာထပ္မံသိရသည္။

(ညပိုင္းကသတင္းမတင္ျခင္းမွာလင္းဇာနည္ေဇာ္၏မိဘနွစ္ပါးစိုးရိမ္မည္ကို၍သတိျပဳခဲ့
ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ယခုေတာ့ပရိသတ္အခ်စ္ေတာ္လင္းဇာနည္ေဇာ္အသက္အႏၲရာယ္မရွိ
ေတာ့၍မိသားစုနွင့္အတူပရိသတ္မ်ားစိတ္ေအးေစရန္တင္ျပရပါသည္။ကြယ္လြန္သူ
အမ်ိဳးသမီးငယ္အတြက္လည္းမိသားစုမ်ားနွင့္ထပ္တူစိတ္မေကာင္းျဖစ္ရပါ၏-)

(အနုပညာအယ္ဒီတာ)
Popular Myanmar News Journal

ဦးေတဇရဲ့ သားနဲ႔သမီးတို႔သတို႔သားအရံႏွင့္သတို႔သမီးအရံအၿဖစ္လုပ္ေပးခဲ့တဲ့မဂၤလာပြဲ...

အဆိုေတာ္သီရိေဆြရဲ့ Sedona က မဂၤလာဧည့္ခံပြဲပါ.

Photo- Wunna Khwar Nee

ရန္ျဖစ္ထားတဲ႔မိန္းမကိုေခၚၿပီး တံတား အလယ္မွာ သြားရပ္ၾကည့္ၾကပါ


 Nay Naw

ဒီေန႔ သံလ်င္ကရိုက္ကြင္းကိုသြားရင္းတံတားအလည္ေလာက္ေရာက္ေတာ့
ေရွ႔ကကားတစ္စီးပ်က္သြားလို႔ ကားတန္းကပိတ္မိသြားပါေရာ။ေရွ႔တိုးလို႔
မရ ေနာက္ဆုတ္လို႔မရျဖစ္ေနရင္းကားတစ္စီးလံုး ဘယ္ညာယိမ္းျပီး
တသိမ့္သိမ့္သူ ျဖစ္ေနပါေရာဗ်ာ။ဟာ သြားျပီ ငလ်င္ လွဳပ္ျပီ ။
အဖ်ားလက္က်န္ေလးကလည္းရွိေနေသးေတာ့ အသည္းငယ္ငယ္နဲ႔ကား
ေပၚက အျမန္ဆင္းျပီး ေနာက္က ဆူပါကပ္စတန္ကိုလွမ္းၾကည့္လိုက္
ေတာ့ ဒင္းလည္းဘယ္ညာယိမ္းေနတာပဲ။ယဥ္ေမာင္းက ကားေဘးရပ္ေန
လို႔ ငလ်င္ လွဳပ္တာလားလွမ္းေမးလိုက္ေတာ့ ကိုယ္ေတာ္က ပါးစပ္ထဲကကြမ္း
ေသြး ပ်စ္ခနဲေထးြျပီး ေခါင္းခါတယ္။တစ္ဘက္ျခမ္းက ကားေတြျဖတ္သြား
လို႔ တံတားယိမ္းတာပါတဲ႔။ဟုတ္လို႔လားဗ်ာဆိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္သံလ်င္
သားပါတဲ႔။ရထားလာရင္ ပိုဆိုးေသးဆိုလို႔ အသက္ေအာင့္ၿပီး ရထားနဲ႔
ကြန္တိန္နာေတြ မလာပါေစနဲ႔ဆုေတာင္းေနရတယ္။တစ္ခုခုဆိုအနားမွာ လွမ္း
ဖက္္စရာ ေကာင္ မ ေလးကလည္းမရွိဘူးမဟုတ္လားခင္ ဗ်ာ။

(မယံုရင္ ကားအသြားအလာမ်ားခ်ိန္ရန္ျဖစ္ထားတဲ႔မိန္းမကိုေခၚၿပီး တံတား
အလယ္မွာ သြားရပ္ၾကည့္ၾကပါ။ခ်က္ခ်င္းျပန္တည့္သြားေစရမယ္။)
တံတားက်န္းမာေရးအတြက္အရွင္ႀကီး အရွင္ေလးနဲ႔အင္ ဂ်င ္နီယာမ်ား
ေစာင္ မၾကပါအံုး။ၾကည့္မ ေနၾကပါနဲ႔။

