Saturday, February 15, 2014

ျမန္မာ အစိုးရ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ၏ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မႈ – အပိုင္း(၁)  

by FNG on February 15, 2014
တင္ေက်ာ္ေက်ာ္စိုး ၊

  ၊ျမန္မာ စစ္ေထာက္လွမ္း ေရး အႀကီး အကဲ ေဟာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး
ခင္ညြန္ ့ ကိုရာထူး မွ ဖယ္ရွားခဲ့ သည့္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ တြင္ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီး ဌာန ဥ္
 မထင္မရွားစစ္အရာရွိႀကီး ႏွင့္ တိုင္းမႈး ေဟာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ သိန္းစိန္ မွာ သူ ၏ ပိုင္ဆိုင္မႈ
မ်ား ကိုေပၚေပၚထင္ထင္ စီမံ ခန္ ့ခြဲ ဖို ့ အေၾကာင္း ဖန္ လာခဲ့ သည္။

သူလွ်ိဳ ၊ စပိုင္ အႀကီး အကဲ ဦးခင္ညြန္ ့ တစ္ဇာတ္သိမ္း သြား သည္ တြင္  စကား
နည္း ၿပီး အထက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႀကီး မ်ား ၏ ဆဲ ဆို မႈ ကို တစ္ခ်က္ မတြန္ ခံ ႏိုင္ရည္
ရွိသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ သိန္းစိန္ မွာ  စစ္အစိုးရ လက္ထက္ တြင္ ဘုန္းတန္းခိုး ႀကီးသည့္
အတြင္းေရး မႈး ၁ ဆို သည့္ ရာ ထူး ကို ရရွိ ခဲ့ သည္။

အတြင္း ေရး မႈး ၁ ရာ ထူး ရ ၿပီး မၾကာခင္ မွာ ပင္ ရန္ကုန္ ၊ မႏၱေလး တြင္ စီးပြား
ေရး လုပ္ငန္းမ်ား အေျခ စိုက္ ထား သည့္ ခ်မ္းသာ ေသာ တိုင္းရင္းသား လက္
နက္ ကိုင္ ေခါင္းေဆာင္ မ်ား ႏွင့္ စီးပြား ေရး လုပ္ငန္း ရွင္ မ်ား ၏ လက္ေဆာင္
ပဏၰမ်ား ကို ရရွိခဲ့ သည္။

ကြယ္လြန္ သြား ရွာ ၿပီ ျဖစ္သည့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စိုး၀င္း ထံ ခ်ဥ္းကပ္
ရန္ အတြက္ ဦးစြာ ပထမ ခ်ဥ္းကပ္ ရ သူမွာ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္ ျဖစ္ သည္ ။

အတြင္းေရးမႈး ၁ လက္မွတ္ ပါ မွ က်န္တာ ဆက္ လုပ္ လို ့ ရ တယ္ ဆိုသည့္
စကား မွာ လည္း ရန္ကုန္ စီးပြားေရး ေလာက တြင္ ေျပာစမွတ္ ျဖစ္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညြန္ ့ တန္ခိုးထြား စဥ္ မွာ သူ ခြင့္ ျပဳ လုိက္ လွ်င္ ကိစၥ အားလံုး
ၿပီး သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သန္းေရႊ ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေမာင္ေအး တို ့ ပင္ မလို ေသာ္
လည္း ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္ လက္ထက္ ေရာက္ သည့္ အခါ တြင္ မူ သူ ့ အား
ေအာင္ျမင္ စြာ ခ်ဥ္းကပ္ ႏုိင္ျခင္း သည္ ျမန္မာ စစ္ေခါင္းေဆာင္ မ်ား ကို ရင္းႏွီး
ခြင့္ ရရွိ မႈ အတြက္ ပထမ ဦးဆံုး တံ ခါး ေပါက္ တစ္ခ်ပ္ ပင္ ျဖစ္သည္။

ဗိုလ္သိန္းစိန္ ၏ စာေမး ပြဲ ကို ေအာင္ျမင္ စြာ ေျဖ ဆို ႏိုင္ သူ မ်ား မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီး
သန္းေရႊ ၊ ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈး ႀကီး ေမာင္ေအး ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူ ရ ေရႊမန္း ႏွင့္ ၀န္ႀကီး
ခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စိုး၀င္း တို ့ထံ သို ့ ဆက္ လက္ ခ်ဥ္းကပ္ ရန္ အတြက္ အခြင့္ အလမ္း
ရရွိ ၾက သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

အခ်ိဳ  ့ ကေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္ အမ်က္ ေဒါသ ႏွင့္ ႀကံဳရ ၿပီး “ ႏိုင္ငံေတာ္
က ခ်ေပး သည့္ လုပ္ ငန္း” ဆိုေသာ ၿမိဳးၿမိဳး မ်က္မ်က္ ရႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းႀကီး
မ်ား ႏွင့္ ေ၀းခဲ့ ၾကသည္။

၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ တြင္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ ့ ေနအိမ္ ဥ္ အတြင္းေရး မႈး ၁ ဗိုလ္ခ်ဳပ္
ႀကီး သိန္းစိန္ ႏွင့္ ဆံုစည္း ျဖစ္ခဲ့ သည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦး က ” ဗိုလ္
ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညြန္ ့လက္ထက္ ကတည္း က ကၽြန္ေတာ္ မ်က္မွန္း တမ္းမိ ပါတယ္။
သူ ၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္ ျဖစ္ ၿပီး သီလ၀ါ ဆိပ္ကမ္း ကို ပထမ ဆံုးအႀကိမ္ လာစစ္ေဆးၿပီး
တဲ့ ေနာက္ မွာ သူ ့ ကို ခ်ဥ္းကပ္ ဖို ့ ပိုၿပီး လြယ္ ကူသြားတယ္ ၊ ရန္ကုန္ အိမ္ မွာ
ပထမ ဆံုး အႀကိမ္ ေတြ  ့ၿပီး တဲ့ ေနာက္ ေန ျပည္ေတာ္ အိမ္ အထိ အေခါက္ ေပါင္း
မေရ ႏိုင္ ေတာ့ ဘူး “ဟု အဆို ပါ စီးပြား ေရး လုပ္ ငန္း ရွင္ က FNG ကို ေျပာသည္။

“စကား ေျပာ လို ့ ေကာင္း တဲ့ လူ ပါပဲ ၊ အထက္လူႀကီး (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေတြ ႏဲ ့ ဆံုတဲ့အခါ)
သူတို ့ ကို ဘယ္ လို  ဆက္ဆံ ရ မယ္ ၊ ဦးသန္းေရႊ က ဘယ္ လို ၊ ဦးေမာင္ေအး က ဘာ
ႀကိဳက္ တယ္ စသျဖင့္ ကြ်န္ေတာ့္ ကို လမ္းညြန္ ပါတယ္” ဟု စီးပြား ေရး လုပ္ ငန္းရွင္
က ထပ္ ေလာင္း ေျပာသည္။

” ပထမ ဦးဆံုး အႀကိမ္ အတြင္း ေရးမႈး ၁ ေခၚ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္ ” ကို ေတြ ့ဆံုစဥ္
က ထို စီးပြား ေရး လုပ္ငန္း ရွင္ ၏ ဂါရ၀ ျပဳ လက္ေဆာင္ မွာ ျခင္း ဟု ေခၚ သည့္ စား
ေသာက္ ဖြယ္ မ်ား ႏွင့္ အတူ သူ၏ ကိုယ္ေရး အရာရွိ ဗိုလ္မႈးႀကီး ကို ေပးခဲ့သည့္
ေငြ က်ပ္ သိန္း ၁၀၀၀  ျဖစ္သည္။

သူ ့ လုိပင္ အျခား စီးပြားေရး လုပ္ငန္း ရွင္ မ်ား က လည္း အာဏာ ရခါစ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္
အိမ္ ကို ၀င္ ထြက္ သြား လာ မႈ မ်ား ရွိခဲ့သည္။  စစ္အစိုးရ အဖြဲ ့ အတြင္း ဥ္ ပဥၥမ ေျမာက္ အာဏာ
အရွိ ဆံုး ျဖစ္သည့္ ဦးသိန္းစိန္ ကို ဘရုႏိုင္း ေစာ္ဘြား က လည္း တန္ဖိုး ႀကီး ေမာ္ေတာ္
ကား တစ္စီး လက္ေဆာင္ေပး ခဲ့ျပန္သည္။

ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္း ဥ္ ေစာ္ဘြားႀကီး ဆူလတန္ ဘိုကီးယား ၏ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း မ်ားမ်ား
စားစား မရွိ ေသာ္ လည္း ခ်မ္းသား ေသာ ႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္ အေန ျဖင့္
အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ကို မိတ္ ျဖစ္ေဆြ ျဖစ္ ေပး ျခင္း ျဖစ္ ႏိုင္သည္ ဟု
ဘန္ေကာက္ ၿမိဳ ့ တြင္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ခဲ့ဖူးသည့္ ျမန္မာ သံ အရာ ရွိ တစ္ဦး က
ေျပာသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္ က ေစာ္ဘြားႀကီး လက္ေဆာင္ေပး သည့္ ကား လက္ေဆာင္ အား
ထံုးစံ အတိုင္း ပင္ ျပည္သူ ကို အသိမေပး ခဲ့ ေသာ္ လည္း တာ၀န္သိစြာ ျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈး
ႀကီး ထံ အစီရင္ ခံခဲ့သည္။  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မႈး ႀကီး က ” ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မႀကိဳက္ရင္ လည္း ျပန္
ေရာင္း လိုက္ ၊ ႀကိဳက္ရင္ လည္း စီး” ဟု သာ ေျပာ ၿပီး ခြင့္ ျပဳ ခဲ့ သည္ ဟု သိရသည္။

ေနာက္တြင္ေတာ့ စူလတန္ ေစာ္ဘြား ႀကီး ၏ ေမာ္ေတာ္ ကား မွာ သူ ၏ ကားဂိုေဒါင္
ထဲ တြင္ သာ သိမ္းဆည္းထား ခဲ့ ၿပီး သမၼတ ျဖစ္ ၿပီး ႏွစ္ အတန္ ၾကာ မွ သာ ရံဖန္ ရံ
ခါ ထုတ္ စီး သည္ ဟု သိရသည္။

၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္ တာ၀န္ မထမ္းေဆာင္ ခင္ ကာ လ တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္ ၏ ဘ႑ာ
တိုက္ အသြင္း အမ်ား ဆံုး စီး၀င္ သည့္ ေငြ ရင္းျမစ္ မ်ား အနက္ မွ အဓိက အက် ဆံုး
မွာ ေနျပည္ေတာ္ ၿမိဳ  ့ သစ္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္း ခြင္မ်ား အတြက္ ျဖစ္သည္။

