Wednesday, January 22, 2014

တကၠသိုလ္၇ိပ္သာလမ္း အမွတ္ ၄၂ တဏွာရူးမ်ားလက္ရိွလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ မွ ေျဖရွင္းအေရးယူရန္


လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ လာရွင္းေပးပါ

###################################

ဇာတ္လမ္းက သည္လိုစသည္…၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဂ်ြန္လလယ္တြင္ ကမာၻေအးမွ ေနရာေကာင္းေသာ စားေသာက္ဆိုင္ကို ေျမးေတာ္ကေလး ဦးသန္းေရႊ ေျမးမရ လိုက္လို႔ ဆိုင္ကို ၄င္း၏ စြယ္ေတာ္ ဂိုဏ္းအဖြဲ႔သားမ်ားမွ နံနက္ ၁၀ နာရီ လူျမင္ကြင္းအလယ္ေခါင္တြင္ ၀င္ေရာက္ဖ်က္ဆီးေလ၏၊ ေဖ်ာ္ရည္မကာ လိုင္စင္ရထားေသာ ဆိုင္ပိုင္ရွင္မွ(…….) မခံႏိုင္၍ အမွဳဖြင္႔မည္လုပ္ခဲ႔ရာ လက္ရိွ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌသား ေအာင္သက္မန္းမွ ေဖၚျပပါ ေျမးေတာ္ကေလးအတြက္ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း တြင္ ဆိုင္တခု အလ်င္ျမန္ လုပ္ေပးေလသည္။၄င္းဆိုင္ထဲတြင္ ….ဖြင္႔စက စားေသာက္သူႏွင္႔ အရက္ဘီယာမ်ားေလာက္သာရသည္…ဆိုင္ဖြင္႔ျပီး (၆)လမ်ွၾကာေသာအခါ မူးယစ္ေဆး၀ါးပါ တြဲ၍ ေရာင္းခ်၏… သတင္းအရ ရဲအရာ၇ိွတခ်ိဳ႔မ်ား ပံုဖ်က္ကာ လာေရာက္စားေသာက္ျပီးေနာက္…သတင္းစံုစမ္းၾကျပီး သတင္းမွတ္တမ္းတင္ေသာအခါ မထိရဲမတို႔ရဲေသာ ဆိုင္တခုျဖစ္ေနၾကာင္း ေဖၚျပထားခဲ႔ၾက၏။

အေၾကာင္းမွာ ျမန္မာျပည္ေျပာင္းလဲရန္ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ျပီးေနာက္ ယခင္ ပံုစံမ်ိဳးစံုတို႔ျဖင္႔ ၀င္ေရာက္ အေခ်ခ်ထားေသာ ေျမာက္ကိုးရီးယား ေထာက္လွမ္းေရးမ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္သည္႔အျပင္ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ဦးေရႊမန္း၏ သားနာမည္ျဖင္႔ အမည္ေပါက္ေသာ ဆိုင္ျဖစ္ေနရျပီး ဆိုင္၏ အက်ိဳးျမတ္အားလံုးအား ေျမးေတာ္ကေလးကို ဆက္သေနၾကရသည္။
စာေရးသူမွ အဆိုပါ သတင္းမ်ား လိုက္လံစံုစမ္းသည္မွ (၆)လ ေက်ာ္မ်ွၾကာခဲ႔သည္…ယခု တကၠသုုိလ္ရိပ္သာလမ္းတြင္း အိမ္အမွတ္ (၄၂) ေအာက္ထပ္ေလးလႊာ အျပင္ ေျမတိုက္ခန္းပါ အသံုးျပဳထားေလသည္။ ၄င္းေျမတိုက္ခန္းထဲတြင္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္မွ အသက္ ၃၀ ၀န္းက်င္ထိရိွေသာ မိန္းမငယ္ မိန္းမရြယ္ေပါင္း ၂၀ ၀န္းက်င္ခန္႔ ပိတ္ေလွာင္ထားသည္။
အဆိုပါ မိန္းမငယ္ေလးမ်ားသည္ တဦးတေယာက္မွပင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႔မွ မဟုတ္ၾကပါ..ေတာနယ္ေဒသ မ်ားမွ ျဖစ္သည္ဟုသိရသည္။ ရန္ကုန္သို႔ လူပြဲစားေပါငး္စံုျဖင္႔ လိမ္လည္လွည္႔ဖ်ားခံရ၍ ေရာက္ရိွလာၾကျပီး ေဖၚျပပါ တကၠသိုလ္ရိပ္သားလမ္း အမွတ္(၄၂) သို႔ ေရာက္ၾကရသည္။ ထိုး အမွတ္၄၂ ဆိုင္တြင္ ညပိုင္းမွ လူထင္ျပခြင္႔ရၾကျပီး စားေသာက္သူ တဏွာရူးမ်ားအား ေဖ်ာ္ေျဖေပးရ၏…တပ္မေတာ္မွ အရာ၇ိွၾကီးမ်ားကိုယ္တိုင္ပင္ ညအခ်ိန္မေတာ္ ထိုဆိုင္သုိ႔လာကာ အပမ္းေျဖၾကျပီး ..နံနက္အာရံုဦးမွ အိမ္သို႔ျပန္ၾကျပီး အိမ္ေထာင္ရွင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအာ ဘုရားတြင္ ပုတီးသြားစိတ္ေနၾကာင္းလိမ္လည္ေျပာဆိုထားသည္ကို စာေရးသူမွ သက္ေသခံမ်ားႏွင္႔ ရ၇ိွထားသည္။