၈၈ မ်ဳိးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွ ဦးကိုကိုႀကီးႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္းMizzima - News in Burmese

၈၈ မ်ဳိးဆက္ေခါင္းေဆာင္တခ်ဳိ႕အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရးထဲ ပါ၀င္ရန္ ေသခ်ာေသာ္လည္း လက္ရွိ တြင္ ေလ့လာသုံးသပ္ေနဆဲ အေျခအေနတြင္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္း စရာမ်ား စြာ ရွိေနေသးေသာေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ ႏွစ္ႏွစ္ေလာက္ၾကာမွသာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ဟု ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွ ဦးကိုကိုႀကီးက ေျပာသည္။

လက္ရွိ ႏုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲမ်ား၊ ေရွ႕ဆက္သြားရမည့္ ႏုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲမ်ား အေပၚ ၈၈ မ်ဳိး ဆက္မ်ား၏ သံုးသပ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဦးကိုကိုႀကီးကို မဇၩိမမွ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းသည့္ အခ်က္အခ်ဳိ႕ကို ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပပါသည္။

၈၈ မ်ဳိးဆက္မ်ားအေနနဲ႔ ေရွ႕ႏုိင္ငံေရးလမ္းစဥ္မွာ ဘယ္လိုပါ၀င္မလဲ။

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ေရွ႕ဆက္သြားမယ့္ႏုိင္ငံေရးမွာ က႑ႏွစ္ခုအေနနဲ႕ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရွိမယ္။ တစ္ခုက ႏုိင္ငံေရး ျပႆနာေတြ ရွိတယ္။ ေနာက္တစ္ခုကေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် ေျဖရွင္းေပးရမယ့္ လူထုေတြရဲ႕ ျပႆနာေတြရွိတယ္။ ပထမတစ္ခုက ဥပေဒေတြျပင္ဖို႔၊ ဖ်က္ဖို႔၊ လႊတ္ေတာ္ႏုိင္ငံေရးနဲ႕ ႏုိင္ငံေရး ပါတီေတြကေန မူ၀ါဒဆိုင္ရာ ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းဖို႔ ဆိုတဲ့ေနရာေတြ လုပ္ေဆာင္ရမွာက တစ္ပိုင္း၊ ႏုိင္ငံေရး ျပႆနာေတြကို ေျဖ ရွင္းေနတဲ့ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ သာမန္ျပည္သူေတြရဲ႕ ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းဖို႔ကလည္း ေန႔စဥ္ရွိေနမွာ။

လက္ရွိ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြက ဘာေတြျဖစ္မလဲ။
သာမန္လူထုေတြရဲ႕ ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းတဲ့ အလုပ္ေတြကိုလည္း ပံုမွန္ လုပ္ေဆာင္ေနတယ္၊ တစ္ခ်ိန္ တည္းမွာပဲ ဖြဲ႕စည္းပံုနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သေဘာထား အျမင္သံုးသပ္ခ်က္လည္း ထုတ္ျပန္ၿပီးတာေတြ ရွိတယ္၊ ေနာက္အေရးႀကီးတဲ့ကိစၥတစ္ခုက ေအာက္ေျခလူထုၾကားထဲမွာ ဒီမိုကေရစီဖြံ႔ၿဖိဳးမႈတိုးတတ္ေအာင္၊ ျပန္႔ပြား လာေအာင္ ဆက္လုပ္ေနတယ္၊ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ထိပ္ပိုင္းက မူ၀ါဒေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အၾကံျပဳသင့္ တာ၊ ေဆြးေႏြးသင့္တာေတြကို ဆက္လုပ္မွာပါ၊