ေနျပည္ေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး အတြက္ ကန္ထရိုက္ရသည့္ ကုမၸဏီ မ်ားႏွင့္ လူပု
ဂၢိဳလ္ မ်ား မွာ အတြင္းေရး မႈး ၁ ၏ အိမ္ ကို ၀င္ ထြက္ သြား လာ ဖူးၾကသူမ်ား ခ်ဥ္း
ျဖစ္သည္။ သို ့ ေသာ္ လက္ႀကီး သက္သက္ ၀င္ ထြက္ ၍ မရ  လက္ေဆာင္ေလး တစ္
ခုေတာ့ ပါမွ ျဖစ္သည္။ အနည္းဆံုးေတာ့  Rolex Oyster Perpetual လုိနာရီ မ်ိဳး
ေလးေလာက္ မွ ျဖစ္သည္ ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္ ဇနီး ေဒၚခင္ခင္၀င္း ႏွင့္ သား
သမီးမ်ား သံုးဦး ႏွင့္ ပါ ရင္းႏွီး သူ တစ္ဦး က FNG ကို ေျပာျပသည္။

စစ္ေထာက္လွမ္း ေရး အႀကီး အကဲ ေဟာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညြန္ ့ ႏွင့္ ရင္းႏွီးၿပီး
သြင္းကုန္ ၊ ထုတ္ ကုန္ ႏွင့္ အျခား စီးပြားေရး အႀကီး အက်ယ္ လုပ္ခြင့္ ရသူ
မ်ား သည္ ၊ စပုိင္ အႀကီး အကဲ ရာထူးမွ ဖယ္ရွား ခံ ရသည့္ အခါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး
သိန္းစိန္ ကို ပိုၿပီး ခ်ဥ္း ကပ္ လာခဲ့ ၾကသည္။

ထိုအထဲ တြင္ ရန္ကုန္ ဥ္ စီးပြားေရး မ်ား အေျခတည္ ေန ၿပီ ျဖစ္သည့္ ဘိန္းဘုရင္
ေလာ္စစ္ဟန္ တို ့ လို ပုဂၢိဳလ္မ်ား ပင္ ပါ၀င္သည္။  ၁၉၈၇ ခုႏွစ္ ဥ္ ရွမ္းျပည္ ေျမာက္
ပိုင္း ခလရ ၈၉ တြင္  ဗိိုလ္မႈး အဆင့္ျဖင့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္ က ပင္ ဘိန္းဘုရင္ အခ်ိဳ   ့ ႏွင့္ သိ
ကၽြမ္း ခဲ့သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သည္ ၁၉၉၈  ခုႏွစ္ ၊  ႀတိဂံေဒသတိုင္း ၏  တိုင္းမွဴး
တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ သည့္ အခါ တြင္ မေတာ့ ဘိန္းဘုရင္ အိုႀကီး ႏွင့္ ပိုၿပီး ခင္
မင္ခဲ့သည္။ ေလာစစ္ဟန္ ၏ Asia World ကုမၸဏီမွ တင္သြင္း လိုသည့္ တရုတ္
ႏိုင္ငံ မွ ပစၥည္း မ်ား ကို ႀတိဂံေဒသတိုင္း တိုင္းမႈး ႀကီး မိမိ ဥစၥာဓန လိုပင္ ကာကြယ္
ေစာင့္ေရွာက္ ကာ ေခ်ာေခ်ာေမြ  ့ ေမြ  ့ တင္သြင္းခြင့္ ျပဳ ခဲ့သည္။

အတြင္းေရး မႈ ၁ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ၿပီး လအနည္း ငယ္အၾကာ   တြင္
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္ အား ဘိန္းဘုရင္ အိုႀကီး က သြားေရာက္ ေတြ ့ဆံု ၿပီး
သူ ၏ ဥစၥာ ဓန မ်ား အတြက္ အာမခံ ခ်က္ ေပး ပါ ရန္ ပြင့္ ပြင့္ လင္းလင္း ပင္ ေျပာ
ၾကား ခဲ့သည္။ သား ျဖစ္သူ စတီဗင္ ေလာ ႏွင့္ ဇနီး လည္း ပါ၀င္သည့္ ထိုေတြ ့ဆံု
မႈ တြင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္ က ဘိန္းဘုရင္ အိုႀကီး ၏ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း မ်ား
အတြက္ အာမခံ ခ်က္ ေပး ခဲ့ ၿပီး ေနာင္ လ အနည္း အၾကာ တြင္ ေတာ့ ရန္ကုန္
ႏိုင္ငံ တကာ ေလဆိပ္ အဆင့္ ျမွင့္ ေရး ၊ ေနျပည္ေတာ္ ေဆာက္လုပ္ ေရး လုပ္ငန္း
မ်ား အတြက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္းခ်ီ တန္ သည့္ လုပ္ငန္း မ်ားကို
ခ်ေပး ခဲ့သည္။

(ေလာ္စစ္ဟန္ သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီး သန္းေရႊ ၊ ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈး ႀကီး ေမာင္ေအး ၊
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူ ရ ေရႊမန္း တို ့ ႏွင့္ ပါ ရင္းႏွီးခဲ့ ၿပီး ထိုကာလ အတြင္း ဥ္ ထို ဗိုလ္
ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား ႏွင့္ ေတြ ့ဆံု ခဲ့ကာ  သိန္းေထာင္ ခ်ီ အသံုး ျပဳ ၿပီး သူ ၏ ဓန ဥစၥာမ်ား
ကို ကာကြယ္ မႈ  ျပဳခဲ့သည္)