စာေရးသူ စီစဥ္ေပး၍ လူကုန္ကူးခံရေသာ ဟၤသတ ျမိဳ႔နယ္မွ (၉)တန္းေက်ာင္း မ(..) ႏွင္႔ ၄င္း၏ ေက်ာင္းေန သူငယ္ခ်င္း ၉ တန္းေက်ာင္းသူ(မ….)တို႕အား လူေပ်ာက္ဆံုးေၾကာင္း ဟၤသတ အမွတ္(၁) ရဲစခန္းတြင္ သြားေရာက္ တိုင္ၾကားေသာ္လည္း (၂)ပတ္ေက်ာ္သည္႔တိုင္ ဘာမွ မသိရ၍ လူေပ်ာက္သူမ်ား၏ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားမွ စာေရးသူႏွင္႔ အဆက္သြယ္၇ိွေသာ ရန္ကုန္တြင္ ေန႕စားက်ပန္း အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသူတို႔အား အကူညီေတာင္းခံခဲ႔ၾကျပီး ၄င္းတို႔မွ တဆင္႔စာေရးသူအားအေၾကာင္းၾကားခဲ႔ေသာေၾကာင္ ၀ိုင္း၀န္း ေျခရာခံရန္ စာေရးသူႏွင္႔ခ်ိပ္ဆက္ထားေသာ ရန္ကုန္ အလြတ္တန္း သတင္းေထာက္လူငယ္မ်ား စံုစမ္းၾကရာ ေပ်ာက္ဆံုးသူ ဟၤသတ မွ (၉)တန္းေက်ာင္းသူေလး (မ…)အား ေမွာ္ဘီ …ရပ္ကြက္တြင္ သို၀ွက္ထားျပီး အျခားတေယာက္မွာ စာေရးသူေဖၚျပခဲ႔ေသာ တကၠသိုလ္၇ိပ္သာလမ္း အမွတ္ ၄၂ သို႔ ပို႔ေဆာင္လိုက္ေသာေၾကာင္႔ ေမွာ္ဘီ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ လူငယ္မ်ားပူေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳျဖင္႔ က်န္၇ိွေနေသာ ၉(တန္းေက်ာင္းသူ မ…)အား ရပ္ကြက္အာဏာပိုင္မ်ားႏွင္႔ ပူးေပါင္းကာ ေဘးဒုကၡမေရာက္ခင္ ကယ္တင္ႏိုင္ခဲ႔ပါသည္။ အဆိုပါ အေၾကာင္းရင္းအား စာေရးသူကိုယ္တိုင္အား ေမးျမန္းတင္ဆက္ထားေသာ ဘီဘီစီမွ အေမ႕ခံပံုရိပ္ ထုတ္လႊင္႔ခ်င္တြင္ အေသးစိတ္ တတ္ႏိုင္သေလာက္ တင္ျပထုတ္လႊင္႔ခဲ႔ျပီးျဖစ္ပါသည္။ စာေရးသူတို႔ ဆံုးရံွဳးသြားရေသာ က်န္တေယာက္သည္ အဆိုပါ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း အမွတ္ ၄၂ ဆိုင္တြင္ ေရာက္ရိွျပီး လိင္ေၾကးက်ြန္ျဖစ္ေနေၾကာင္းသိရျပီး ဆက္လက္ က်ိဳးစားေသာ္လည္ အေကာင္းၾကီးမ်ားမွ အကာကြယ္ေပးထားေသာ ေၾကာင္႔ ေရွ႔ဆက္တိုး၍မရျဖစ္ေနခဲ႔ရ၏။