လႊတ္ေတာ္ႏုိင္ငံေရးကိုသြားဖို႔ အေနအထားကေရာ ဘယ္လိုရွိပါသလဲ။

လႊတ္ေတာ္ႏုိင္ငံေရးထဲကို သြားဖို႔လည္း ခ်ိန္ဆေနတယ္၊ တကယ္ေတာ့ အမွန္ေျပာရမယ္ဆိုရင္ လူေတြရဲ႕ အသက္အရြယ္အားျဖင့္ ျဖတ္သန္းမႈအားျဖင့္လည္း လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ လုပ္ဖုိ႔လည္း စဥ္းစားေနၾကတာေတြရွိ တယ္။ ဘယ္လိုပံုစံနဲ႔လုပ္မလဲ ဆိုတာကို စဥ္းစားေနတယ္၊ တစ္ခုခု၀င္ၿပီး ဆံုးျဖတ္လိုက္ရင္ လက္ရွိႏုိင္ငံ ေရးအခင္းအက်င္းအေပၚကို ဘယ္လို သက္ေရာက္သြားမလဲဆိုတာေတြကိုလည္း ခ်ိန္ဆေနတယ္၊ ဒါေပမဲ့ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ထဲက တခ်ဳိ႕ေခါင္းေဆာင္ေတြကေတာ့ လႊတ္ေတာ္ ႏုိင္ငံေရးကိုသြားမယ့္ အင္အားစုေတြျဖစ္ လာမွာ ေသခ်ာပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္ႏုိင္ငံေရးထဲ ဘယ္ေတာ့ေလာက္ ၀င္ျဖစ္မလဲ။

လိုပါေသးတယ္၊ ေလာေလာဆယ္ ႏွစ္ ႏွစ္ေလာက္ က်န္ပါေသးတယ္၊ အခုေျပာေနၾကတဲ့ ၂၀၁၅ ဆိုတာ က မွတ္တိုင္တစ္ခုပါ၊ ႏုိင္ငံေရးလမ္းမွာ ျဖတ္သြားရမယ့္ မွတ္တိုင္ တစ္ခုပါ၊ တကယ့္တကယ္ ႏုိင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္ဆိုတာက ၂၀၁၅ တင္ မဟုတ္ဘူး၊ အလြန္ဟိုဘက္မွာ ႏုိင္ငံေရးက ပိုၿပီး သိမ္ေမြ႕လာမယ့္ အေျခ အေနေတြရွိေတာ့ အမ်ားႀကီး ျပင္ဆင္ရဦးမွာပါ။ တကယ္လို႔ သြားျဖစ္ၿပီဆိုရင္ အားလံုးကို အသိေပးမယ္၊ အခုေတာ့ ေလ့လာသံုးသပ္ေနတဲ့ အေျခအေနပဲ၊ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုေတြ ၾကားထဲမွာ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္း စရာေတြ အမ်ားႀကီး ရွိေနေသးလို႔ပါ။

လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရးထဲကို သြားဖို႔ဆိုရာမွာ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ထဲက ဘယ္သူျဖစ္ႏုိင္မလဲ။

ဘယ္သူသြားမယ္လို႔ေတာ့ အဖြဲ႕အစည္းအေနနဲ႔ ေရြးခ်ယ္ထားတာ မရွိဘူး။ တစ္ဦးခ်င္းအေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ ျဖတ္သန္းမႈ ေရြးခ်ယ္မႈေပၚမွာပဲ မူတည္မယ္။ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းအားေကာင္းေအာင္ လုပ္ခ်င္တဲ့သူေတြ ရွိတယ္၊

အရပ္ဘက္အေနနဲ႔ ဆက္သြားမယ္ေပါ့။ တခ်ဳိ႕က်ေတာ့လည္း ဒီထဲကပဲ လႊတ္ေတာ္ ႏုိင္ငံေရးဘက္ကို ကူးေျပာင္းဖို႔ စိတ္ကူးတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။


လႊတ္ေတာ္ႏုိင္ငံေရးထဲ ၀င္မယ္ဆိုရင္ ဘယ္လိုမူ၀ါဒေတြနဲ႔ သြားမွာပါလဲ။

၈၈ ထဲက လႊတ္ေတာ္ႏုိင္ငံေရးကို ကူးေျပာင္းရင္ေတာ့ မူ၀ါဒပိုင္းဆိုင္ရာ၊ လုပ္ကိုင္မႈဆိုင္ရာေတြက တစ္ဦး တစ္ေယာက္ခ်င္းေပၚမွာပဲ မူတည္တယ္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဦးတည္ခ်က္ေတြ၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ၊ တန္ဖိုး ေတြက တူၾကမွာ မဟုတ္ဘူး။ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္က မတူၾကဘူး။

လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအပိုင္းကိုပဲ ၾကည့္ရမွာ။ အဲဒီမွာပဲ အေရးႀကီးတယ္။ လူတိုင္းကေျပာတာ ပဲ။ ပါတီစံု ဒီမုိကေရစီဆိုတာေတြက လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ေအာင္ လုပ္ဖို႔က အေတြ႕အၾကံဳ ေရာ၊ ရင့္က်က္မႈေရာ ျပႆနာကို ဘက္ေပါင္းစံုကေန ခ်ဥ္းကပ္တတ္တဲ့ အရည္အခ်င္းေတြ လိုပါတယ္။ အခုက ရွိေနတဲ့ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုေတြနဲ႔ ျဖန္႔က်က္မႈ အေျခအေနေတြ ရွိေနတယ္။ ကိုယ္ေတြက တစ္ခုခု ဆံုးျဖတ္လိုက္ရင္ ဘယ္လိုအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရွိမလဲ ဆိုတာေတြေပါ့၊ အဲဒါေတြကို ခ်ိန္ဆေနတဲ့သေဘာ ပါ။

လက္ရွိ ႏုိင္ငံေရးလမ္းစဥ္အေပၚ ဘယ္လို သံုးသပ္ပါသလဲ။

အေျပာင္းအလဲ စပ္ကူးမတ္ကူး ကာလမွာေတာ့ အျမင္သေဘာထားေတြက အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိမွာပဲ။ တစ္ခုရွိတာ က လက္ေတြ႕ ႏုိင္ငံေရးဆိုတာက ေသခ်ာတဲ့ခိုင္လံုတဲ့ ရလဒ္ေကာင္းေတြကို ရလာဖို႔ တစ္ဆင့္ၿပီး တစ္ဆင့္ ႀကိဳးစားၾကရတာပါ၊ အဲဒီလို ႀကိဳးစားတဲ့အခါမွာ တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္ နားလည္မႈရွိဖို႔ လိုတယ္။

တစ္ဖြဲ႕ခ်င္း ေဆြးေႏြးတာ၊ တစ္ဦးခ်င္းလုပ္ေနတဲ့ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ က်န္တဲ့အင္အားစုေတြ အားလံုးၾကား မွာ ဘယ္လိုျဖစ္သြားမယ္ဆိုတဲ့ နားလည္မႈေပါ့။ က်န္တဲ့ အင္အားစုေတြ အားလံုးကလည္း လက္ေတြ႕က် တဲ့ဆံုးျဖတ္မႈေတြ ေတြးေခၚမႈေတြရွိဖို႔ လိုတယ္၊ ႏုိင္ငံေရးဆိုတာက မ်က္စိတစ္မွိတ္ေလာက္ ၾကည့္တဲ့ကိစၥ မဟုတ္ဘူး။ ေရရွည္ျပဳျပင္ ျပင္ဆင္ရမယ့္ကိစၥပါ။

ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အစုိးရနဲ႔ တုိင္းရင္းသားတို႔ ေဆြးေႏြးေနမႈကို ဘယ္လိုသံုးသပ္လဲ။

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတြနဲ႔ အစိုးရရဲ႕ အခုလက္ရွိအေျခအေနကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ႀကိဳး စားေနဆဲပဲလို႔ ျမင္ပါတယ္။ ဒီျပႆနာေတြက ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ အျမစ္တြယ္လာတဲ့ ျပႆနာေတြ ဆို ေတာ့ ခဏေလးနဲ႕ အဆင္ေျပမွာမဟုတ္ဘူး။ ညႇိေနဆဲလို႔ပဲ ျမင္ထားတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ႏုိင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးထားမႈေတြမ်ား ရွိပါသလား။