သူတို ့ ႏွစ္ဦး ေတြ ့ဆံု မႈ တြင္ ျမန္မာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အား ကိုးကန္ ့  ေစာ္ ဘြား ႀကီး
၏ သက္ေတာ္ေစာင့္ ေဟာင္း က မ်ား ျပား လွ သည္ ေငြေၾကး ပမာဏာ ကို လက္
ေဆာင္ အျဖစ္ ေပး လိမ့္ မည္ ဟု တပ္တြင္း အရာရွိ ႀကီး တစ္ခ်ိဳ  ့ က ခန္ ့မွန္းၾက
သည္။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဟာင္း  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စိုး၀င္း ၏ အပါးေတာ္ၿမဲ ေဟာင္း တစ္ဦးက
အနဲ ဆံုး ျမန္မာ ေငြ သိန္း ႏွစ္ေထာင္ ေလာက္ ပဲ ဟု FNG ကို ေျပာျပသည္။

ေအာင္ျမင္ေသာ ေတြ ့ဆံု မႈ အၿပီး တြင္ ဘိန္းဘုရင္ အိုႀကီး က အခ်က္ ျပ
လိုက္ ရာ ကိုးကန္ ့ ေခါင္းေဆာင္ ဖုန္ၾကားရွင္ ၊  ပိုင္စိုးခ်ိန္ ႏွင့္ ၀ ေခါင္း
ေဆာင္ ေပါက္ ယူခ်န္းတို ့ လည္း ျမန္မာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကို အလွ်ိဳအလွ်ိဳ သြား
ေရာက္ ေတြ ့ဆံု ခဲ့သည္။

ေနာက္ေတာ့ ဖားကန္ ့ေဒသ နယ္ေျမ အခ်ိဳ ့ ကို စိုးမိုးထား သည့္ KIA အရာရွိ
မ်ား လည္း ပါ၀င္ ခဲ့သည္။ သူတို ့ ကား စစ္ေထာက္လွမ္းေရး ေခာတ္လြန္ ျမန္မာ
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား ႏွင့္ ေတြ ့ဆုံ မႈ တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား အႀကိဳက္  အေမရိကန္
ေဒၚလာ မ်ား ကို သယ္ေဆာင္ သြားၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ မွအရာရွိ  ေဟာင္း တစ္ဦး က မူ ဗိုလ္ခင္ညြန္ ့ကို ျဖဳတ္လိုက္
ျခင္း  ဟာ ဘိန္းဘုရင္ ေတြ ၏   ရန္ကုန္ရွိ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ၏ ဆက္ ေၾကး
ကို တပ္မက္ ၍ ျဖစ္သည္ ဟု ဆိုသည္။

ဤ သည္ ကား အတြင္းေရးမႈး ၁ အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ၿပီး ေနာက္ ပထမ တစ္ႏွစ္
အတြင္း မွာ ပင္ သူ ရရွိ ခဲ့သည့္ တန္စိုး လက္ ေဆာင္မ်ား ပင္ ျဖစ္သည္။

၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တို ဘာ လ တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စိုး၀င္း ကြယ္လြန္ သည့္ အခါ
ဦးသိန္းစိန္ တစ္ေယာက္ မရြယ္ ဘဲ ႏွင့္ ေစာ္ ကဲ မင္း ျဖစ္လာ သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈး
ႀကီး ႏွစ္ဦး က သူ ့ ကို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရာ ထူး သို ့ တိုးျမွင့္ ေပး ခဲ့သည္။

စစ္တပ္ အရာရွိ ႀကီးမ်ား သတင္း ရပ္ ကြက္ တြင္ ေတာ့ အသံ မထြက္ ေအာင္ အရိုး
ပါ မက်န္ ကိုတ္တတ္ မႈ ေၾကာင့္ ရာထူး တိုး သည္ ဟု ဆိုၾကသည္။

ျမန္မာ အစိုးရ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ၏ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မႈ – အပိုင္း(၁)  သည္ FNG
ႏွင့္ Myanmar Corruption Report တို ့ ၏ ပူးတြဲ အစီရင္ခံစာ ျဖစ္သည့္
ျမန္မာ အစိုးရ ဌာန မ်ား ၏ အက်င့္ပ်က္ ခ်စား မႈ ေငြေၾကး အေမရိကန္ ေဒၚလာ
 တစ္ဘီလွ်ံ နီးပါး ရွိမွ  အစိတ္ အပိုင္း တစ္ခု ျဖစ္သည္။

freedomnewsgroup.com

၀ီ၀ီကအာဏာ ေတာင္သိမ္းအံုးမလားပဲၾကံ႕ဖြတ္မွာလဲကုလားရွိတာပဲလႊတ္ေတာ္ထဲမွာ....
ေန၀င္းျမင့္လဲကုလားပဲ...
ဒိုင္မြန္းေရႊၾကည္လဲကုလားပဲ...
မုန္းခ်င္မုန္းပါလားလို႕....