အေၾကာင္းမွ အဆိုပါဆိုင္အား လက္ရိွလႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ၏သား ခရုိနီေအာင္သက္မန္းမွ ေျမးေတာ္ကေလး စိတ္ေျဖႏိုင္ဖို႔ လက္ေဆာင္အျဖင္႔ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ႔ေသာ္လည္း ယခုအခါ ေျမာက္ကိုရီးယား ေထာက္လွမ္း ဗိုလ္မွဴးအဆင္႔၇ိွေသာ ခ်ြန္အင္း မွ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ေနမွဳအား ျမန္မာ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ အသိုင္း၀ိုင္းမွ အကာကြယ္ေပး ေပ်ာ္ပါးေနၾကေသာေၾကာင္႔ စာေရးသူ ခိုင္လံုစြာတင္ျပေသာ အေၾကာင္းရာအား လက္ရိွလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ မွ ေျဖရွင္းအေရးယူရန္ လိုလားေၾကာင္း သိေစခ်င္ပါသည္…

ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားျဖစ္ပါသည္

ေက်းဇူးတင္ပါသည္

ဂိုလ္ရွယ္ေလး ႏွင္႔ ရန္ကုန္ သတင္းလူငယ္မ်ား

အင္ဒိုနီးရွားရိွ ျမန္မာသံ႐ုံးကို ဗုံးခြဲရန္ အဓိကစီစဥ္ ညႊန္ၾကားသူ ေထာင္ဒဏ္ ခုနစ္ႏွစ္ခြဲ ခ်မွတ္ခံရThe Voice Weekly'
 ဂ်ကာတာ၊ ဇန္နဝါရီ ၂၁ ယမန္ႏွစ္ေမလက အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ ဂ်ာကာတာ ၿမိဳေတာ္ရိွ ျမန္မာသံ႐ုံးကို ဗုံးခြဲ တိုက္ခိုက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈတြင္ အဓိက စီစဥ္ ညႊန္ၾကားခဲ့သူကို အင္ဒိုနီးရွား တရား႐ုံးက ေထာင္ဒဏ္ခုနစ္ႏွစ္ခြဲ ခ်မွတ္လိုက္ေၾကာင္း အင္ဒိုနီးရွာႏိုင္ငံထုတ္ Jakarta Post သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ အင္ဒိုနီးရွားရိွ မြတ္ဆလင္ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားတစ္စုက ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဂ်ကာတာရိွ ျမန္မာသံ႐ုံးကို ဗုံးခြဲတိုက္ခိုက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းစဥ္ အင္ဒိုနီးရွား ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္။ အဆိုပါ အၾကမ္းဖက္ လူတစ္စုတြင္ အင္ဒိုနီးရွားရိွ ျမန္မာသံ႐ုံးကို ဗုံးခြဲတိုက္ခိုက္ရန္ ႀကဳိးပမ္းရာတြင္ အဓိက စီစဥ္ညႊန္ၾကားခဲ့သူ အသက္ ၂၃ ႏွစ္အရြယ္ ဆီဂီအင္ဒရာဂ်ီ (Sigit Indrajit) ဆိုသူကို အဂၤါေန႔ (ဇန္နဝါရီလ ၂၁) တြင္ ေတာင္ပိုင္း ဂ်ကာတာ တရား႐ုံးက ေထာင္ဒဏ္ခုနစ္ႏွစ္ခြဲ ခ်မွတ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေထာင္ဒဏ္ ခုႏွစ္ခြဲ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသူ ဆီဂီအင္ဒရာဂ်ီသည္ တရား႐ုံးတြင္ အမႈစစ္ ေဆးခံေနစဥ္တြင္ ၎၏လုပ္ရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဝမ္းနည္းသည့္ အရိပ္အေယာင္ မေတြ႕ရဘဲ၊ မၾကာခဏ ၿပဳံးေနေလ့ ရိွေၾကာင္း အဆုိပါသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ အစၥလာမ္၏ ရန္သူမ်ားကို ဆက္လက္ တိုက္ခုိက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆီဂီအင္ဒရာဂ်ီက