ဇန္န၀ါရီ ၅ ရက္ ေတြ႕တုန္းကေတာ့ က်န္းမာေရးကိစၥပဲ ေမးတာပါ၊ ဒါေပမဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးနဲ႔ ပတ္ သက္ၿပီးေတာ့ သေဘာထားေတြ၊ ေယဘုယ်အခ်က္ အလက္ေတြ ေျပာျဖစ္တာေတြ ရွိတယ္၊ ေထြေထြ ထူးထူး ကိစၥေတြေတာ့ မဟုတ္ေပမယ့္ လူအမ်ားကိုေျပာၿပီးသား ဖြဲ႕စည္းပံုကိစၥပါပဲ။

ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ၈၈ အေနနဲ႔ ဘယ္လုိအႀကံေပးခ်က္ေတြ ရွိပါသလဲ။

ဖြဲ႕စည္းပံုက ျပင္ဆင္ေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပင္မယ္ဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ အျငင္း ပြားၾကတာ မဟုတ္ဘူး။ ဘယ္ေလာက္ျပင္မလဲ၊ ဘယ္လိုျပင္မလဲဆိုတာကိုသာ ေဆြးေႏြး ညိႇႏိႈင္းယူၾကတာ ပါ။ အခုလည္း အၾကံျပဳထားတာက ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တင္းက်ပ္လြန္း တာႀကီးကို ေထာက္ျပထားတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက အခ်ဳပ္အျခာအာဏာက ျပည္သူေတြဆီက ဆင္းသက္ ရမယ္ဆိုတာကို တကယ္လက္ေတြ႕မွာ အေကာင္အထည္ ေပၚလာဖို႔လိုတယ္ဆိုတာကို ေထာက္ျပထား တယ္၊ အဲဒါက ေနာက္ေနာင္ ဖြဲ႕စည္း ပံုျပင္ဆင္ေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အသြင္ေျပာင္းလာေအာင္ ႀကိဳးစားေန တယ္။

ဖြဲ႕စည္းပံုကိုျပင္ဖို႔ လက္ေတြ႕လုပ္ရမယ့္ အခ်က္ေတြကေရာ ဘာေတြျဖစ္မလဲ။

လက္ေတြ႕ ႏုိင္ငံေရးကေတာ့ ျပည္သူေတြၾကားထဲမွာပါ၊ ျပည္သူေတြၾကားထဲမွာ ႏုိင္ငံေရးႏိုးၾကားေအာင္ လုပ္တဲ့အပိုင္းေပါ့။ ေနာက္ လူထုရဲ႕ဆႏၵကို ေဖာ္ထုတ္တဲ့သေဘာ ေနာက္တစ္ခုက အရွိတရားကေတာ့ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္ေက်ာ္ သေဘာတူဖို႔ လူထုဆႏၵခံယူပြဲယူဖို႔ဆိုတာ၊ အဲဒါႀကီးက က်န္ ေနတယ္။ ေနာက္ေနာင္မွာ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးကို အခုလိုက်ပ္တဲ့ အေနအထားႀကီးမဟုတ္ဘဲ ျပဳလြယ္ ျပင္လြယ္ျဖစ္တဲ့ အေျခအေန ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားဖို႔လိုတယ္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရး အေနအထား ဘယ္လိုျဖစ္လာမယ္လို႔ သံုးသပ္ပါသလဲ။

တစ္ေလွ်ာက္လံုးက အာဏာရွင္ေအာက္မွာ ေနလာခဲ့ရတာကေန အခု ဘာပဲေျပာေျပာ အသြင္သဏၭာန္ အားျဖင့္- လႊတ္ေတာ္တို႔၊ လႊတ္ေတာ္ကေန ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္တဲ့ အစုိးရတို႔ ေပၚလာေတာ့ ဒီကာလ မွာက ဘယ္သူ႕ ဘယ္သူမွာမွ အေတြ႕အႀကံဳ မရွိေသးဘူး။ သူ႕ဘာသာနဲ႔သူ ဦးေဆာင္တဲ့သူေတြကလည္း စစ္ဗိုလ္ေဟာင္းေတြ၊ သူတို႔မွာလည္း ဒီမုိကေရစီ နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အေတြ႕အႀကံဳ မရွိဘူး။ ဒီဘက္မွာလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔က အစုိးရကို ဆန္႔က်င္တဲ့ အင္အားစုေတြ အေနနဲ႔ ရပ္တည္လာခဲ့ တာဆိုေတာ့ ဒီကာလမွာ ေရွ႕တိုးေနာက္ဆုတ္ ျဖစ္တာေတြကေတာ့ ရွိမွာပဲ။ အဲဒါကို ဘယ္ေလာက္အေျမာ္ အျမင္ႀကီးႀကီးနဲ႔ ေက်ာ္လႊားၾကမလဲ။ တစ္ဖက္ကလည္း တြန္းထိုးလႈပ္ရွားမႈေတြ ရွိေနမွာျဖစ္သလို တစ္ဖက္ ကလည္း နားလည္မႈ တည္ေဆာက္တဲ့ကိစၥေတြ ရွိေနမွာပဲ။ အဲဒါေတြကို ဟန္ခ်က္ညီေအာင္လုပ္ႏုိင္ဖို႔ အေရးႀကီးတယ္။