ဦးနီကိုနဲ႕ကိုျမေအးမွေရြးမုန္းတာက်ေတာ့လြန္တာေပါ့ကြယ္...
အမ်ိဳးဘာသာသာသနာနာမည္ခံျပီးအန္နယ္လ္ဒီနဲ႕၈၈ကို
တိုက္ဖို႕စြမ္းအားရွင္အသစ္ဖြဲ႕ေပးထားတာ၀ီအေနာက္က
ေ၀နဲ႕၀ိုင္းပါအဆစ္ပါသြားေသးတယ္။။။

ျမန္မာနိုင္ငံမွာသိကၡာပုဒ္ေတြနဲ႕အညီက်င့္ၾကံေနထိုင္ျပီးအေရး
ရွိခဲ့ရင္တကာတကာမျပည္သူေတြေရွ႕ကရပ္ခဲ့တဲ့သံဃာအစစ္
ေတြကိုေတာ့ဦးတင္ပါတယ္ဘုရား။။။

အခုဟာကငါးခံုးမတေကာင္ေၾကာင့္တေလွလံုးပုပ္ဆိုသလို
ၾကံ႕ဖြတ္အတိုင္ပင္ခံၾကီးရဲ႕အသံုးခ်ျခင္းကို၀ီ၀ီခံေနရတာပါ။
မဟနလဲနာမည္ေလးပဲက်န္ပါေတာ့တယ္၊၀ီ၀ီကအာဏာ
ေတာင္သိမ္းအံုးမလားပဲ....


Photoshop Cartoon credit to Internet

မႏ ၱေလးေရာက္အေမစုေက်ာင္းတခုအေရွ႕အျဖတ္သံဃာေတာ္
ေတြကိုဦးတင္ေနပံုပါ။ဘာသာေပ်ာက္မယ္ဆိုျပီးတိုက္ခိုက္ေနတဲ့
၀ီေ၀၀ိုင္းတို႕စကားေတြကိုပညာရွိတို႕၏ဥာဏ္ျဖင့္ဆင္ျခင္နွလံုး
သြင္းၾကဖယ္ရွားၾကကုန္ေလာ့ ။ ။

Photo credit to မံုရြာက Thiha Min Wai

မႏၱေလး မ်က္ပါးရပ္ စာေပေဟာေျပာပြဲ ေနာက္ဆက္တြဲ ။
မႏၱေလးက မ်က္ပါးရပ္ဆိုတာ ဘုရားေစတီေတြ ေရႊသကၤန္း (မ်က္ပါး) ခတ္တဲ့ ရပ္ကြက္ ၊ ႏွစ္စဥ္ ဘုရားပြဲ က်င္းပရင္လည္း မႏၱေလးမွာ အၾကီးက်ယ္ဆံုးပဲ ၊ စာေရးတံမဲ ျမသပိတ္မွာ ကားေတာင္ ထည့္ေဖာက္လွဴတဲ့ ရပ္ကြက္ ၊ မ်က္ပါးရပ္ လူငယ္ ပေဒသာပင္ ဆိုလည္း သိန္းဆယ္ဂဏန္းနဲ႔ ဒုတိယဆု အျဖစ္ ေဖာက္လွဴတဲ့ ရပ္ကြက္ ၊ ဒီလူငယ္ေတြ ရဲ့ ပထမအၾကိမ္ စတင္က်င္းပတဲ့ စာေပေဟာေျပာပြဲ ၊ ဒါကို (၁၅-၂-၁၄) နံနက္ပိုင္းက သံဃာေတာ္ အခ်ဳိ႔က ေဟာေျပာသူထဲမွာ ကိုျမေအး ပါေနလို႔ လာျပီး တားျမစ္တယ္ ။ တားျမစ္တာ မလိုက္နာရင္ သံဃာ(၃၀၀)ခန္႔ လာမည္ ဟု မိန္႔သြားပါတယ္ ။

ဘာသာတရား ၊ အလွဴအတန္း ဘယ္ေလာက္ အေလးထားတယ္ဆိုတာ မ်က္ပါးရပ္ အေၾကာင္း မႏၱေလး သံဃာထုက သိပါတယ္ ။ သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ရပ္ကြက္သူ ရပ္ကြက္သားေတြ ကိုးကြယ္တဲ့ သံဃာေတာ္ အရွင္သူျမတ္မ်ားမွ စာေပေဟာေျပာပြဲကို စိတ္ေအးေအးထား က်င္းပရန္ ႏွင့္ သံဃာအပါး (၄၀၀)ခန္႔ ေစလြတ္ ကာကြယ္ေပးမယ္ လို႔ မိန္႔ေတာ္မူေၾကာင္း ေနာက္ဆက္တြဲ သိရွိရပါတယ္ ။

ကိုိုိ၀ိုင္၀ိုင္ေက
၁၅-၂-၁၄ကုိျမေအးက မေဟာေျပာေတာ့ဘူးတဲ့ ၊ ေကာင္းကြာ ၊ ေဘးမွာသာ ထုိင္ေနေတာ့ ။ ။
ဆက္ေဟာေနတဲ့ ေမာင္ေသြးသစ္ ၊ ညီမင္းညိဳတုိ႔လည္း လက္သီး လက္ေမာင္းတန္း ေဟာေျပာၿပီးရင္ စင္ ေအာက္၀င္ၿပီး ကုန္း ေပးလုိက္ၾကအုံး ၊ ေမ႔ေနမွာ စုိးလုိ႔ ....

အဂၢမဟာ သေရစည္သူ ဒီမုိဖက္တီး

ကုလားခ်င္းအတူူတူေန၀င္းျမင့္က်လက္ခံတဲ့ဥဴးဥဴးအဖြဲ႕ .....