ေထာင္ဒဏ္ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခံရၿပီးေနာက္ ေအဖက္ပီသတင္းဌာနကို ေျပာၾကားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဘဂၤါလီမ်ားႏွင့္ ျမန္မာတို႔ အၾကားပဋိပကၡႏွင့္ ပတ္သက္၍ လက္စားေခ်လိုေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ အင္ဒိုနီးရားရိွ ျမန္မာသံ႐ုံးကို ဗုံးခြဲတိုက္ခိုက္ရန္ ႀကံစည္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက ယခင္အမႈစစ္ေဆးစဥ္က ဝန္ခံ ေျပာၾကားထားသည္။ ထုိ႔အတူ ယမန္ႏွစ္ေမလက ျမန္မာသံ႐ုံး ဗုံးခြဲတုိက္ခိုက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သူ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ အသက္ ၂၂ ႏွစ္အရြယ္ အာကမန္ တာအူဖီ (Achmad Taufi) ကိုလည္း ဇန္နဝါရီလ ၆ ရက္ေန႔က ေထာင္ဒဏ္ ခုနစ္ႏွစ္ခြဲ ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း CNA သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ အင္ဒိုနီးရွားရိွ ျမန္မာသံ႐ုံးကို ဗုံးခြဲတိုက္ခိုက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသူမ်ားသည္ အင္ဒိုနီးရွားရိွ မြတ္ဆလင္ အစြန္းေရာက္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ Negara Islam Indonesia (အင္ဒိုနီးရွား အစၥလာမၼစ္ ႏိုင္ငံေတာ္) အဖြဲ႕၏ ဆက္စပ္ေနသူမ်ား ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ဗုံးခြဲတိုက္ခိုက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈသည္ အင္ဒိုနီးရွား မြတ္ဆလင္ အစြန္းေရာက္ ေခါင္းေဆာင္ အဘူဘာကာဘာရွီယာ (Abu Bakar Bashir) က ေထာင္တြင္းမွေန၍ ျမန္မာႏိုင္ငံကို သြားေရာက္ တိုက္ခိုက္ရန္ လႈံေဆာ္ေျပာၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ အဘူဘာကာဘာရီွယာသည္ မြတ္ဆလင္ အစြန္းေရာက္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ ဂ်မားအစၥလာမီးယား အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ၿပီး ၎အဖြဲ႕ဝင္ အခ်ိဳ႕သည္ ႏိုင္ငံျခားသား အမ်ားအျပား ေသဆုံးခဲ့ေသာ လူ ၂၀၂ ဦးေသဆုံးခဲ့သည့္ ဘာလီကြၽန္း ဗုံးခြဲမႈတြင္ က်ဴးလြန္ခဲ့သူမ်ား ျဖစ္သည္။ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္ ကမာၻ႔ မြတ္ဆလင္အမ်ားစု ေနထိုင္ရာႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး၊ အမ်ားစုမွာ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားရိွ မြတ္ဆလင္ ႏိုင္ငံမ်ားေလာက္ ဘာသာေရး တင္းက်ပ္မႈမရိွဘဲ သေဘာထား အလယ္အလတ္ရိွေသာ မြတ္ဆလင္ အမ်ားစုရိွရာႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အနည္းငယ္ေသာ မြတ္ဆလင္ အစြန္းေရာက္သမားမ်ားမွာလည္း ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာကပင္ ရိွေနၾကၿပီး လြန္ခဲ့ေသာ ၁၅ ႏွစ္အတြင္း ကမာၻ႔ မြတ္ဆလင္ အၾကမ္းဖက္ လႈပ္ရွားမႈႏွင့္အတူ ျပန္လည္ ေခါင္းေထာင္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