ေရရွည္ႏုိင္ငံေရး လမ္းေၾကာင္းကို ဘယ္လိုသြားမယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ရွိထားပါသလဲ။

လာမယ့္ ႏုိင္ငံေရးက ၂၀၁၅ က ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္တစ္ခုတည္းနဲ႔ မဆိုင္ဘူး၊ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္း အလဲအားလံုးနဲ႔ ဆိုင္တယ္။ ဖြဲ႕စည္းပံု ျပင္မယ့္ကိစၥပဲျဖစ္ျဖစ္၊ တိုင္းရင္းသားတန္းတူညီမွ်ေရးကိစၥပဲျဖစ္ ျဖစ္ အဲဒါေတြအားလံုးက တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု ခြဲလို႔မရဘူး၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကိစ္ၥ ေတြရွိတယ္။


ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ ဆက္လုပ္ဖို႔ရွိတယ္၊ ၿပီးေတာ့ အဲဒီကေန ရလာတဲ့ ရလဒ္ေတြကို လႊတ္ေတာ္မွာ တရား၀င္ေအာင္ အတည္ျပဳေပးဖို႔ကိစၥေတြ ရွိတယ္၊ အဲဒီေတာ့ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးကိစၥေတြရယ္၊ ၂၀၁၅ မွာ ေရြးေကာက္ပြဲျပင္ဆင္မႈေတြ အားလံုးက ခ်ိတ္ဆက္ေနတယ္။ အေရးႀကီးတဲ့ျဖစ္စဥ္ေတြ အားလံုးကို စဥ္းစားတာမ်ဳိး လုပ္ရမယ္၊ အဲဒါေတြကို ဆက္စပ္ၿပီး ျပင္ဆင္ရမယ္လို႔ ျမင္တယ္။


တပ္ရင္းမွဴး ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီးကို ကာမလိမ္လည္မႈျဖင့္ တိုင္ၾကားThe Voice Weekly

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ကေလးၿမဳိ႕ရွိ အမွတ္(၂၂၈) ေျခလ်င္တပ္ရင္းမွ တပ္ရင္းမွဴး ဒုတိယ ဗိုလ္မွဴးႀကီး မိုးဝင္းေအာင္က ကာမ လိမ္လည္ရယူသည္ဟုဆိုကာ ၎ကို အေရးယူေပးရန္ ပဲခူးၿမဳိ႕ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္း ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန ဒုတိယဦးစီးမွဴး ေဒၚေကသီစိုးက ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔က လာေရာက္ တိုင္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း ကေလးၿမဳိ႕ ျပည္သူ႔ရဲတပ္ဖြဲ႕စခန္းမွ ရဲအရာရွိတစ္ဦးက The Voice သို႔ အတည္ျပဳ ေျပာၾကားသည္။

ဇန္နဝါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ပဲခူးၿမဳိ႕ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္း ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယဦးစီးမွဴး ေဒၚေကသီစိုး ၂၅ ႏွစ္သည္ ၎တပ္ရင္းမွဴးႏွင့္အတူ ကေလးၿမဳိ႕ ရွင္းဟုန္ တည္းခိုခန္း အခန္း အမွတ္ (၃၀၇) သို႔ လာေရာက္ တည္းခိုၾကၿပီး လက္ထပ္ ေပါင္းသင္းမည္ဟု ယုံၾကည္ေအာင္ ေျပာဆိုသျဖင့္ အတူေနထိုင္ ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ နံနက္ မိုးလင္းေသာအခါ လက္မထပ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာသျဖင့္ လာေရာက္ တိုင္တန္းျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေကသီစိုး၏ ေျပာၾကားခ်က္ကို ကိုးကား၍ ၎ရဲအရာရွိက ရွင္းျပသည္။