ေ႐ႊဝါေရာင္အေရးအခင္းမွာေရာ နာဂစ္အေရးမွာပါ တက္တက္ႂကြႂကြ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ မႏၲေလး မဟာဂႏၶာရံုေက်ာင္းတိုက္မွ ဆရာေတာ္ ဦးေသာဘိတရဲ႕စာေပေဟာေျပာပြဲကို လာေရာက္တားဆီးေသာ ေ႐ႊစည္ရိပ္သာေက်ာင္းမွ ဦးဝီရသူရဲ႕ ဦးစႏၵာသီရိနဲ႔သံဃာအခ်ိဳ႕၊

ကုလားခ်င္းအတူူတူေန၀င္းျမင့္က်လက္ခံတာဟာ၈၈ပြင္းလင္းကိုပါအန္နယ္လ္ဒီကိုပစ္မွတ္ ထားသလိုထားလာတာျဖစ္တယ္။အဂၢမဟာ သေရစည္သူ ဒီမုိဖက္တီး

ႏုိင္ငံေရးအတြက္ ဘာသာေရးကုိ ညစ္ႏြမ္းေအာင္ လုပ္ေနသူမ်ား ႀကိဳးကုိင္ေနသူမ်ား အားလုံးကုိ သတိေပးခ်င္တာက .... ရလဒ္ဟာ သာသနာညစ္ႏြမ္းတာပဲ အဖတ္တင္မယ္ ။ ၂၀၁၅ ကုိေတာ့ ခင္ဗ်ားတုိ႔ ႏုိင္စရာ အေၾကာင္းမရွိဘူး ။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြ မတုိင္ခင္ ၃-၄ ရက္အလုိမွာ ဘြားေတာ္က ဘယ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ဘယ္လုိ လိမ္ခဲ့တယ္ ၊ ဘယ္လုိ ကတိမတည္ခဲ့တယ္ ၊ ဘယ္လုိ လိမ္တယ္ ဆုိတာကုိ ေျပာလုိက္ရုံပဲ ။

ေခြ်းေတာင္ ထြက္ဖုိ႔ မလုိဘူး ။ မဲဆြယ္စည္းရုံးေရး လုပ္ဖုိ႔ ေတာင္မလုိဘူး ။ Land Slide မဟုတ္ဘူး ။ Rock Slide ျဖစ္သြားမယ္ ။

ဘြားေတာ္ဆီမွာ လက္နက္စုံရွိတယ္ ။ ထုတ္မသုံးတာကုိ ေက်းဇူးတင္ ။ စားပဲြေပၚထုိင္ၿပီး ညွိႏႈိင္းႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾက ။

ဘြားေတာ္က သေဘာထားႀကီး စိတ္ရွည္ သည္းခံေနတာကုိေတာ့ လူပါးထ မ၀ၾကနဲ႔ ။ ခင္ဗ်ားတုိ႔က ဘုိင္နိမ္းနဲ႔ ခ်ေစခ်င္လား ။ စိမ္ေခၚလုိက္ ။ အဲသည္အခါက်ရင္ ခင္ဗ်ားတုိ႔တင္ပါမကဘူး ခင္ဗ်ားတုိ႔ရဲ႕ သားစဥ္မ်ိဳးဆက္ပါ လူလိမ္လူညစ္အမ်ိဳးအျဖစ္နဲ႔ ဘ၀ဆက္သြားရမယ္ ။


အဖ်က္ခံလိုက္ရတဲ႔ေျမာက္ဥကၠလာ စာေပေဟာေျပာပြဲ နွင့္ပါတ္သက္၍ေၾကျငာခ်က္

ဦးဝီရသူ ရဲ႕ မႏၲေလး ဒကာမအခ်ိဳ႕ရဲ႕ လုပ္ရပ္က သက္ေသျပေန


 ဒိုင္း ခင္ခင္

ယေန႔ စာေပေဟာေျပာပြဲနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အေျခအေနေတြကို သံုးသပ္ၾကည့္ရင္

ျမန္မာနို္င္ငံဟာ တကယ္ပဲ မင္းမဲ့စရုိက္ဆန္ေနၿပီလား?

လူမ်ိဳး ဘာသာ သာသနာအတြက္ဆိုတဲ့ လုပ္ေနၾကတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းကေရာ ဘာရည္႐ြယ္ခ်က္နဲ႔ လုပ္ေဆာင္ေနတာလဲ ဆိုတာ ေမးခြန္းထုတ္သင့္တဲ့ အေျခအေနကိုေရာက္ရွိလာပါၿပီ၊

မနက္က ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးမွာ စာေပေဟာေျပာပြဲကို လာေရာက္တားဆီးေသာ ေ႐ႊစည္ရိပ္သာေက်ာင္းမွ ဦးစႏၵာသီရိနဲ႔သံဃာအခ်ိဳ႕၊ ဦးဝီရသူ ရဲ႕ဒကာမအခ်ိဳ႕ရဲ႕ လုပ္ရပ္က သက္ေသျပေနပါတယ္၊

ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံခန္းထဲမွာ စာေပေဟာေျပာပြဲ နဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး ပြဲဖ်က္မယ္၊ ကားဘယ္နွစ္စီးနဲ႔ သံဃာေတြ သြားေရာက္ အင္အားျပၿခိမ္းေျခာက္မယ္ စတဲ့ သံဃာေတာ္မ်ားနဲ႔

မအပ္စက္ေသာ ေျခာက္လံုးမ်ားသံုးသြားခဲ့ပါတယ္၊

ေ႐ႊဝါေရာင္အေရးအခင္းမွာေရာ နာဂစ္အေရးမွာပါ တက္တက္ႂကြႂကြ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ မႏၲေလး မဟာဂႏၶာရံုေက်ာင္းတိုက္မွ ဆရာေတာ္ ဦးေသာဘိတအား ဦးဝီရသူရဲ႕ေဘးမွာအနီးကပ္ေနၾကေသာဒကာမအခ်ိဳ႕က