ေငြလိမ္သူမွာ ပါတီ၀င္သာျဖစ္ၿပီး စရဖမွ ဖုန္းကို ကိုင္ထားသည္

ေရႊလင္ဗန္း ၆ေကြ႕ရွိေနအိမ္ဖ်က္ဆီးခံရသူမ်ား ေျပာင္းေရႊ႕စရာ ေနရာအခက္အခဲႀကံဳေနEleven Myanmar
လိႈင္သာယာ ေရႊလင္ဗန္း ၆ေကြ႕ရွိ က်ဴးေက်ာ္တဲ ၁၂၀၀ ၀န္းက်င္ကို
နံနက္ အေစာပိုင္း ဖယ္ရွားမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့၊
ေနအိမ္ဖ်က္ဆီးခံရသူမ်ား ေျပာင္းေရႊ႕စရာ ေနရာအခက္အခဲႀကံဳေန

ဒီေန႕ကာတြန္း

သန္းေခါင္စာရင္းအတြက္ ျဖည့္ဖို ့ ကုလားေတြ ေ၀ေနတဲ ့ စာရြက္ေတြသာေကတ၊ ေဒါပံု၊ ဒလ ေတြမွာ သန္းေခါင္စာရင္းအတြက္ ျဖည့္ဖို ့လက္သိပ္ထိုး ကုလားေတြ ေ၀ေနတဲ ့ စာရြက္ေတြ....
သူတို ့အမ်ိဳး အခ်င္းခ်င္း ဘယ္ေလာက္ သိတတ္သလဲ..ဘယ္ေလာက္ စည္းလံုးသလဲ...ေအာက္က လူေတြကလည္း အထြန္ ့မတတ္ဘူး...လိုက္နာတယ္...

သခင္ ခက္ထန္

အမ်ိဳးသားဒီမိုက ေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ပညာေရးကြန္ ရက္မွ ေထာက္ပ့ံေၾကးမ်ား စတင္ေပးOhmar Saw
22-1-2014 ရက္ေန႔ အမ်ိဳးသားဒီမိုက ေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ပညာေရးကြန္ ရက္မွ
မႏၲေလးတိုင္း တနသၤာရီတိုင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ မြန္ျပည္နယ္ ရွိ ေက်ာင္းမ်ား သို႔
 ေထာက္ပ့ံေၾကးမ်ား စတင္ေပးေနပါျပီ။

"ဒါလားဟဲ့... အေျပာင္းအလဲ" ( ေက်ာ္သူ )လြန္ခဲ့ေသာအစိုးရလက္ထက္မွာေပါ့ဗ်ာ..။မဂၤလာေတာင္ညြန္ ့ဘက္မွာ
ဆရာေတာ္ၾကီးတစ္ပါး တရားပြဲလုပ္တယ္။ ဆရာေတာ္ၾကီးက အခု
ဒီတရားပြဲကရလာတဲ့အလွဴေငြေတြကို နာေရးကူညီမွဳအသင္း
(ရန္ကုန္)ကိုလွဴခ်င္လို ့တရားပြဲကိုလာျပီးအလွဴခံဖို႔ အေၾကာင္းၾကားတဲ့
အတြက္ကြ်န္ေတာ္တို ့သြားခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ လမ္းခုလတ္မွာတယ္လီဖုန္း၀င္လာျပီး "ဦးေက်ာ္သူေရ..
စိတ္မေကာင္းပါဘူးဗ်ာ၊နာေရးကူညီမွဳအသင္း(ရန္ကုန္) ကိုဆရာေတာ္ၾကီး
လွဴမယ့္အလွဴေငြကိုအစိုးရအဖြဲ ့အစည္းတစ္ခုကမလွဴရဘူး၊လွဴျခင္း
လွဴသူတို ့အဖြဲ ့ကိုဘဲလွဴရမယ္"လို ့အမိန္ ့လာေပးတဲ့အတြက္
ေငြလွဴဒါန္းျခင္း အစီအစဥ္ကိုဆရာေတာ္ၾကီးမွစိတ္မေကာင္းစြာ
ၿဖင့္ဖ်က္လိုက္ရပါျပီတဲ့ဗ်ာ။

ေအာ္..အလွဴေငြကိုေတာင္ဓါးျပတိုက္ခ်င္တဲ့ေခတ္ဆိုးၾကီးပါလားဟု
ေတြးမိယုံမွတစ္ပါး...။ ဒါက အရင္ေခတ္။