ရဲစခန္းသို႔ လာေရာက္ တိုင္တန္းေသာ္လည္း ရဲအေရးပိုင္ေသာ အမႈ မဟုတ္သည့္အတြက္ ၿမဳိ႕နယ္တရား႐ုံးသို႔ ဦးတိုက္ ေလွ်ာက္ ထားရန္ ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း အထက္ပါ ရဲအရာရွိက ေျပာၾကားသည္။
“မုဒိမ္းက်င့္တာ မဟုတ္ဘူး။ ႏွစ္ဦးသေဘာတူ ျဖစ္ခဲ့ၾကၿပီးမွ ကာမကို လိမ္လည္ ရယူခဲ့တာဆိုေတာ့ ရဲက အေရးမပိုင္ဘူး” ဟု ကေလးၿမဳိ႕နယ္ရဲမွဴး စိုးျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါအမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ - ၄၁၇ ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ေနေၾကာင္း သိရၿပီး အေသးစိတ္ သိရွိရန္ ကေလးၿမဳိ႕နယ္ တရား႐ုံးသို႔ သြားေရာက္ ေမးျမန္းရာတြင္ ျပန္လည္ ေျဖဆို၍ မရေသးေၾကာင္း တရား႐ုံး တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာဆိုသည္။

အဆိုပါ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဇန္နဝါရီလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ အမွတ္(၂၂၈) ေျခလ်င္ တပ္ရင္းမွဴးထံသို႔ သြားေရာက္ ေမးျမန္းရာ ေရွ႕တန္းသို႔ သြားေနသည္ ျဖစ္၍ မေတြ႕ခဲ့ရဘဲ ညေန ၆ နာရီခြဲ အခ်ိန္တြင္ ကေလးၿမဳိ႕ ေဒသကြပ္ကဲမႈ စစ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရန္ သြားေရာက္ခဲ့ရာ ေတြ႕ဆုံခြင့္ မရခဲ့ဘဲ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားမွာ မွန္ကန္ေၾကာင္း၊ ျဖစ္စဥ္ တိတိက်က် သိလိုလွ်င္ တနလၤာေန႔တြင္ လာေရာက္ရန္အတြက္ အဆိုပါ ဌာနခ်ဳပ္မွ ဗိုလ္ႀကီးအဆင့္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔ကလည္း ကေလး-တီးတိန္သြား ကားတစ္စီးကုိ အမွတ္ (၈၉) ေျခလ်င္တပ္ရင္းမွ ဗိုလ္ႀကီးအဆင့္ရွိသူ အပါအဝင္ တပ္မေတာ္ သားႏွစ္ဦးက ေသနတ္ျဖင့္ ခ်ိန္ကာ ေငြေတာင္းခံျခင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ဖူးေၾကာင္း ကေလးၿမဳိ႕ ျပည္သူ႔ ရဲတပ္ဖြဲ႕စခန္း မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။