အထပ္ပါျဖစ္စဥ္နွင့္ပတ္သတ္၍ လာေရာက္ညိွ႔နႈိင္းတဲ့အေပၚ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးေအာက္ထပ္မွာပဲ ယုတ္ရင္းၾကမ္းတမ္းစြာ ဆဲဆိုျခင္း၊ သကၤန္းအား စြဲခြၽတ္ျခင္း၊ ေဆာင့္တြန္းျခင္း၊ ဆရာေတာ္ျပန္ခါနီး

ခဲေကာက္ခါ ခ်ိန္႐ြယ္ျခင္းစေသာ ဝစီကံ၊ ကာယကံ တို႔ျဖင့္ပါက်ဴးလြန္ခဲ့ပါတယ္၊

ဘာသာ၊ သာသနာ ကို တကယ္ရုိေသေလးစားသည္ ဟုတ္ မဟုတ္ကိုေတာ့ အထက္ပါလုပ္ရပ္မ်ားက သက္ေသျပလွ်က္ရွိပါသည္။

ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးထဲမွာပဲ သံဃာအေပၚေစာ္ကားေသာလုပ္ရပ္မ်ား ျဖစ္ပြားေနေသာ္လည္း အာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ အေရးတယူ ေဆာင္႐ြတ္ေျဖရွင္းေပးျခင္း မရွိပါေၾကာင္းေတြ႕ရွိရပါတယ္။

ထိုေၾကာင့္ အစိုးရရဲ႕ ဘာသာ သာသနာအေပၚ လိုတမ်ိဳး မလိုတမ်ိဳး ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေနပံုဟာ ေရရွည္မွာ သံဃာခ်င္း၊ ျပည္သူခ်င္း အမုန္းပြားစရာမ်ား ဖန္တီးေပးေနတယ္လို႔ ျမင္မိပါေတာ့တယ္။

" သူတို႔ ေအာင္ျမင္ေနျပီလား "Ma Nandar

ေရႊ၀ါေရာင္သံဃာ့လႈပ္ရွားမႈကို စစ္အစိုးရျဖိဳခြင္းလိုက္ပံုက တကမာၻလံုးကို တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခားသြားေစခဲ့တယ္။
ေရႊ၀ါေရာင္သံဃာ့လႈပ္ရွားမႈကိုၾကည့္ျပီး စစ္အစိုးရရဲ႕ တကယ့္ သရုပ္အမွန္ကိုလည္း ကမာၻက သိသြားခဲ့တယ္။

ေမတၱာပို႔ေနတဲ့ သံဃာေတာ္မ်ားကို ရက္ရက္စက္စက္ ႏွိမ္နင္းလိုက္တဲ့ စစ္အစိုးရဟာ အာဏာနဲ႔ပါတ္သက္လာရင္ ဘာသာတရားလည္း မရွိတဲ့ မိစာၦဒိ႒ိေတြပါလားဆိုတာကို ေရႊ၀ါေရာင္ သံဃာ့လႈပ္ရွားမႈကေန ျမန္မာျပည္သူေတြ သိသြားၾကတယ္။

သံဃာေတာ္ေတြရဲ႕ ဒကာဒကာမမ်ား အေပၚထားတဲ့ ေစတနာ၊ ေမတၱာစြမ္းအားေၾကာင့္ နိုင္ငံေရးကို စိတ္မဝင္စားသူမ်ား၊ ေသနတ္ေၾကာက္သူမ်ား၊ ဘာသာတရား ကိုင္း႐ႈိင္းသူမ်ားေတာင္ လမ္းမေပၚေရာက္လာခဲ့ၾကတယ္။

ေရႊ၀ါေရာင္သံဃာ့လႈပ္ရွားမႈရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲ ရလဒ္ေတြေၾကာင့္ စစ္အစိုးရဟာ ဘယ္လိုမွ ဆက္လက္ရပ္တည္လို႔မရေတာ့ဘူး။

ဒါေၾကာင့္ စစ္အစိုးရဟာ ျမန္မာျပည္က ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားရဲ႕အား ကို အေတာ္တုန္လႈပ္သြားခဲ့သလို၊ အဆိုပါ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားကို ကိုးကြယ္ၾကတဲ့ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ယံုၾကည္မႈသဒၶါအားကိုလည္း မွန္းဆလို႔ရသြားတယ္လို႔ ျမင္တယ္။

" ဒီဘုန္းၾကီးေတြေၾကာင့္ ငါတို႔အေျခအေနပ်က္ရတာ" ဆိုတဲ့ အေတြးနဲ႔ စစ္အာဏာရွင္ေတြဟာ သံဃာေတာ္မ်ားအေပၚ ၾကီးစြာေသာ အျငိွဳးနဲ႔ ေတးထားခဲ့တယ္လို႔ ယူဆတယ္။

ဒါေၾကာင့္လည္း စစ္အစိုးရဟာ အေျခအေနမလွလို႔ တိုက္ပံုဝတ္လိုက္ရေပမယ့္ ၊ေနာက္ေနာင္ကို ရဟန္းသံဃာကိုထိလို႔ ျပည္သူက မခ်ိရတဲ့ အျဖစ္မ်ဳိး ဘယ္ေတာ့မွ မျဖစ္ရေအာင္ သံဃာေတာ္မ်ားကို ျပည္သူလူထုက အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမယ့္ လုပ္ရပ္မ်ားကို အရပ္သားအစိုးရအသြင္နဲ႔ ၾကံဖြတ္အစိုးရျဖစ္ကတည္းက စီမံကိန္းတခုအျဖစ္ တရစ္ျခင္း၊ တထစ္ျခင္း အေကာင္အထည္ ေဖၚခဲ့တယ္လို႔ ျမင္တယ္။