အခုလာျပန္ပါျပီ...ယခု ေျပာင္းလဲျပီလို ့ေျပာေျပာေနတဲ့ေခတ္။

တစ္ေန ့ကေပါ့ဗ်ာ။ျပည္ပနုိင္ငံၾကီးတစ္ခုကပါေမာကၡၾကီးေတြ၊
ဆရာ၀န္ၾကီးေတြကြ်န္ေတာ္တို ့နုိင္ငံရဲ ့က်န္းမာေရးခ်ဳိ ့တဲ့ေနေသာေ
ေက်းလက္ေဒသမ်ားကို ေမတၱာေရွ ့ထားျပီးအပင္ပန္းခံကာေဆး၀ါး
(အခမဲ့)လာေရာက္ကုသေပးခဲ့တာလူနာေပါင္း(၄၀၀၀)နီးပါးေလာက္
ကုသေပးနုိင္ခဲ့တယ္။

တစ္ေန ့ကသူတို ့အဖြဲ ့မျပန္ခင္ သူတို ့နဲ ့ပါလာတဲ့ပိုလွ်ံေနေသာ
ေဆး၀ါးေသတၱာ(၃)လုံးကိုျပည္သူလူထုေတြ အတြက္ေဆး၀ါးကုသ
ေပးဖို ့ကြ်န္ေတာ္တို ့အသင္းရွိ"သုခကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္း" ကိုလာေရာက္
လွဴဒါန္းသြားတယ္။

အဲဒီမွာတင္...သူတို ့ေနာက္ကို တစ္ေကာက္ေကာက္လိုက္ေနတဲ့
သက္ဆိုင္ရာကအထက္ကို သတင္းေပးလိုက္တဲ့အတြက္
 အဲဒီအထက္ကဆိုတဲ့သူက "ခင္ဗ်ားတို ့ ေက်ာ္သူ ့အသင္းကို
ေဆးသြားလွဴလား၊မလွဴနဲ ့ေနာ္....လွဴရင္ေနာက္တစ္ေခါက္ျမန္မာျပည္
ကိုလာခြင့္မရွိဘူး"တဲ့ဗ်ာ။ကိုယ့္ပစၥည္း ကိုယ္ဘယ္ကိုလွဴလွဴ ..လွဴခြင့္မရွိတဲ့နုိင္ငံ။
 ျပည္ပ ပညာရွင္မ်ားစိတ္ကုန္သြားမည့္နုိင္ငံ၊ မစၦရိယစိတ္ေတြမ်ားလြန္းတဲ့နုိင္ငံ၊
 ျဗဟၼစိုရ္စိတ္ေတြေခါင္းပါးတဲ့နုိင္ငံ၊ ပရဟိတသမားေတြစိတ္ကုန္သြားမည့္နုိင္ငံ၊လူမွဳေရးအလုပ္ေတြကို
ဟန္ ့တားပိတ္ပင္မွဳမ်ားနဲ ့လုပ္ကိုင္ေပးေနရတဲ့နုိင္ငံ...စတဲ့ နုိင္ငံအျဖစ္ေတာ့ အျဖစ္မခံလိုပါ။

ၿပည္ပနုိင္ငံမ်ားရဲ ့ အထင္အျမင္ေသးခံရမည္ကိုမလိုလားပါ။
ဒါေၾကာင့္ျမန္မာျပည္သူလူထုအတြက္ စစ္အာဏာရွင္ ေခတ္ဆိုးၾကီးမွ
ကယ္တင္ေပးဖို ့ေမတၱာ၊ေစတနာထားျပီးေျပာင္းလဲမွဳလုပ္ေပးမည္
ဆိုပါက" ေျပာင္းလဲမွဳဟူသည္ ယူနီေဖါင္းေျပာင္းၾကယုံနွင့္ေတာ့မရ။
 စိတ္ဓါတ္၊ ခံယူခ်က္၊ဦးတည္ခ်က္၊ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားပါ ျပည္သူ ့
အတြက္ဟု မွတ္ေက်ာက္တင္ကာ သစၥာဆိုရဲေသာေျပာင္းလဲမွဳ
လုပ္နုိင္ဖို ့လိုအပ္ေၾကာင္းျဗဟၼစိုရ္တရား(ေလးပါး) ကိုလက္ကိုင္
ၿပဳကာေမတၱာစကားပါးလိုက္ရပါသည္။
သို ့မွသာ " ဒါမွ...တကယ့္အေျပာင္းအလဲ " ျဖစ္ေပေတာ့မည္။