အန္နယ္လ္ဒီကိုတိုက္ခိုက္လာတဲ့အကြက္က ရိုးလဲရိုး၊ရိုင္းလဲရိုင္းရိုဟင္ဂ်ာ..ဘာလဲ..က်ြန္မမသိဖူးေျပာျပီးျပီေလ..
ဘဂၤလီေတြCAMPသြင္းခံထားရတဲ့ဧရိယာေတြဟာ
၂၀၁၅မွာမဲေပးခြင့္အပိတ္ခံရဖို႕မ်ားတယ္။
အန္နယ္လ္ဒီတက္လာလဲလက္ရွိမူအတိုင္းပဲရွိမွာပါ။
က်န္တဲ့ရန္ကုန္၊ျပည္စသျဖင့္ေနရာေတြမွာအရင္ထဲက
ေနထိုင္တဲ့ကုလားေတြကိုပါဒီသေဘာထားအတိုင္းလိုက္လုပ္
ဖို႕ၾကိဳးစားတာကေတာ့သံဃာပဲျဖစ္ျဖစ္လူပဲျဖစ္ျဖစ္စဥ္းစား
ၾကေပါ့၊ခိုး၀င္ကိုဆန္႕က်င္ရာကေနတနိုင္ငံလံုးကကုလား
လိုက္မုန္းခိုင္းတာေတာ့လမ္းေခ်ာ္ေနသလိုပဲ...
ဥဴး၀ီရသူလုပ္တာကိုေထာက္ခံျပ၊
ကုလားမုန္းတီးေရးကိုလႊတ္ထား
ေပးျပီးမွမဲလိုခ်င္တဲ့ပါတီေတြက်ဆံုးပါေစ။
က်ြန္ေတာ္တို႕ျမင္ခ်င္တဲ့နိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္း
ကဒါမ်ိဳးလား....၊အစိုးရတရပ္အေနနဲ႕ေပၚတင္
လုပ္လို႕ရတာရဲရဲၾကီးျပဌာန္းလိုက္ပါလား။
ဦးသိန္းစိန္ရယ္..
လက္မဲၾကီးအဖြဲ႕ကိုမနိုင္လို႕လား.....
စကာၤပူမွာလဲလက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒေတြရွိတယ္။
စကာၤပူဘုန္းၾကီးကျပဌာန္းတာမဟုတ္ဖူးအစိုးရကျပဌာန္းတာ။
အစိုးရကတန္းလုပ္လဲရရဲ႕သားနဲ႕ဥဴး၀ီရသူကိုမတရားေတာ္ေတြ
ေဟာခြင့္ျပဳရာကေနအန္နယ္လ္ဒီကိုတိုက္ခိုက္လာတဲ့အကြက္က
ရိုးလဲရိုး၊ရိုင္းလဲရိုင္းသဟ....

ဗုိလ္က်ေနတဲ့ အုိက္လင္းကုိ ျမန္မာလူထု ႀကိဳးကြင္းပစ္ဖမ္းဆီး

dvb
တ႐ုတ္အစုိးရအရင္းအႏွီးနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ သူေဌးႀကီးလုပ္ ဗုိလ္က်ေနတဲ့ အုိက္လင္းကုိ ျမန္မာလူထု ႀကိဳးကြင္းပစ္ဖမ္းဆီး

နန္းထိုက္ေတာ္၀င္ စားေသာက္ဆိုင္ႏွင့္ ဂရိတ္ႏုိင္းေက်ာက္မ်က္ရတနာကုမၸဏီပိုင္ရွင္ အိုက္လင္းဟာ ျမန္မာစစ္အစုိးရအရာရွိမ်ားနဲ႔ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံရဲ႕ ေနာက္ကြယ္အရင္းအႏွီးမ်ားျဖင့္ ခ်မ္းသာလာသူျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ ဒီမုိကေရစီအေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားကုိ နည္းမ်ဳိးစုံနဲ႔ အက်ဥ္းခ်ဖမ္းဆီးခံရေအာင္ ေႏွာက္ယွက္ခဲ့သူလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ၎ပုိင္ဆုိင္ေသာ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးမ်ားစြာကုိအသုံးျပဳ၍ အာဏာရွင္မ်ားႏွင့္ေပါင္းကာ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးမွာရွိတဲ့ ရပ္ကြက္မ်ားစြာကို သိမ္းပုိက္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားခဲ့သူလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ၎ရဲ႕ မတရားလုပ္ရပ္မ်ားအေပၚ တုိင္တန္းခဲ့ေပမယ့္ အစုိးရက မ်က္ကြယ္ျပဳထားခဲ့ပါတယ္။

ယခု ဗီြဒီယုိဖုိင္မွာေတာ့ မခံမရပ္ႏုိင္ျဖစ္ေနတဲ့ ျပည္သူလူထုက က်င္႔ထံုးဥပေဒ (၅၉) အရ အိုက္လင္းကုိ ဖမ္းဆီးရန္ႀကိဳးပမ္းခဲ႔ရာမွ ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္အသြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရွိရပါသည္။