ရဟန္းသံဃာေတာ္ အစစ္မ်ားၾကားမွာ ဘုန္းၾကီးအတုမ်ား ထည့္သြင္းတာမ်ဳိး။
ဝိနည္းေလ်ာ့ရဲတဲ့ရဟန္းပ်ဳိမ်ားဟာ အကြက္ဆင္ခံရျပီး စစ္အစိုးရရဲ႕ သားေကာင္ေတြ ျဖစ္ခဲ့ရတယ္။
ရဟန္းပ်ဳိမ်ားနဲ႔ မာတုကာမနဲ႔ ထိေတြ႔လွ်င္ ဖ်က္စီးသူတို႔ ေပ်ာ္၏။ မီဒီယာအမ်ဳိးမ်ဳိးကတဆင့္ ျပည္သူသိေအာင္ ေဖၚ၏။
ရဟန္းပ်ဳိမ်ား ေဘာလံုးကန္လ ွ်င္ ဖ်က္စီးသူတို႕ သေဘာက်၏။
မီဒီယာအမ်ဳိးမ်ဳိးကတဆင့္ ျပည္သူသိေအာင္ ဖြ၏။

ျပည္သူလူထု အၾကည္ညိဳပ်က္လာတဲ့ အဆင့္ေရာက္ေတာ့ ဘာသာေရး၊ အမ်ဳိးသားေရး ဗန္းျပျပီး တိုင္းျပည္မွာ ဆူပူမႈေတြ ျဖစ္ေနတာ ဒီဘုန္းၾကီးေတြေၾကာင့္ပါလို႔ ကမာၻက အထင္လြဲေအာင္ သာသနာနဲ႔ သံဃာကို ဓါးစားခံလုပ္ခဲ့တယ္။

သာသနာကို အလြန္တန္ဖိုးထားျပီး၊ အလြန္ခ်စ္တတ္ေသာ၊ သာသနာမွတပါး အျခားမျမင္တတ္ေသာ ႐ိုးသားတဲ့ သံဃာေတာ္မ်ားၾကားမွာ ဘုန္းၾကီးအတုေတြပါ ေရာထည့္ျပီး စစ္အစိုးရဟာ သံဃာထုကို လိုသလို အသံုးခ်ေနတယ္။

ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားအား စစ္အစိုးရက အခ်ိန္ယူျပီး စနစ္တက် ဖ်က္စီးထားတဲ့မႈေၾကာင့္ ယခုဆိုရင္ ျပည္သူလူထုက
ဝါဝါျမင္တိုင္းလည္း သံဃာမထင္ေတာ့ပါ။ သံဃာျမင္တိုင္းလည္း မၾကည္ညိဳရဲေတာ့ပါ။
အင္မတန္ ႏွေျမာစရာေကာင္းပါတယ္။

ေျပာမယ္ဆို ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူမ်ဳိးေပါင္းစံု၊ ဘာသာေပါင္းစံုရွိေနတာဟာ အခုမွ မဟုတ္ဘူး။ အဲ့သည့္ လူမ်ဳိးေတြ၊ ဘာသာေတြကို မတည့္ေအာင္ ဖန္တီးေပးေနျခင္းကသာ အခုမွ ေပၚလာတာ။

အိမ္တအိမ္မွာ လူၾကီးအခ်င္းခ်င္းပဲ ရန္ျဖစ္ျဖစ္၊ ကေလးအခ်င္းခ်င္းပဲ ရန္ျဖစ္ျဖစ္၊ လူၾကီးနဲ႔ကေလးနဲ႔ပဲ ရန္ျဖစ္ျဖစ္၊ ဘယ္သူနဲ႔ဘယ္သူနဲ႔ပဲ ရန္ျဖစ္ျဖစ္၊ ရန္ျဖစ္ေနျခင္းျဖင့္ အျမဲဆူပူေသာင္းက်န္းေနတဲ့ အိမ္တအိမ္ဟာ ဘယ္ေတာ့မွ တိုးတက္ၾကီးပြား ခ်မ္းသာေပ်ာ္ရႊင္လာမွာ မဟုတ္ဘူး။

နိုင္ငံတနိုင္ငံမွာလည္း အဲ့သည့္နိုင္ငံမွာ ေခတ္အဆက္ဆက္ကတည္းကအရင္မွီတင္းေနထိုင္ၾကသူမ်ား အခ်င္းခ်င္း ရန္ျဖစ္ေနရင္ ဒီနုိင္ငံဘယ္လို ၾကီးပြားတိုးတက္မလဲ။

အရင္းစစ္ေတာ့ က်မတို႔နိုင္ငံအတြက္ မလိုအပ္သူမ်ားကို က်မတို႔ႏိုင္ငံထဲကို ထည့္ေနတာလည္း တရားခံက ဒီအုပ္စုပါပဲ။ က်မတို႔ႏိုင္ငံအတြက္ လိုအပ္တဲ့ စည္းလံုးမႈကို ျဖိဳခြဲေနတာလည္း တရားခံက ဒီ အုပ္ပါပဲ။
က်မတို႔ ရန္ျဖစ္ဖို႔ မလိုပါ။ စဥ္းစားတတ္ဖို႔ပဲ လိုပါသည္။

နႏၵာ