ေက်ာ္သူ

သတင္းစာလြတ္လပ္ခြင့္မရွိတဲ့ ယေန႔ထုတ္ ေၾကးမံုသတင္းစာ


Pae Tin Tharn News

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သတင္းစာလြတ္လပ္ခြင့္ကို ယေန႔ထုတ္ ေၾကးမံုသတင္းစာပါ ပဲ့တင္သံဂ်ာနယ္၏ ေၾကာ္ျငာကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ အကဲျဖတ္ႏိုင္ပါမည္။

မတူေသာအခ်က္မ်ားေတြ႕ေအာင္ရွာၾကည့္ပါ

ေကအယ္လ္ ျမန္မာသံရံုးဘင္ဂလားေတြကိုစီအိုင္ထုတ္ ျပည္တြင္းသြင္းေနQing Minya

ခုပံု ေတြက ျမန္မာသံရံုးကလူေတြ ဘင္ဂလားေတြကို ရပ္ကြက္ေထာက္ခံစာအတုေတြ လုပ္ေပးျပီး စီအိုင္ထုတ္ ျပည္တြင္းျပန္သြင္းေနတာ..............................
ဒီေကာင္ေတြကနိုင္ငံသားလားဘယ္သူေတြကေထာက္ခံစာေ၇းေပးတာလဲ သံ၇ုံးကေကာ မ်က္စိကန္းေနႀကတာလားေျပာေတာ႕တစ္မ်ိဳး လုပ္ေတာ႕တစ္မ်ိဳး............
ဇန္နဝါရီ ၂၀ ေကအယ္လ္က ျမန္မာသံရံုး ဆင္ျခင္ၾကပါ စကားနားမေထာင္ရင္ အႏွစ္ေတြ ထပ္တင္ေပးဦးမွာ..........................
ေခါင္းျမီးျခံဳမေတြ သံမွဴးရံုးဘက္ ကူးသြားျကတာ ဗီြဒီယိုရိုက္ခိုင္းထားတယ္ လူ ၁၀၀၀ နဲ ့ ၃၀၀၀ျကားတဲ့ လုပ္စားျကမွာ အဲ့ေကာင္ေတြ ျမန္မာလိုမတတ္ဘူး စကားျပန္ပါတယ္..............
 ေကအယ္လ္ ျမန္မာသံရံုးနဲ ့ ဘင္ဂလီမ်ားကိစၥကို ကြ်န္ေတာ္သိေနတာ တလတိတိ ရွိပါျပီ။ အက်ယ္အက်ယ္ မျဖစ္ခ်င္လို ့ သက္ဆိုင္ရာ သံရံုးက တာဝန္ရွိ လူျကီးမင္းကို အသိေပး သတင္းေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုလုပ္ေနတာ မည္သူ မည္ဝါေတြ ျဖစ္ေျကာင္း တိတိက်က် နာမည္နဲ ့ တကြ အေျကာင္းျကားခဲ့ပါတယ္။ ပံုေတြမွာ ျမင္ျကတဲ့အတိုင္း ပိုေတာင္ ဆိုးလာလို ့ လူသိေအာင္ ဖြပါတယ္။ ေနာင္ဆိုရင္ တိုးတိုးတိတ္တိတ္ သတိေပးေနခ်ိန္မွာ ကိုယ့္အမွားကိုယ္ ျပင္ျကပါ။ အခြင့္အေရး တစ္ခုဟာ နွစ္ခါ လာခ်င္မွ လာမယ္.....။။

ကုိဇာဂနာေျပာျပတဲ့ေထာင္ထဲေရာက္ဆရာေတာ္မ်ား

ဓါတ္ပံု - ၂၀၀၇ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး ကာလအတြင္းက အက်ယ္ခ်ဳပ္က်ခံေနရေသာ NLD ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ တကၠသိုလ္ရပ္သာလမ္းေရွ႕တြင္ သပိတ္ေမွာက္ကံေဆာင္ ေမတၱာသုတ္ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ေနေသာ သံဃာေတာ္မ်ားအား လံုျခံဳေရးအေစာင့္အေရွာက္မ်ားၾကားမွ ... ထြက္ ဖူးေမွ်ာ္ေနစဥ္ ..။-ကၽြန္ေတာ္ဟာ NLD ပါတီ၀င္ မဟုတ္ပါဖူး။
ဒါေပမဲ့ မဟုတ္တာေတြေျပာ မမွန္တာေတြေရးေနတာကိုေတာ့
ဒီအတိုင္းထိုင္ၾကည့္ေနရေလာက္ေအာင္လဲ မေၾကာင္ေသးပါဖူး။ ဒါေၾကာင့္ မေနႏိုင္ မထိုင္ႏိုင္ ၀င္ေျပာလိုက္ပါရေစ။
ေရႊ၀ါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရး စစခ်င္း ၂၅ စက္တင္ဘာ ည မွာ ဖမ္းခံရတဲ့၃၂ေယာက္ထဲမွာ NLD ၃၁ ေယာက္ နဲ ့ကြ်န္ေတာ္ပါ။ -
သံဃာေတာ္ေတြကို ေန႔စဥ္ဆြမ္းကပ္၊ လမ္းတေလ်ာက္ လံုျခံဳေရး ယူေပးခဲ့တဲ့ အျပင္ မူးေမာ္လဲသြားတဲ့
သံဃာေတြကိုေဆးလိုက္ကုေပးခဲ့တာ အားလံုး NLD ေတြပါပဲ။
ဘယ္ တစည ဘယ္ ၾကံ့ခိုင္ေရးမွ မပါပါဖူး။
ခုမွ သံဃာနဲ ့NLD ထိပ္တိုက္ မေတြ ့ေစနဲ ့လို ့ေျပာေနၾကတာေတြကိုနားမလည္ပါဖူး။
ေျပာေနတဲ့ လူအားလံုး ကို ေမးခ်င္တယ္။
ေရႊ၀ါေရာင္ ကာလတုန္းက(ခင္ဗ်ားတို ့ဘာေတြ လုပ္ေနခဲ့ၾကလဲ)။
NLD ကေတာ့ သူ႔တာ၀န္ သူေက်ခဲ့တယ္လို ့ ကြ်န္ေတာ္ရဲရဲၾကီး အာမခံတယ္။


ဒကာရယ္ လို ့ေျပာမိလို ့ ဘာ ဒကာ လဲ ဆိုျပီး နားရင္းအုပ္ခံရတာ မဂၢင္ ဆရာေတာ္ ပါ။
 ေျဖာင့္ခ်က္ မေပးရင္ (ကန္ေတာ့ပါရဲ ့) ဖင္ခ်မယ္ ဆိုျပီး ၀ိုင္းခ်ဳပ္ခံရတာ မစိုးရိမ္တိုက္ေက်ာင္းက ဆရာေတာ္။
 ေထာင္ထဲမွာ ဘုန္းၾကီး မရိွဖူး။ဆြမ္း မရိွဖူး။ လိုခ်င္ရင္ ဒါပဲ ရမယ္ ဆိုျပီး ဆဲ ခံရတာ ေမဒိနီ ဆရာေတာ္။
အဲဒါေတြ လုပ္ခဲ့ ဆဲခဲ့ ၾကတာ NLDတစ္ေယာက္မွ မပါဖူး။
 ၾကည့္က်က္ ေရးၾကေျပာၾကစမ္းပါဗ်ာ။ အာရံုေနာက္လြန္းလို ့။

(( Maung Thura ေခၚ ကုိဇာဂနာ ))

သူတို႕ကိုထိေတာ့အင္းစိန္ဂ်ီတီအိုင္ထဲမွာလဲအျပည့္...
မီးေလာင္ဗံုးစာေၾကြးဖို႕လဲ၀န္မေလး.....
အေမစုကိုတိုက္ခိုက္တဲ့ကိုယ္ေတာ္က်ေတာ့ရဲအေစာင့္
အေရွာက္ေလးေတာင္ခ်ထားေပးလိုက္ေသး.....
အဲဒါေၾကာင့္ေျပာပါတယ္...
ျခေသၤ့ေတာ့ျခေသၤ့...........